Több mint 59.000 kötet Vallás témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Athenaeum 1935

Új folyam

Tartalom

Tanulmányok
br. Brandenstein Béla: A végtelen halmazok problémájáról201
Dékány István: A jellem történetisége36
Mátrai László: Szellemtörténet és exisztenciális filozófia59
Francesco Orestano: Az eszme és a fogalom elméleti és néplélektani jelentősége20
Pauler Ákos: A logizma rendszertani helye (A kézirati hagyatékból)1
Pauler Ákos: A diszjunktív tétel és szillogizmus tárgyelméleti vonatkozásai (A kézirati hagyatékból169
Szemlék, kisebb cikkek, vitakérdések
Balassa Bruno: Fináczy Ernő71
Barta János: Max Scheler85
Bencsik Béla: Ismeretelméleti vázlat281
Boda István: A VIII. nemzetközi filozófiai kongresszus (Prága, 1934)75
Bóka László: Gombocz Zoltán74
br. Brandenstein Béla: Néhány megjegyzés Varga Sándor válaszához128
br. Brandenstein Béla: Levél a szerkesztőhöz (Metafizikai vitaproblémák, I.)107
br. Brandenstein Béla: A valóságrangok kérdéséről (Metafizikai vitaproblémák, II.)290
Faragó László: Weszely Ödön73
Halasy-Nagy József: A IX. nemzetközi filozófiai kongresszus (Párizs, 1937)297
Ivánka Endre: Kant istenfogalma az "Opus postumum" szerint79
Jánosi József: Brandenstein oksági elve (Metafizikai vitaproblémák, I.)100
Kardos Tibor: A filozófiai irányú renaissance-kutatás Itáliában97
Lehner Ferenc: A jelenkori logika főirányai254
Metafizikai vitaproblémák, I., II. (br. Brandenstein Béla, Jánosi József, Noszlopi László és Pozsonyi Frigyes hozzászólásai)100
vitéz Moór Gyula: Jogelmélet és társadalomelmélet (Válasz egy válaszra)129
Noszlopi László: A tudatosság elsőbbsége Brandenstein bölcseletében (Metafizikai vitaproblémák, I.)104
Pozsonyi Frigyes: A mulandó aktív létezők problémájáról (Metafizikai vitaproblémák, II.)287
gr. Révay József: Megjegyzések Spranger módszertanához (Kategória és típus)294
Varga Sándor: Hogyan lehetséges a metafizika mint tudomány? (Válasz br. Brandenstein Bélának)124
Ismertetések, bírálatok
Baránszky-Jób László: Bevezetés az esztétikába (Prahács M.)315
Raymond Bayer: L'esthétique de la grace (Prahács M.)150
Bognár Cecil: Pszichológia (br. Brandenstein B.)152
Kurt Breysig: Psychologie der Geschichte (Bóka L.)314
Otto Brühlmann: Physik am Tor der Metaphysik (Dési F.)308
Charlotte Bühler: Drei Generationen im Jugendtagebuck (Kempelen Attila)154
Croner Elza: Spranger Ede személyisége és munkássága (Joó T.)145
Henri Delacroix: Les grandes formes de la vie mentale (Bóka L.)152
Hans Eibl: Die Grundlegung der abendländischen Philosophie (Ujvári B.)139
Franciscus Erdey: Logica cum introductione in philosophiam (Lehner F.)305
Faragó László: A harmadik humanizmus és a Harmadik Birodalom (Barta J.)305
Halasy-Nagy József: Az antik filozófia (Huszti J.)299
Heinz Heimsoeth: Die sechs grossen Themen der abendländischen Metaphysik und der Ausgang des Mittelalters. 2. aufl. (Ujvári B.)143
Isaak Heinemann: Philons griechische und jüdische Bildung (Vidor P.)141
Jánosi József S. J.: A szellem. A szellemi lét főbb jelenségei és metafizikája (Noszlopi L.)306
Jász Géza: A világ egyensúlyának törvénye (Dési F.)309
Kornis Gyula: Apponyi világnézete (Halasy-Nagy J.)302
Theodor Litt: Philosophie und Zeitgeist (Joó T.)313
Magyar Pedagógiai Lexikon. Fináczy Ernő és Kornis Gyula közreműködésével szerk. Kemény F. (Mátrai L.)138
Nagy Lajos: Spinoza Benedek élete és bölcselete (Dési F.)302
Friedrich Noltenius: Raum, Strahlung, Materie. Naturphilosophische Untersuchungen (Dési F.)308
Noszlopi László: Jellemlátás és jellemigézés (Dési F.)310
Julien Pacotte: La connaissance (Bóka L.)149
Karl Popper: Logik der Forschung Erkenntnistheorie der modernen Naturwissenschaft (Lehner F.)147
Prahács Margit: A zeneesztétika alapproblémái (Prohászka L.)316
Hans Reichenbach: Wahrscheinlichkeitslehre (Lehner F.)146
Reitzer Béla: A proletárnevelés kérdéséhez (ifj. Bibó I.)312
Bertrand Russel: Religion and science (Bóka L.)315
Harkai Schiller Pál: Pszichológia és emberismeret (Mátrai L.)318
Albert Schweitzer: Die Weltanschauung der indischen Denker. Mystik und Ethik (Kozmutza F.)301
Somogyi József: Tehetség és eugénika (br. Brandenstein B.)153
Julius Stenzel: Zahl und Gestalt bei Platon und Aristoteles (Kövendi D.)140
Betram G. Theobald: Francis Bacon concealed and revealed (Bóka L.)144
Tomori Viola: A parasztság szemléletének alakulása (Bóka L.)154
Varga László S. J.: Társadalmi etika (Somogyi J.)311
Edgar Wind: Das Experiment und die Metaphysik (Lehner F.)148
Peter Wust: Der Mensch und die Philosophie (Ujvári B.)137
Társulati ügyek (A M. Filozófiai Társaság közgyűlése 1935. április 5-én)156
A magyar filozófiai irodalom bibliográfiája 1934 (Gáspár Ilona)159
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem