A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Erdő- és fagazdaságunk időszerű kérdései

Tanulmánykötet az MTA Erdészeti Bizottsága rendezvényein elhangzott előadások alapján 2003-2004

Előszó

A Magyar Tudományos Akadémia Erdészeti Bizottsága rendszeresen szervez tudományos tanácskozásokat, amelyek témái az erdő-, a vad- és a fagazdaság helyzetével és fejlesztésével kapcsolatosak. évente... Tovább

Tartalom

Solymos Rezső: Előszó 5
Solymos Rezső: Az erdei ökoszisztémák multifunkcionalitásának fenntartása és fejlesztése 9
Pethő József: A fa és az erdő 17
Gémesi József: Gazdálkodás az állami erdőkben 22
Molnár Sándor - Winkler András - Marosvölgyi Béla: Az újratermelhető környezetbarát fa a jövő nyersanyaga 27
Fekete Lajos: A faipar általános helyzetéről 33
Kovács Gábor: A piaci versenyfunkciók hatékony érvényesítése és a fenntartható erdőgazdálkodás kapcsolata Magyarországon 39
Mészáros Károly - Lett Béla - Héjj Botond - Stark Magdolna: Magyarország faszükséglete és a fenntartható erdőgazdálkodás főbb ökonómiai vonatkozásai 44
Rédei Károly. A minőségi fatermesztés feltételei ültetvényszerű faállományokban 62
Führer Ernő - Marosi György: A minőségi fatermesztés ökológiai és ökonómiai feltételei 70
Mátyás Csaba - Borovics Attila - Führer Ernő: Minőségi fatermesztés és a biodiverzitás 83
Gólya János - Rumpf János: A következő évtizedek fakitermelésének választék összetétele 95
Molnár Sándor - Rumpf János: A rendelkezésre álló hazai faanyag mennyiségi, méreti és minőségi jellemzői 103
Hargitai László - Németh József: A minőségi hengeresfa-feldolgozás helyzete és fejlesztési irányelvei 112
Németh József - Hargitai László - Szabadhegyi Győző - Gerencsér Kinga: Az értékes minőségi hengeresfa fel dolgozásának korszerűsítése 121
Kovács Zsolt - Tóth Tibor - Standeisky Dániel - Szentpéteri Tibor: A faipari termékfejlesztés új kihívásai 133
Winkler András: Új fafeldolgozási és fahulladék feldolgozási technológiák 146
Marosvölgyi Béla - Kovács Jenő: A faenergetika helyzete és jövője 153
Albert Levente - Hofman Tamás - Rétfalvi Tamás - Németh Zsolt - Koloszár József - Varga Szabolcs - Csepregi Imre: A fenoloidok, a polifenol-oxidáz és a peroxidáz szerepe a bükkálgeszt kialakulásában 161
Solymos Rezső: Az NKFP és az OTKA szerepe az erdészeti kutatásban 179
Molnár Sándor - Führer Ernő - Tóth Béla: Az erdő - fa kutatási program eredményei és hasznosítása 181
Führer Ernő - Járó Zoltán - Manninger Miklós: A magyarországi erdők ökológiai és növekedési viszonyainak összefüggései 185
Mészáros Károly: A nemzeti erdővagyon védelme, fenntartható hasznosítása és fejlesztése 193
Bartha Dénes - Király Gergely: Magyarország természetes növényzeti örökségének felmérése 204
Solymos Rezső - Marosi György: Az erdőművelés fejlesztése a természet-közeli erdőgazdálkodásban 216
Mátyás Csaba - Bach István - Borovics Attila: A szaporítóanyag-gazdálkodás és erdőfelújítás genetikai szempontjai a természet-közeli erdőgazdálkodásban 225
Gyurácz Ferenc - Horváth Béla: Új csemetetermesztési és erdőtelepítési géprendszer fejlesztése 237
Kovács Zsolt - Szalai József - Molnárné Posch Paula - Csiha Csilla: Új piacképes faszerkezetek és termékek tervezési és gyártási lehetőségei hazai faanyag bázison 250
Winkler András - Alpár Tibor - Bittmann László - Bejó László - Takáts Péter: Sarangolt faválasztékok felhasználása tervezett tulajdonságú lemeztermékekben, alternatív lingo-cellulóz anyagok felhasználási lehetőségei a lemezgyártásban 269
Winkler András: Falemez szerkezetek és gyártásuk új módszerekkel 276
Solymos Rezső: Az erdőművelés helye az erdészettudományban és szerepe a XXI. század erdőgazdálkodásában 301
Koloszár József: Szálalási lehetőségek és tudományos megalapozásuk 307
Frank Norbert - Koloszár József: Az erdőművelés Tanszék 100 éves története, és működésének visszatükröződése erdeink állapotában 312
Csóka György: A gyapjaslepke Magyarországon 321
Vaspöri Ferenc: A gyapjaslepke 2004. évi gradiációjának veszprémi tapasztalatairól 335
Solymos Rezső: A világ, Európa és Magyarország erdei, az erdők fenntartásának és fejlesztésének tudományos alapjai 343
Solymos Rezső: Erdészettörténeti dokumentum: a fakitermelés mértékének kialakulásával kapcsolatos vitákról 383
A kötet szerzői abc sorrendben 409
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem