A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Varia ethnographica et folkloristica

Ujváry Zoltán 65. születésnapjára

Előszó

Ujváry Zoltán professzor úr, mindannyiónk Zoli bácsija 65 éves.
Ismét egy kerek évforduló, amely alkalmat ad arra, hogy tanítványai, tisztelői megköszönjék neki mindazt, amit tőle kaptunk. Sokrétű... Tovább

Tartalom

Szabó László: Beköszöntő 7
Bartha Elek: Köszöntés 8
Csáky Károly: Hontalanság és kollektív bűnösség 9
Nagy Molnár Miklós: Adalékok az Ung-vidék folklórjához 14
Fazekas Mihály: Az a régi karcagi tanyai élet 18
Örsi Julianna: Nagykunsági kincsek 25
Szabó István: Az első szolnoki chirurgus népi gyógyászati feljegyzései a XVIII. századból 29
Ökrösné Bartha Júlia: Interetnikus kapcsolatok a játékkultúrában Az astragalos példája 35
Kókai Magdolna: Születés körüli szokások jászárokszálláson 42
Füvessy Anikó: Igézés és gyógyítása a Fekete-Körös vidékén 48
Csíki Tamás: Két vegyes etnikumú falu gazdasági-társadalmi viszonyainak
néhány vonása a két világháború közölt 56
Illyés Zoltán: Szempontok a gyimesi csángók etnikus identitásának értelmezéséhez 72
T. Bereczki Ibolya: Ételek a halotti toron 80
Szabó László: Három gulácsi tudományos ember 84
H. Bathó Edit: Nagypénteki szokások és hiedelmek a Jászságban 93
Gulyás Éva: Betlehemezés Jászjákóhalmán 99
Bellon Tibor: Nagykunsági erkölcsrend a 18-19. században 105
Bartha Elek: Szent Pelagia zarándokhelye Krétán 123
Keményfi Róbert: Szülőföldön hontalanul. Háttérrajz egy kötethez 126
Kottás József: A téli ünnepkör szokásai a Szuha-völgyében 133
Bődi Erzsébet: Régi és újabb keletű hiedelmek az istvánmajori lengyelek életében
Papp József: A harang keresztanyja 148
DIÁKOK ÍRTÁK
Sári Zsolt: Köszöntő 159
Dénes Zoltán: Ünnep és idő 160
Tadesse Eyassu: A vallás, mint kulturális specifikum 163
Kovács Előd: Egy középperzsa krónika és a klasszikus magyar népballadák 181
Szabó Ágnes: A sajbózás szokása a szatmári sváboknál 186
Kiss Antal: Síkfaragású tajtékpipák a Déri Múzeum néprajzi anyagában 192
Pethő Mária Anna: Egy századelői szakácskönyv tanulságai 202
K. Fülöp Katalin: Adatok a népművészeti motívumok forrásaihoz 211
Kóbor Zita: Cigányok Finnországban 216
Bakos László: A tiszazugi arzénes gyilkosságok visszhangja a korabeli magyar sajtóban 223
Sándor Éva: Koldulás a századelő Magyarországán 232
Bolega Judit: Bénye: Válás és vallási endogámia szerepe az etnikai megmaradásban 239
Mirk Szidónia: Magyar-román vegyesházasságok a háromszéki Zabolán 264
Hoppal Mihály Hunor: Szerepkör-halmozódás és a közösségvezetői státusz összefüggései 272
Kató Zsuzsanna: A társadalom peremén 299
Mergenthaler Réka: A debreceni rézműves mesterség munkafolyamatának leírása és szókincse 316
Mislovics Andrea: Hajdúdorogi pászkaterítők 351
Oláh Judit: Nyírcsaholyi görög katolikus népszokások 361
Kovács Eszter: A karácsonyi ünnepkör szokásai Görömbölyön 369
Juhász Éva: Az utolsó szó jogán 385
Pántya Julianna: Hentes-mészáros mesterség a bihari Nagylétán 392
Kovács Andrea: Sebek és kelések gyógyítása Tiszabábolnán és Csokvaokmányban 408
Dombi Mária: A hajdúböszörményi parasztok táplálkozási szokásai a harmincas-negyvenes években 414
Nemes Magdolna: Vízrajzi köznevek állományi vizsgálata 416
Telenkó Bazil: Görögkatolikus, szentelmények Kenézlőn 445
Sári Zsolt: „Mert én erre születtem..." 467
Berényi Marianna: Kenézlőiek kálváriája a Szovjetunióban 481
Örsi Zsolt: „Itt a világ közepe ki nem hiszi jöjjön be!" 498
Sztankó Péter: Zalkod és a szomszéd falvak kapcsolatrendszere 517
Lakatos Enikő: Keresztelési szokások Zalkodon 540
Bihari Nagy Éva: A karácsonyi böjt és a karácsony Tokajban és Bodrogkeresztúron 5-46
Kovács Flóra: A zalkodi gyermekvilágról 549
Folklór és nyelvészet
Uzonyi Kiss Judit-Tuba Márta: „Új a csizmám, a szögre van felakasztva" 561
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Varia ethnographica et folkloristica Varia ethnographica et folkloristica Varia ethnographica et folkloristica Varia ethnographica et folkloristica Varia ethnographica et folkloristica Varia ethnographica et folkloristica Varia ethnographica et folkloristica

A borító enyhén kopott, a lapélek kissé foltosak.

Állapot:
4.240 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba