864.691

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Vigilia 1953. január-december

XVIII. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

1. SZÁM:
Radó Polikárp: Az Egyházi Évről 1
Városi István: Csendes szó a pusztaságban (Vers) 9
Brisits Frigyes: Szent Bernát útja 10
Szent Bernát: Az énekek énekéről mondott beszédeiből 20
Csanád Béla: Vadászat (Vers) 22
Azorin: A katedrális (Elbeszélés) 23
Ijjas Antal: A kövek atyja (Elbeszélés) 27
Tótfalusy István: Szarvaskúti tölgy (Vers) 36
SZEMLE
Egy testként Krisztusban 37
Kis Út 39
Mihelics Vid: Eszmék és tények 41
Remete Szent Antal (Január 17.) 51
Sík Sándor: József Attila emlékezete 52
Bibliográfia 54
2. SZÁM:
Mathia Károly: Népi eredetű karácsonyi játékaink 57
Sík Sándor: Ó tiszta csend (Vers) 64
Harsányi Lajos: Tél, Beethovenig (Versek) 65
Max Jacob: Megtérésem története (Elbeszélés) 66
Gerlei József: Hogy távol az... (Vers) 73
Tótfalusy István: Újesztendő (Vers) 73
Szörényi Andor: A barlang kincsei 74
Balássy László: Menyasszonyomnak 88
Fekete István: A tél (Elbeszélés) 89
SZEMLE
Belon Gellért: „Öregek vallása" 93
Kis út 97
Mihelics Vid: Eszmék és tények 99
Cortonai Szent Margit (február 22) 108
Newman kardinális: A gyermekded lelkület 109
O.f.v.: Romtemplom az őserdőben 110
3. SZÁM
Kormos Ottó: Tanúságtételünk a liturgia tükrében 113
Sík Sándor: A keresztút verseiből 129
Kerényi György: Kodály Zoltán és a magyar szentzene 123
Bohuniczky Szefi: Tandíj (Elbeszélés) 130
Maxence van der Meersch: Szent Teréz hite 136
Jaroslav Durych: A limai szűz (Regényrészlet) 141
SZEMLE
Sík Sándor: „Mint szomorkodók, mégis mindig örvendezők" 151
A kis út 154
Mihelics Vid: Eszmék és tények 156
Római Szent Franciska (március 9.) 165
Hetény János: Gyümölcsoltó 166
4. SZÁM:
Titok húsvétja 169
Jean Daniélou: A kereszténység és a nem keresztény vallások 171
Szedő Dénes: Az elhagyott (vers) 177
Stadler Frida: Az engedetlen gyermek 178
Szedő Dénes: A hallgató Ige (vers) 183
Rónay György: Aki halottaiból feltámadt (vers) 18
Francis Jammes: Tavaszi nyitány (elbeszélés) 188
Ignácz Rózsa: Hagyományok földjén 191
Ijjas Antal: Ébredés (elbeszélés) 196
Mihelics Vid: Eszmék és tények 208
A kis út 217
NAPLÓ
Szent Tamás apostol ünneplése Indiában; Keleti keresztények; Paul Éluard halála; Liszt Ferenc Weimarban; Homeros Iliasa; Egy újjászülető kézműves ipar 218
5. SZÁM:
Sinkó Ferenc: Májusi Mária 225
Simon József: A liturgikus mozgalom legújabb törekvései 227
Tűz Tamás: A gyermek, a madár és az angyal (Vers) 234
Rónay György: A rettenetes lelkipásztor 235
Claudeliana 247
Csanád Béla: Május van már (Vers) 255
Magyar Ferenc: Ciróka és maróka (Elbeszélés) 256
Mihelics Vid: Eszmék és tények 262
A kis út 271
NAPLÓ
Az első indus bíboros (273); Biblikus megújhodás (274); Szent Mónika (275); Egy ország víz alatt (276); A szentségi böjt (278); Graham Greene színpadon (280) 273
6. SZÁM:
Takács József: Schütz Antal ravatalánál 281
Sík Sándor: A mester (Vers) 283
Koncz Lajos: Hitünk a gondviselésben 283
Csanád Béla: Lankadtam ifjú éveimben (Vers) 291
Balanyi György: Középkori magyar Úrnapok 292
Possonyi László: Hatalom adatott... (Elbeszélés) 300
Taksonyi József: A Sixtusi kórus karnagya 308
Ernst Wiechert: Az erdők fia (Elbeszélés) 315
Mihelics Vid: Eszmék és tények 318
A kis út 328
NAPLÓ:
Ernst Wiechert (329); Prokofjev (330); Missziós terület! (332); Az utolsó negyedóra (334); Százéves szertartáskönyv (335) 329
7. SZÁM:
(r. gy.): A szent vér misztériuma 337
Mihelics Vid: Ozanam emlékezete 339
Városi István: Esti tépelődés (Vers) 348
Kertész Ferenc: Angyal a grund felett (Elbeszélés) 349
Karácsonyi Márta: Sarlósboldogasszony (Vers) 354
Sinkó Ferenc: A magyar Robinson és írója 355
Francis Stuart: Az utolsó órák (Elbeszélés) 360
Mihelics Vid: Eszmék és tények 363
A kis út 371
Csanád Béla: Sziksó (Vers) 372
NAPLÓ
Francis Stuart (373); A katolicizmus Latinamerikában (373); Születéskorlátozás és gyilkosság (375); Dankó Pista (376); Közösségi mise, magánmise (377); Muzulmánok a világban (379); Nyelv és élet (380); A keleti katolikusok új házasságjoga (382); Vallásgyakorlás Belgiumban (383); Két évforduló (384); Zola (386); Szentmise a pályaudvaron (387); Oratórium Flüei Szent Miklósról (388); Katolikusok Svédországban (390); A Buddhizmus újjászületése (391); 373
8. SZÁM:
By.: Jézus két arca 337
Belon Gellért: Keresztény nagykorúság - kiskorú keresztények 339
Kovách Miklós: Ave Speculum Sanctitatis (Szent István az Árpádok előtt) 350
Harsányi Lajos: Gyónás után (Vers) 351
S. F.: A végtelen vándora; Otokar Brezina 355
Otokar Brezina: Műveiből 356
Gerlei József: Tíz pengő (Elbeszélés) 362
Mihelics Vid: Eszmék és tények 369
A kis út 378
NAPLÓ
A holland katolikusok ünnepe (379); Daumier és kortársai (381); A katolikus élet statisztikája Ausztriában (382); Az assisi Szent Ferenc Bazilika jubileuma (384); A gyermek és a film (386); Az angyali doktor hétszáz éve (389); Claudel, Shakespeare, Racine (388); Forradalmi korban (391) 379
9. SZÁM:
Simon József: Égi lépcső 449
Harsányi Lajos: Gonzagai Szent Alajos, Bűnbánó Magdolna (Versek) 451
Tűz Tamás: Harsányi Lajos 452
Szörényi Andor: Az evangéliumok keletkezése 457
Rónay György: A názáreti ácsok (Vers) 467
Bohuniczky Szefi: Találkozások (Elbeszélés) 469
Julien Green: „Nincs más valóság, mint az Isten" (Naplórészlet) 477
Mihelics Vid: Eszmék és tények 483
Kis út 492
NAPLÓ
Julien Green (493); A vallásszociológia Hollandiában (494); Illés testvér (496); A világ vallási statisztikája (499); A „Croix" jubileuma (499); Kovács Margit kerámia kiállítása (501); Keresztelő Szent János ünnepe Montréalban (502); Babuyan keresztényei (503) 493
10. SZÁM:
Belon Gellért: Az ősz teológiája 505
Sík Sándor: A hatvanévesek angyala (Versciklus) 507
Balanyi György: Szent Klára 510
Henri Caffarel: Az élet fordulója 519
Paul Verlaine: Nevermore (Vers) 525
Rónay György: Az ember boldogsága (Elbeszélés) 526
Mihelics Vid: Eszmék és tények 538
A kis út 546
NAPLÓ
Szentmise televízión (547); Norvég katolikusok ünnepe (549); Horváth János új könyve (552); Ezernyolcszázféle Miatyánk (554); Bremond abbé (555); XIII. Leó emléke (558); Harc a lepra ellen (559) 547
11. SZÁM:
„Szenteknek egyességét" 561
Sík Sándor: Imádság jó halálért (Vers) 563
Holenda Barnabás: Kopernikusz 566
Possonyi László: A pesti rév és katedrálisa 573
G. K. Chesterton: A Jóisten hegedűse 580
Stetka Éva: Erősítsd meg ..., Távlat, Lengjetek... (Versek) 584
Sinkó Ferenc: Beniczky, a szentelt vitéz 585
Fekete István: Bogáncs (Elbeszélés) 588
Mihelics Vid: Eszmék és tények 594
A kis út 601
NAPLÓ
Búcsúkkal ellátott ájtatosságok (603); Hilaire Belloc útja (604); Afrika egyházi térképe (606); Ithaka rombadőlt... (606); Mar Ivanios halála (609); A vizsolyi freskók (610); Hivatások kiállítása (612); Szent Lujza a Sorbonne-on (613); Az angol könyvpiac vallásos újdonságai (615) 603
12. SZÁM:
Takács József: Adventi komolyság 617
Belon Gellért: A Szeplőtelen Szűz: Krisztus-mutató 619
Kárpáty Csilla: Fohász (Vers) 631
Ijjas Antal: Othello mesél (Elbeszélés) 632
Tűz Tamás: Naplójegyzetek (Vers) 637
Charles du Bos naplójából 638
Fekete István: Leltár (Elbeszélés) 647
Kárpáty Csilla: Énekek éneke (Vers) 649
Mihelics Vid: Eszmék és tények 650
A kis út 658
NAPLÓ:
Charles du Bos (660); A Mária-tisztelet és a Mária-év (662); A Malakiás-féle jövendölések (664); Giesswein Sándor emlékezete (666); Ferde tornyok (667); Jörgensen visszatért Dániába (669); Bibliai archeológia 1953-ban (670); Fölfedezték a lepra gyógyszerét? (671) 660
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem