Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

971.671

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Belügyi Szemle 1974. január-december

A Belügyminisztérium központi folyóirata - XII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: BM Oktatási és Közművelődési Csoportfőnökség
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.536 oldal
Sorozatcím: Belügyi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Összesített tartalommutatóval.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Politikai és általános szakcikkek
Az MSZMP KB 1973. november 28-i, a párt káderpolitikájáról a káder- és személyzeti munka helyzetéről szóló határozata végrehajtásának helyzete a Belügyminisztérium szerveinél
A rendészeti szervek párvnyitásának tapasztalatai a püspökladányi járásban
Kecskés József: Az anyagi és technikai eszközökkel való ellátottságról és kihasználtságukról
A Budapesti Rendőrfőkapitányság önkéntes rendőri csoportjainak munkájáról, jelenlegi helyzetéről és problémáiról
Dr. Kertész Imre: A büntető eljárásban résztvevő szakértők és szaktanácsadók alkalmazásáról
Szabó István: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső ellenőrzésének kérdéseiről
Kukk István: Az igazgatásrendészeti szervek előtt álló feladatokról
Dr. Farkas György: A tűzvédelem és a tűzoltás korszerűsítését elősegítő magasabb szintű jogszabályokról
Dr. Földes István: A személyi állomány egészségügyi elátásának helyzetéről és az egészségvédelem hatékonyabbá tételéről
Dr. Tóth Lajos: A rendőrfőkapitányság egyes szolgálatai összehangolt együttműködésének módszereiről Fejér megyében
Fodor Pál: A Belügyminisztériumban folyó szervezési munkáról
Tóth László: A nagyvárosok bűnözési helyzetéről és közbiztonsági problémáiról
Kőrösi György: Az erőszakos és garázda jellegű bűnözés és bűnüldözés jellemzőiről, tapasztalatairól
Dr. Csiba István: A személyek javai elleni bűnözés és bűnüldözés főbb jellemzőiről, aktuális feladatairól
Dr. Bíró László: Az állomány nevelésének egyes kérdéseiről
Csáki Ernő: Gondolatok az ifjúságpolitikai határozat megvalósításáról
Kovács Sándor: A fiatalok bevonulás előtti nevelésének színterei, és a BM Határőrségnél folyó nevelésük területei
A rendőri utánpótlásról, a fiatal rendőrök munkába állításáról, képzéséről és a róluk való gondoskodásról
Dr. Lantos József: A belügyi állomány életszínvonalának alakulása az MSZMP KB 1969. november 28-i határozata óta
Baranya Sándor: A vezetéstudomány, a vezetőképzés helyzete
Dr. Bérci Gyula: VEzetési stílus, vezetői követelmények
Gulyás László: A vezetési tevékenység eredményességének elemzése
Dr. Csendes Károly: Feladataink a szocialista törvényesség biztosításában
Dr. Kopetty Lajos: A rendőrség népgazdaság és társadalmi tulajdonvédelmi munkájáról
Szalai Zoltán: A büntetésvégrehajtás időszerű kérdései
Dr. Pásztor György: A belügyi propagandamunkáról
Dr. Demeter András: Közlekedésbiztonsági kérdések az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának napirendjén
A közlekedés biztonságával kapcsolatos kormányhatározat végrehajtásáról
Dr. Balogh Sándor: A megyei rendőrfőkapitányságok szervezetében működő körzeti megbízottak anyagi-tehcnikai ellátottsága, munkakörülményei
N. Kolodkin: Szakmai kiválogatás, problémák és perspektívák
Lajtai Vera - Hollós Ervin: Köztársaság tér, 1956. október 30.
A Budapesti Pártbizottság életéből 1956. október 23-tól 30-ig
Az ellenforradalmárok álarc nélkül
A forradalmárok hősies harca a Budapesti Pártbizottság megvédéséért
A pártház eleste után
Idegen lobogó alatt
Állambiztonsági cikkek
Dr. Kovács Lajos: A külföldi szervezet fogalma a kémkedés bűntettének törvényi tényállásában
Dr. Kovács Lajos: Rendőrhatósági figyelmeztetések gyakorlata a bűncselekmények megelőzése érdekében
Dr. Dieter Lánger: Az imperialista propaganda és lélektani hadviselés eszközeiről
Titkos háborúk történetéből
Az ügynök választ várt
Az afrikai bevetés
Az angol hírszerző szolgálat akciói a német titkos fegyverek megsemmisítésére
A Roosvelt és Churchill között létesített "forró drót" lehallgatása
Egy nyugatnémet ügynök bevetése
A fasiszta német felderítő szervek ismét vereséget szenvedtek
A fasiszta német felderítő szervek ismét vereséget szenvedtek II.
A Crown akció
Embercsempészek pere Berlinben
Az Afgán románc
Kommunista ellenállás a bolgár cári hadseregben
Az Overlord körüli rejtély
Jogi cikkek
Dr. Csendes Károly: Feladataink a szocialista törvényesség biztostásában
Dr. Kovács Lajos: A külföldi szervezet fogalma a kémkedés büntettének törvényi tényállásában
Dr. Tóth Tihamér: A sértett jogállása a büntető eljárásban
Dr. Kádár Krisztina: A bűncselekmény áldozatainak kártalanítása
Dr. Habony János: Bűncselekmények elbírálása fegyelmi jogkörben
Dr. Nagy Lajos: Ítélet a büntetőperben című doktori értekezés nyilvános vitájáról
Dr. Nyerges Lajos: A Magyar Jogászszövetség VIII. országos munkaértekezlete
Dr. Vermes Miklós: Az Egyesült Miklós, az állam- és jogtudományok kandidátusa
Dr. Bodnár imre: Magyar büntetőjog: Általános rész
Dr. Nagy Lajos: Monográfia a büntető igazságszogláltatás újabb fejődési tendenciáiról
Dr. Györgyi Kálmán: A gondatlanság a büntetőjogban
Dr. Horgosi György: A hivatalos személy büntetőjogi védelme a jogos védelem intézményének tükrében
Dr. Bócz Endre: Magánlakásban végrehajtott rendőri intézkedések egyes problémáiról
Dr. Kovács József: A védelem jogai az új büntető eljárási törvény tükrében
Dr. Bodrogi Károly: A fogva tartott gyanúsított védőjével való érintkezése
Kovács József: Az igazgatásrendészeti kényszerintézkedésekkel kapcsolatos szemléletek egyes kérdései
Mosonyi Sándor: Az államigazgatási kényszerintézkedésekről
Dr. Szegedi Gyula: A szabálysértési eljárások néhány alaki és anyagi jogi kérdése
Dr. Szigetvári János: A közrend-közbiztonság elleni szabálysértések helyzete Szabolcs-Szatmár megyében
Dr. Erdősi László: Eltérő vélemények
Dr. Kovács Lajos: Rendőrhatósági figyelmeztetések gyakorlata a bűncselekmények megelőzése érdekében
Dr. Szabolcsi János: A szabálysértési eljárás néhány problémája
Kovács József: Észrevételek az államigazgatási kényszerintézkedésekről szóló cikkhez
Dr. Erdősi László: A felügyeleti intézkedés keretei a szabálysértési eljárásban
Dr. Bartus Imre: Az ügyész utasíátsadási joga a szabálysértési eljárásban
Károlyiné, Dr. Müller Erzsébet: A Szabálysértési Törvény végrehajtásának ügyészi tapasztalatai
Kriminalisztika
Krimináltechnika
Dr. Kertész Imre: A büntető eljárásban résztvevő szakértők és szaktanácsadók alkalmazásáról
Dr. Déri Pál: A bűnügyi technikai apparátus helyszíni munkájának egyes problémájáról
Dr. Balogh Sándor: A szakértők igénybevétele és költségeik alakulása a megyei rendőrfőkapitányságoknál
Dr. Kiss Lajos: Egy különleges névaláírás szakértői vizsgálata
Dr. Kiss Lajos: A nyelvészeti módszerek írásszakértői alkalmazásának lehetőségeiről
Dr. juhász József: Gondolatok a kriminalisztikai szövegelemrésről
Kriston László: Színes ceruzák viszgálatának kriminalisztikai jelentősége
Dr. Bárkányi Pál: Íróanyagok vizsgálata infravörös-fényképezéssel és elektronoptikai képátalakítóban
Dr. Bakonyi István: Törött szerszám által okozott, nyom megtévesztő sajátosságai
Baracskai Sándor: Mikroméretű textil elemiszál-töredékek krimnalisztikai szakértői vizsgálata
Molnár László: A traffipax felvételek kidolgozásáról
Süvegh Károly: Motorkerékpár utasának megállapítása nyomszakértői vizsgálattal
Szalay Béla: Az elektrográfia alkalmazása a bizonyítási eljárásban
Ilonczai Attila: Közúti balesetet okozó gépjármű világítási módjának meghatározása
Hardayn, Dr. Grusz Éva: A mérgezések vegyvizsgálatának szakértői kérdéseiről
Mit tud a lézer?
Be volt e kapcsolva a gépjármű lámpája?
Kriminalisztika
Dr. Kertész Imre: A kriminalisztika magyarországi előzményei
Dr. Vargha László: Kriminalsztika különös rész: metodika
Dr. Kertész Imre: Az információ és a bizonyíték
Dr. Armin Forker: A kriminalisztikai vizsgálat rendszeréhez
R. Sz. Belkin: A szovjet kriminalisztika vitás kérdései
Dr. Armin Forker: Az információ jelentősége a kriminalisztika tudományában és gyakorlatában
Dr. Tremmel Flórián: Az információ krimnalisztikai szerepéről
Dr. Borsi Zoltán: A bűnözési információk és a bűnüldözés
Dr. Vargha László: Az információ szerepe a szakvélemény kialakításában
Dr. Virág Ferenc: A középszintű rendőri vezetés lehetőségei a porgnózis készítéséhez
Az információ szerepe a belügyi munkában
Az erőszakos és garázda jellegű bűnözés és bűnüldözés jellemzőiről, tapasztalatairól
Dr. Vedres Géza: A nyereségvágyból elkövetettt emberölések alakulása Magyarországon 1961-1970. években
Dr. Láposi Lőrinc: Az életvédelmi helyszíni szemlék egyes gyakorlati kérdései
Dr. Mészáros József: Budapesti tapasztalatok a kábítószerélvező fiatalokról
Dr. Széles Sádnor: A homoszexuális személyek sérelmére elkövetett rablások nyomozásának tapasztalatairól
Dr. Tóth Lajos: A rendőrfőkapitányság egyes szolgálatai összehangolt együttműködséének módszereiről Fejér megyében
Tóth László: A nagyvárosok bűnözési helyzetéről és közbiztonsági problémáiról
Dr. Csiba István: A személyek javai elleni bűnözés és bűnüldözés főbb jellemzőiről, aktuális feladatairól
Dr. Dobos János: A bizonyítás egyoldalúsága és egyensúlya a vagyon elleni bűncslekemények felderítésében
Tóth Károly: Egyes nagyösszegű pénzlopások elkövetésének, illetve megelőzésének lehetőségei Borsod megyében
Dr. Dobos János: A kasszabetörések alakulása, megelőzésük és felderítésük helyzete
Dr. Egressy András: A dolgozókat károsítómunkahelyi lopások
Major József: A lakásbetörések fővárosi tapasztalatai
Sziikszai Béla: Egy fegyveres bűnöző ártalmatlanná tételének tapasztalatai
Dr. Avar Jenő: A nyomozás időtartamával kapcsolatos néhány problémáról
Dr. Szabó Antal: A rendőri határozattervezetek vezetői revíziójáról
Nagy István: A nyomozás eredményessége növelésének lehetőségei egy járási szintű rendőri szervnél
Kerezsi Tamás: A bűnmegelőző munka eredményei és hatékonysága a nyíregyházi rendőrkapitányságon
A bűncselekmények gyors felderítésének fontosságáról
Szervezett ötletkiaknázás mint a nyomzási tevékenység elősegítője
Automatikus adatfeldolgozás a belügyi szolgálatban
Bűngyi nyilvántartá és adatelemzés - figyelemmel a számítógép nyújtotta lehetőségekre
A korszerű dokumentációs rendszer
DR. Illár Sándor: A filmfelvételek alkalmazása a bűnüldözési gyakorlatban
Dr. MAyer Béla: A gyanúsított kihallgatásának szerepe a bizonyítás folyamatában
Dr. Mayer Béla: A feljelentett gyanúsítotkténti kihallgatásának feltételeiről
Dr. Jármai Tibor: A pénzbüntetés kiszabásának nyomozási követelményei
Balatoni István: Néhány gondolat a szembesítésről
Dr. Zohna György: A sértett büntető eljárást akadályozó magatartásáról
Dr. Diczig István: A társadalmi tulajdon elleni szervezett bűnelkövetés modellje és alkalmazása a felderítésben
Dr. Bujtás László: A vállalati belső ellenőrzés rendszeréről
Dr. Fadgyás András: A társadalmi tulajdonban nagy kárt okozó intelektuális bűncselekmények nyomozásának gyakorlatáról
Szigetvári János: A népgazdaság és a társadalmi tulajdonvédelmi munka. jNógrád megyei tapasztalatairól
Szigetvári János: A tételes és célellenőrzések megtervezésérl és végrehatásáról
Dr. Pesti István: A fogyasztói érdekvédelem területén végzett rendőri munka értékelése Pest megyében
Bondor antal: A beruházásokkal kapcsolatos rendőri feladatokról
Blahaz Ede: Az ipari szövetkezetek bűnügyi helyzetének tapasztalatai
Sárvári Simon: A KGM felügyelelete alá tartozó vállalatok vagyonvédelmi helyzetének alakulása
Szabó István: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső elleőrzésének kérdéseiről
Krizsán Sándor: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek bűnügyi helyzetének tapasztalatai
Dr. Hudy zoltán: mérleghamisitással elkövetett bűncselekmények felderítéséről
Füstös Béla: Termelőszövetkezetekben elkövetett bűncselekmények szociálpszichológiai tapasztalatai
Lóczy István - Dr. Márton József: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek működsével leplezetten elkövetett visszaélések Pest megyei tapasztalatai
Krizsán Sándor: A termelőszövetkezetek mérleghamisiításának bűnügyi tapasztalatai
Dr. Merész László: A pénzügyi bűncselemények nyomozási tapasztalatai
Dr. Szabó Károly: A szervezett csempészésről
A műkincstolvajoknak még mindig könnyű a dolguk
Dr. Hernádi György - Vadász László: A deviza- és vámbűncslekemények felderítéséről
Dr. Hernádi György - Vadász László: Az NDK-ban dolgozó magyar munkavállalók által elkövetett vámbűntettek felderítésének Hajdú-Bihar megyei tapasztalatai
Naszvadi József: Az idegenforgalom és a rendőri intézkedések
Kovács István: Vasúti áruszállítással kapcsolatos rendőri feladatok
Dr. Horváth Sándor - Bíró László - Kiskomlósi János: A rendőrségi bejelentések kézi lyukkártyás regisztrálása Csongrád megyében
Kiss Árpád: Közületi számlák ellenőrzésének hiányosságaiból származó visszaélések
Igazságügyi orvostan
Dr. Varga Tibor - Dr. Soós József: Kis- és nagyvérköri zsírembolizáció vizsgálata traumás halottaknál
Dr. Gerencsér György - Dr. Kenyeres Imre: Emberölés bizonyítása pozitív diatomalelettel
Dr. Gábor István: Az igényes orvosszakértői működés és a gazdaságosságra való törekvés összhangjáról
Dr. Varga Tibor: Baleseti mechanizmus rekonstruálása indirekt sérülésekről készült röntgenfelvételek alapján
Dr. Basch András - Horváth Edit: Halálos végű kerékpáros balesetek az orvosszakértői vizsgálatok tükrében
Kábítószerfogyasztás Zürich kantonban
A hasonfekvés, mint csecsemű elhalálozási ok
A bűnüldöző szervek és az igazságügyi orvosszakértők hatékonyabb együttműködéséért
Szokatlan halálesetek szakértői vizsgálata
A súlyosabb sérülés sem mindig zárja ki a cselekvőképességet
Kriminálmetodika
Tamás József: Nyolc éve eltűnt személy holttestének felkutatása és azonosítása
Kovács László: Bűncselekménynek látszó - őzbak által okozott - haláleset tisztázása
Róna Béla - Marton Mihály: Emberölés tettesének felderítése a bűnügyi technika segítségével
Dr. Láposi Lőrinc: EGy emberölés felderítésének kritikája
Dr. Bencze Lajos: Taxi-gépkocsivezető megölésének nyomozása
Dr. Nyilasi Gyula: Ételmérgezési ügyek nyomozásának tapasztalatai
Dr. Szabó Zoltán: Emberölés elkövetőinek leleplezése helyszíni anyagmaradványok alapján
Kovács Sándor: Emberölés elkövetőjének felderítése
Köves Imre - Németh Attila: Egy kábítószer hatású gyógyszer szedésével összefüggő haláleset vizsgálata
Turi Pál: Emberölés tettesének felderítése járműnyom segítségével
Áramütés idegenkezűségének tanulságos esetei
Dr. Barna Sándor - Molnár József: Rablás utólagos felderítése újabb súlyos bűntett alapján
Antal László: Külföldi sérelmére elkövetett rablás nyomozása
HorváthSándor: Markecolás nyomozása
Dr. Dobos János - Dezsőházi Mihály: Sorozatos postabetörések felderítése
Dr. Virág Ferenc - Keszkenős József: Sorozatos betörés lopás tetteseinek elfogása fegyverhasználattal
Dr. GAál János: Észrevételeka rendőri fegyverhasználathoz
Dr. Nyerges Lajos: Egy veszélyes betörő tolvaj elfogása
Ágy János: Utazó bűnöző falbontó betörő tolvaj felderítése
Németh Tibor: Besurranásos lopások tettesének felderítése
Dr. Tóth Lajos: Betöréses lopássorozat elkövetésének lehetőségei
Szemenyei Pál: A határsértők, embercsempészek módszerei
Németh Géza: Egy határsértő elfogásának körülményei és tanulságai
Bezzeg József: Különösen nagy kárt okozó vasúti baleset vizsgálata
Németh László: Egy gebines fotórészleg működésével elkövetett üzérkedés
Tüzelőanyaggal elkövetett csalássorozat felderítése
Szigetvári István: Túlzott költekezés alapján felderített bűncselekménysorozat
Márkus István - Molnár Lajos: Egy fosztogatássorozat feltárása
Szabó László: Szállítások során elkövetett sikkasztások nyomozása
Dr. Bócz Endre: A felületes bizonyítás következménye
Szalai László: Felvásárlás területén elkövetett visszaélések felderítése
Antal Mihály: Egy szervezett bűnszövetség leleplezése
Fehér János - Bódai Sándor: Jelentős összegű sikkasztás bizonyítása
Jelics Miklós: Befolyással való üzérkedés kapacitás lekötésére tett ígérettel
Dus József: Elszámolási utalvánnyal elkövetett csalások felderítése
Füstös Béla: Egy tsz melléküzemágában elkövetett visszaélések nyomozása
Balogh Sándor: Csalássorozat a társadalmi tulajdon kárára
Kriminológia
Kovacsicsné Nagy Katalin: A bűnözés prognózisához
Dr. Nyerges LAjos: Statisztika és prognózis
Dr. Borsi Zoltán: A bűnözési információk és bűnüldözés
Dr. Tóth Tihamér: A sértett jogállása a büntető eljárásban
Dr. Zohna György: A sértett büntető eljárást akadályozó magatartásáról
Tonhauser László: A munkásszállók kriminogén helyzete
Tonhauser László: Egy szervezett akció a prostitúció visszaszorítására
Nagy István - Vitovszki János - Dr. Nyerges Lajos: A nyomozás eredményessége növelésének lehetőségei egy járási szintű rendőri szervnél
Kerezsi Tamás: A bűnmegelőző munka eredményei és hatékonysága a nyíregyházi rendőrkapitányságon
Szalai Zoltán: A büntetésvégrehajtás időszerű kérdései
Dr. Tauber István: A Kriminológiai Munkaközösség ülése a szabadságvesztésbüntetés szerepéről
Dr. Árvay József: A veszélyeztetettség és a megelőzés
Dr. Kis Géza: Konok bűnözők életútjának vizsgálata
Dr. Kopetty Lajos: A rendőrség népgazdaság és társadalmi tulajdonvédelmi munkájáról
Dr. Diczig István - Szentpáli István: A társadalmi tulajdon elleni szervezett bűnelkövetés modellje és alkalmazása a felderítésben
Dr. Fadgyas András: A társadalmi tulajdonban nagy kárt okozó intellektuális bűncselekények nyomozásának gyakorlatáról
Dr. Egressy András: Tulajdonvédelem a nehéziparban
Sárvári Simon - Dr. Kövesdi István: A KGM felügyelete alá tartozó vállalatok vagyonvédelmi helyzetének alakulása
Dr. Pesti István: A fogyasztói érdekvédelem területén végzett rendőri munka értékelése Pest megyében
Dr. Szabó Károly: A szervezett csempészésről
Krizsán Sándor: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek bűnügyi helyzetének tapasztalatai
Füstös Béla: Termelőszövetkezetekben elkövetett bűncselekmények szociálpszichológiai tapasztalatai
Lóczy István: - Dr. Márton József: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek működésével leplezetten elkövetett visszaélések Pest megyei tapasztalatai
Dr. Szekeres Károly: Az erőszakos bűncselekmények kriminálpszichológiai kérdései
Dr. Vedres Géza: A nyereségvágyból elkövetett emberölések alakulása Magyarországon 1961-1970. években
Gyurkó Vince - Dr. Savanya Imre: A személyek elleni egyes erőszakos - garázda jellegű - bűncslekemények és szabálysértések tapasztalatai
Dr. Dobos János: A kasszabetörések alakulása, megelőzésük és felderítésük helyzete
Major József - Bokor Elemér: A lakásbetörések fővárosi tapasztalatai
Tóth Károly - Dr. Kaló József: EGyes nagyösszegű pénzlopások elkövetésének, illetve megelőzésének lehetőségei Borsod megyében
Dr. Egressy András: A dolgozókat károsító munkahelyi lopások
Csáki Ernő: Gondolatok az ifjúsgápolitikai határozat megvalósításáról
Biczysko Stanislaw: Az ifjúság bűnözése és demoralizációja, mint társadalmi probléma
Lukácsné Mezei Éva: Pszichológusi tevékenység a fiatalkorúak börtönében
Dudás Éva: Országos Kriminálpedagógiai Tanácskozás - 1974.
Kovács Sándor - Tonhauser László: Csoportosulás vagy galeri?
Györkös Jenő - Dr. Hegedűs Sándor: A gyermek- és ifatalkori cigánybűnözés helyzete Baranya megyében
Kratkóczki Ferenc: A cigánybűnözés néhány vizsgálati tapasztalata
Tamási Béla: Felmérés a veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúakról Bács-Kiskun megyében
BAlatoni István: A fiatalkorúak személyiségvizsgálatának jelentősége az utógondozásban
Dr. Orell Ferenc János: A fiatalkorúak és fiatal felnőttek személyiségének megismerése
Dr. Mészáros József: Budapesti tapasztalatok a kábítószerélveőz fiatalokról
Tolnai Lászlóné: A fiatalkorúak határsértő cselekményeinek okairól
A kriminológiai kutatás helyzete napjainkban
Dr. Tauber IStván: Ramsey Clark: Bűnözés Amerikában
A bűnözés hhelyzete az Amerikai Egyesült Államokban
Mi is az a szervezett bűnözés
A "motívum" nélküli bűncslekményekről
A viktimológia lehetőségei
Az asszociális magatartások elleni küzdelem hatékonyságának fokozása
Kriminális asszocialitás a nagyvárosokban
Harc az asszociális magatartás leküzdéséért
A rablás fenomenológiájához
A tettes személyisége, különsö tekintettel a fiatalkorú elkövetőkre (Lapszemle)
Az ifjúságkriminológiai kutatás néhány alapkérdése (Lapszemle)
Csak a társadalmi erők koordinálása biztosítja az eredményes reszocializációt (Lapszemle)
A női elítéltek nevelésének különleges szempontjai (Lapszemle)
Az elítéltek hatékonyabb neveléséért
A kitartottság egyes megjelenési formái és jellegzetességei (Lapszemle)
A kitartottság bűncselekménye elleni harc fokozásáról (Lapszemle)
A sajtópropagandáról ügyészi szemmel
Közlekedésrendészet
A közlekedés biztonságával kapcsolatos kormányhatározat végrehajtásáról
Dr. Demeter András: Közlekedésbiztonsági kérdések az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának napirendjén
Dr. Irk Ferenc: Nemzetközi konferencia a közlekedő ember mgatartásáról
Dr. Makovecz István: A főváros forgalmának várható növekedése és az ezzel kapcsolatos néhány közlekedésrendészeti feladat
Grimela Sándor: A közúti forgalom rendőri ellenőrzésének módszerei
Destek Miklós: A közlekedési balesetek megelőzése és a rendszerelmélet
Dr. Viski László - Dr. Irk Ferenc: Tömegtájékoztatási eszközeink közlekedésbiztonsági munkájáról
Rab Károly: Tömegtájékoztatási eszközök szerepe a közlekedésbiztonsági munkában
Rózsa Tamás: A közlekedésbiztonsági plakátok figyelemkeltésének egyes pszichológiai vonatkozásairól
Dr. Horváth László Gábor: Újszerű eredmények a közlekedési balesettani kutatásokban
Pongor Sándor: Az ittas gépjárművezetők engedélyének visszavonási gyakorlatáról
Dr. Demeter András: A gépjárművezetői engedélyek visszavonásának gyakorlata
Csákvári Gábor: A gépjárművezetői engedélyekkel kapcsolatos egyes problémákról
Hégely Ferenc: A közúti forgalomirányító lámpák és járművek fényjelzései észlelésének lehetőségeiről
Donkó Tibor: A közúti forgalomirányítás és jelzési rendszer problmái
Dr. Galambos László - Kemenes Miklós: A fővárosi közúti közlekedési balesetek helyszínelésének javításáról
Pongor Sándor: A vállalati balesethelyszínelésről
Holicza István: Ügyintézés a gépjárművezetői igazgatásban
Tódor János: Az M7-es autóút időszakos egyirányúsításáról
Ferk Sándor: A büntető eljárásról szóló törvény egyes rendelkezései közlekedési ügyekben
Donkó Tibor: Önkéntes rendőrök a közlekedési bűncslekemények nyomozásában
Ilonczai Attila: Közúti balesetet okozó gépjármű világítási módjának meghatározása
Molnár László - Honti Pál: A trafipax felvételek kidolgozásáról
Lovász Imre: Motorkerékpár vagy segédmotoros kerékpár?
Pongor Sándor: A gumiabroncs és forgalombiztonság
Az autópálya-rendőrség felszerelése (Lapszemle)
A müncheni közlekedésirányító és ellenőrző központ (Lapszemle)
A mozgó közúti forgalom ellenőrzésének és szabályozásának technikai lehetőségei (Lapszemle)
A 100 km/ó feletti sebesség kockázata (Lapszemle)
Öngyilkosság szándék, mint a közlekedés veszélye (Lapszemle)
Az autópályán történő balesetek megelőzéséért (Lapszemle)
A gépjárművek köetési távolságának mérése (Lapszemle)
Autópályára festett fehér keresztvonalak a gyorshajtás megelőzésére (Lapszemle)
A közlekedési jog helyzete Lengyelországban és a Szovjetunióban (Lapszemle)
Az osztrák hatóságok a közlekedés rendjéért (Lapszemle)
Közlekedési rendőrök Belgiumban
Közbiztonsági ankét Salzburgban (Lapszemle)
Mennyibe kerül egy baleset? (Lapszemle)
Társadalom és közlekedés (Lapszemle)
Véralkoholkoncentráció és közlekedési magatartás (Lapszemle)
A közterületen elhagyott, kiselejtezett autók az Amerikai Egyesült Államokban (Lapszemle)
Mozgó televíziós ellenőrzéssel a forgalombiztonságért (Lapszemle)
A gyógyszerek és a közlekedésbiztonság (Lapszemle)
Az angliai közlekedés csatlakozása az európaihoz (Lapszemle)
Közrendvédelem
Dr. Rácz Zoltán - Szabó Ferenc: Az URH-s gépkocsizó járőrszolgálat feladata, hatásköre, a szoglálni szervezése, irányítása
Boros János: A közrendvédelmi szolgálat egyes gyakorlati problémáiról
Békési József: A szolgálati feladatok teljesítéséről
Dr. Gyömbér János: A rendőrésg és a határőrség együttműködése Csongrád megyében
Hégely Ferenc: A rendőri intézkedések differenciált alkalmazásáról
Dr. Páljános Adolf: A fogva tartottak rendőri őrzésének helyzete és problémái
Dr. Bócz Endre: Magánlakásban végrehajtott rendőri intézkedések egyes problémáiról
Bökönyi István: Az ellenőrzés és az értékelés lehetősége a közrendvédelmi ismeretek oktatásában
Dr. Illár Sándor: A rendőri fegyverhasználatról
Dr. Bálint László - Dr. Makovecz István - Dr. Mérges István - Dr. Mészáros József: A Budapesti Rendőrfőkapitányság önkéntes rendőri csoportjainak munkájáról, jelenlegi helyzetéről és problémáiról (Interjú)
Pick Imre: Az önkéntes rendőri csoportok irányításának egyes kérdései
Dr. Gyömbér János: A közrendvédelmi munkát segítő társadalmi erők tevékenységének Csongrád megyei tapasztalatai
Szenes Sándor: Egyes intézményeknél, hivataloknál szervezett önkéntes rendőri csoportokról
Vass György: A pártalapszervezet és a prancsnok együtttműködése a szakmai munkában
Kollár István: A közrend, közbiztonság elleni szabálysértések elbírálásáról
Hégely Ferenc: A szolgálati cél és érdekazonosság egyes kérdéseiről
Kovács József: Az igazgatásrendészeti kényszerintézkedéssel kapcsolatos személetek egyes kérdései
Mosonyi Sándor: Az államigazgatási kényszerintézkedésekről
Dr. Szigetvári János: A közrend-közbiztonság elleni szabálysértések helyzete Szabolcs-Szatmár megyében
Gyurkó Vince - Dr. Savanya Imre: A személyek elleni egyes erőszakos - garázda jellegű - bűncselekmények és szabálysértések tapasztalatai
Major János: A karhatalmi-alaki módszerrel vezetett terepfoglalkozás néhány sajátossága
Hégely Ferenc: A gyakori tűzesetek megelőzésének lehetőségeiről
Rendőr különítmény az utca bűnözésének felszámolására
Mit ér a páncéling és a védősisak (Lapszemle)
Könnyűpáncélozott jármű a rendőrségnek (Lapszemle)
A közrendvédemi járőrszolgálat hatékonysága (Lapszemle)
A röplap, mint rendőri intézkedési eszköz (Lapszemle)
Emberrablás, gépeltérítés, Új feladatok előtt a rendőrség (Lapszemle)
A rendőrség közvéleményformáló munkájáról (Lapszemle)
A rendőrautók külső és belső biztonságáért (Lapszemle)
A környezetvédelem rendőri feladat is (Lapszemle)
A környezetszennyezés bűncslekemény mindenki ellen (Lapszemle)
Határőrség
Kovács Sándor: A fiatalok bevonulás előtti nevelésének színterei és a BM Határőrségnél folyó nevelésük területei
Szemenyei Pál: A határforgalom ellenőrzésének 1973. évi tapasztalatai
Dr. Gyömbér János: A rendőrség és a határőrség együttműködése Csongrád megyében
Tímár Vince: Technikai szemlélet, technikai propaganda
Hajdú János: A határőr alegységek ellenőrzéséről
Hajdú János: A tiszti állomány tanfolyamszerű továbbképzésének tapasztalatai a határőrségnél
Hortobágyi Richárd: A tiszti állomány tanfolyamszerű továbbképzése
Szekeres Pál: A hivatásos állomány tanfolyamszerű továbbképzése
Csáki Péter: A nődolgozók helyzete egy határőr kerületnél
Dr. Terényi György: A BM Határőrségnél működő becsületbíróságok munkájáról
Hortobágyi Richárd: Törekvések az oktatás korszerűsítésében
Mányoki László: A jó munkahelyi légkör a FEP munka alapfeltétele
Németh János: Az útlevélkezelői munkára való nevelés
Szemenyei Pál: A határsértők, embercsempészek módszerei
Németh Géza: Egy határsértő elfogásának körülményei és tanulságai
Tűzrendészet
Dr. Farkas György: A tűzvédelem és a tűzoltás korszerűsítését elősegítő magasabb szintű jogszabályokról (Interjú)
Tóth Lajos: Elektromos tüzek keletkezése és oltása
Strádi Géza: Tűzoltási kísérlet többezer négyzetméteres felületen
Hégely Ferenc: A gyakori tűzesetek megelőzésének lehetőségeiről
Vezetéselméleti és szervezési, pedagógiai, személyügyi, anyagi
Fodor Pál: A Belügyminisztériumban folyó szervezési munkáról (Interjú)
Simon Sándor: A rendőrség területi szervei vezetésének és munkaszervezésének elvi és gyakorlati kérdéseiről
Baranya Sándor: A vezetéstudomány, a vezetőképzés helyzete
Varga Mihály: Az egyszemélyi parancsnokok és a választott szervek együttműködésének néhány kérdése - a szocialista vezetési ismeretek tükrében
Dr. Vérci Gyula: Vezetési stílus, vezetői követelmények
Gulyás László: A vezetési tevékenység eredményességének elemzése
Bajkán Mihály: A szervezési és a vezetői munka összefüggéseiről
Bajkán Mihály: A modellképzés szerepéről
Bajkán mIhály: Egyes szervezési fogalmak gyakorlati szerepéről
Destek Miklós: A közlekedési balesetek megelőzése és a rendszerelmélet
Holinger Jenő: A szervezett belügyi tudományos kutatás néhány gazdasági kérdése
Szigetvári János: A tételes és célellenőrzések megtervezéséről és végrehajtásáról
Dr. Virág Ferenc: A középszintű rendőri vezetés elérhetőségei a prognózis készítéséhez
Rendőri különítmény a katasztrófa helyszínein (Lapszemle)
A nyugat-berlini rendőrség szervezeti átalakulása (Lapszemle)
Az MSZMP KB 1973. november 28-i, a párt káderpolitikájáról, a Káder- és szeméylzeti munka helyzetéről szóló határozata végrehajtásának helyzete a Belügyminisztérium szerveinél
A rendőri utánpótlásról, a fiatal rendőrök munkába állításáról, képzéséről és a róluk való gondoskodásról
N. Kolodkin: Szakmai kiválogatás, problémák és perspektívák
Dr. Biró László: Az állomány nevelésének egyes kérdéseiről
Gáti Imréné: Az oktató-nevelő munka korszerűsítésének feladatai
Bartus József: Kiválogatás, felkészülés és felkészítés a Zrínyi Miklós Akadémiára
Dr. Bíró László: Az állomány nevelésének egyes kérdéseiről
Gáti imréné: Az oktató-nevelő munka korszerűsítésének feladatai
Bartus József: kiválogatás, felkészülés és felkészítés a Zrínyi Miklós Akadémiára
Kovács Sándor: Az egyszemélyi parancsnok helye, szerepe és feladatai a fiatal határőrök nevelésében
Agócs István: A tervszerű káderutánpótlásról
Kaposi György: A Belügyminisztérium hősi halottai emlékének megőrzéséről
Ságvári Ferenc: A nyugdíjas-bizottságok munkájáról
Lindák Mihály: A katonai kollektívák fejlesztéséről
Németh P. László: A műkedvelő művészeti csoportok nevelési szerepéről
A toborzás terjedelme és jellege
Major János: A karhatalmi-alaki módszerrel vezetett terepfoglalkozás néhány sajátossága
Bökönyi István: Az ellenőrzés és az értékelés lehetősége a közrendvédelmi ismeretek oktatásában
Hortobágyi Richárd: Törekvések az oktatás korszerűsítésében
Hajdú János: A tiszti állomány tanfolyamszerű továbbképzésének tapasztalatai a határőrségnél
Hortobágyi Richárd: A tiszti állomány tanfolyamszerű továbbképzéséről
Szekeres Pál: A hivatásos állomány tanfolyamszerű továbbképzése
Németh János: Az ízlésnevelés lehetőségei az oktatás folyamatában
Dr. Illár Sándor: A rendőri fegyverhasználatról
A szolgálatot kezdők kiképzése és nevelése terén magasabbak a mértékek (Lapszemle)
A kezdő rendőrök tanőrsökön való kiképzése (Lapszemle)
Lőkiképzés a stockholmi rendőrségnél (Lapszemle)
Kriminalisztikai oktatás Manchesterben (Lapszemle)
Pályakezdő rendőrökkel való foglalkozás (Lapszemle)
Dr. Lantos József: A belügyi állomány életszínvonalának alakulása az MSZMP KB 1969. november 28-i határozata óta
Kecskés József: Az anyagi és technikai eszközökel való ellátottságról és kihasználtságukról
Dr. Földes István: A személyi állomány egészségügyi ellátásának helyzetéről és az egészségvédelem hatékonyabbá tételéről
Dr. Balogh Sándor: A megyei rendőrfőkapitányságok szervezetében működő körzeti megbízottak anyagi-technikai ellátottsága, munkakörülményei
Dr. Balogh Sándor: A szakértők igénybevétele és költségeik alakulása a megyei rendőrfőkapitányságoknál
Dr. Gábor István: Az igényes orvosszakértiő működés és a gazdaságosságra való törekvés összhangjáról
Vezda János: Az ügyintézői gépkocsikkal kapcsolatos problémákról
Koós Márton: A ügyintézői gépkocsivezetés kiszélesítésének néhány feltételéről
Valent János: Még egyszer az ügyintézői gépkocsikról
Dr. Kelemen Imre: A belügyi újítómozgalom helyzete Békés megyében
Dr. Pásztor György: A belügyi propagandamunkáról
Lapszemle
Áramütés idegenkezűségének tanulságos esetei
Be volt-e kapcsolva a gépjármű lámpája?
A rablás fenomenológiájához
A kriminológiai kutatás helyzete napjainkban
Öngyilkosság robbanógyutaccsal
Szervezett ötletkiaknázás, mint a nyomozási tevékenység elősegítője
Rendőri különítmény az utca bűnözésének felszámolására
Mit ér a páncéling és a védősisak
Könnyűpáncélozott jármű a rendőrségnek
A röplap,mint rendőri intézkedési eszköz
Lőkiképzés a stockholmi rendőrségnél
A modern bűnözés elleni harc követelményei
A rendőrség közvéleményformáló munkájáról
A toborzás terjedelme és jellege
A rendőrség propagandamunkájához
A 100 km/ó feletti sebesség kockázata
Az információ szerepe a belügyi munkában
Öngyilkossági szándék, mint a közlekedés veszélye
Autópályára estett fehér keresztvonalak a gyorshajtás megelőzésére
A rendőrség és a fiatalok
A gyógyszer és a bűnözés
A kábítószerek illegális előállításának és kereskedelmének néhány kérdése
Rendőri különítmény a katasztrófa helyszínein
A lámpaláz okai és megszüntetésének lehetőségei
Középszintű vezetőképzés a holland rendőrségnél
A rendőrkutya alkalmazásának történetéből
A személyazonossági számok bejegyzésének tapasztalatai
A közrendvédelmi járőrszolgálat hatékonysága
A szolgálatot kezdők kiképzése és nevelése terén magasabbak a mértékek
A kezdő rendőrök tanőrsökön való kiképzése
Pályakezdő rendőrökkel való foglalkozás
A nyugat-berliniek személyi adatait központi komputer tárolja
Az autólopás gyorsan fejlődő iparággá vált Olaszországban
A büntető eljárás hatékonyságának fokozása
Az asszociális magatartásokelleni küzdelem hatékonyságának fokozása
A büntető eljárás hatékonyságának néhány kérdéséről
Harc az asszonyiális magatartás leküzdéséért
A közvélemény jobb tájékoztatásáért
Együttes akciókkal az ifjúság védelméért
Az elítéltek hatékonyabb neveléséért
A kereskedelem fokozódásával együtt járó egyes feladatokról
A női elítéltek nevelésének különleges szempntjai
Csak a társadalmi erők koordinálása biztosítja az eredményes reszocializációt
A közlekedési jog helyzete Lengyelországban és a Szovjetunióban
Az osztrák hatóságok a közlekedés rendjéért
Közlekedési rendőrök Belgiumban
Sokba kerül a gazdasági bűnözés
A rendőrségi struktúra néhány országban
A műkincstolvajoknak még mindig könnyű a dolguk
Japán bűnügyi Fehér könyv
Kábítószerfogyasztás Zürich kantonban
A gépjárműlopások "módszertanából"
A hasonfekvés, mint csecsemő elhalálozási ok
Közlekedési baleset vagy öngyilkosság
Bűnügyi nyilvántartás és adatelemzés - figyelemmel a számítógép nyújtotta lehetőségekre
A bűncselekmények gyors felderítésének fontosságáról
A "motívum" nélküli bűncslekeényekről
Szokatlan halálesetek szakértői vizsgálata
Zsarolás levelekkel
Az NSZK szövetséges köztársaságainak, valamint Nyugat-Berlinnek rendőri statisztikájáról
Riasztó berendezések
A bűnözés elleni harc Svédországban
Az NSZK hatóságainak küzdelme a kábítószer ellen
Mi is az a szervezett bűnözés?
Egy barkácsoló szökése
A kitartottság bűncselekménye elleni harc fokozásáról
A kitartottság egyes megjelenési formái és jellegzetességei
Lehallgató készülékek technikai és jogi szempontból
A környezetszennyezés bűncselekmény mindenki ellen
A korszerű dokumentációs rendszer
A női bűnözés megoszlása Olaszországban
Büntető eljárási reform Kubában
Vagyonvizsgálat, ingatlanforgalom
Automatikus adatfeldolgozás a belügyi szolgálatban
Újságírószemmel a jogpropaganda kérdéseiről
Kriminális asszocialitás a nagyvárosokban
A bűnüldöző szervek és az igazságügyi orvosszakértők hatékonyabb együttműködéséért
Jogi kultúra és a bíróságok
A tettes személyisége, különös tekintettel a fiatalkorú elkövetőkre
A személyiségi jog és a televízió
Kormos arcú angyalok
A bűnözés helyzete az Amerikai Egyesült Államokban
Harc a vízbe fulladás ellen
Az Interpol 42. közgyűlése
Közbiztonsági ankét Salzburgban
A rendőr és Környezete
Küzdelem a kábítószerek ellen
Nemcsak gépjárműveeztő, de életmentő is
A közterületen elhagyott, kiselejtezett autók az Amerikai Egyesült Államokban
Üzleti lopások az USA-ban
Egy emlékezetes vasúti katasztrófáról
Az angliai közlekedés csatlakozása az európaihoz
Az amerikai közbiztonsági szervezet történelmi fejlődése
Az autópálya-rendőrség felszerelése
A müncheni közlekedésirányító és ellenőrző központ
A mozgó közúti forgalom ellenőrzésének és szabályozásának technikai lehetőségei
Az autópályán történő balesetek megelőzéséért
Emberrablás, gépeltérítés, Új feladatok előtt a rendőrség
A gépjárművek követési távolságának mérése
A holnapra gondolva tervezzünk
Mennyibe kerül egy baleset?
Társadalom és közlekedés
Mit tud a lézer?
Véralkoholkoncentárció és közlekedési magatartás
A rendőrautók külső és belső biztonságáért
Elektronika a bűnözés elleni küzdelem szolgálatában
A környezetvédelem rendőri feladat is
Mozgó televíziós ellenőrzéssel a forgalom biztonságáért
A gyógyszerek és a közlekedésbiztonság
Fehér kesztyűs törvénytelenség
Az ifjúságkriminológiai kutatás néhány alapkérdése
A viktimológia lehetőségei
A megelőző munka hatékonyságának növeléséért
Gyilkosság a vonaton
A nem kötelező terhelt vallomástétel és a bűnüldözés
Kriminalisztikai oktatás Manchesterben
A vállalati csalások
A nyugat-berlini rendőrség szervezeti átalakulása
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem