864.670

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar alkotmánytörténet

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Osiris Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 406 oldal
Sorozatcím: Osiris tankönyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-379-106-5

Tartalom

Előszó9
A magyarság politikai szerveződése az államalapítás előtt
A nemzetségi szervezet kora13
A társadalmi szerveződés kezdetei13
A társadalom alapegységei14
A fegyveres demokrácia kora (törzsi és törzsszövetségi korszak)18
A katonai demokrácia18
Politikai szervek a magyar társadalomban a honfoglalás előtt21
Kalandozások24
A honfoglalás24
A kettős honfoglalás elmélete25
Az állami szerveződés kezdetei26
A megtelepedés26
Az uruszág26
Irodalom29
Feudális állammodellek Magyarországon
A történeti keretek: megkésettség, periféria, modernizáció35
A megkésettség tényezői35
A megkésettség következményei37
Modernizációs törekvések39
A patrimoniális monarchia40
A patrimoniális monarchia fogalma40
A magyar patrimoniális állam41
A patrimoniális állam működése41
A rendi-képviseleti monarchia44
A patrimoniális monarchia felbomlása44
A rendek és a rendiség45
A rendi-képviseleti monarchia szervezete48
Az abszolút monarchia51
Az abszolút monarchia kialakulása és lényege52
A Habsburg-abszolutizmus esélyei54
A felvilágosult abszolutizmus56
Az abszolutizmus államának működése57
Speciális állammodellek a feudális korszak fejlődésében59
Az Erdélyi Fejedelemség59
A kuruc ellenállás államai61
Horvát-Szlavónország államisága66
Irodalom69
A feudális állam szervei
Az országgyűlés75
Az országgyűlés az államgépezetben5
A magyar országgyűlés előzményei75
Az országgyűlési képviselet78
Az országgyűlés szervezete79
Az országgyűlések tanácskozásai80
Az államfő84
A király85
A hatalom legitimációja; a szentkorona-eszme87
A hatalom megszerzése: trónbetöltés89
A koronázás90
A koronázási jelvények90
A király helyettesítése: kormányzó, helytartó91
Az erdélyi fejedelem93
A vezérlő fejedelem95
A központi közigazgatás szervei98
A királyi tanács99
Országos és udvari méltóságok105
A szakkormányzat szervei, dikasztériumok110
A vármegyék és a kiváltságos kerületek117
A királyi vármegyék és az udvarszervezet117
Nemesi vármegyék121
Kiváltságos kerületek126
Székek, kiváltságolt és nemes községek127
Katonai határőrvidékek130
Szabad királyi városok és a bányavárosok132
A középkori városok134
A szabad királyi városok139
A bányavárosok140
Mezővárosok, uradalmak, falvak140
Mezővárosok141
Uradalmak, földesúri hatalom144
Falvak, községek145
Parasztvármegyék147
Erdély közigazgatása148
A hódoltsági igazgatás149
Az igazságszolgáltatás szervei149
Törvénykezési szervek162
Ügyvédek162
Az ügyészségi intézmény166
Közhitelességi szervezet166
Földkönyv169
Az egyház171
Az egyházjog171
Egyházszervezet171
Az állam és az egyház viszonya172
Az állam és egyház viszonyát szabályozó "állami egyházjog"172
Irodalom177
Polgári állammodellek a magyar alkotmánytörténetben
A polgári átalakulás Magyarországon185
Az átmenet kora185
Az alkotmányos forradalom192
Az alkotmányos monarchia (1848 alkotmánya)193
Az alkotmányreform193
Az áprilisi alkotmány194
A polgári szabadságjogok alapvetése195
A szabadságharc kormányforma-kísérletei199
Felemás polgárosodás - a neoabszolutizmus évei200
Az elveszített szuverenitás200
Az "alkotmányfejlődés" jellemzői201
A törvényhozó és végrehajtó hatalom a neoabszolutizmus államában203
A parlamentáris monarchia206
A dualista állam alkotmánya206
A jogfolytonosság konstrukciója218
A polgári demokratikus köztársaság231
Az első polgári demokratikus kísérlet (1918 köztársasága)234
A második polgári demokratikus kísérlet (1944-1949)234
Irodalom240
A magyar polgári állam szervei
Az országgyűlés249
A képviselet tartalmának változásai249
A népképviseleti választójog252
A parlament hatásköre264
A törvényhozás szervezete és működése265
Az állami ellenőrzés szervezete273
Az államfő275
A király275
A kormányzó278
A köztársasági elnök284
A közigazgatás294
A közigazgatás fogalma294
A közigazgatási jog296
A közigazgatás fejlődésének tendenciái299
A közigazgatás szervei304
A magyar polgári közigazgatás korszakai305
A kormány és a kormányzati szervek309
A területi önkormányzat szervei316
A testületi önkormányzatok324
Néptanácsok, katonatanácsok, nemzeti tanácsok325
Nemzeti bizottságok és vármegyék326
A közigazgatási bíráskodás326
A törvénykezés szervei329
Bíróságok329
Ügyészi szervezet332
Ügyvédség334
Közjegyzőség336
Telekkönyv337
Irodalom339
Diktatórikus berendezkedések a 20. századi magyar alkotmánytörténetben
A szovjet típusú diktatúra első kísérlete: A Tanácsköztársaság (1919)347
Az alkotmányfejlődés jellegzetességei a Tanácsköztársaság időszakában347
A Tanácsköztársaság ideiglenes alkotmánya348
A Tanácsköztársaság végleges alkotmánya348
A diktatúra központi szervei350
A tanácsok353
A nyilas diktatúra (1944)355
Magyarország német megszállása355
Szálasi Ferenc hatalomátvétele356
A hungarista állam szervezete356
A szovjet típusú államberendezkedés Magyarországon (1945-1956)359
A szovjet típusú diktatúra359
Magyarország a szovjet érdekszférában360
Az alkotmány és alkotmányosság Magyarországon361
A bolsevik típusú párt364
A Magyar Népköztársaság szervei366
Irodalom372
Név- és tárgymutató375
Jogszabálymutató399
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem