Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

951.029

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Csongrád megye évszázadai 1.

A honfoglalástól a polgári forradalom és szabadságharc végéig

Szerző
Szerkesztő
Grafikus
Lektor

Kiadó: Csongrád Megyei Tanács V. B. Művelődési Osztálya
Kiadás helye: Szeged
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 392 oldal
Sorozatcím: Csongrád Megye Évszázadai
Kötetszám: 1
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-01-6838-5
Megjegyzés: Fekete-fehér, színes illusztrációkat, kihajtható és kivehető mellékletet tartalmaz.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

I. kötet
Előszó
Középkor (Blazovich László)5
Előzmények9
Honfoglalás és törzsi állam
Anonymus a szeri "országgyűlésről". Anonymus: A magyarok története (részlet). 1200 körül13
Ajtony megölésének leírása. Anonymus: A magyarok története (részlet) 1200 körül14
Turkia leírása. Konsztantinosz Porphürogennétosz: A birodalom kormányzása (részlet). X. század közepe15
Ajtony államának leírása. A nagyobbik Gellért legenda (részlet). XIV: század vége15
Csanád megye megalakítása. A nagyobbik Gellért legenda (részlet). A IV. század vége16
A csanádi püspökség megszervezése. A nagyobbik Gellért legenda (részlet). XIV. század vége17
Gellért: Elmélkedés a három fiú himnuszáról (részlet)18
A királyi vármegye
A zalavári apátság alapító oklevele (részlet). 102420
A garamszentbenedeki apátság alapító oklevele (részlet). 107520
A dömösi egyház adománylevele (részlet). 113821
Al-Idrisi: 1153. Opus geographicum (részlet)25
III. Béla adománylevele a nyitrai egyház számára. 113826
Szeged említése az Aranybullában. 122227
A beregi egyezmény (részlet). 123328
Bűneset leírása a Váradi Regestrumból. 1208-123529
Ítélet tolvajlás ügyében. 122130
Csák nemzetségbeli Miklós ispán végrendelete. 123731
Csák Miklós ispán 1239-ben keletkezett végrendelete33
Csák Miklós fiainak osztálylevele. 123935
Rogerius: Siralmas ének. (részlet). 1240-es évek36
IV. Béla király adománylevele a szegedi hospeseknek. 124738
IV. Béla király parancslevele a csanádi és aradi káptalanhoz. 1247. február 9.39
A Csanád nemzetség 1256-os birtokfelosztást tartalmazó oklevele. 1256. december 17.41
Nána ispán végrendelete. 1266. május 5.43
IV. László második kun törvénye 5-6. tc. 1279. augusztus 10.48
A Képes krónika leírása a Hód-tavi csatáról. XIV. század közepe49
Panyit (Ponyth) bán fia Miklós és a Pereznei rokonság között létrejöt megegyezés. 127550
A Csanád némzetség egyezséglevele. 129950
A nemesi vármegye
Csongrád megye törvényszékének birtokhasználatot tiltó oklevele. 1327. október 6. 52
A csanádi káptalan igazoló oklevele. 1330. július 11.54
Károly Róbert király adománylevele Becsei Imre és fiai számára. 133154
A pápai tizedszedőknek a csanádi püspökség maroselvi és a váci püspökség csongrádi főesperességéről készített jegyzéke. 1332-133455
A Baár-Kalán nemzetség osztálylevele (részlet). 1332. október 17.57
A Csanád nemzetség osztálylevele (részlet). 1337. június 11.58
Miklós nádor ítélő levele (részlet). 1347. augusztus 13.60
I. Lajos király adománylevele Tyuk Tamás mesternek Csatárszeg birtokról (részlet). 1344. május 18.60
A csanádi káptalan által kiállított adásvételi szerződés. 1359. augusztus 3.61
Zsigmond király tiltó levele a szeri nemesek számára. 1389. április 9.62
IX. Bonifác pápa bullája a szentkirályi egyház számára. 1400. október 11.64
Zsigmond király parancslevele az ország valamennyi tisztségviselőjéhez. 1409. október 11.65
Zsigmond királynak a Szeged és Szőreg közötti határ kiigazítását jóváhagyó oklevele. 1411. július 25.66
Zsigmond királynak a Szeged valamint Szentiván és Gyála közötti határ kijelölését jóváhagyó oklevele. 1411. június 28.69
Zsigmond király rendelete az alszegedi bíró- és esküdtválasztásról. 1412. szeptember 6.71
Bertalan de la Brocquiére lovag útleírása. 1433.72
Székely Jánosnak, a kunok ispánjának nyugtája. 1444. június 30.73
Hunyadi János levele Hódvásárhely bírájához és esküdtjeihez. 1455. szeptember 8. körül74
V. László adománylevele Hunyadi János részére. 1456. május 12.75
Mátyás király oklevele a szegedi polgárok számára. 1458. augusztus 1679
Szerémi György leírása Jaksics Demeter párbajáról. 1540-es évek86
A Békés megyei törvényszék levele Mátyás királyhoz a csomorkányiak és szénásiak között folyó perben. 147l. december 2187
Mátyás király adománylevele Guti Országh Mihály, Nádasdi Ongor János és családjuk részére (részlet). 1471. június 21.89
Szerémi György leírása Jaksics Demeter párbajáról, 1540-es évek86
A Békés megyei törvényszék levele Mátyás királyhoz a csomorkányiak és szénásiak között folyó perben. 1470. június 10.87
Mátyás király adománylevele Guti Országh Mihály, Nádasdi Ongor János és családjuk részére (részlet), 1471. december 21. 89
Gábor kalocsai érsek oklevele a szegediek számára. 1477. május 4.90
Szilágyi Erzsébet levele Teleki Varjasi Jánoshoz. 1487. október 28.92
Mátyás király kiváltságlevele a pesti, szegedi és az alvidéki borkereskedők számára. 1484. március 27.92
H. ULászló király privilégium levele Szeged városa számára. 1498. június 4.94
A félhold árnyékában
H. ULászló király 1498. évi III. dekrétuma. 1498. III. dekrétum 16. cikkely96
Csanád megye törvényszékének bizonyságlevele a Kéktó-nádasban történt hatalmaskodás ügyében. 1499. október 19.96
Pestisűző szegedi imádságok. 1510.98
Az apátfalvi és a nagylaki csata leírása. 1540-es évek100
Arad megye törvényszékének igazolása Ravazdi Péter haláláról. 1515. október 13.101
Dózsa György halálának leírása. 1540-es évek102
Dózsa György halálának leírása Marino Sanuto szerint103
Csongrád megye átirata Csanád megyéhez. 1515. november 26.104
II. Lajos király kiváltságlevele a szegedi polgárok számára. 1516. december 4.105
A nyitrai káptalan bizonyító oklevele. 1520. január 15.106
Szeged 1522-es tizedlajstroma (részlet) 1522. július108
Vizsgálati jegyzőkönyv Eső Péter sövényházi jobbágy Szegedre szöktetéséről. 1523. április 13.109
II. Lajos király adománylevele a szegedi polgároknak. 1525. február 25.111
Szeged feldúlása 1526-ban112
A török sereg 1526. évi hadjáratának negyedik állomása a visszafelé útban Szegeden114
Cserni Jovan halálának leírása. 1540-es évek114
Kanizsai Dorottya levele. 1528. augusztus 22.116
János király útja Debrecenből Lippára. 1528. nov. 8-9. között117
János király parancslevele hét megye tisztviselőihez. 1536. április 28.117
Tatár (Tar) Benedek: Házasságrul való dícsiret. 1541. szeptember első hete119
Zákány István szegedi főbíró levele Fráter Györgyhöz. 1542. október 16.121
TÖRÖK VILÁG (Vass Előd)
A török berendezkedése, a megyei keretek felbomlása 1542-1596
Szimán Csausz: Az 1543. évi hadjárat története (részlet)125
Részlet a tiszántúli nyolc vármegye gyulai részországgyűlésének végzéseiből. 1543. február 11.126
A szegedi török kincstári bevételek elszámolása. 1543-1578.128
Skaricza Máté: Szegedi Kis István életrajza (részlet)129
Török helyőrségek Csongrád megye Tiszán inneni területén. 1545-1565.131
Csongrád város első török adóösszeírása. 1546-1548.132
Tinódi Lantos Sebestyén a "Szegedi Veszedelem"-ről138
A szegedi szandzsák török birtokai. 1553-1554.140
Csongrád és Csanád megyék 1553. évi portális összeírása. 1553. november 25.142
A mártélyi jobbágyok levele sorsukról Nádasdy Tamás nádorhoz. 1559. június 9.146
Részletek a gyulai vár urbáriumából. 1559.147
Verses krónika Petref pasa Gyula ostromára vonuló hadáról147
A csanádi náhije lakott települései az 1579-1580. évi részletes összeírás idején. 1579. február 28. - 1580. február 17.148
Mehmed aga levele Piri béghez a szegedi mészárosok ügyében. 1580.151
A tizenötéves háborútól a török kiűzéséig
Leírás Csanád várának 1598. évi első ostromáról153
Tehenes Gergely szegedi főbíró levele adózásuk felől a királyi kamarához. 1602. március 25.154
Huszain szolnoki szandzsákbég levele a debreceniekhez Csongrád várának építése ügyében. 1605. június 1.155
Báthori Gábor erdélyi fejedelem védlevele hívei birtokaira. 1612. január 12.157
Szefer budai pasa levele valamely szomszédjához a szegedi szandzsák rablóiról. 1614.158
A szegedi szandzsák lakott települései az 1560-1620 közötti török adóösszeírásokban160
Musztafa szegedi kádi engedélye a ferenceseknek templomuk kijavítására163
Csongrád vármegye dikális összeírása. 1647. 164
Kocsis István szegedi főbíró levele a vármegyéhez birtokfoglalók ellen. 1630. június 10.165
A szegedi ferences anyakönyv 1663. évi legelső bejegyzései167
A kecskemétiek 1663. évi csongrádi borvásárlásai169
Evlia Cselebi török utazó leírása Csongrádról. 1665.170
Evlia Cselebi török utazó leírása Szegedről. 1665.171
Szentes lakóinak panaszlevele Wesselényi Ferenc nádorhoz. 1665. november 4.172
Szendrői vitézek rác falvakat hódoltatnak. 1642-1667.174
Borsod-Csongrád vármegye Szegeden élő szolgabírája Algyőn tanúvallomást végez. 1668. szeptember 18.175
A makói tanács levele földesuralásáról a királyi kamarához. 1672. április 25.176
Pusztaszer zálogbérlőinek levelei. 1674. április 14.178
A szeged-alsóvárosi ferences rendház krónikás feljegyzései a törökök 1683. évi bécsi hadjáratának következményeiről180
A szegedi török tábor és Thököly Imre veresége, 1686. április 24.182
A törökök kivonulása Szegedről. 1686. október 23.182
A török kiűzésétől a megye újjászervezéséig
Bercsényi Miklós főkapitány kinevezése a szegedi Palánk városrész magyar helyőrségéhez. 1686. december 15.184
Részletek a szegedi Palánk városrész 1697. évi telekkönyvéből185
Cometh József levele a határőrség szervezése ügyében. 1700. június 2.189
A Tisza-vidék 1700. évi kamarai összeírása190
Hódmezővásárhelynek a szegedi kamarai prefektúra által készített összeírása. 1701. szeptember 7.192
A szegedi kamarai prefektúra rendelkezése a hódmezővásárhelyi parlag szőlők művelés alá vételének ügyében. 1702. február 1.195
Globitz János Frigyes ezredes, szegedi városparancsnok levele a kurucokról Baiz János Kristófhoz, a csongrádi tiszttartóhoz. 1703. szeptember 5.196
II. Rákóczi Ferenc fejedelem visszaemlékezése Szeged kuruc ostromára198
A hódmezővásárhelyi bírák levele földesurukhoz, gróf Bercsényi Miklós kuruc fővezérhez. 1708. június 26. 199
A mai Csongrád megye területének lakosságára és a földművelésre vonatkozó adatok 1715-ből201
Szeged szabad királyi város címerének leírása203
Az 1720. évi összeírás adatai Csongrád és Csanád megye adófizetőiről, megművelt helyeinek és mezőgazdasági termelésének összeírása204
Az újratelepítéstől a polgári forradalom és szabadságharc végéig (Barta László - Oltvai Ferenc)
A megye újjászervezésétől az első nemzeti mozgalom megindulásáig
Rendelkezés Csanád és Csongrád megyék felállításáról. 1715.209
Tanúvallomások a kun puszták ügyében a Csongrád megyei nemesi közgyűlés és a városi tanács küldöttei előtt. 1722. június 7.210
Szeged, Hódmezővásárhely és szentes város statutumaiból 1720-1747.213
Boszorkánypörök Szegeden és Vásárhelyen. 1728, 1749.217
Részletek a szegedi és hódmezővásárhelyi céhek szabályzataiból. 1730-1847.219
A Péro-féle parasztfelkelés Csanád megyei eseményei. 1735.222
Bél Mátyás leírása Csongrád megyéről és Szegedről. 1738.224
Gróf Grassalkovich Antal királyi biztos értesíti Csanád megyét Csanád, Sajtény és Nagylak helységeknek a megyébe való bekebelezéséről. 1750. szeptember 2.228
Az árvíz pusztítása 1751 karácsony estéjén. Makó város tanácsának beadványa Csanád megye nemesi közgyűléséhez229
Pethő Ferenc kihallgatási jegyzőkönyve. 1753.231
Szeged mint Csongrád megye székhelye? 1758.233
Szentes 1772. évi úrbéres szerződése234
Egy makói jobbágy végrendelete. 1773.237
Csongrád megyei cselédrendtartás. 1775.239
Az algyőiek bérbe veszik a nádtermő réteket és a halászó vizeket. 1779.242
Békés, Csanád és Csongrád megyék egyesítése. 1786-1790.244
Kiss Bálint szentesi református lelkész leírása a népi állattartásról és a cselédekről. 1789.246
Az első nemzeti mozgalomtól a polgári forradalomig
Békés, Csanád és Csongrád megyesített vármegyék Nemzeti Közgyűlésének 1790. február 25-26-i jegyzőkönyve248
Az Arad és szeged közt a Maroson közlekedő sószállító hajók hajósainak kötelmei. 1790.249
Csongrád vármegye tisztségviselőinek névsora és fizetésük. 1791.251
Szerződés Szeged város és a Magyarországi Kegyestanítórend (piarista) között a filozófia tanfolyam megindításáról. 1792.252
Haris Emánuel szentesi kereskedő végrendelete. 1798.253
Kelemen László színigazgató és a szegedi városi tanács levélváltása a Magyar Játszó Társaság szereplésének feltételeiről. 1800.255
Csanád megye nemesi közgyűlésének rendelkezése a magyar nyelv használatáról. 1805. március 10.257
Lutzay Demeter és Damian részére kiadott nemesi bizonyságlevél. 1806. augusztus 26. 259
Makó bérbe veszi a királyhegyesi pusztát. 1809.261
Csanádi Márton szegedi polgár hagyatéki leltára. 1817.263
Kisteleki urbáriális szerződés és bíróválasztás. 1818.266
Nagy Ferenc: Hódmező-vásárhely városa rövid rajzolattya. 1819.268
Részletek Vedres István: A sivány homokság használhatása c. művéből. 1825.272
Jegyzőkönyv a szentesi jobbágyok panaszairól (részlet). 1825.277
Szeged város tisztségviselőinek választása. 1826. december 5.278
Vásárhelyi levél a Helytartótanácshoz a várost ért csapásokról. 1830.282
A Csongrád megyei alispán jelentése a koleráról. A nép hangulata Földeákon. 1831.285
Csongrád megyei bizottsági javaslat a követválasztási jog kiszélesítésére. 1832.286
Csongrád megye nemesi közgyűlése meghatározza a Szegedre is érvényes vásári (és piaci) helypénz fizetést. 1835.288
Szirbik Miklós leírása Makó földjének minőségéről, veteményes kertjeiről. 1836.290
Csongrád megyei bizottsági vélemény a birodalmi gazdaságpolitikáról. 1836.292
A csanádi püspökség jövedelme a bérletekből. 1838.294
Csanád megye előterjesztése Pitvaros kertésztelep úrbéresítése érdekében. 1843. szeptember 16.296
Kijegyzések a szegedi Tisza-híd kinyitása alkalmával áthaladt hajókról vezetett nyilvántartásból. 1844.298
Aigner (Rengey) Ferdinánd szegedi követ felszólalása az országgyűlés 1844. február 12-i ülésén a városok rendezése ügyében298
Kübekháza község magyar lakosainak családi neve és származási helyen. 1844.300
Csongrád megye jelentése a katolikus és görög nem egyesült iskolák állapotáról. 1845.302
Csongrád vármegye pártolja a Szeged-csongrádi Takarékpénztár alapszabályainak jóváhagyását. 1845.306
Csongrád vármegye nemességének egy része önkéntes adófizetést vállal. 1845.307
Pest vármegye Bűnfenyítő Törvényszékének levele Csongrád megyéhez Rózsa Sándor és bandája ügyében. 1845.308
A földeákiak a Návayakkal támadt sérelmeikkel a nádorhoz fordulnak. 1845. augusztus 20.310
Gróf Széchenyi István levele Csongrád vármegyéhez a Tisza szabályodzása ügyében. 1846. június 14.312
Csongrád örökváltsági szerződése 1847.314
Polgári forradalom és szabadságharc
A Szegeden 1848. március 18-án tartott népgyűlés jegyzőkönyve (részlet)318
Csongrád vármegye Közcsendi Bizottmánya alakuló ülésének jegyzőkönyve. Felhívás a megye lakosságához, 1848. 320
A délalföldi kertészek szervezkedése. Nagymajláth, 1848. március 31.321
Jelentés a Szegeden létesítendő katonai tábor ellátási, élelmezési és szállítási lehetőségeiről. 1848. június 25. 326
Kossuth alföldi toborzóútja, 1848. szeptember 24. - október 6.328
A Csongrád megyei helységek népessége és a negyedévenként kiállítandó újoncok száma, 1848.330
Egressy Gábor kormánybiztos intézkedik a szentesi honvédek bevonulásáról. Szeged, 1948. november 10.333
A szentesi nemzetőr századosok jelentése az újszegedi és a szőregi csatáról, 1849. február 13.336
Jelentés Dobsa Lajos kormánybiztos szabad Mozgó Csapatának Makó és Szeged között vívott harcairól, 1849. március 21-26. 338
A Csanád vármegyei Önkéntes szabad Csapat 1. Gyalog Százada parancsnokának jelentése a század ruházatáról. Pécska, 1849. április 4.339
Peczel Mór jelentése a szegediek viselkedéséről a szenttamási csatában, 1849. április 16.340
Szentes városa határozata a honvédtoborzás serkentésére, 1849. május 24.343
Makó város tanácsának levele a zsidó felekezet elöljáróihoz, amelyben meghívják képviselőiket a rendezett tanácsú város közgyűlésére, 1849. július 8.345
Kossuth bejelenti és megindokolja a kormány Szegedre történő költözését, ismerteti a katonai helyzetet, és népfelkelést rendel el. szeged, 1849. július 14.347
Szolgabírói jelentés a böldi révnél lezajlott tűzérségi párbajról és Csongrád fölgyújtásáról. 1849. július 30.350
Csanád megye bizottmányának rendkívüli üléséről felvett jegyzőkönyv. 1849. augusztus 3. 351
Földrajzi névmutató357
Rövidítések jegyzéke381
Képek jegyzéke384
Tartalom385
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Csongrád megye évszázadai 1. Csongrád megye évszázadai 1. Csongrád megye évszázadai 1. Csongrád megye évszázadai 1. Csongrád megye évszázadai 1.

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.660 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba