984.635

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A nő és a szocializmus

Szerző
Fordító

Kiadó: Népszava-Könyvkereskedés Kiadása
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 488 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó a harmadik kiadáshoz3
Előszó az ötvenedik kiadáshoz17
Bevezetés21
A nő a multban
A nő helyzete az őstársadalomban
Az őstörténet főkorszakai28
A család formái34
Az anyajog40
Harc az anya- és apajog között
Az apajog kialakulása51
Az anyajog nyomai a görög mithoszokban és drámákban56
Törvényes feleségek és hetérák Athénban59
Az anyajog maradványai a különböző népek erkölcseiben66
Az állami rend kialakulása. A római gens föloszlása69
A kereszténység77
A nő a középkorban
A nő helyzete a germánoknál84
A hűbériség és az első éj joga87
A városok fölvirágzása. Kolostori élet és prostitució91
A lovagok és a nők tisztelete97
A reformáció
Luther99
A reformáció következményei. A harmincéves háború105
A tizennyolcadik század
Udvari élet Németországban109
A merkantilizmus és az uj házassági törvény112
A francia forradalom és a nagyipar115
A nő a jelenkorban
A nő mint nemi lény
A nemi ösztön119
Házasságnélküliség és az öngyilkosság elszaporodása125
A modern házasság
A házasság mint foglalkozás129
A születések számának csökkenése131
A pénzházasság és a házassági tőzsde135
A család fölbomlása
A válások számának növekedése142
Polgári és proletárházasság149
A házasság mint jóléti intézmény
A házasságkötések csökkenése155
Gyermekölés és magzatelhajtás158
A házasságra való nevelés163
A mai házasélet nyomorúsága170
A házasság lehetősége
A nemek aránya176
Házassági akadályok. A tulsok nő186
A prostitució, mint a polgári társadalomnak szükséges intézménye
Prostitució és társadalom196
A prostitució és az állam201
A leánykereskedelem 210
A prostitució növekedése. Leányanyák215
Az erkölcs ellen elkövetett büntettek és a nemibetegségek224
A nő mint kenyérkereső
A női munka kifejlődése és elterjedése226
Férjezett asszonyok gyári munkája. A háziipar és az egészségeg veszélyeztető iparok234
A nő harca a műveltségért
Forradalom a családi életben244
A nő szellemi képességei251
A férfi és a nő testi és lelki tulajdonságainak különbségei257
A darwinizmus és a társadalom állapota262
A nő és a szabad foglalkozások269
A nő jogi helyzete
Harc a magánjogi egyenjoguságért290
Harc a politikai egyenjoguságért296
Állam és társadalom
Az osztályállam és a modern proletártársadalom
Közéletünk304
Az osztályellentétek kiéleződése312
A kapitalista ipar központosító folyamata
A mezőgazdaság háttérbeszorítása az ipar által316
A proletarizálódás növekedése. A nagyipar uralma319
A vagyon koncentrációja324
Válságok és konkurrencia
A válságok okai és hatásai326
A közvetítőkereskedelem és az élelmiszerek megdrágulása331
Forradalom a mezőgazdaságban
Tengerentuli konkurrencia és a földtől való menekülés336
Parasztok és nagybirtokosok337
A város és falu közötti ellentét345
A társadalom szocializálása
A társadalmi forradalom
A társadalom átalakulása350
A kisajátítók kisajátítása353
A szocialista társadalom alaptörvényei
Minden munkaképes ember munkábaállítása357
Az érdekek harmóniája362
A munka megszervezése367
A munka produktivitásának növekedése370
A szellemi és testi munka közti ellentét megszüntetése375
A fogyasztóképesség fokozása378
Egyenlő munkakötelesség mindenkire381
A kereskedelem megszüntetése. A forgalom átalakítása387
Szocializmus és mezőgazdaság
A földbirtok magántulajdon megszüntetése390
Talajjavítások392
A talajmívelés átalakulása396
Nagyüzem és kisüzem. Az elektrokultura kifejlődése398
A jövő gyümölcstermelése403
Ovóintézkedések a talaj kimerülése ellen407
A város és falu közti ellentét megszüntetése411
Az állam megszüntetése413
A vallás jövője417
A szocialista nevelés419
Művészet és irodalom a szocialista társadalomban430
Az egyéniség szabad kifejlődése
Gondatlan megélhetés434
A táplálkozás átalakulása436
Kommunisztikus konyha439
A háztartás átalakulása440
A nő a jövendőben442
A nemzetköziség451
Népesedési kérdés és szocializmus
A tulnépesedéstől való félelem456
A tulnépesedés termelése459
Szegénység és szaporodás464
Emberhiány és fölösleg élelmiszerekben464
Társadalmi viszonyok és szaporodási képesség472
Befejezés478

Bebel Ágost

Bebel Ágost műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Bebel Ágost könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem