864.555

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar jogtörténet

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Osiris Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 417 oldal
Sorozatcím: Osiris tankönyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-379-709-8

Tartalom

Előszó9
Jogfejlődés és jogtörténet
Jog, jogrendszer, jogágak a magyar jogfejlődésben13
A magyar jog kialakulása13
A magyar jogtörténet korszakai19
A jogforrások25
Jogtanítás, jogtudomány29
A magyar jogtudó értelmiség a 18. századig41
Abszolutisztikus reformkísérletek - Természetjog44
A magyar reformkor és pandektisztika46
A magyar jogtudomány az I. világháború után49
A jogtörténetírás és a jogtörténet oktatása52
A jogtörténet politizáló korszaka52
Az önálló katedrák kialakulása55
Törés a 20. század közepén: egy új generáció59
Irodalom63
A magyar magánjog története
Magánjogi jellegű intézmények az Árpád-házi királyok korában69
Szabadok és szolgák70
A földbirtok72
Ingó és ingatlan javak74
Szerződések74
Öröklés76
A rendi Magyarország magánjoga77
Bevezetés77
Személyi jog79
Dologi jog84
Kötelmi jog93
Örökjog98
Jog és jogérvényesítés103
Család és házasság az 1848 előtti magyar jogban105
A család105
A házasság106
A gyámság113
A gondnokság114
A magyar polgári magánjog történeti alapjai (1848-1945)115
Általános fogalmak115
Személyi jog129
Dologi jog134
Kötelmi jog142
Öröklési jog151
A magyar kereskedelmi jog története153
A kereskedelmi jog153
A kereskedelmi társaságok161
A csődjog története173
Az értékpapírok története176
A polgári házasság, család, gyámság és gondnokság188
A család188
A polgári házasság189
Az 1894:31. tc. a házassági jogról190
Gyámság193
Gondnokság194
A szovjet típusú átalakulás hatása a polgári jogra az 1959. évi IV. törvényig196
Bevezetés: a polgári jog átalakulása196
Tulajdonjog201
Kötelmi jog205
Öröklési jog206
A szocialista családjog fejlődése az 1952. évi IV. törvényig207
A család207
A házasság207
A gyámság208
A gondnokság209
Irodalom210
A magyar büntetőjog története
A büntetőjogi intézmények története a kezdetektől a polgári átalakulásig221
Alapfogalmak221
A büntetőjog fejlődésének korszakai226
A büntetőjog-történet forrásai234
A középkori büntetőjog keretei239
Büntetések végrehajtása a feudalizmusban258
A büntetőjog és a büntetések végrehajtása258
A középkori büntetés-végrehajtás általános vonásai259
A büntetések végrehajtásának gyakorlata262
A polgári büntetőjog története270
Az első büntetőtörvény-javaslatok270
Az 1843. évi javaslat275
Az átmenet kora (1844-1878)281
A Csemegi-kódex (1875:5. tc.)286
A kihágási büntető törvénykönyv (1897:40.tc.)297
A büntetőnovellák300
A polgári kori büntetés-végrehajtás311
Történeti előzmények311
A magyar börtönügy jogszabályi keretei318
A büntetés-végrehajtás feltételei324
Rabsegélyezés327
A büntetőjog alakulása a szovjet típusú államban330
A büntető jogalkotás330
Az anyagi büntetőjg a bírói gyakorlatban338
A büntetések végrehajtása a II. világháborút követő évtizedekben341
Börtönügy a koalíciós korszakban341
A sztálini büntetőpolitika a büntetés-végrehajtásban343
A "szocialista" büntetés-végrehajtás alapjai344
Irodalom347
A perjogok története
A magyar feudális perjog vázlata357
Alapfogalmak357
A peres eljárás változásai a feudalizmus idején359
A feudális perjog általános vonásai362
A per személyei365
A perfolyam (az eljárás dinamikája)369
A polgári kori magyar perjog vázlata378
Jogszabályi háttér378
A vegyes eljárási rendszer alapelvei380
A per személyei382
Az eljárás dinamikája387
Az eljárásjogok alakulása a II. világháborút követően395
A népi demokrácia büntető igazságszolgáltatásától a proletárdiktatúra büntető perrendtartásáig (1945-1954)396
A polgári eljárásjog szovjeg modellje Magyarországon407
Irodalom413
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar jogtörténet Magyar jogtörténet Magyar jogtörténet Magyar jogtörténet Magyar jogtörténet

A borító enyhén foltos. Több lapon színes sorkiemelés, aláhúzás és bejegyzés látható.

Állapot: Közepes
2.980 Ft
2.380 ,-Ft 20
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar jogtörténet Magyar jogtörténet Magyar jogtörténet Magyar jogtörténet Magyar jogtörténet

A kötet több lapján aláhúzások, színes sorkiemelések láthatók.

Állapot: Sérült
2.980 Ft
2.380 ,-Ft 20
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar jogtörténet Magyar jogtörténet Magyar jogtörténet

A lapélek enyhén foltosak. Néhány lapon aláhúzások láthatók.

Állapot:
2.980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba