808.278

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Világosság 1971. január-december I-II.

Materialista világnézeti folyóirat - XII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 384 oldal
Sorozatcím: Világosság
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:

Tartalom

Ágh Attila: A fiatal Engels és a vallás577
Az amerikai prekolumbián civilizációk termelési módja
Altrichter Ferenc: Fogalom és lét: logikai zsákutca istenhez549
Ancsel Éva: A hűségről540
A reménytelenség mítoszai738
A papi hivatás válsága443
Avar Pál: Mens sana... A társadalmi mentálhigiéné problémájához236
Bakócz Tamás
Bakos István
Balázs György: Antik felvilágosodás és politika. Cicero szkepticizmusa672
"...A rossz tetteket hasznukért követik el..." Sallustius utópiája513
Bálványos Huba: "Még nem nagy az ember, De képzeli, hát szertelen...". Gondolatok a korszerű képzőművészetről353
H. Barta Lajos: Békesség, Ámen! Párhuzamos életrajzok. Dokumentum öt szakaszban84
Bartók Béla: Az anyag örökkévaló... (Részlet)225
B. B.: A magyar polgári történetírás útja. Lederer Emma könyvéről49
"Béke veletek..." A IV. Keresztyén Béke-Világgyűlés Prágában647
Bellér Béla: Az egyetlen lemondott pápa. A szent remete és a tiara427
A katharok és Illyés Gyula "Tiszták"-ja242
B. I.: Korunk követelményei és a katolikus szociális tanítás289
Bitó János - Sinka József: Az ellentmondások bolygója. A Vénusz-kutatás új eredményei439
Bizám Lenke: A dickensi karácsony-utópia91
Hittetlenítő371
Kafka 1970743
Bozóky Edina: Gnózis és parancsolatok. A megváltás útja a manicheizmusban464
Bűn és tudat449
Cardenal Ernesto: A csendőrség nyomon követ...634
30. Zsoltár634
Hirtelen az éjszakában634
Casanova Antoine: A II. vatikáni zsinat és Szűz Mária kultusza634
A történelem és a liturgia szimbólumai7
Choli: Andrónak321
Cigány vagy!362
Öregasszony siráma363
Cornu Auguste: Friedrich Engels és a történelmi materializmus alapvetése363
Csőregh Éva: Az eltűnő barátságok nyomában65
Czeglédy Károly: A legnagyobb magyar iszlámológus. Emlékezés Goldziher Ignácra699
Dialógus az antikommunizmusról670
Dilthey
Dosztojevszkij
Dömötör Tekla: Az álruhás istenség szálláskeresése219
D. P.: Egy lelkész töprengései570
"Jézus Krisztus Szupersztár"741
Dutka Ákos: Naplemente25
Dürer
Engels Friedrich
Engels Friedrich: Wuppertali levelek583
Erdélyi Ágnes: Két Hegel. Adalékok egy marxista Dilthey-képhez680
Erényi Tibor: A Párizsi Kommün131
Fábri Péter: Gyáva bátrak ellen698
Farkasjáni László: Az elidegenedés ontológiája. Heidegger és a kérdéssé vált lét274
A jó és a gonosz a világban. Hegel a bűnről485
Fehér Ferenc: Dosztojevszkij, az eretnek685
Fényes Imre: Fizika és rendszerelmélet184
Fenyő Katalin: A gyermeki világképről372
Valóságos-e, ami ésszerű és ésszerű-e, ami valóságos?56
Forgács Éva: Eldologiasodás és festői témaválasztás278
Földvári Zsuzsa:
Tausz Katalin: Demokrácia és polgári engedetlenség112
Füst Milán: A jelentés325
Galicza János: Túlterhelés és nevelő munka. Hozzászólás Lóránd Ferenc cikkéhez318
Gecse Gusztáv: "Választani jó s rossz közt..." A skolasztikus bűnfogalom történetéhez469
Gelman Juan: Barátok226
Gergely Jenő: Kurzus-keresztényszocializmus. Elvek, irányzatok, ellentmondások26
A walberbergi kolostortól - Adenauerig. Az osztrák és német kereszténydemokrácia a pártprogramok tükrében (1945-1948)705
G. F.: VI. Pál pápa új apostoli leveléről384
Gibbon Edward
Goethe: Maradandóság a változásban104
Goldziher Ignác
Göndör György: A hippi életforma és a radikális mozgalmak114
Guranowski Jan: A változás szelleme a római egyházban1
Gyárfás Endre: Bosszú761
Hartmann Nicolai
Hegel
Hegyi Béla: Történelmiség, egyetemesség, hazafiság
Heisenberg Werner: A szép jelentősége az egzakt természettudományban663
Heller Ágnes: Túl a radikális teológián748
Hermann István: A holtpont játékai. Elidegenülés és modern művészet559
Reneszánsz és ellenreneszánsz. Albrecht Dürer emlékére283
Hernádi Miklós: Reveláció és revolúció. Újmódi próféták, misztikusok Amerikában521
Hésziodosz: Csak ne születtem volna340
Hont István: A bibliakritikától az abszolút idealizmusig520
Az "ökotaktika" lehetőségei Angliában398
Horgas Béla: A kiút keresése. Magatartásformák fiatal költők, írók műveiben52
Horgas Béla346
Így látja a Világosság-ot...Major Tamás64
Illyés Gyula: Futtató öregség45
Józsa György: Eldologiasodás és az etika útvesztői. A cél és az eszköz etikai kategóriáiról262
József Attila
Káldi János: Ibolyák, holdfényben218
Kalmár György: Pakisztán: Tragikus tanulságok444
Kardos Tibor: Bakócz Tamás. Halálának 450. évfordulójára529
Kaufman Bob: Csatajelentés731
Istentelen küldetés731
Kelemen János: Lévi-Strauss és a totemizmus364
Kiss Károly: Éles ellentétek, viharos ülések után... Lényegi eredmények nélkül befejeződött a római püspöki szinódus764
A második római püspöki szinódus. Újabb elzárkózás, vagy...?641
Szinódus előtt. A katolikus egyház alaptörvény-tervezetének visszhangja572
Támogathatja-e a keresztény egyház az erőszakot? Az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságának határozata Addisz Abebában380
Vatikáni változások118
K. K.: Olaszország - kereszténydemokrácia nélkül?251
A szinódus elé640
Komoróczy Géza: A bűnfogalom a mezopotámiai vallásos világképben459
Halászok és vámosok. A korai kereszténység társadalmi talaja193
A sorsforgalom a mezopotámiai vallásos világképben626
A "Vigasztaló" vallása. A korai kereszténység társadalmi állásfoglalása326
Konrad N. I.: A közép-keleti reneszánsz és Alisir Nevái726
Koroknai Zsuzsa: A giccsel viaskodva656
Kovács András: Tudományos racionalitás és kapitalista racionalizáció717
Kovács János Mátyás: A remény újjászületése melletti elkötelezettség. Az ember felszabadításának keresztény felfogása108
Köcski Margit: Sérült agy - sérült "lélek". Egy új tudomány - a neuropszichológia414
Köves István: Van még kinek. Dokumentum-fiction38
Kronstein Gábor: Vallások, egyházak a történelemórán. Az általános iskolai történelemkönyvek és a világnézeti nevelés333
Kurcz Ágnes: Boszorkányok évszázada762
Középkor és reneszánsz33
Ladányi Mihály: Evolúció662
Latin himnuszok a Templomosrend állítólagos liturgiájából83
Lendvai L. Ferenc: Bűn és bűnhődés, avagy egy prófécia anatómiája490
Levendel Júlia - Horgas Béla: "Hiába voltam jó, hiába voltam rossz..." Bűn és bűntudat József Attila költészetében499
Lévi-Strauss Claude: A totemizmus belülről366
Lifsic Mihail
L. L. F.: Osztályharcok Franciaországban: történelem és politika180
Lobodzinska Barbara: Hűség és hűtlenség227
Loránd Ferenc: "...hogyan kell kommunizmust tanulni?" Gondolatok az iskola feladatáról - Brecht olvasása közben409
Lovas István: W. Heisenberg a szépről és a harmóniáról. Egy fizikus megjegyzései747
Héköznapok, ünnepek171
Lugosfalvi Ervin: A Bűn evolúciója - az Evolúció bűne. Teilhard de Chardin bűnfogalmához587
Lukács György halálára385
Major Tamás
Márkis Simon: Ismerkedés Erasmusszal: teológia és humanizmus596
Marticskó József
Mészáros Vilma: Az igazmondás nehézségeiről46
Mezei András: Forradalmár244
Jób és az ördög505
Jób és az ördög. II. kép617
Mindenkoron191
Mohás Lívia: Kell az önelemzés421
Molnár M. László: A vallásosság és ateizmus határán. Megjegyzések hit és tudás viszonyának hegeli felfogásához604
Munkácsy Gyula: Suarez és az ontológia előtörténete202
Murányi Mihály
Murányi Mihály: Bűn és bűntudat450
A döntési szféra elidegenedése és a vallás
Nyerges András: Álmoskönyv615
Falvédők616
Gyermekkert426
Nyíri János Kristóf: Ádám, mindenhol vagy. A Holland Katekizmus - bűnről és megváltásról476
Ludwig Wittgenstein boldogtalan élete266
S. Nyirő József: Elviség és gyakorlat. Gondolatok Aczél György: Eszménk erejével c. művéről536
Pais István: Ember és teleológia. Nicolai Hartmann könyvéről432
A mese valósága. Antoine de Saint Exupéry: A kis herceg316
Páricsy Pál: A nők szerepe a harmadik világ gazdasági fejlődésében254
Simon Kimbangu és a kongói próféta-egyházak58
P. Gy.: Egyháztörténet és mai történelem54
Pleidell Orsolya: Jézus családja és az evangéliumok. Gondolatok a történelem, a folklór és a mítosz viszonyáról296
Poór József: A bűn értelmezése a szolgáló egyház teológiájában480
Puskás Ildikó: India: történelem és filmriportázs. A televízió olasz filmsorozatáról309
Puskin A. Sz.: Gábriliász303
P. Zs.: 1871-1971129
Rácz Zoltán: A templomos lovagok tündöklése és bukása75
Réti Ervin: Az Iszlám és az arab világ fordulatai635
Viták és viharok egy idejétmúlt konkordátum körül125
Rimbaud Arthur: A párizsi orgia avagy Párizs újra benépesül142
Róka Gedeon: Az élet kutatása a világegyetemben553
Rudas László: Magyar nyelvű valláskritikai irodalom Kárpátontúl224
Serény Péter: A"harrisburgi hatok": papi összeesküvés - a háború ellen187
Simonyi Imre: Hatodnapon504
Simonovits Anna: A látszat valósága562
Simon András: Evangélium és forradalom. Ernesto Cardenal költészete632
József Attila - Santiago de Chilében226
Sinka József
S. K.: Katolikus vélemények a manipulációról568
"Meg voltunk győződve, hogy ott is jelen van a szentlélek..."437
Giacomo Gaietani Stefaneschi bíborosnak V. Szent Celesztin pápáról írt eposzából (1319). V. Celesztin pápa lemondása431
Sütő András: Az Angyalvár kulcsai. Ceruzajegyzetek a Sixtus-kápolnában732
Élt... hány évet? A bismarcki birodalomalapítás 100. évfordulója139
Szabó András György: Antonio Gramsci és a leninizmus. I. rész609
Antonio Gramsci és a leninizmus. II. A haladás szellemtörténeti immanenciájától a forradalmi tettig657
Szász János: Ünnepek, szertartások. Szociológiai vizsgálatok a születéshez, házasságkötéshez és halálesethez kapcsolódó szertartásokról18
Szász János:
Bakos István: Az ifjúsági klubmozgalomról544
Szegő László: Choli. Riport361
Székely Andorné: A forradalmi erőszak eltorzult változata. Nyecsajev élete, bűne és halála693
Marxizmus és anarchizmus. 1842-1921168
Sziklai László: Örökség és újrakezdés. Mihail Lifsic harcos esztétikája212
Szikszai Aladár: A reformáció elterjedése Kárpátontúl222
Szilágyi Imre: A szinguláris ember erkölcsének kettős természete69
Szilágyi Vilmos: Világnézet és párválasztási érettség. Egy hazai vizsgálat tanulságaiból173
Tausz Katalin
Tolnai György: Miért szomorkodik Pénelopé a szövőszék előtt? "Istennők találmánya": a szövés-fonás szerepe a nő történetében258
Tordai Zádor: Az elidegenedés-probléma: vázlat105
Elszabadult világ - ellenőrziheti-e az ember? Az angol Teilhard Társulat 1970. évi konferenciája99
Xenophanész töredékei
Vajda Imre: Jacques Maritain könyvéről144
Vámos Imre: Luther ma is viszályra ad okot. A 450 éves jubileum ürügyén378
Vasy Géza: Így377
Vekerdi László: Kovácsok és alkimisták. Az anyag megismerésének kezdetei755
V. I.: König bíboros és a nyugati lengyel egyházmegyék383
Vidrányi Katalin: Válogatott hagyományok. Adalékok a katolikus válságteológia képéhez387
Vinkovits Márta: Természet, ember, forradalom. Montesquieu és a tevékenység szabadsága163
Weber Max
Weisskopf V. F.: Természettudomány és társadalom393
Weöres Sándor: A kárhozat503
Valamikor apáca voltam37
Zala Tamás: Középosztály és keresztényszocializmus az USA-ban246
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem