798.637

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hazádnak rendületlenül

A magyar nép aranykönyve

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Művelt Nép Tudományos és Ismeretterjesztő Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 340 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 34 cm x 25 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal gazdagon díszítve.

Tartalom

Bevezető - Szabó Pál5
Magyarok bejövetele - Pándy L. tusrajza9
Emlékezzünk régiekről10
Honszerző Árpád - Pándy L. tusrajza11
István, az állmaszervező - Pándy L. tusrajza12
Béla herceg - Hont-Varsányi F. szénrajza14
Első László király - Than M. olajfestménye14
A névtelen jegyző - Ősz D. krétarajza15
Negyedik Béla - Pándy L. tusrajza15
Kézai Simon mester - Ősz D- kértarajza16
Károly Róbert - Pándy L. Tusrajza16
Képírők és szoborművesek17
Kolozsvári Márton és György - Pándy L. tusrajza17
Az erdélyi parasztháború18
Fegyveres adószedők
Parittyavető - Pándy L. tusrajza19
Kardos János - Pándy L. tusrajza19
Budai Nagy Antal - Pándy L. tusrajza20
Az apáti csata - Pándy L. tusrajza21
A nép védi hazáját22
A véres zászló körülhordozása - Czeglédi-Miha tusrajza
A nándorfehérvári gyülekezés - Czeglédi-Miha tusrajza23
Hunyadi János - Szász E. ceruzarajza24
A nándorfehérvári daidal reggelén - Pándy L. tusrajza25
Kemény Simon - Hont-Varsányi F. szénrajza26
Dugovics Titusz - Wágner S. olajfestménye26
Mátyás király - Lühnsdorff K. ceruzarajza27
Mátyás és a kolozsvári bíró - Hont-Varsányi F. szénrajza28
Janus Pannonius - Merényi R. ceruzarajza29
Kinizsi Pál - Pándy L. tusrajza29
Magyarország ezerötszáztizennégyben30
Dózsa a ceglédi piacon - Pándy L. tusrajza
Átkelés a Tiszán - Kádár-Koneceni: olajfestmény31
Dózsa György - Pándy L. tusrajza32
Dózsa kivégzése - Pándy L. tusrajza33
Mészáros Lőrinc - Pándy L. tusrajza34
Balog deák - Pándy L. tusrajza35
Paraszt hadnagyok - Pándy L. tusrajza35
Szegény legények - végvári vitézek36
Szegénylegény - Pándy L. tusrajza
Végvári vitéz - Pándy L. tusrajza37
Végvári lovas - Pándy L. tusrajza
Kőszeg jobbágy-hősei - Szász E. ceruzarajza38
Losonczi István - Pándy L. tusrajza38
Szondy György - Pándy L. tusrajza39
Eger vár védői40
Egri nők - Székely B. olajfestménye
Dobó István - Pándy L. tusrajza41
Mekcsei István -Pándy L. tusrajza41
Bornemissza Gergely - Pándy L. tusrajza42
Kézművesek - közvitézek - Pándy L. tusrajza43
A szigetvári vértanúk44
Zrínyi MIklós - Székely B. olajfestménye44
Thury György - Pándy L. tusrajza45
Énekmondók - lantosok46
Tinódi Sebestyén - Pándy L. tusrajza46
Dávid Ferenc - Merényi R. ceruzarajza47
Heltai Gáspár - Merényi R. ceruzarajza47
Török ellen - urak ellen - isten nevében48
Arany Tamás - Ősz D. ceruzarajza48
Karácsony György - Hont-Varsányi F. szénrajza48
Balassi Bálint - Szalay Gy. ceruzarajza49
Tiszaháti szabad hajdúk - Pándy L. tusrajza50
Bocskai István - Egykorú rézmetszet51
Bethlen Gábor - Marastoni J. kőrajza52
Parasztvármegyék zendülése - Pándy L. tusrajza53
Apáczai Csere János - Merényi R. ceruzarajza53
Zrínyi Miklós, a költő - Szalay Gy ceruzarajza54
Az eszéki híd felégetése - Pándy L. tusrajzaa55
A bujdosók56
Thököly Imre - Szász E. ceruzarajza
Zrínyi Ilona - Hont-Varsányi F. cszénrajza58
Petneházy Dávid - Pándy L. tusrajza58
Az eperjesi vértanúk - Pándy L. tusrajza58
Misztótfalusi Kis Miklós - Merényi R. ceruzarajza59
Páriz Pápai Ferenc - Boldogfai Farkas I. ceruzarajza59
A hegyaljai ribillió -60
Tokaji Ferenc - Ősz D. ceruzarajza60
Kabai Márton - Ősz D. ceruzarajza60
Szalontai György - Ősz D. ceruzarajza61
Bajusz Gáspár - Ősz D. ceruzarajza61
Bakos Gergely - Ősz D. ceruzarajza61
A tiszaháti felkelés - Kajári Gy. szénrajza62
A brezáni zászlóátadás - Pándy L. tusrajza63
II. Rákóczi Ferenc - boldogfai Farkas I. ceruzarajza64
Konceni Gy. Olajfestménye 65
Kurucroham - Pándy L. tusrajza66
Esze Tamás - Pándy L. tusrajza67
Bercsényi MIklós - Doby J. rézmetszete68
Bóné András - Pándy L. tusrajza68
Bottyán János - Boldogfai Farkas I. ceruzarajza69
Czelder Orbán - Pándy L. tusrajza70
Béri Balogh Ádám - Hont-Varsányi F. szénrajza70
Sréter János - Merényi R. ceruzarajza71
A görgényi hajdúk - Hont-Varsányi F. szénrajza71
Trencsényi Mátyás - Szalai Gy. ceruzarajza72
Becsa János - Szalay Gy. ceruzarajza72
Losárdy Zsuzsánna - Pándy L. tusrajza73
Mikes Kelemen - Szalay Gy. ceruzarajza73
A szentandrási felkelők - Hont-Varsányi F. szénrajza74
A vásárhelyi kurucok - Hont-Varsányi F. szénrajza75
Bél Mátyás - Kupeczky-Haid; rézmetszet76
Mikoviny Sámuel - Merényi R. ceruzarajza76
Segner János András - Füger-Rasp; rézmetszet77
Maróti György - Ősz D. krétarajza77
Bessenyei György - Szalay F. ceruzarajza78
Magyar jakobinusok - Pándy L. tusrajza79
Hajnóczy József Ősz D. szénrajza80
Szentmarjay Ferenc - Szerelmey M. kőrajza80
"E törzsből dúsabb hajtás virul"81
Szolárcsik Sándor - ősz D. ceruzarajza81
Őz Pál - Ősz D. ceruzarajza81
Bacsányi János - Füger-John; rézmetszet82
Verseghy Ferenc - Merényi R. ceruzarajza83
Szentjóbi Szabó László - Ősz D. ceruzarajza83
Szacsvai Sándor - Sinkó K. krétarjaz84
A magyar nyelvtudomány úttörői84
Sajnovics János. Gyarmath Sámuel - Ősz D. ceruzarajza84
Csokonai Vitéz Mihály - Ősz D. ceruzarajza85
Dugonics András - Merényi R. ceruzarajza86
Kármán József - Merényi R. ceruzarajza86
Pálóczi Horváth Ádám - Pándy L. tusrajza87
Fazekas Mihály - Ősz D. ceruzarajza87
Révai Miklós - Merényi R. ceruzarajzaa88
Kőrösi Csoma Sándor - Boldogfai Farkas I. ceruzarajza88
A verbunkos hármas89
Lavotta János - Boldogfai Farkas I. ceruzarajza89
Csermák János - Boldogfai Farkas I. ceruzarajza89
Bihari János - Boldogfai Farkas I. ceruzarajza89
A mezei gazdaság pallérozói90
Tessedik Sámuel - Merényi R. ceruzarajza90
Nagyváthy János - Ősz D. ceruzarajza91
Pethe Ferenc - Kaerling- Weiss: rézmetszet91
Kitaibel Pál - Egykorú kőrajz92
Lenhossék Mihály - Lanzedelli kőrajza92
Földi János - Ősz D. ceruzarajza93
Rácz Sámuel - Pándy L. tusrajza93
Kempelen Farkas - Füger-Mansfeld: rézmetszete93
Berzeviczy Gergely - Egykorú kőrajz94
Széchenyi Ferenc - Czetter S. rézmetszete94
Kazinczy Ferenc - Kininger-John< rézmetszet95
Berzsenyi Dániel - Barabás-Axmann; acélmetszet96
Kisfaludy Károly - Hofmann rézmetszete96
Katona József - Lühnsdorff K. ceruzarajza97
A nemzet napszámosai - Szász E. ceruzarajza98
Kelemen László - Szalay Gy. ceruzarajza99
Kótsi Patkó János - Szalay Gy. ceruzarajza99
Déryné Széppataki Róza - Szalay Gy. ceruzarajza100
Kántorné Engelhardt Anna - Szalay Gy. ceruzarajza100
Magyari Károly - Schwindt-Kohlmann<; acélmetszet101
Szentpétery Zsigmond - Barabás M. kőrajza101
Markó Károly - Visegrád, olajfestmény102
Ferenczy István - Boldogfai Farkas I. ceruzarajza102
Bolyai János - a két Bolyai - Szász E. ceruzarajza103
Széchenyi István - Eybl F. kőrajza104
A Lánchíd - Alt-Sandmann; kőrajz105
A vizek megzabolázói - Sinkó K. krétarajza106
Vedres Istán - Merényi R. ceruzarajza107
Beszédes József - Merényi R. ceruzarajza107
Vásárhelyi Pál - Barabás M. kőrajza108
A nyűgöt többé nem viseljük! - Kajári Gy. szénrajza109
A reformnemzedék110
Bezerédj István - Szalay Gy. ceruzarajza110
Beöthy Ödön - Eybl F. kőrajza110
Deák Ferenc - Eybl F. kőrajza110
Kölcsey Ferenc - Eisle - Eybl; kőrajz111
Wesselényi MIklós - Eybl F. kőrajza112
Lovassy László - Merényi R. ceruzarajza113
Varga Katalin - Szalay Gy. ceruzarajza113
Vörösmarty Mihály - Lühsdorf K. ceruzarajza114
Csongor és Tünde - Pándy L. tusrajza115
Bajza József - Barabás-Mahlknecht; acélmetszet116
Jósika MIklós - Barabás M. kőrajza116
Czuczor Gergely - Barabás M. kőrajza117
Garay János - Barabás M. kőrajza117
Eötös József - Barabás M. kőrajza118
Kossuth Lajos - Prinzhoffer A. kőrajza119
Toborzás Cegléden - Kollarz F. ceruzarajza120
A ceglédi 100-as bizottság - Basilides B. ceruzarajza121
Táncsics Mihály - Barabás M. kőrajza122
Táncsics kiszabadulása - Pándy L. tusrajza123
Horárik János - Marastoni J. kőrajza124
Petőfi Sándor - Barabás M. kőrajza125
Március 15. - Thorma J. olajfestménye126
A segesvári csasátban - Vágó-Styka-Spányi; olajfestmény127
Ezernyolcszáznegyvenyolc, te csillag! - A Pillwaxban - Pándy L. tusrajza128
Talpra magyar - Konecsni Gy. olajfestménye129
Vasvári Pál - Barabás M. kőrajza130
Irinyi József - Szerelmey M. kőrajza131
Pálffy Albert - Ősz D. ceruzarajza131
Birányi Ákos - Ősz D. ceruzarajza132
Negyvennyolc munkásnépe 132
Kecskés Ede - Sinkó K. krétarajza132
Möhling Sándor - Merényi R. ceruzarajza133
Batthyány Lajos - Grund V. kőrajza134
Perényi Zsigmond - Barabás M. vízfestménye134
Madarász László - Ősz D. ceruzarajza135
Veszélyben a haza136
Lenkey százada - Hont-Varsányi F. szénrajza137
A nép nevében! - Népítélet Lambergen - Pándy L. tusrajza138
Perczel Mór - Fuchsthaller A.- acélmetszete138
Irányi Dániel - Ősz D. szénrajza139
Madarász József - Ősz D. ceruzarajza139
Teleki László - Eybl F. kőrajza140
Csányi László - Grimm R. kőrajza141
Szemere Bertalan - Eybl F. kőrajza141
Batthyány Kázmér - Barabás M. festménye141
Ujházi László - Egykorú kőrajz142
Lukács Sándor - Szász E. ceruzarajza142
Egressy Gábor - Egykorú kőrajz143
Horváth MIhály - Schönberger A. kőrajza144
Vukovics Sebő - Pándy L. tusrajza144
Jeszenák János - Barabás M. kőrajza145
Szacsvay Imre - Szamosi E. kőrajza145
Feltámadott a tenger - Gerilla-támadás- - Hont-Varsányi F. szénrajza146
Betyár és vasasnémet - Csergezán Pál ceruzarajza147
Izmay János - Ősz D. ceruzarajza148
Csapó Vilmos - Szász E. ceruzarajza148
Mednyánszky Sándor - Pándy L. tusrajza149
Oroszhegyi Józsa - Ősz D. ceruizarajza149
Gábor Áron - Domján Attila festménye150
Diáktüzérek151
Veress Jancsi - Pándy L. tusrajza151
Gál Laci - Pándy L. tusrajza151
Bányai Júlia - Hont-Varsányi F. szénrajza152
Lebstück mária - Hont-Varsányi F. szénrajza152
Kossuth Zsuzsanna - Szalay Gy ceruzarajza153
Horváth Anna - Sinkó K. kértarajza153
Bem József - Vágó-Styka-Spányi olajfestmény154
Gál Sándor - Ősz D. ceruzarajza155
Damjanics János - Szamosi E. kőrajza156
Földvári Károly - Pándy L. tusrajza157
Nagyvándor József - Egykorú kőrajz158
Guyon Richárd - Ősz D. krétarajza159
Dembinszky Henrik - Egykorú kőrajz160
Vetter Antal - Ősz D. ceruzarajza160
Kmetty György - Boldogfai Farkas I. ceruzarajza161
Teleki Sándor - Pándy L. tusrajza161
Visóczky József - Szalay Gy. ceruzarajza162
Monti Sándor - Boldogfai Farkas I. ceruzarajza162
Rulikovszky Kázmér - Pándy L. tusrajza162
Abancourt Károly - Boldogfai Farkas I. ceruzarajza163
Giron Péter - Boldogfai Farkas I. ceruzarajza163
Woronieczky Micziszláv - Boldogfai Farkas I. ceruzarajza163
Az aradi tizenhárom - Ősz D. krétarajza164
Aulich Lajos - Szamosi E. krőrajza165
Lahner György - Szamosi E. kőrajza165
Knézics Károly - Merényi R. ceruzarajza165
Két kufsteini rabnő166
Teleki Blanka, Lővei Klára - Madarász V. olajfestménye166
Maderspach Károlyné - Merényi R. ceruzarajza166
Pozsonyi diákok - Pándy L. tusrajza167
Noszlopi Gáspár - Hont Varsányi F. szénrajza168
Gasparics Kilit - Pándy L. tusrajza168
A kötélkor lázadói - Szász E. ceruzarajza169
A balavásári szüret - Hont-Varsányi F. szénrajza170
A rabszolgatartók ellen171
Zágonyi Károly - Basilides S. ceruzarajza171
Garibaldi lobogója alatt171
Türr István - Basilides S. ceruzarajza171
Arany János - Barabás M. kőrajza172
A walesi bárdok - Zichy M. ceruzarajza173
Sárosy Gyula - Barabás M. kőrajza174
Tompa Mihály - Barabás M. kőrajza174
Madách imre - Roskovics I. vízfestménye175
Jókai Mór - Barabás M. kőrajza176
Vajda János - Boldogfai Farkas I. ceruzarajza177
Erdélyi János - Barabás M. kőrajza178
Kriza János - Haske F. kőrajza178
Szalay László - Marastoni J. kőrajza179
Reguly Antal - Boldogfai Farkas I. ceruzarajza179
Fényes Elek - Barabás M. kőrajza180
Mentovich Ferenc - Merényi R. ceruzarajza180
Mátray Gábor - Barabás M. kőrajza181
Bartalus István - Pándy L. tusrajza181
Rózsavölgyi Márk - Barabás M. kőrajza182
Mosonyi Mihály - Egykorú kőrajz182
Liszt Ferenc - Kriechuber J. kőrajza183
Erkel Ferenc - Lühnsdorff K. ceruzarajza184
Egressy Béni - Pándy L. tusrajza185
Godlmark Károly - Pándy L. tusrajza186
Reményi Ede - Marastoni J. kőrajza186
Szigligeti Ede - Barabás M. kőrajza187
Lendvay Márton - Barabás M. kőrajza187
Jókainé Laborfalvy Róza - Barabás M. kőrajza188
Prielle Kornélia - Barabás M. kőrajza188
Barabás Miklós - Önarckép. Olajfestmény189
Orlai Petrics Soma - Orlai Petrics Petőfit festi. Csernus T. olajfestménye190
Than Mór - Önarckép. Ceruzarajz190
Zichy Mihály - Önarckép. Ceruzarajz191
Izsó Miklós - Amrastoni J. kórrajza191
Polláck MIhály - Than M. olajfestménye192
Ybl Miklós - Mrastoni J. kőrajza192
Feszl Frigyes - Sterio K. vízfesténye192
Jedlik Ányos - Lühnsdorff K. ceruzarajza193
Petzval József - Dauthage A. kőrajza193
Than Károly - Pándy L. tusrajza194
Szabó József - Pándy L. tusrajza194
Debreczeni Márton - EGykorú kőrajz195
Zsigmondy Vilmos -Merényi R. ceruzarajza195
Irinyi János: Merényi R. ceruzarajza195
Xantus János - Merényi R. ceruzarajza196
Magyar László - Boldogfai Farkas I. ceruzarajza196
Frivaldszky Imre - Grund V. kőrajza197
Margó Tivadar - Ősz D. ceruzarajza197
Negyvennyolc nagy orvosai198
Bugát Pál - Boldogfai Farkas I. ceruzarajza198
Semmelweis Ignác - K. Tury Mária olajfestménye199
Balassa János - Barabás M. kőrajza200
Markusovszky Lajos - Ősz D. ceruzarajza200
Lumniczer Sándor - Ősz D. ceruzarajza201
Korányi Frigyes - Ősz D. ceruzarajza201
Ha még egyszer azt üzeni - A kétfejű sas leverése - Hont-Varsányi F. tollrajza202
Parasztok a zsandárok ellen - Hont-Varsányi F. tollrajza203
Negyvennyolc nyomdokain204
Forinyák Géza - Kajári Gy. szánrajza204
Asztalos János - Kojárai Gy. krétarajza204
Egy tespedt kor igaz férfiai205
Böszörményi László - Blumberg L. kőrajza205
Mocsáry Lajos - Kajári Gy. krétarajza205
Kibomlik a vörös zászló - Pándy L. tusrajza206
Agitátor a gyár kantinjában - Kernstok K. olajfestménye207
Farkas Károly - Farkas Károly Marxszal. Szabó W. ceruzarajza208
Frankel Leó - Lühsndorff . ceruzarajza209
Frankel, a szerkesztő - Háy K. L. ceruzarajza210
Szalay András - Hont-Varsányi F. szénrajza211
Dózsa népe - Pnaem... - Révész I. olajfestménye212
Az orosházi vörös május 1. - Hont-Varsányi F. szénrajza213
Szántó Kovács János - Kurucz D. olajfestménye214
Várkonyi István - Lühnsdorff K. ceruzarajza215
Aratósztrájk - Breznay-Mácsai; olajfestmény216
Nem lesz a tőke úr mirajtunk - Pándy L. tusrajza217
Bokányi Dezső - Ősz D. ceruzarajza218
Tolnai Lajos - Egykorú kőrajz218
Thaly Kálmán - Marastoni J. kőrajza219
Reviczky Gyula: Ősz D. ceruzarajza219
Csiky Gergely - Krauskopf W. rézkarca220
Mikszáth Kálmán - Boldogfai Farkas I. cruzarajza221
"Különös házasság szentszki tárgyalása - Zórád E. tusrajza222
A magyar nyelv őrei222
Szarvas G., Simonyi Zs. - Pándy L. tusrajza222
Kálmány Lajos - Pándy L. tusrajza223
Molnár György - Szalay Gy. ceruzarajza223
E. Kovács Gyula - Szalay Gy. ceruzarajza224
A nemzeti játékszín új virágkora - Háry Gy. ceruzarajza224
Paulay Ede - Egykorú kőrajz225
Jászai Mari - Szalay Gy. ceruzarajza226
Újházi Ede - Szüle P. olajfestménye226
Márkus Emilia - Ősz D. ceruzarajza226
Blaha Lujza - Szalay Gy. ceruzarajza226
Rakodczay Pál - Ősz D. ceruzarajza227
Madarász Viktor - Önarckép. Olajfestmény228
Székely Bertalan - Önarckép. Olajfestmény228
Lotz Károly - Hajóvontatók. Olajfestmény229
Benczúr Gyula - Önarckép. Olajfestmény229
Munkácsy MIhály - Önarckép Olajfestmny230
A siralomház. Olajfestmény231
Paál László - Erdő belseje. Olajfestmény232
Mészöly Géza - Balatoni füzes. Olajfestmény232
Szinyei Merse Pál - Majális. Olajfestmény233
Mednyánszky László - Csavargó. Olajfestmény234
Révész Imre - Vacsorafőzők. Olajfestmény234
Zala György - Csergezán P. ceruzarajza235
Fadrusz János - Lühnsdorff K. ceruzarajza235
Strobl Alajos . Csergezán P. ceruzarajza235
Steindl Imre - Mrényi R: ceruzarajza236
Schulek Frigyes - merényi R. ceruzarajza236
Hauszmann Alajos .- Merényi R. ceruzarajza236
Eötvös Lóránd - Lühnsdorff K. ceruzarajza237
Kerpely Antal - Merényi R. ceruzarajza238
Mechwart András - Pándy L. tusrajza238
Puskás Tivadar - Ősz D. ceruzarajza239
Kvassay Jenő - Merényi R. ceruzarajza239
Herman Ottó - Merényi R. ceruzarajza240
Lóczy Lajos - Ősz D. ceruzarajza240
Bíró Lajos - Lühnsdorff K. ceruzarajza241
Új-guineai táj - Ősz D. ceruzarajza241
Krenner József - Pándy L. tusrajza242
Wartha Vince - Pándy L. tusrajza242
Entz Géza - Merényi R. ceruzarajza243
Borbás Vince - Merényi R. ceruzarajza243
Dúsabb kalászért! Több kenyérért!244
Mokry Sámuel - Ősz D. ceruzarajza244
Cserháti Sándor - Ősz D. ceruzarajza244
Ízesebb szőlőért! Nemesebb gyümölcsért!245
Mathiász János - Merényi R. ceruzarajza245
Budai József - Szász E. ceruzarajza245
Fodor József - Ősz D. ceruzarajza246
Hőgyes Endre - Merényi R. ceruzarajza246
Katona Lajos - Ősz D. ceruzarajza247
Jankó János - Ősz D. ceruzarajza247
Előre magyar proletárok! - Háy K. L. ceruzarajza248
A vérvörös antillák - Basilides S. ceruzarajza249
Alpári Gyula - Boldogfai Farkas I. ceruzarajza250
Szabó Ervin - Lühnsdorff K. ceruzarajza251
Vörös jelek a Hadak útján - A szerbpádéi kaszinóban - Pándy L. tusrajza252
Achim András - Lühnsdorff K. ceruzarajza253
Justh Gyula - Merényi R. ceruzarajza253
Ady Endre - Pándy L. tusrajza254
A Galilei-körben - Basilides S. ceruzarajza255
A "Hadak útja" - Csergezán P. ceruzarajza255
Bródy Sándor - Merényi R. ceruzarajza257
Kaffka Margit - Szalay Gy. ceruzarajza257
Gárdonyi Géza - Lühnsdorff K. ceruzarajza258
Tömörkény István - Merényi R. ceruzarajza258
Gyóni Géza - Szász E. ceruzarajza259
Basilides Mária - Basilides S. ceruzarajza259
Bartók Béla - Lühnsdorff K. ceruzarajza260
Hegedüs Gyula - Ősz D. ceruzarajza261
Varsányi Irén - Ősz D. ceruzarajza261
Hollósy Simon - Kukoricafosztás. Olajfestmény262
Ferenczy Károly - Márciusi est. Olajfestmény262
Thorma János - Október elseje. Olajfestmny263
Réthy István - Honvédtemetés. Olajfestmény263
Kernstok Károly - Szilvaszedők. Olajfestmény264
Nagy-Balogh János - Önarckép. Olajfestmény264
Fényes Adolf - Egy fiú - egy lány. Olajfestmény265
Bihari Sándor - Bíró előtt. Olajfestmény265
Koszta József - Tányértörő. Olajfestmény266
Tornyai János - Juss. Olajfestmény266
Rippl-Rónai József - Önarckép. Pasztel267
Beck Ö. Fülöp - Körösfői Kriesch A. olajfestmény267
Lechner Ödön - Pór B. olajfestménye268
Győrffy István - Pándy L. tusrajza268
Istvánffi Gyula - Ősz D. ceruzarajza269
Kaán Károly - Pándy L. tusrajza269
Bánki Donát - Ősz D. ceruzarajza270
Kandó Kálmán - Boldogfai Farkas I. ceruzarajza270
A transzformátor feltalálói271
Bláthy Ottó Titusz - Ősz D. ceruzarajza271
Déri Miksa - Ősz D. ceruzarajza271
Zipernowsky Károly - Ősz D. ceruzarajza271
Rohanunk a forradalomba - Kajári Gy. szénrajza272
Fel. fel ti rabjai a földnek - Kajári Gy. szénrajza273
Landler Jenő - Szalay Gy. ceruzarajza274
Vörös tisztavatás - Sinkó K. krétarajza275
Szamuely Tibor - Ősz D. ceruzarajza276
Lenin mellett Moszkvában - Ceglédi-Miha tusrajza277
László Jenő - Szalay Gy. ceruzarajza278
Korvin Ottó - Ősz D. ceruzarajza279
Lékai János - Merényi R. ceruzarajza280
Mosolygó Antal - Balogfai Farkas I. ceruzarajza281
Hamburger Jenő - Ősz D. ceruzarajza282
Stromfeld Aurél - Sinkó K. krétarajza283
Kellner Sándor - Ősz D. ceruzarajza283
Latinka Sándor - Szász E. ceruzarajza284
Gombos Ferenc - Szász E. ceruzarajza284
Kerekes Árpád - Ősz D. ceruzarajza284
A fehér terror vértanúi285
Krámer Sándor, Vadas Márton, Vadas András, Mészáros Gábor - Szász E. ceruzarajza285
Október vörös vitézei286
Ligeti Károly, Szilásgyi Imre - Ceglédi-Miha; tusrajz286
Zalka Máté - Boldogfai Farkas I. ceruzarajza287
Komját Aladár - Szalay Gy. ceruzarajza288
Gábor Andor - Merényi R. ceruzarajza288
Rudas László - Lühnsdorff K. ceruzarajza289
Czobel Ernő - Merényi R. ceruzarajza289
Móricz Zsigmond - Pándy L. tusrajza290
Kemény Zsigmond olajfestménye291
Krúdy Gyula - Szalay Gy. ceruzarajza292
Tóth Árpád - Breznay I. szénrajza292
Móra Ferenc - Cs. Joachim F. ceruzarajza292
Juhász Gyula - Cs. Joachim F. ceruzarajza293
Kosztolányi Dezső - Ősz D. ceruzarajza293
Babits Mihály - Rippl Rónai J. olajfestménye294
Karinthy Frigyes - Lühnsdorff K. ceruzarajza294
Nagy Lajos - Pándy L. tusrajza295
Hevesi Sándor - Ősz D. ceruzarajza295
Pethes Imre - Szalay Gy. ceruzarajza296
Odry Árpád - Ősz D. ceruzarajza296
Sugár Károly - Merényi R. ceruzarajza297
Új március hírnökei297
Gögös Ignác - Boldogfai Farkas I. ceruzarajza298
Hámán Kató - Ősz D. ceruzarajza298
Vagyunk az ifjú gárda299
Löwy Sándor - Szalay Gy. ceruzarajza - "Monstre" - Szász E. ceruzarajza300
József Attila - Lühnsdorff K. ceruzarajza300
Illegális összejövetel - Móricz S. ceruzarajza301
Derkovits Gyula - Önarckép. Ceruzarajz302
Viharsarok - Kajári Gy. szénrajza303
Munkát, kenyeret! - Kádár Gy. olafestménye305
Sallai Imre - Boldogfai Farkas I. ceruzarajza306
Az illegális nyomdában - Sinkó K. krétarajza307
Fürst Sándor - Boldogfai Farkas I. ceruzarajza308
Poll Sándor - Boldogfai Farkas I. ceruzarajza309
Hoffmann Ottó - Szalay Gy. ceruzarajza309
Martos Flóra - Ősz D. ceruzarajza310
Geisler Eta - Ősz D. ceruzarajza310
Madrid határán311
Zalka Máté, Heidrich Károly, Sebes György, Humhál László, Zsinkó Vilmos - Hont-Varsányi F. szénrajza311
Csortos Gyula - Ősz D. ceruzarajza312
Somlai Artúr - Merényi R. ceruzarajza312
Rátkai Márton - Merényi R. ceruzarajza313
Bajor Gizi - Merényi R. ceruzarajza313
Hutyra Ferenc, Merek József - Ősz D. ceruzarajza314
Az acélos magyar búza megteremtői315
Baross László - Ősz D. ceruzarajza315
Fleischmann Rudolf - Ősz D. ceruzarajza315
Bogdánfy Ödön - Ősz D. ceruzarajza316
Sajó Elemér - Ősz D. ceruzarajza316
Moesz Gusztáv - Ősz D. ceruzarajza317
Sigmond Elek - Ősz D. ceruzarajza317
Korányi Sándor - Lühnsdorff K. ceruzarajza318
Pólya Jenő - Pándy L. tusrajza318
A békéért és szabadságért - Pándy L. tusrajza319
Rózsa Ferenc - Sinkó K. krétarajza320
A "Kossuth-rádia" - Sinkó K. krétarajza321
Schönherz Zoltán - Boldogfai Farkas I. ceruzarajza322
Az Andrássy-laktanyában - Ceglédi-Miha; tusrajz323
Radnóti Miklós - Breznay J. tusrajza324
Földes Ferenc - Szalay Gy. ceruzarajza324
Ságvári Endre - Hont-Varsányi F. szénrajza325
Bajcsy-Zsilinszky Endre - Sinkó K. krétarajza326
A magyar katona becsületéért327
Kiss János, Nagy jenő, dr. Tartsay Vilmos - Szász E. ceruzarajza327
Jáhn Ferenc - Szalay Gy. ceruzarajza328
Schönstein Sándor - ŐszD. ceruzarajza328
Rezi Károly - Szász E. ceruzarajza329
Simon Ferenc - Szász E. ceruzarajza329
A "maquis" magyarjai330
Petit Jean - Szalay Gy. ceruzarajza330
Békés Imre - Lühnsdorff K. ceruzarajza330
Boczor József, Elek Tamás330
Az igaz szó harcosai331
Werschitz Emil, Richtmann Sándor, Rákosi Endre - Sinkó K. krétarajza331
Kilián György - Boldogfai Farkas I. ceruzarajza332
Rózsa Richárd - Boldogfai Farkas I. ceruzarajza333
A Bükk ejtőernyősei333
Szőnyi Márton, Őz Szabó János, Csizmadia Gyula - Pándy L. tusrajza334
Nők a szabadságért334
Vámos Ilonka - Ősz D. ceruzarajza334
Braun Éva - Boldogfai Farkas Imre ceruzarajza335
Harcoló bányászok335
Tóth-Bucsoki József, Kara József, Golub Rudolf, Nédermann Ferenc - Szász E. ceruzarajza336
Halhatatlan ifjúság336
Kulich Gyula - Boldogfai Farkas I. ceruzarajza337
Kreutz Róbert - Merényi R. ceruzarajza337
Pataki István - Boldogfai Farkas I. ceruzarajza337
Pesti Barnabás - Merényi R. ceruzarajza337
Szabadságunk zászlóvivői - Meggyilkolt parlamenterek - Ék S. ceruzarajza338
Tüzelőállás a Hősök terén, Ék S. ceruzarajza339
Felszabadulás - Csergezén Pál ceruzarajza340

Békés István

Békés István műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Békés István könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hazádnak rendületlenül Hazádnak rendületlenül Hazádnak rendületlenül Hazádnak rendületlenül Hazádnak rendületlenül Hazádnak rendületlenül Hazádnak rendületlenül Hazádnak rendületlenül

A borító kissé elszíneződött, kopott, a borító, a lapélek és néhány lap foltos.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
6.980 ,-Ft
35 pont kapható
Kosárba