933.348

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar művelődéstörténet 1-5.

Ősműveltség és középkori kultúra/Magyar renaissance/A kereszténység védőbástyája/Barokk és felvilágosodás/Az Uj Magyarország

Szerző

Kiadó: Magyar Történelmi Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott félbőr kötés
Oldalszám: 3.312 oldal
Sorozatcím: Magyar Művelődéstörténet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 19 cm
ISBN:
Megjegyzés: I.: 20 melléklettel és 500 képpel. II.: 24 melléklettel és 550 képpel. III.: 25 melléklettel és 550 képpel. IV.: 32 melléklettel és 469 képpel. V.: 30 melléklettel és 504 képpel. Számos illusztráció kihajtható és/vagy színes. A színes képek előtt hártyapapír található. Bordázott gerincű, aranyozott, félbőr könyvkötői kötésben. Teljes sorozat. Nyomtatta Révai nyomda, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

A fogalom és a szó, amelyet megjelölésére használunk, két különböző dolog. Mindegyiknek megvan a saját élete. És bizony igen sokszor a fogalom és a szó, amelyen nevezzük, el is válnak egymástól.... Tovább

Fülszöveg

A Magyar Történelmi Társulat ötkötetes hatalmas kiadványa a magyar szellemi élet eseménye. A megerősödött nemzeti öntudat forrásműve, kultúránknak és európai létünk jogának fényes igazolása. A magyar család könyvtárának nélkülözhetetlen értéke, az ifjúság nemzeti szellemű nevelésének alapvető eszköze és tanulmányai folyamán fontos segédkönyv. A tudomány legújabb szempontjai szerint, magas szépirodalmi igénnyel történetírásunk legkiválóbbjai írták, a magyar művelődés minden ágára, multunk minden mozzanatára kiterjeszkedik. Háromezer szöveg közötti illusztráció, száz színes melléklet és hasonmás díszíti. Bemutatja összes jelentős emlékeinket és fényképeken részben még közzé nem tett műkincseinket. A modern magyar tudomány legnagyobb alkotása, a művelt magyarság páratlan kiállítású kincse.

Tartalom

I. kötet
Domanovszky Sándor: Előszó5
Deér József: A magyarság a nomád kultúrközösségben21
Váczy Péter: A magyarság a román és gót stílus korában91
Kniezsa István: A megtelepedett magyarság népi akarata161
Váczy Péter: Társadalmunk az Árpádok és Anjouk korában173
Mendöl Tibor: A megtelepülés formái191
Kring Miklós: A gazdasági élet213
Tóth Zoltán: A hadakozó nép247
Sinkovics István: A magyarság magánélete285
Varjú Elemér: A magyar viselet a középkorban327
Korbuly György: Egészségápolás355
Balanyi György: Vallásos élet - iskolák373
Szilágyi Lóránd: Irodalmunk kezdetei431
Kampis Antal: Régi magyar művészet473
Bárányné Oberschall Magda: A kézművesség első nyomai549
Bartha Dénes: A magyar zenetörténet első fejezete605
Jegyzetek a képekről621
Jegyzetek a mellékletekről633
II. kötet
Mályusz Elemér: A magyar állam a középkor végén5
Mályusz Elemér: Társadalmi viszonyok83
Mályusz Elemér: A magyarság és a nemzetiségek Mohács előtt105
Fekete Nagy Antal: A település képe125
Sinkovics István: Mezőgazdasági viszonyok141
Paulinyi Oszkár: Ipar, kereskedelem161
Tóth Zoltán: A hadviselés átalakulása201
Elekes Lajos: Királyi és főúri udvar241
Ifj. Szentpéteri Imre: Nemesi és polgári életforma309
Domanovszky György: A jobbágyság élete345
Korbuly György: Egészségügyi állapotok364
Balanyi György: Papok és hívek381
Ivánka Endre: Iskolázás és népművelés427
Kardos Tibor: A humanista irodalom448
Varjú Elemér: A magyar viselet a középkor végén485
Balogh János: A késő-gótikus és a renaissance-kor művészete509
Horváth Henrik: A kézműipar új formái585
Barha Dénes: A renaissance-kor zenéje635
Jegyzetek a képekről647
Jegyzetek a mellékletekről667
III. kötet
Lukinich Imre: A három részre szakított ország5
Szabó István: Pusztuló magyarság69
Istványi Géza: A három országrész társadalma99
Eperjessy Kálmán: A települési rend bomlása129
Berlász Jenő: A mezőgazdaság állapota159
Berlász Jenő: Ipar és kereskedelem187
Gyalókay Jenő: Végvár és csatatér217
Vácz Elemér: Két udvar, két főnemesség255
Bárányné Oberschall Magda: Nemes és polgár a török időkben293
Juhász Lajos: A megnehezedett jobbágysors333
Höllrigl József: Magyar és törökös viseletformák a XVI-XVII. században357
Héjja Pál: Az egészségügy387
Révész Imre: Reformáció és ellenreformáció407
Balassa Brúnó: Iskolai művelődés449
Császár Elemér: Vallásos és hősi irodalom477
Balogh Jolán: A késő-renaissance és a kora-barokk művészet513
Bárányné Oberschall Magda: Magyar iparművészet a hódoltság korában571
Bartha Dénes: Magyar zenekultúra a török hódoltság korában617
Jegyzetek a képekről633
Jegyzetek a mellékletekről659
IV. kötet
Welmann Imre: Barokk és felvilágosodás5
Szabó István: A nemzetiségek térnyerése és a magyarság109
Ember Győző: A barokk rendi társadalom137
Mendöl Tibor: Az új települési rend167
Bakács István János: Mezőgazdasági fejlődés191
Lederer Emma: Iparunk és kereskedelmünk a merkantilizmus korában213
Markó Árpád: Insurrectio és állandó hadsereg249
Wellmar Imre: Az udvari ember279
Gárdonyi Albert: A vármegye és a város társadalma307
Csapodi Csaba: A falu élete349
Undi Mária: Úri- és népviselet a barokk korban369
Korbuly György: Az állami egészségvédelem felé395
Hermann Egyed: A vallásos ember a barokk korban419
Csóka J. Lajos: A ratio educationis korszaka453
Alszeghy Zsolt: A könyv és olvasója483
Pigler Andor: A barokk művészet517
Bárányné Oberschall Magda: Az iparművészet irányváltásai565
Haraszti Emil: A barokk zene609
Jegyzetek a képekről 633
Jegyzetek a mellékletekről 655
V. kötet
Miskolczy Gyula: A modern államszervezés kora5
Mendöl Tibor: A mai kultúrtáj99
Párdányi Miklós: Nép, nemzet, nemzetiség129
Hajnal István: Az osztálytársadalom163
Ungár László: Kapitalisztikus gazdálkodás201
Trócsányi Zoltán: Új életformák237
Tóth László: A vallásos szellem283
Ravasz László: A vilgánézet307
Hajdu János: Felsőbb oktatásügy és tömegnevelés327
Farkas Gyula: Író és olvasó a XIX. században359
Mátrai László: A szellemi tudományok391
Szabó Gusztáv: A természet és a technika tudománya411
Melly József: Az emberi egészség tudománya és védelme449
Petrovics Elek: A modern festészet kialakulása475
Lyka Károly: A szobrászat539
Bierbauer Virgil: Az építészet565
Lyka Károly: Az otthon művészete589
M. Császár Edit: Az alakító művészet611
Prahács Margit: Zene és zenekultúra639
Jegyzetek a képekről679
Jegyzetek a mellékletekről681
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem