A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Társadalomtudományi Közlemények 1988/1-4.

A MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetek folyóirata/XVII. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1988. 1. szám
Tanulmányok
Kolosi Tamás: Társadalmi struktúra, rétegződés, státus5
Ifj. Marosán György: A technológiatranszfer hatékony hasznosításának feltételei18
Kiss J. László: Az SPD helyzete és a "második" keleti politika30
Interjú
Interjú Helmut Shcmidttel (Készítette G. Márkus György)446
Műhely
Bayer József: A társadalmi tudat - emberi tényező csoport kutatási terve (1986-1990)56
Havas Péter: A szociáldemokrácia a nyolcvanas évtized második felében (Elgondolások egy vizsgálathoz)64
Besenyi Sándor: Érték, értékrendszer68
Buk Pál: A szocializmus és az ökológiai problémák85
Tájékozódás
A Magyar-Szovjet Társadalomtudományi Együttműködési Bizottság VII. ülésszakáról (Baku 1987) (Homonnai Márta)98
"Társadalom a határon" (Az Osztrák Szociológiai Társaság nemzetközi konferenciája) (Róbert Péter)107
Az Európai Rurálszociológiai Társaság Nyári Iskolája (Lahti 1987) (Kovách Imre)111
Konferencia Linzben a munkásmozgalomról és a békéről (Hülvely István)113
Tanácskozás az NDK-ban a nemzetközi szociáldemokrácia és a fejlődő világ problémájáról (Tokody Gyula)116
Beszámolók, intézeti élet
Magyar-jugoszláv tanácskozás a műszaki fejlődés hatásairól és az érdekekről (Szpirulizs Ildikó - Guba László)121
Településfejlesztés - helyi társadalom - önkormányzat (Táll Éva)127
Intézeti kerekasztal vita Claus Offe munkásságáról (Szigeti Péter)134
Idegen nyelvű összefoglalók138
Idegen nyelvű tartalom144
1987. évi tartalomjegyzék146
1988. 2. szám
Tanulmányok
Laki László: A társadalmi újratermelődés és az ifjúság 157
Gidai Erzsébet - Thoma László: Értékek és értékzavarok171
Hülvely István: Pártok a nyugati politikai rendszerekben183
Dokumentum
Új lehetőségek a munkásmozgalom különböző áramlatainak egymáshoz fűződő viszonyában198
Műhely
Szántó Borisz: Társadalmi-gazdasági ellenmondások rendszerelméleti tipológiája210
Szigeti Péter: A politizálódási folyamat jellemzése és jelentősége217
Simó Tibor: Két település: a társadalom szerveződésének két alternatívája229
Tájékozódás
Tanácskozás a Közművelődés és helyi társadalom című szociológiai vizsgálatban részt vett városok vezetőivel (Bőhm Antal)239
"Szocializmus, nemzet, nemzetközi együttműködés" (Nemzetkközi konferencia Cavtat-ban) (G. Márkus György)246
Politológiai és szociológiai kutatások Franciaországban (Johancsik János)252
A francia szocialisták nemzetközi szemináriuma a mai Szovjetunióról (Havas Péter)258
Nemzetközi tanácskozás Moszkvában a lenini szövetkezeti eszmékről és az agrárszektor fejlődésének meggorsításáról (Lengyel Zsuzsa)262
Konferencia Moszkvában a tömegkommunikációról és a szocialista demokráciáról (Rathmanné Túry Mária)266
Beszámolók, intézeti élet
Osztrák-Magyar párhuzamok (Vita a modernizáció esélyeiről) (Galgóczy Béla)269
Híradás disszertációvédésekről274
A Társadalomtudományi Intézet munkatársainak 1986. évi publikációi (Válogatás) (Összeállította: Markella Károlyné)282
Idegen nyelvű összefoglalók303
Idegen nyelvű tartalom309
1988. 3. szám
A pártértekezlet anyagaiból
Tematikus válogatás a pártértekezlet írásban benyújtott hozzászólásaiból (Fodor László, Nádasdi József, Szász Katalin, Radics Ágnes, Varga István, Farkas János, Anderle Ádám, Veres János, Bálint Mihály, Steiner Arnold, Sághi Istvánné, Somogyi Anna, Durucz István, Szommer Béla, Morva József, Fejesné Jenei Csilla, Molnár István, Balogh Gyárfás, Tóth János, Gelencsér Éva, Antalóczi Albert, Olajos Imre, Sebestyén József, Fehéri Béla, Timár Judit, Bodó Miklós, Tényi Jenő, Szabó Tamásné, Dobozy Zsolt, Kovács Géza, György Elemér, Mikics László, Keviczky László, Müller Pál, Kis István, Buzás Gyula, Szabó Sándor, Horváth András, Daróczy Zoltán, Ormos Mária, Gulyás Katalin, Germánné Vastag Györgyi, Juhászné Lévai Katalin, Isó Vince hozzászólásaiból)317
Tanulmányok
Kővári György: Kötéltánc a munkaerőpiacon: a munkahelyek védelmétől a szociális védőhálóig383
Akszentievics György: Munkások és értelmiségiek viszonya a társadalmi változáshoz393
Bokor Ágnes: A magyarországi szegénység (Két empirikus vizsgálat: 1981-1982. 1986.)413
Műhely
Böhm Antal: A magyar szociológia önreflexiója (Egy konferencia margójára)421
Farkas János: A modernizáció és a reform "nyertesei" és "vesztesei"434
Bánfalvy Csaba: A svéd állami munkaerő-politikai elvei és gyakorlata az elmúlt másfél évtizedben442
Tájékozódás
A Mysl Marksistowska című lengyel folyóirat 1987-es évfolyamáról (Ryszard Kondrat)456
Konferencia az NSZK-ban a tudományos-technikai együttműködésről (Szpirulisz Ildikó)460
Beszámolók, intézeti élet
Előadások Madridban a magyar reformról (Simon János)464
Kéri László kandidátusi disszertációjának védéséről (Karácsony András)466
Idegen nyelvű összefoglalók469
Idegen nyelvű tartalom476
1988. 4. szám
Aczél György: Köszöntő a Kommunisták Magyarországi Pártja megalakulásának 70. évfordulójára485
A szocializmus időszerű kérdései
Gondolatok a magyar kommunista mozgalom történetéhez (Szenes Iván)487
Nemzetközi konferencia a szocialista fejlődés aktuális problémáiról492
Az áruviszonyok és a szocialista reform elméleti összefüggéseiről (Gedeon Péter)492
A jogállamiságról (Schmidt Péter)495
Változások a politikai rendszerben (Szoboszlai György)497
Az ideológia funkcióváltása a szocialista fejlődésben500
A szocializmus reformjai és a nemzetközi viszonyok (Szentes Tamás)502
Tanulmányok
G. J. Rakitszkaja-B. V. Rakitszkij: Gondolatos a peresztrojkáról mint társadalmi forradalomról514
Görög Tibor-S. Horváth Jenő: Adalékok a marxi-engelsi pártszervezési elvek fejlődéséhez531
Ágh Attila: Pártszerveződés és munkáspártok a 19. században - a marxi értelmezés rekonstrukciójához553
Róbert Péter: Mobilitási folyamatok Magyarországon, különös tekintettel a kultúrális szférára567
Műhely
Molnár Péter - Jürgen Zinnecker: Ifjúsági életutak összehasonlító elemzése580
Simon Judit: A kis- és középvállalatok jelentősége az NSZK műszaki-fejlesztési politikájában589
Tájékozódás
A Nemzetközi Politikatudományi Társaság XIV. kongresszusa (Szoboszlai György)601
A fejlődés lehetőségei (Egy világkonferencia tanulságai) (Gidai Erzsébet)604
Beszámolók, intézeti élet
Híradás disszertációvédésekről609
Idegen nyelvű összefoglalók617
Idegen nyelvű tartalom625
1988. évi tartalomjegyzék627
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Társadalomtudományi Közlemények 1988/1-4. Társadalomtudományi Közlemények 1988/1-4.

Könyvtári kötetek voltak.

Állapot:
2.600 Ft
1.300 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba