798.165

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Bevezetés az irodalomelméletbe és az irodalomtudományba

Egységes jegyzet/Kézirat

Szerző

Kiadó: Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 268 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Kézirat. Tankönyvi szám: J 2-535.

Tartalom

Általános irodalomtudomány (Barta János)5
Az irodalom7
Az irodalom fogalma7
Szóbeliség és irodalom7
Irodalom szükebb és tágabb értelemben8
Az irodalom hordozói; nemzeti irodalom, világirodalom9
Irodalom és valóságtükrözés. A pártosság12
Az irodalom a művészetek rendszerében. Irodalom és tudomány, irodalom és más művészeti ágak15
Az irodalomtudomány19
Az irodalomtudomány jellege19
Az irodalomtudomány feladatai, ágai, rendszere21
A filológia25
Az irodalmi műalkotás. A műelemzés szempontjai27
A genetikus elemzés27
Életanyag27
Élmény29
Téma30
Tartalom31
Eszme tartalom31
Forma32
A szerkezeti elemzés kategóriái34
Eseménysor34
Cselekmény34
Szerekezet35
Motivum5
Epizód36
Világkép36
Emberalakok37
Környezet38
Konfliktus39
Helyzet40
Személyes és tárgyias elemek40
Írói magatartás41
Az élménylefolyás ritmusa41
A képek42
A hangzás42
Az irodalmi műalkotás. Esztétikai alapfogalmak44
A legfontosabb esztétikai normák46
Az érzéki megjelenés46
Az egységes átformáltság48
Az őszinteség49
Az eredetiség50
Az esztétikai minőség52
A valóság művészi feldolgozása52
Stilizálás53
Típusalkotás54
Eszményítés55
Tükrözési módok és stílusfajták56
Természetelvüség és absztrakció56
Ábrázolás és kifejezés57
Tipizálás és individualizálás59
Az irodalom élete és története. A történeti szintézis kategóriái60
Korszak60
Irányzat62
Stílus63
A jelentősebb stílusirányzatok64
A szocialista realizmus problémái66
Kör, iskola, irány: epigonok és előfutárok, intézmények70
Az izlés71
Az összehasonlító irodalomtörténet kategóriái74
Általános irodalomtudományi bibliográfia77
Poétika (Barta János - Nagy Miklós)79
Műfaj, münem81
A lírai műnem86
A lirai költő86
A lirai költészet alkotóelemei86
A lirai költésezt alanya86
A lira funkciója89
A lira anyaga93
A hagyományos lirai műfajok96
A lírai vers szerkezeti és technikai sajátságai99
Az epikai műnem102
Elhatárolás a többi műnemtől102
Az elbeszélés alkotóelemei103
Az elbeszélő személye. Elbeszélői álláspont103
Az epikai alaptényezők107
Az idő dimenziója107
Az epika építőkövei108
Az epika főbb tipusai110
Kis- és nagyepika111
Epikai alaptényezők adta tipus112
Világképen alapuló osztályozás1112
Eredet szerinti osztályozás113
A legismertebb epikai műfajok114
Az eposz114
A regény119
A ballada127
A novella130
A drámai műnem134
Elhatárolás a többi műnemtől134
A dráma és epika életanyaga134
A dráma és epika társadalmi eredete138
Drámai időszemlélet és közlésmód. Dráma és szinház140
A dráma alkotóelemei144
Cselekmény, konfliktus, jellem, környezet144
A dráma építőkövei és felépítése149
A drámai nyelvről153
Vázlat a XX. századi drámai formabontásról154
A legismertebb drámai műfajok158
A tragédia158
A komédia (vigjáték)163
A szinmű166
Poétikai bibliográfia168
Bevezetés a magyar verstanba171
Általános tudnivalók173
Verstan; szakirodalom173
Próza és kötöttség175
Ritmus és vers176
A szabad vers180
Magyaros verselés188
Dalvers, szóvers, elméleti viták188
Ütem, hangsúly, időmérték191
Sorképletek, kétütemű sorok193
Három- és négyütemü sorok196
Kötöttség és szabadság felező tizenkettősben198
Periódus és versszak201
A jövevény versidomok elvi kérdései204
Óklasszikai (deákos) verselésünk210
Versláb, prozódia, elnevezés210
Sorképletek. A leoninus213
Strófaszerkezetek216
Nyugat-európai formáink219
A magyar jambus kérdései219
Jambikus sorok. Alexandrin, nibelungi sor222
Trocheusi, daktilusi és anapesztusi sorok230
Stófaszerkezetek. Stanza, tercina, szonett234
Két versmondattani jelenség (Közlés, enjembement)239
A rím244
Alliteráció, tiszta rím, asszonánc244
Rímelhelyezkedések249
A rím elmélethez257
Mérleg és kitekintés263
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Bevezetés az irodalomelméletbe és az irodalomtudományba Bevezetés az irodalomelméletbe és az irodalomtudományba

A borító elszíneződött, enyhén foltos.

Állapot:
1.780 ,-Ft
9 pont kapható
Kosárba