A kosaram
0
80%-ig
még
5 db

A színház világtörténete 1-2.

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.358 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-281-683-8
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Első kötet
Előszó az első kiadáshoz (Hont Ferenc)11
Előszó a második kiadáshoz (Staud Géza)13
Tájékoztató15
SZÍNJÁTÉK AZ ŐSI KÖZÖSSÉGEKBEN17
A színjáték eredete (Hont Ferenc)19
A mimetikus cselekvés19
Az életszínjáték21
Az ünnepi színjáték25
A dráma keletkezése27
Spirális fejlődés29
A törzsi társadalmak színjátéka (Dömötör Tekla)30
A színjáték előtörténete 30
Színjátéktípusok és alkotóelemek31
Földrajzi változatok36
A RABSZOLGATARTÓ TÁRSADALMAK SZÍNJÁTÉKA43
Az ókori Közel-Kelet színjátéka45
Egyiptom (Dömötör Tekla)45
Mezopotámia (Székely György)48
Az antik görög színjáték (Ritoók Zsigmond)49
A görög színjáték kezdetei49
Az antik görög színház virágkora52
A drámai játékok az athéni ünnepeken53
Drámai előadások56
A drámai alkotás62
A görög mimosz és a bábjáték65
Az antik görög színház hanyatlása66
A hellenizmus színházkultúrája69
A római birodalom színházi élete (Horváth István Károly)73
Népi színjáték az ősi Itáliában 73
Az atellana75
A római dráma kezdetei77
Plautus és a római vígjáték virágkora79
A római dráma második nemzedéke85
Színházépület és -technika86
Mimus és pantomimus. A hanyatlás88
Az első osztálytársadalmak színjátékának jellemző vonásai (Székely György)92
A FEUDALIZMUS KORÁNAK SZÍNJÁTÉKA95
Színjáték a feudaliuzmus kialakulása és virágzása korában (V-XIV. század)99
A rabszolgatartó kor színjátékos hagyományai és továbbfejlődésük (Székely György)99
A mimus-utódok és színjátéktípusok99
Népi szokásrétegek103
A latin dráma szórványos újrajelentkezése106
A középkor vallásos színjátékai (Dömötör Tekla és Székely György)108
Liturgikus és félig liturgikus játékok108
Az előadások általános leírása111
A nemzeti fejlődésben mutatkozó sajátosságok119
A feudális uralkodó osztály teátrális szokásai (Székely György)128
A városi polgárság színjátéktípusai (Székely György)131
Színjáték a kapitalista viszonyok kialakulásának korában (XIV-XVI. század)140
Az itáliai humanizmus és reneszánsz (Horányi Mátyás)140
A világi elemek megerősödése141
A trionfo142
Menyegzői játékok143
Az olasz humanisták színházi kísérletei144
Az új színházi műveltség központja145
Az új műfajok147
Az új színház és színpad151
A commedia dell'arte157
A spanyol reneszánsz színháza (Horányi Mátyás)166
Vallásos és bukolikus színház167
A spanyol dráma kezdetei170
A spanyol reneszánsz színház szervezeti és színpaformái174
A színjáték Angliában a Tudor-reneszánsztól Shakespeare haláláig (Székely György)180
Tovább élő középkori formák181
Az angol humanizmus és reneszánsz színháza183
A hivatásos színház kialakulása186
Shakepeare és kortársai193
A francia reneszánsz színjáték (Staud Géza)198
Színházak és társulatok199
Olasz színészek Franciaországban201
A reneszánsz dráma kialakulása202
Műsorok, előadások és közönség205
A reneszánsz színház német földön (Mátyusz Elemérné)208
A német humanisták színjátékai208
A protestáns iskolai színjátszás211
A mesterdalnokok színjátéka213
A németalföldi reneszánsz színjáték (Cenner Mihály)218
A skandináv reneszánsz színjáték (Cenner Mihály)223
Dánia223
Svédország227
A kelet-európai nemzeti nyelvű reneszánsz színjátszás és dráma (Dömötör Tekla)228
Játékalkalmak, műfajok és színjátszók229
Délszlávok230
Lengyelek232
Csehek, morvák, szlovákok234
Magyarok236
Oroszok238
AZ ELSŐ POLGÁRI FORRADALOMTÓL A FRANCIA FORRADALOMIG XVII. század241
Németalföld (Cenner Mihály)243
A nemzeti polgári színjátékkultúra kialakulása243
Itália (Horányi Mátyás)247
Az opera születése és fő típusai247
Színházépítészet és díszletművészet250
A spanyol "aranykor" színháza (Horányi Mátyás)253
A színházak és szcenika254
Lope de Vega és a spanyol nemzeti dráma257
Calderón barokk "világszínháza"260
A francia klasszicizmus "nagy százada" (Staud Géza)262
Új színházak a XVII. században 263
Szcenika és díszletművészet266
Drámaelméleti irodalom268
Társulatok és színészek270
A Comédie Italienne első korszaka273
A klasszicista műsor275
A balett és az opera kezdetei Franciaországban278
Az angol forradalom és a restauráció színháza (Székely György)282
Út a polgári forradalomhoz282
A Stuart-restauráció korának színjátéka288
A német barokk színház (Mályusz Elemérné)292
Az egyházi rendek színjátékai292
A protestáns iskolai színjátszás nemzeti jellege296
Olasz, angol és holland vándorszínészek Németországban298
A német vándorszínészet kezdetei301
A bécsi udvari barokk színház303
Udvari operák és a korai nem daljáték306
XVIII. század
Az angol felvilágosodás színháza (Székely György)309
A polgári ízlés térhódítása309
Az angol felvilágosodás kibontakozása313
Az írországi színjátszás kezdetei315
A francia színjátszás a felvilágosodás korában (Staud Géza)318
Színház a francia kastélyokban319
A francia jezsuita iskolai színjátszás322
A Comédie Francaise a forradalom előtt325
Az opera332
A Comédie Italienne második korszaka334
A vásári színjátszás és az opéra comique337
A német nyelvterület színjátszása a XVIII. században (Belitska Hedvig) 344
A német fejedelmi udvarok rokokó színháza345
Gottsched és Karoline Neuber reformtörekvései347
A hamburgi Nemzeti Színház. Lessing és Ekhof349
A mannheimi Nemzeti Színház351
A Sturm und Drang intermezzója, Friedrich Ludwig Schröder353
A bécsi népszínház kialakulása355
Az udvari színház Bécsben, Mária Terézia korában358
A bécsi Burgtheater megalapítása359
A németalföldi színház fejlődése (Cenner Mihály)362
A barokk ízlés térhódítása362
A "természetes" stílus első jelentkezése364
A barokk színház északon (Cenner Mihály)366
Dánia366
Svédország369
Az olasz színház a XVIII. században (Horányi Mátyás)372
Színházépületek373
Goldoni és Gozzi373
A melodráma és az opera (Staud Géza)376
Neoklasszikus törekvések Spanyolországban (Horányi Mátyás)380
A portugál színház a XVIII. században (Staud Géza)382
Barokk színházkultúra a kelet-európai népeknél (Dömötör Tekla)385
Színházépületek. Színpadtechnika és díszletművészet386
Műsortípusok389
A délszláv fejlődés391
Csehek, morvák, szlovákok393
Lengyelország395
Románia398
Görögország398
Magyarország399
Oroszország (Staud Géza)400
A KÖZEL- ÉS TÁVOL-KELETI NÉPEK SZÍNJÁTÉKAI A XIX. SZÁZADIG
Közel-Kelet (Székely György)409
Az örmény színjáték409
Grúzia színjátéka412
Irán színjátéka412
A török birodalom színjátéka415
Távol-Kelet (Miklós Pál)418
India színházművészete418
Eredetproblémák418
A színház alakulása középkor óta420
Hátsó-India és Indonézia színjátékai424
A lámaizmus színháza. Tibet és Mongólia426
Kína színházművészete429
Az ősi színjátéktípusok429
A középkori színjátszás432
A déli dráma437
Az újkori klasszikus "opera"-színház439
A japán színjátszás története441
Énekes-táncos előformák441
A nő-játék442
A bábjáték és a kabuki443
Címmutató (Bárány György)449
Névmutató (Szamosi Ivánné)474
Második kötete
A SZÍNHÁZ A KAPITALIZMUS KORÁBAN XIX. SZÁZAD11
Franciaország (Staud Géza)15
A színház a forradalom és a császárság idején16
A Comédie Francaise18
A melodráma19
A romantikus dráma22
A romantikus díszletművészet25
A romantika színészei27
Az opera29
Az operett32
A naturalista dráma kialakulása33
Antoine és a Théátre Libre39
A kor nagy színészei41
A német nyelvterület színháztörténete (Belitska Hedvig)44
A német klasszicizmus színháza. Weimar45
A berlini színház Iffland és Brühl vezetése alatt47
A bécsi Burgtheater. Josef Schreyvogel49
A bécsi népi színház51
A romantika színháza54
E. T. A. Hoffmann és a bambergi színház55
Immermann düsseldorfi kísérleti színháza56
Az opera Mozarttól Wagnerig (Staud Géza)57
A bécsi operett (Staud Géza)61
Heinrich Laube és Franz Dingelstedt62
A meiningeniek színháza66
A német naturalizmus. Otto Brahm és a Freie Bühne67
A német színészet Svájcban (Staud Géza)71
Anglia (Székely György)74
Búcsú a klasszcizmustól74
A romantika kibontakozása76
A cirkusz és a bábjáték78
Realista törekvések a viktoriánus Angliában79
A zenés színpad és a bábjáték82
A realista színművészet virágzása84
Nagyszerű közjáték: Az ír színház újjászületése88
Az észak-amerikai színház (Szántó Judit)90
Az észak-amerikai színjátszás kezdetei91
A hősi korszak: 1750-től a századfordulóig93
Terjeszkedő ország - terjeszkedő színház. A századfordulótól a polgárháborúig99
Az üzleti színház virágkora: a polgárháborútól az első világháborúig109
Az olasz színház (Marx József)119
Az első állandó társulatok120
A hazai repertoár121
A polgári színház kezdetei124
A polgári színház repertoárja126
A verista színház127
A dialektális színház131
Az olasz opera nagy százada (Staud Géza)132
A díszletművészet (Staud Géza)136
A spanyol színház (Bikfalvy Péter)140
A romantikus színház141
A realizmus kora146
Portugália (Staud Géza)151
Hollandia (Cenner Mihály)156
Dánia (Cenner Mihály)163
Norvégia (Cenner Mihály)168
Svédország (Cenner Mihály)172
Finnország (Cenner Mihály)179
Oroszország (Somlai Péter)182
Színházak183
A műsor185
A színjátszás193
Az opera és a balett198
Az orosz díszleltművészet első évszázada201
Lengyelország (Radó György)204
Csehország (Szalatnai Rezső)214
Románia (Heszke Béla)223
Délszlávok (Dani Tivadar)231
Horvátország231
Szlovénia235
Szerbia236
Magyarország (Staud Géza)241
AZ IMPERIALIZMUS ÉS A SZOCIALIZMUS KIALAKULÁSÁNAK KORA XX. SZÁZAD253
Franciaország (Staud Géza)257
Újszínházak258
A bulvárszínházak a századforduló után259
A Comédie Francaise 260
A szecesszió262
Az avantgarde263
A francia színházak átszervezése270
Opera, balett, pantomim273
Az abszurdok és a politikai színház276
Belgium (Staud Géza)281
A német nyelvterület színháza285
Max Reinhardt szecessziós "álomszínháza"286
A Burgtheater a századfordulón (Belistska Hedvig)290
A weimari Németország színháza291
A német színház a fasizmus alatt298
A német színház a második világháború után302
A Német Demokratikus Köztársaság színháza303
A Német Szövetségi Köztársaság színháza (Szántó Judit)306
A kabaré Németországban (Staud Géza)311
Az osztrák színház 1918 után (Szántó Judit)313
A svájci színjátszás a XX. században319
A német opera és táncművészet (Staud Géza)321
4. Anglia (Szántó Judit)327
Az első világháború színháza329
Az üzleties színház fénykora329
A művészi színház a két világháború között 332
A második világháborútól az 1956-os fordulatig336
1956 - egy új korszak kezdete339
Az angol dráma és a színház 1956 után340
Az ír színház az első világháború után349
Egyesült Államok (Szántó Judit)352
A művészi színház nagy évtizedei353
A politikai színház évtizede360
A zenés műfajok363
A bábjáték365
A második világháború után365
A musical comedy virágkora373
Kanada (Staud Géza)376
A francia nyelvű színjátszás376
Az angol nyelvű színjátszás378
A kiegyenlítődés felé380
Ausztrália (Staud Géza)382
Olaszország (Marx József)387
A verista színház felbomlása388
A századforduló nagy színészei390
A futurizmus és a crepuscolarizmus színháza391
Pirandello színháza393
Pirandello nyomában395
A második világháború után (Marx József és Nyerges László)396
Opera és balett (Staud Géza)404
Díszletművészet (Staud Géza)407
Spanyolország (Bikfalvy Péter)412
Latin-Amerika (spanyol nyelvterület) (Staud Géza)422
Argentína423
Bolívia425
Chele426
Kuba (Bikfalvy Péter)427
Mexikó431
Peru432
Uruguay433
Venezuela434
Portugália (Staud Géza)436
Brazília (Staud Géza)440
Hollandia (Staud Géza)443
Dánia (Staud Géza)448
Norvégia (Staud Géza)454
Svédország (Staud Géza)460
Finnország (Staud Géza)470
Az orosz és szovjet színház a XX. században (Staud Géza és Nemes Zsuzsa)474
A Moszkvai Művész Színház475
A szecesszió478
A forradalom színháza483
A szocialista színházi szervezet kialakulása485
A szovjet színház művészi kibontakozása487
Az opera500
A balett504
A bábjáték508
Orosz és szovjet szcenika a XX. században519
A szovjet nemzetiségi köztársaságok színművészete511
Lengyelország (Radó György és Pályi András)522
Csehszlovákia537
Csehország (Zádor András)537
Szlovákia (Balogh Géza)552
Románia (Heszke Béla)559
Jugoszlávia (Dani Tivadar és Gerold László)569
Bulgária (Karig Sára)582
Görögország (Kovács Tivadar)591
Törökország (Kovács Tivadar)599
Albánia (Staud Géza)607
Magyarország (Staud Géza és Székely György)610
A századfordulótól a felszabadulásig610
A felszabadulás után621
Az újrakezdés621
A szocialista átalakulás felé625
Táguló látóhatár629
A hetvenes évek634
A magyar színháztudomány638
Arab országok (Staud Géza)640
Egyesül Arab Köztársaság640
Algéria645
Irak646
Libanon646
Líbia647
Marokkó647
Szíria647
Tunézia648
A zsidó színház (Szántó Judit)650
A jiddis nyelvű színház650
A héber nyelvű színház653
A palesztinai színjátszás656
Az izraeli színház658
Irán (Staud Géza)661
A színház Fekete-Afrikában (Páricsi Pál)663
Szenegál666
Elefántcsontpart667
Kamerun668
Nigéria670
Kelet-Afrika országai672
Dél-Afrika673
A távol-keleti népek színművészete a XIX-XX. században (Miklós Pál)676
A modern japán színművészet677
A modern kínai színművészet681
A modern indiai színművészet691
Vietnam színművészete695
Távol-kelet kisebb színházkultúrái697
Kitekintés (Székely György)701
Bibliográifa (Staud Géza)711
Címmutató (Tóth Magdolna)731
Névmutató (Szamosi Ivánné)805
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A színház világtörténete 1-2. A színház világtörténete 1-2. A színház világtörténete 1-2. A színház világtörténete 1-2.

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
5.480 ,-Ft
44 pont kapható
Kosárba
konyv