Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.791

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Belügyi Szemle 1975. január-december

A Belügyminisztérium központi folyóirata - XIII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: BM Oktatási és Közművelődési Csoportfőnökség
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.530 oldal
Sorozatcím: Belügyi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Összesített tartalommutatóval.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Polgári és általános szakcikkek
A belügyminiszter elvtárs nyilatkozata az új év alkalmából3
Benkei András: Április 4. - történelmi évforduló3
Az MSZMP XI. kongresszusa előtt3
Benkei András: A Belügyminisztérium dolgozói készen állnak a XI. kongresszus határozatainak végrehajtására3
Szergej Gorskov: A Szovjetunió döntő hozzájárulása a fasizmus fölött aratott győzelemhez21
Kónyi Gyula: A káder- és személyzeti munka helyzete a Belügyminisztériumban3
A Belügyminisztériumban és területi szerveinél dolgozó nők munkahelyi körülményeiről, perspektíváiról (Konzultáció)38
Dózsa Ferenc: Az ifjúságpolitikai határozat végrehajtásának helyzete a Szabolcs-Szatmár megyei Rendőrfőkapitányságon59
Simon Sándor: A pártirányítás érvényesülése a Ceglédi Városi és Járási Rendőrkapitányságon59
Németh Lajos: A rendőri szervek tömegkapcsolatának helyzete Győr-Sopron megyében24
Balázs József: Az imperialista hatalmak fellazító politikájának aktuális kérdéseiről3
Körösi György: A bűnügyi információk feldolgozása az MNK Belügyminisztériumában41
Tájékoztató az állami- és közbiztonságról szóló jogszabályok elveiről, a bűnözés 1974. alakulásának főbb tapasztalatairól, és a feladatok meghatározása5
A közúti közlekedés biztonságával kapcsolatos minisztertanácsi határozat végrehajtásának tapasztalatairól18
Földesi Jenő: A BM Határőrség feladatai az államhatár őrizetéről megjelent jogszabály előírásainak végrehajtásában3
Dr. Pál Antal: Hatékony gazdálkodás, ésszerű takarékosság3
Dr. Balogh Sándor: A gazdálkodás, a társadalmi tulajdon védettségének helyzete a gazdasági-pénzügyi ellenőrzések megállapításai, tapasztalatai tükrében47
Baranyai György: A megelőzés érvényesülése a Budapesti Rendőrfőkapitányság összrendőri tevékenységében3
Dr. Kuti Béla: A területi rendőri munka tervszerűsége megvalósításának néhány kérdéséről3
Dr. Rudas György: A büntető eljárási törvény alkalmazásának tapasztalatairól (Interjú)30
Hollósi József: A Somogy megyei Rendőrfőkapitányságon működő pártszervek tevékenységéről a párt káder- és személyzeti politikájának végrehajtásában (Interjú)34
Dr. Fekete Károly: A bűnügyi nyilvántartás helyzetéről és perspektíváiról (Interjú)30
Dr. Borbíró László - Horváth Sándor - Kecskés József - Dr. Kertész Imre - Kukk István - Makádi János: Az egyes belügyi szakterületeken a következő évtizedekben várható változásról, fejlődésről (Interjú)48
Farkas József - Dr. Rácz Ferenc - Dr. Varga István: Az idegenforgalommal kapcsolatos közbiztonsági feladatokról (Interjú)24
Dr. Kiss Gábor: A gazdálkodó szervek számviteli és bizonylati rendjének a társadalmi tulajdon védelmében elfoglalt helyéről (Interjú)23
Dr. Huszti Ernő: A hitelpolitikáról, a hitelezési gyakorlatról (Interjú)15
Znamenák István: A Belügyminisztérium szerveinek gépjármű-ellátottsági helyzetéről (Interjú)24
Dr. Mérges István: Az erőszakos, garázda jellegű bűncselekményekkel - főleg a rablásokkal - szembeni rendőri fellépés fővárosi tapasztalatairól és a további feladatokról (Interjú)31
Dr. Dabrónaki Gyula: Az állami és társadalmi ellenőrzés gyakorlatáról és tapasztalatairól (Interjú)24
Ladvánszky Károly: A közúti közlekedés aktuális kérdéseiről (Interjú)38
Csehik Ferenc: A Budapesti Rendőrfőkapitányság anyagi-pénzügyi gazdálkodásáról, az ésszerű takarékossággal összefüggő intézkedésekről és a további feladatokról (Interjú)27
Állambiztonsági cikkek
Balázs József: Az imperialista hatalmak fellazító politikájának aktuális kérdéseiről3
A CIA és a hírszerzés kultusza (Könyvszemle)108
Deák Attila: "Dóra" még ma is "jelenti"68
Dr. Csongrádi József: Egy népgazdaság elleni korrupciós bűnügy vizsgálatának tapasztalatai99
A titkos háborúk történetéből
Az ügynök fedőneve Tramp volt67
Az ellopott Pell-dokumentumok72
Dr. Thomsen ügynöki tevékenysége73
Ocskay Zsolt: A magyar hírszerzés és elhárítás első évei86
Horváth Erika: "Dóra" antifasiszta tevékenységéről67
Sikeres akció a csendes-óceáni hajóúton73
Kudarcra ítélt telepítési akció I. rész70
Kudarcra ítélt telepítési akció II. rész70
Kudarcra ítélt telepítési akció III. rész79
Észak-afrikai bevetés70
Szökés a He-111-es géppel77
A megtorpedózott hajó75
Jogi cikkek
Dr. Rudas György: A büntető eljárási törvény alkalmazásának tapasztalatairól (Interjú)30
Dr. Bodrogi Károly: A magyar szocialista büntetőjog és büntetőjogtudomány fejlődése8
Dr. Gábor László: Nagy Lajos: Ítélet a büntetőperben című könyvéről (Könyvszemle)107
Dr. Hernádi György: Szabálysértési ügyek Hajdú-Bihar megyei vizsgálatának tapasztalatai89
Kovács József: A rendőrhatósági kényszerintézkedések alkalmazásának időszerű problémái58
Dr. Szendrei Géza: A szabálysértési őrizetbe vételek ügyészi felügyelete74
Oláh Sándor: A bűnügyi szignalizáció néhány jogszabályi kérdése44
Dr. Székely György: A szabványsértések egyes büntetőjogi vonatkozásairól55
Dr. Jármai Tibor: A szigorított őrizet alkalmazásának nyomozási problémái58
Dr. Szabó András: Doktori értekezés a társadalmi-gazdasági fejlődés és a bűnözés összefüggéseiről46
Dr. Tóth Tihamér: Pusztai László: Szemle a büntető eljárásban című kandidátusi értekezéséről43
Új büntető eljárási kódex Bulgáriában (Lapszemle)118
A jogpropaganda tartalomelemző vizsgálata (Lapszemle)118
Az új Btk. alkalmazása Ausztriában (Lapszemle)120
A francia büntetőjog reformja (Lapszemle)125
Kriminalisztika
Krimináltechnika
Dr. Kertész Imre: A szakértői vizsgálat objektivitása3
Dr. Molnár Gyula: Az igazságügyi szakértők második országos tanácskozása40
Dr. Kiss Lajos: A bűnügyi technikai tevékenység hatékonysági fokának néhány mutatója77
Dr. Kovács Zsolt - Dr. Janza Frigyes: A kutya egyedi azonosítása orrtükörlevonat alapján111
Almásy Sándor: Lopássorozat bizonyítása álkulcsnyomok vizsgálatával107
Dr. Illár Sándor: A visszatükröződés elmélete és a kriminalisztikai traszológia10
Csefkó Tamás: Az elkövetési eszköz meghatározása a ruházaton levő sérülés alapján107
Szentgyörgyi László: A bűncselekmény helyszínén rögzített ujjnyomok keresése a tízujjas gyűjteményben84
Pánczél László: MÁV-vagonzára feltörésének új módszerei és nyomszakértői vizsgálata111
Dr. Illár Sándor - Honti Pál: Átlátszó műanyagokon keletkezett fognyomok vizsgálata103
Németh Ottó - Csernyán József: Betöréses lopássorozat elkövetőjének felderítése lábnyomvizsgálat alapján113
Dávid László: Új síkfilmes személyfényképezőgép kialakítása83
Moharos István: Közúti közlekedési baleset bizonyítása a járművekről visszamaradt festékszemcsék vizsgálata útján110
Dr. Ternai Zoltán: Gépkocsi oldalkúszásából eredő halálos közúti baleset vizsgálata108
Dr. Leisztner László - Dr. Szántó József: Tömegspektrometriás vizsgálatok kriminalisztikai alkalmazásának hazai tapasztalatai112
Almásy József: Nyomszakértői tevékenység a felderítés szolgálatában108
A krimináltechnika további fejlődéséért (Lapszemle)120
Rejtekhelyek felfedezésére szolgáló különböző eszközök kísérleti vizsgálata (Lapszemle)114
Vegyi tolvajcsapdák méret szerint (Lapszemle)124
Nyomok fényképezése a bűntett helyszínén (Lapszemle)116
A gyanúsítottak kezén lévő lőporfüst-nyomok kimutatásának módszerei (Lapszemle)123
Gammasugarak - új lehetőség a tolvajcsapdáknál (Lapszemle)123
A szakértő következtetései a csak részben ismert jelenségekről (Lapszemle)115
A rostmaradványok döntő jelentőségűek voltak (Lapszemle)116
Krimináltaktika
Tájékoztató az állam- és közbiztonságról szóló jogszabályok elveiről, a bűnözés 1974. alakulásának főbb tapasztalatairól, és a feladatok meghatározása5
Dr. Münnich Ferenc: A budapesti főkapitányság 1947. évi működéséről72
Szecskó Károly: Heves megyei adatok a demokratikus rendőrség megszervezésének történetéhez80
Dr. Csiba István: Perspektivikus elképzelések a bűnügyi szolgálat munkájáról50
Baranyai György: A megelőzés érvényesülése a Budapesti Rendőrfőkapitányság összrendőri tevékenységében3
Dr. Kuti Béla: A területi rendőri munka tervszerűsége megvalósításának néhány kérdéséről3
Dr. Kerék Pál: A bűnüldöző munka helyzete Vas megyében50
Dr. Nyerges Lajos: A statisztikai elemzések szerepe a bűnmegelőzési feladatok meghatározásában60
A bűnüldözés aktuális feladatai (Lapszemle)113
Dr. Vass Kálmán: A nyomozásszervezés néhány elméleti és gyakorlati kérdéséről9
Dr. Vass Kálmán: A helyszínes bűncselekmények felderítésének korszerűsítéséről szóló kandidátusi értekezésről42
Dr. Kovacsicsné Nagy Katalin: A nyomozási eljárás modellje39
Dr. A. Forker - M. Bertram - Dr. H. Glaser - R. Leonhardt: Az "első támadás" a bűncselekmény felderítésének döntő szakasza35
Komplex eljárás az "első csapásnál" (Lapszemle)114
"Első támadással" tisztázott súlyos bűncselekmény (Lapszemle)121
Feljelentés felvétele és az "első támadás" (Lapszemle)117
Szabó Endre: A nyomozás csökkenő színvonalának okairól56
Dr. Fekete Károly: A bűnügyi nyilvántartás helyzetéről és perspektíváiról (Interjú)30
Dr. Bíró Sándor: A bűnügyi vezetést szolgáló információs rendszerről32
Dr. Dávid Gábor: Kriminálstatisztika és kriminálinformatika39
Dr. Vass Kálmán: Adatszerzés a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személytől10
Dr. Mérges István: Az erőszakos, garázda jellegű bűncselekményekkel - főleg a rablásokkal - szembeni rendőri fellépés fővárosi tapasztalatairól és a további feladatokról (Interjú)31
Túsz-szedés - eltérítés (Lapszemle)119
Dr. Vedres Géza: A nyereségvágyból elkövetett emberölések nyomozásának tapasztalatai86
Csefkó Tamás: Az elkövetési eszköz meghatározása a ruházaton levő sérülés alapján107
Dr. Dobos János: A megérzés és a valószínűség szerepe az ismeretlen tettesek felderítésében9
Dr. Dobos János: A betöréses lopások jellemzői16
Almásy Sándor: Lopássorozat bizonyítása álkulcsnyomok vizsgálatával107
Németh Ottó - Csernyán József: Betöréses lopássorozat elkövetőjének felderítése lábnyomvizsgálat alapján113
A lopások elleni harc nagy figyelmet követel (Lapszemle)115
Egy széles területen működő rabló- és tolvajbanda felszámolása (Lapszemle)124
Dr. Kiss Lajos: A bűnügyi technikai tevékenység hatékonysági fokának néhány mutatója77
Szentgyörgyi László: A bűncselekmény helyszínén rögzített ujjnyomok keresése a tízujjas gyűjteményben84
Matematikai értékelés és a helyszín (Lapszemle)122
Az odorológia a kriminalisztika szolgálatában (Lapszemle)116
Ferenczy Zsigmond: Fegyverszakértői észrevételek az "Egy fegyveres bűnöző ártalmatlanná tételének tapasztalatai" című cikkhez71
Mányoki László: A személyazonosítás alapvető körülményeiről83
Tárgyi bizonyítékok felhasználása a bűntettes személyének megállapításához (Lapszemle)116
Dávid László: Új síkfilmes személyfényképezőgép kialakítása83
Németh Géza: A fényképazonosítási készség fejlesztéséről69
A filmfelvevő a bizonyítás hasznos segédeszköze (Lapszemle)114
Dr. Tóth Tihamér: Pusztai László: Szemle a büntető eljárásban című kandidátusi értekezéséről43
Izsák Ferenc: Helyszíni szemle jegyzőkönyvet vagy jelentést készítsünk-e?76
Angyal Ferenc: Az előállított személyek ellenőrzése67
A bűnjelek megőrzése és jelentőségük a kriminalisztikai gyakorlatban (Lapszemle)117
Dr. Finszter Géza: Az önkéntes elállás bizonyítása a nyomozáskor25
Dr. Jármai Tibor: A vétségi eljárás körében előforduló hibákról67
Dr. Jármai Tibor: A szigorított őrizet alkalmazásának nyomozási problémái58
Dr. Bodó László: A belügyi önkéntes rendőri munka egyes kérdései64
Dr. Medvigy Ferenc: Az üzemi balesetek rendőri vizsgálata63
Dr. Gyetván Mihály - Numán György: A tartási kötelezettség elmulasztása bűncselekményének értékelése a Hatvani Városi Rendőrkapitányságon98
Dr. Hetényi Géza: Néhány gondolat az élősdi bűncselekményekről és elkövetőiről54
Dr. Kopetty Lajos: Gondolatok az egyes időszerű rendőri feladatokról56
Szentpáli István: A Gazdasági Rendészeti Osztály megszervezéséről és tevékenységéről (1945-1948)26
Dr. Gidáli Gábor: A Gazdasági Rendőrségről64
Dr. Szikszirt Lajos: A vállalatok belső védelméről59
Dr. Kiss Gábor: A gazdálkodó szervek számviteli és bizonylati rendjének a társadalmi tulajdon védelmében elfoglalt helyéről (Interjú)23
Dr. Huszti Ernő: A hitelpolitikáról, a hitelezési gyakorlatról (Interjú)15
Dr. Dabrónkai Gyula: Az állami és társadalmi ellenőrzés gyakorlatáról és tapasztalatairól (Interjú)24
Füstös Béla: A társadalmi tulajdont károsító csoportos bűnözés egyes kérdéseiről24
Oláh Sándor: A bűnügyi szignalizáció néhány jogszabályi kérdése44
Major József - Dr. Pék Sándorné: Az élelmiszeripar területén elkövetett bűncselekmények tapasztalatai91
Dr. Pánczél Géza: A rendőri szervek és a népi ellenőrzési bizottságok együttműködéséről48
Dr. Tóth Bálint: Észrevételek A rendőri szervek és a népi ellenőrzési bizottságok együttműködéséről című cikkhez67
Dr. Ferencz Zoltán: A hivatali korrupciós bűncselekmények kriminológiai és kriminálpolitikai értékelése33
Salamon Ervin: A vásárlók megkárosításának bűnügyi vonatkozásairól20
Dr. Pesti István: A kereskedelmi leltárhiányok és többletek vizsgálatának tapasztalatairól83
Sándor Sándor: Az árképzés, árellenőrzés kérdéseiről19
Dr. Székely György: A szabványsértések egyes büntetőjogi vonatkozásairól55
Dr. Boros Ottó - Szenes Miklós: A fogyasztói érdekvédelem Szolnok megyei tapasztalatairól82
Dr. Villányi Miklós: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek pénzügyi támogatásának rendszere7
Dr. Márton Jószef: A mezőgazdasági szövetkezetek társulásainak gazdasági és bűnügyi helyzete Pest megyében87
Dr. Horváth Sándor - Tóth Molnár István: A bizonylati szabályzat és az ügyrend szerepe a szövetkezeti tulajdon védelmében75
Nyerges János: A vámpolitika és a vállalatok külkereskedelmi gazdálkodása11
Farkas József - Dr. Rácz Ferenc - Dr. Varga István: Az idegenforgalommal kapcsolatos közbiztonsági feladatokról (Interjú)24
Dr. Hernádi György - Vadász László: A deviza- vámbűncselekmények újabb elkövetési módszereiről91
Dr. Révai Zoltán: Néhány kérdés az új devizajogszabályok végrehajtásával kapcsolatban10
Farkas István - Gyuricza István: A vámbűntettek alakulása és a felderítés tapasztalatai a fővárosban85
Devizabűncselekmény szokatlan formája (Lapszemle)120
A műkincsek fosztogatása (Lapszemle)118
A festményhamisítások elleni harc néhány tapasztalata (Lapszemle)118
Dani János: Vasúti szállítmányok fosztogatásának behatárolási tapasztalatai69
Dr. Horváth Sándro - Bíró László: A vasút területén folyó bűnüldözési munka Csongrád megyei tapasztalatai83
Pánczél László: MÁV-vagonzárak feltörésének új módszerei és nyomszakértői vizsgálata111
Diesel-mozdonyok menetsebességének megállapítása (Lapszemle)115
Komplex intézkedések a vasút területén elkövetett lopások megelőzésére és felderítésére (Lapszemle)115
Kiss Árpád: Az üzemanyaggazdálkodással kapcsolatos visszaélésekről82
Dr. Horváth Sándor - Müller Ferenc: Üzemanyaggal történő visszaélések elkövetési lehetőségeiről76
Igazságügyi orvostan
Dr. Kiszely György - Dr. Halász Katalin - Dr. Fischer György - Csáki László: Az utcai levegő okozta ólomterhelés vizsgálatáról86
Dr. Guth Péter - Dr. Budavári Róbert: Az ún. "sima" felületeken elhelyezkedő vérfoltokból történő vércsoport-meghatározás újabb technikája104
Dr. Zavilla Norbert - Dr. Kasza Gyula - Ifj. Zavilla Norbert: Közúton történt hirtelen halál113
Dr. Kisszékelyi Ödön: A kábítószer-élvezetről69
Kriminálmetodika
Dr. Csongrádi József: Egy népgazdaság elleni korrupciós bűnügy vizsgálatának tapasztalatai99
Dr. Kállai László - Dr. Szigligeti Tibor: A MEGÉV-ügy100
Varga György: Különösen nagy kárt okozó hűtlen kezelés vizsgálata109
Varga György: Pazarló gazdálkodás leleplezése96
Tamási Pál: Állami dotáció megszerzéséért elkövetett csalások felderítése107
Hajdú Mihály: Árkiegészítés jogtalan igénybevételének vizsgálata és tapasztalatai99
Dr. Jármai Tibor - Balogh Sándor: Üzérkedés nyomozásának tapasztalatai100
Jelics Miklós - Dr. Vári Antal: Egy, az ÁFÉSZ működésével leplezett üzérkedés vizsgálata98
Sorozatos devizabűntett elkövetőinek felderítése97
Szemenyei Pál: Csempészek, üzérkedők módszerei104
Dr. Tóth Lajos: Leltárhiányt okozó bűnszövetség leleplezése93
Varga Lajos: ÁFOR gépkocsivezetők sikkasztásának nyomozása99
Fehér János - Bódai Sándor: Tervezői munka során elkövetett jelentős összegű csalás bizonyítása93
Domján István: Hűtőszerelők visszaéléseinek nyomozása89
Zsoldos Ferenc: A tejbegyűjtők visszaélései a szombathelyi járásban104
Horváth György: A kölcsönzőbolt vezetője sikkasztásának nyomozása104
Pintér Gábor - Németh Attila: Újszülött sérelmére elkövetett emberölés nyomozása97
Kovács József: Kétrendbeli gyermekölés felderítése91
Tóth Pál - Kiss István: Fegyverrel elkövetett emberölés nyomozása90
Abonyi Dezső: Háromrendbeli emberölés nyomozása86
Mondvai János: Egy veszélyes bűnöző elfogása rendőri-karhatalmi operáció útján89
Dr. Bencze János: Szexuális indítékú emberölés nyomozásának taktikája91
Ács János: Emberölés felderítése az állampolgárok segítségével107
Róna Béla: Egy veszélyes bűnöző hiányos ellenőrzésének következményei111
Kovács Sándor: Emberölés miatt tett alaptalan beismerő vallomásának megdöntése94
Dr. Magyar Pál: Emberölés bizonyítása mikronyomok alapján102
Herczeg József: Cigánynők által elkövetett rablás nyomozása104
Ács János: Sorozatos gépjárműlopások tetteseinek felderítése97
Betöréses lopássorozat és rablás tettesének elfogása94
A postajárat kifosztójának bűnügye101
Kelemen Péter - Sulyok János: A sértett képviselőjének részvétele állatlopás nyomozásában106
Turós András: Veszélyes betörő bűnöző elfogása nyomonüldözéssel93
Tonhauser László: A lapszerkesztőségekbe besurranó tolvaj leleplezése108
Izsák Ferenc: Sorozatban elkövetett álkulcsos üzemi lopás tetteseinek felderítése106
Forgó Béla: Csalássorozat sértetteinek felkutatása101
Dr. Varga Imre - Rácsay Lajos: Végrendelettel kapcsolatos csalás felderítése99
Erdélyi István: Egy fiatalkorúakból álló galeri felszámolása102
Osztopáni István: Ismeretlen személy halálokának megállapítása96
Kerezsi Tamás: Közveszélyokozás vezetékes gázzal104
Lázár József: Szabálytalan építkezésből eredő halálos baleset99
Róna Béla - Magasházy Géza: Épületomlás vizsgálata99
Domján István: Súlyos vasútüzemi baleset vizsgálata104
Almásy Sándor: Nyomoszakértői tevékenység a felderítés szolgálatában108
Kriminológia
Dr. Láng György: Tudományos konferencia a kriminálstatisztika és a kibernetika tárgykörében47
Dr. Tauber István: A Kriminológiai Munkaközösség ülése a személyiség és a büntetőjogi felelősség kérdéseiről50
Dr. Rózsa János: Viktimológia és szerepelmélet21
Balatoni István: A személyiség megismerése a nyomozásban65
Dr. Nyerges Lajos: Egy adott terület bűnözésének állandó tényezőiről17
Dr. Nyerges Lajos: A statisztikai elemzések szerepe a bűnmegelőzési feladatok meghatározásában60
Dr. Ihász József: Elképzelések a bűnfelderítési eredményesség növelésére54
Dr. Jármai Tibor: Tapasztalatok a vétségi eljárás köréből84
Dr. Jármai Tibor: A védelem jogainak érvényesülése58
Dr. Boros Ágnes: A Józsefváros bűnözésének néhány jellemzője59
Dr. Egressy András: Tudományos ülés az Országos Krimonológiai és Kriminalisztikai Intézetben37
Dr. Bócz Endre: A kauzalitás, determináció és prognózis a Kriminológiában című doktori értekezésről46
Dr. Dávid Gábor: Kriminálstatisztika és kriminálinformatika39
Dr. Szabó András: Doktori értekezés a társadalmi-gazdasági fejlődés és a bűnözés összefüggéseiről46
Dr. Tavassy Tibor: A visszaesések intenzitásának csökkentése24
Dr. Vavró István: A szabadságvesztés büntetés és a kriminalitás64
Dr. Tauber István: Élősd életmód, élősdi bűncselekmények51
Dr. Hetényi Géza: Néhány gondolat az élősdi bűncselekményekről és elkövetőiről54
Dr. Balogh István - Dr. Kaposvári Bertalan: Az öngyilkossági és a kibúvási cselekmények86
Dr. Babay Imre: A fiatalkorú visszaesők helyzete és a hivatásos pártfogók működése91
Dr. Árvay József: A kiskorú jogsértők kárfelelőssége66
Dr. Szilárd János - Dr. Farkasinszky Teréz - Dr. Vargha Miklós: A gyermeki prekriminalitásról83
Tolnai Lászlóné - Erdélyi István: A felügyelet nélküli fiatalok részvétele a bűnözésben79
Ferenczi Mihályné: A csavargás és a kriminalitás összefüggései90
A fiatalkorúak fejlődési sajátosságainak jelentősége a bűnösség értékelésénél (Lapszemle)120
Lehetőségek a fiatalok bűnözése elleni harcban (Lapszemle)120
Az ifjúsági szervezetek szerepe és feladatai a biztonság és a közrend védelmében (Lapszemle)116
A csavargás elleni törvény végrehajtása (Lapszemle)117
A fiatalkorúak növekvő kriminalitása az USA-ban és a nyugat-európai országokban (Lapszemle)120
Zsila László - Baki István: Az alkohol fogyasztással összefüggő jogsértések megelőzésének és felderítésének Békés megyei tapasztalatai78
Dr. Dobranovics Ilona - Dr. Szűcs Attila - Dr. Vargha Miklós: Bűntettes alkoholisták vizsgálata társadalmi normarendszerük összefüggésében72
Dr. Kisszékelyi Ödön: A kábítószer-élvezetről69
A kábítószerélvezők parazitái (Lapszemle)120
A kábítószerrel való visszaélés preventív lehetőségei (Lapszemle)120
Az alkoholizmus okozta bűnözés és a családi konfliktusok megelőzése (Lapszemle)115
Nemzetközi összefogás a kábítószer-csempészek ellen (Lapszemle)121
Eredmények, eszközök és tennivalók a kábítószer elleni küzdelemben (Lapszemle)122
Dr. Ihász József: A hivatalos személy elleni erőszakról61
Dr. Vedres Géza: A nyereségvágyból elkövetett emberölések nyomozásának tapasztalatai86
Dr. Gyetván Mihály - Numan György: A tartási kötelezettség elmulasztása bűncselekményének értékelése a Hatvani Városi Rendőrkapitányságon98
Kovács József: A rendőrhatósági kényszerintézkedések alkalmazásának időszerű problémái58
Kollár István: Megelőzés, nevelés a szabálysértési eljárásban88
Dr. Pánczél Géza: A rendőri szervek és a népi ellenőrzési bizottságok együttműködéséről48
Dr. Tóth Bálint: Észrevételek A rendőri szervek és a népi ellenőrzési bizottságok együttműködéséről című cikkhez67
Dr. Ferencz Zoltán: A hivatali korrupciós bűncselekmények kriminológiai és kriminálpolitikai értékelése33
Füstös Béla: A társadalmi tulajdont károsító csoportos bűnözés egyes kérdéseiről24
Major József - Dr. Pék Sándorné: Az élelmiszeripar területén elkövetett bűncselekmények tapasztalatai91
Dr. Márton József: A mezőgazdasági szövetkezetek társulásainak gazdasági és bűnügyi helyzete Pest megyében87
Farkas István - Gyuricza István: A vámbűntettek alakulása és a felderítés tapasztalatai a fővárosban85
A bűnözés okainak statisztikai vizsgálata (Lapszemle)114
Jogismeret az igazságszolgáltatásról és bűnözésről (Lapszemle)118
A kriminalisztika és az igazságügyi pszichológia elméleti kérdéseinek megvitatása (Lapszemle)115
Kriminalitás az USA-ban (Lapszemle)119
Hatásosabb fegyverekkel a bűnözés ellen (Lapszemle)120
A közbiztonsági szervek problémái Olaszországban (Lapszemle)125
A nemi erkölcs elleni bűntettekről (Lapszemle)126
Komplex kriminológiai-büntetőjogi kutatások (Lapszemle)114
A bűnszövetség ellen (Lapszemle)118
Mennyire biztonságos Bécs? (Lapszemle)122
Az Európa-Tanács a bűnözés növekedése ellen (Lapszemle)124
A közrendet sértő cselekmények és a bűncselekmények üldözésének szigorítása (Lapszemle)125
Az olaszországi bűnözésről (Lapszemle)120
Hogyan felelhet meg jobban feladatának az amerikai rendőrség (Lapszemle)123
Huligánok a stadionban (Lapszemle)123
Közlekedésrendészet
A közúti közlekedés biztonságával kapcsolatos minisztertanácsi határozat végrehajtásának tapasztalatairól18
Ladvánszky Károly: A közúti közlekedés aktuális kérdéseiről (Interjú)38
Dr. Tőzsér István: Az új KRESZ néhány főbb jellemzője15
Rózsa Tamás: A közlekedéstudomány és a rendszerelmélet56
Az útfelügyeleti szolgálat szervezése a Szovjetunióban45
Csákvári Gábor: A gépjárművet vezető rendőrök felelőssége a közlekedés biztonságáért81
Petridisz Miklósné: A közlekedésbiztonság helyztéről az 1974. évi tapasztalatok alapján78
Dr. Pelbárt Jenő: A rendőrség közúti közlekedési igazgatási tevékenységének jelenlegi helyzete és feladatai78
Csikhelyi Béla: Néhány gondolat a rendőrség közlekedési igazgatási munkájáról59
Marafkó Imre: Közúti közlekedési balesetek alakulásának súlyozott vizsgálata Győr-Sopron megyében47
Németh Gyula: A Győr-Sopron megyei Közlekedésbiztonsági Tanács Ifjúsági Közlekedési, Nevelési Szakbizottságának tevékenységéről87
Donkó Tibor: A közlekedésfejlesztés néhány időszerű kérdéséről74
Dr. Ternai Zoltán: A gépkocsik sebességének rendőrségi ellenőrzésével kapcsolatos problémák66
Vinkovics Béla: A Traffipax IV. R. típusú sebességellenőrző készülék használatának problémái72
Dr. Szuchovszky Gyula: A gépjárművezetői alkalmasságot befolyásoló betegségek bejelentéséről64
Dr. Jankovics Rezső - Dr. Földes István - Dr. Réti László - Dr. Bérczy Ernő: Gépjárművezetők alkalmasságának és beválásának komplex vizsgálata69
Moharos István: Közúti közlekedési baleset bizonyítása a járművekről visszamaradt festékszemcsék vizsgálata útján110
Dr. Ternai Zoltán: Gépkocsi oldalkúszásából eredő halálos közúti baleset vizsgálata108
A konfliktus, mint vezetési kérdés (Lapszemle)24
Motorkerékpáros járőrcsoportok gyorsforgalmi utakon a fő utazási időszakban (Lapszemle)120
Sebességmérési eljárások és a fényképek értékelése (Lapszemle)121
A gyermek a közúti közlekedésben (Lapszemle)115
A közlekedési szabályismeret és jogtudat fokozása (Lapszemle)115
A közlekedésbiztonsági feladatokról a rendőrség nem mondhat le (Lapszemle)117
A közlekedési büntető eljárás viktimológiai problémái (Lapszemle)121
A fényképre készített baleseti vázlat előnyei (Lapszemle)122
Vita a gépkocsivezetői jogosítvány bevonásáról (Lapszemle)119
A Vascar bevezetése a gyorshajtók ellen (Lapszemle)122
A szocialista országok közlekedési rendőrségének első konzultatív tanácskozása (Lapszemle)117
Az autósbalesetek feltűnően magas száma az NSZK-ban (Lapszemle)124
A rendőr kötelességei sebességellenőrzéskor (Lapszemle)121
Gépkocsik és kerékpárok a tömegközlekedésben (Lapszemle)124
Folyamatos közlekedés a TRANSYT-program alapján (Lapszemle)121
Napi tételrendszerű pénzbüntetés (Lapszemle)125
A megkülönböztetett jármű korlátozott elsőbbséget élvez (Lapszemle)126
Közlekedési nevelőmunka az NDK-ban (Lapszemle)117
A gépkocsi sebességének meghatározása féknyom alapján (Lapszemle)118
Süllyeszthető Traffipax-berendezés a közlekedés ellenőrzésére (Lapszemle)126
Közrendvédelem
A demokratikus rendőrség megalakulásának dokumentumaiból53
Albunovics János: A közrendvédelmi parancsnoki munka elvi kérdései70
Dr. Gyömbér János: A községi körzeti megbízotti szolgálat helyzete Csongrád megyében80
Dr. Gyömbér János: A városi őr- és járőrszolgálat ellátásának Csongrád megyei tapasztalatai94
Klárik László: A közrendvédelmi szolgálat alkoholizmus elleni intézkedéseiről76
Szalay Edéné: A rendőri intézkedések a szabálysértési eljárások tükrében60
Mocsári Sándor: A tudásszint szerepe a közrendvédelmi szolgálatban71
Bökönyi István: A tömegoszlatás néhány elvi kérdése30
Major János: A rendőr-karhatalmi erők menetének megszervezése, koordinálása és végrehajtása16
Tóth Ferenc: A parancsnokok, törzsek karhatalmi továbbképzéséről86
Dr. Ihász József: A hivatalos személy elleni erőszakról61
Gonda Imre: A kényszerítő eszközök alkalmazásának tapasztalatai hivatalos személy elleni erőszak esetén Bács-Kiskun megyében67
Szilvási Ferenc: Az önkéntes rendőri szervezet 20 éves fejlődése56
Gonda Imre: A közrendvédelmi önkéntes rendőri szolgálat ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről70
Kővári Ferenc: A közrendvédelmi önkéntes rendőri munka időszerű problémái76
Hégely Ferenc: Az erdővédelemről68
Kertész Istvánné: A helyismeret jelentősége a rendőri munkában72
A fegyverviselés pszichológiai problémái (Lapszemle)119
Jelentés Ausztria 1973. évi közbiztonsági helyzetéről (Lapszemle)119
Modern intézkedési eszköz "Stun-Gun lőbot" (Lapszemle)115
Személyi igazolványok cseréje a Szovjetunióban (Lapszemle)115
A rendőri fegyverhasználatról (Lapszemle)123
Körzeti rendőrök Nyugat-Berlinben (Lapszemle)123
Az új jugoszláviai személyi igazolványok (Lapszemle)119
Országos személyazonossági igazolvány az USA-ban (Lapszemle)120
Álruhában a közrendvédelmi járőrök (Lapszemle)124
A közrend védelme érdekében hozott rendelkezések szigorításának elvei (Lapszemle)121
Határőrség
Földesi Jenő: A BM Határőrség feladatai az államhatár őrizetéről megjelent jogszabály előírásainak végrehajtásában3
Határőrség felállítása53
Szőcs Ferenc: A honvéd határőrség életéből34
Keserű István: A határportyázó századok megszervezése62
Mészáros István: A vezetés hatékonysági mutatói a határőrcsapatoknál24
Aigner István: Az információgyűjtés és feldolgozás rendszere a határőr őrsön15
Gazsó Béla: A rajparancsnokok politikai munkája23
Gazsó Béla: Az Ifjú Gárda szervezetek tevékenységének segítéséről3
Hajdú János: A szabályzat elveinek helytelen értelmezéséből adódó problémák a határőr alapegységek ellenőrzésében62
Hajdú János: A szubjektivitásból és a gondolkodás törvényszerűségeinek megsértéséből adódó problémák a határőr alegységek ellenőrzésében62
Németh János: A közúti határátkelőhelyek forgalmának alakulásáról65
Hortobágyi Richárd: A határőrizeti csapatfigyelésről85
Dr. Terényi György: A határőrségnél folyó fegyelmi joggyakorlatról96
Ritter Ottó: A határőr járőr szolgálati fegyelmét befolyásoló lélektani problémákról100
Berta Sándor: Képviselet a helyi tanácsokban90
Ságvári Ferenc: A fiatal tisztek, tiszthelyettesek fogadásáról68
Mahunka Tibor: Az egyéni beszélgetések alkalmazásának néhány módszerbeli kérdéséről71
Pecznyik Béla: A szakaszparancsnok szemével73
Németh János: A munkavédelem és az állomány érdeke97
Mányoki László: A személyazonosítás alapvető követelményeiről83
Németh Géza: A fényképazonosítási készség fejlesztéséről69
Németh Géza: A modelltechnika alkalmazásának lehetőségei a határforgalmi oktatásban87
Németh János: Az osztályfőnöki munkáról87
Varga László: A belügyi káderutánpótlásról65
Németh János: Az oktatási segédeszközök alkalmazásáról67
Keserű István: A szabad idő hasznos eltöltéséről77
Új rejtekhely a hasisolaj szállításánál (Lapszemle)117
Tűzrendészet
A 10 280/1945. ME számú rendelet a tűzoltóság és a tűzrendészet újjászervezéséről49
Dr. Félix László: A tűzoltóság történetéből53
Dr. Joó Bálint: A tűzvédelem ágazati irányításának elméleti kérdéseiről17
Dr. Félix László: A tűz keletkezési okának megállapításáról64
Forgách Géza: Egy nagytérfogatú tárolótartály tüzének eredményes oltása77
Vezetéselméleti és szervezési, pedagógiai, személyügyi, anyagi
Hegyi Lórántné: A korszerű vezetési módszerekről40
Dr. Kovacsicsné Nagy Katalin: A nyomozási eljárás modellje39
Dr. Méhész József: A vezetői magatartás időszerű elméleti és gyakorlati kérdései34
Bajkán Mihály: A munkaerő és a munkaidő tényezők összhangjának megszervezéséről32
Dr. Bíró Sándor: A bűnügyi vezetést szolgáló információs rendszerről32
Baranyai György: Feladataink a szocialista törvényesség további szilárdítása és a vezetés színvonalának emelése érdekében39
Bajkán Mihály: 30 év a szervezési munka tükrében15
Dr. Révész Ferenc - Bárász András: A hatósági izgatás számítógépes nyilvántartó- és visszakereső rendszerének szerepe17
Körösi György: A bűnügyi információk feldolgozása az MNK Belügyminisztériumában41
Enio Leyva Fuentes: Az információszervezés tapasztalata a bűnözés ellen folytatott harcban Kubában35
Alexandr Gyelemenov: Az operatív helyzetről szóló információk analízise47
Jan Pjescak: A Csehszlovák Szocialista Köztársaság közbiztonsági információs rendszere52
Maria Janicki: Az információs folyamatok a bűnözés ellen folytatott harcban31
Sz. Budragcsa: A Mongol Népköztársaság rendőrségi szervezetének a bűnözés ellen folytatott harcában felhasznált információk35
Eichorn: Az információ, mint a bűnözés elleni harc szervezésének eszköze42
Pop Oktavian: A román milícia módszerei a bűnözés elleni harc megszervezésében és az operatív helyzet elemzéséhez szükséges adatok gyűjtésének szervezésében51
I. M. Minajev: Az operatív helyzet információjának rendszere és a vezetés határozatainak kidolgozásában való alkalmazásuk50
I. I. Karpec: A havannai X. Nemzetközi Kriminalisztikai Szimpózium munkájáról56
A rendszerelméleti megközelítés lehetőségei és jelentősége a kriminalisztikában (Lapszemle)113
Kónyi Gyula: A káder- és személyzeti munka helyzete a Belügyminisztériumban3
Hollósi József: A Somogy megyei Rendőrfőkapitányságon működő pártszervek tevékenységéről a párt káder- és személyzeti politikájának végrehajtásábn (Interjú)34
Dr. Tóth Tihamér: A Korvin Ottó Bűnügyi Szakiskolán 20 éve végzett rendőrtisztek szolgálatáról62
Hollinger Jenő: A belügyi tudományos munka anyagi, erkölcsi és egyéb ösztönzése42
Varga László: A belügyi káderpótlásról65
Nagy Imre: Gondolatok a rendőri utánpótlásról66
Ságvári Ferenc: A fiatal tisztek, tiszthelyettesek fogadásáról68
Rózsa Tamás: A pályakezdő nyomozók kapcsolatkialakításának egyes kérdései64
Deák Attila: Magasabb követelmények a káder- és személyzeti munkában75
Dr. Jankovics Rezső: A BM személyi állományánál előforduló balesetek értékelése93
Dr. Terényi György: A határőrségnél folyó fegyelmi joggyakorlatról96
Dr. Kovács József: Bencsik István: Szakmai didaktika című munkájáról (Könyvszemle)111
Dr. Nyerges Lajos: A Kriminálstatisztika című főiskolai jegyzetről (Könyvszemle)110
Dr. Kis Géza: Motivációs kérdések a Rendőrtiszti Főiskola oktató-nevelő munkája és a gyakorlati bűnügyi munka összefüggésében34
Gergely Attila: A közösségi nevelés tartalma, fejlesztésének feladatai és módszerei a Rendőrtiszti Főiskolán11
Németh János: Az osztályfőnöki munkáról87
Mocsári Sándor: A tudásszint szerepe a közrendvédelmi szolgálatbn71
Kovács László: A hivatástudatra és a hivatásszeretetre való nevelés a kormányőrségnél77
Tóth Ferenc: A parancsnokok, törzsek karhatalmi továbbképzéséről86
Keserű István: A szabad idő hasznos eltöltéséről77
Németh Géza: A modelltechnika alkalmazásának lehetőségei a határforgalmi oktatásban87
Németh János: Az oktatási segédeszközök alkalmazásáról67
A rendőri állomány foglalkozási megoszlása és előrejutási lehetőségei (Lapszemle)116
Kielégíti-e a rendőrt a foglalkozása? (Lapszemle)119
A nevelés a kádermunka elsőrendű és legfontosabb feladata (Lapszemle)113
Rendőrök az USA-ban (Lapszemle)123
A rendőrség csoportos kiképzéséről az USA-ban (Lapszemle)117
A bécsi rendőriskola első kísérleti tanfolyama (Lapszemle)121
Huszonöt éves a rendőrség speciális középiskolája Moszkvában (Lapszemle)119
A zürichi rendőrség új tananyaggyűjteménye (Lapszemle)121
Iskola rendőrök számára (Lapszemle)119
Rendőrképzés (Lapszemle)120
Dr. Pál Antal: A Belügyminisztérium 1975. évi költségvetéséről53
Dr. Pál Antal: Hatékony gazdálkodás, ésszerű takarékosság3
Dr. Balogh Sándor: A gazdálkodás, a társadalmi tulajdon védettségének helyzete a gazdasági-pénzügyi ellenőrzések megállapításai, tapasztalatai tükrében47
Dr. Borbíró László - Horváth Sándor - Kecskés József - Dr. Kertész Imre - Kukk István - Makádi János: Az egyes belügyi szakterületeken a következő évtizedben várható változásról, fejlődésről (Interjú)48
Znamenák István: A Belügyminisztérium szerveinek gépjármű-ellátottsági helyzetéről (Interjú)24
Csehik Ferenc: A Budapesti Rendőrfőkapitányság anyagi-pénzügyi gazdálkodásáról, az ésszerű takarékossággal összefüggő intézkedésekről és a további feladatokról (Interjú)27
Alföldi János: A takarékosság egyes kérdései a belügyi szerveknél64
Alföldi János: A takarékosság további kérdései a belügyi gépjárműgazdálkodásban56
M. Szabó István: A körzeti megbízottak anyagi-technikai ellátottságáról Szolnok megyében71
Lapszemle
Algemeen Politieblad Van Het Koninkrijk der Nederlanden
A rendőri irányító központ problémáiról118
Archiv für Kriminologie
Bűnözés a levegőben123
A gyanúsítottak kezén levő lőporfüst-nyomok kimutatásának módszerei123
Ceskoslovenská Kriminalistika
A rendszerelméleti megközelítés lehetőségei és jelentősége a kriminalisztikában113
Corriere della Sera
A közrendet sértő cselekmények és a bűncselekmények üldözésének szigorítása125
Crime and Deliquency
A nemi erkölcs elleni bűntettekről126
Cselovek i Zakon
Az odorológia a kriminalisztika szolgálatában116
Das Polizei Blatt
A közlekedési büntető eljárás viktimológiai problémái121
Nyomoz az Interpol122
A megkülönböztetett jármű korlátozott elsőbbséget élvez126
Der Spiegel
Álruhában a közrendvédelmi járőrök124
Deutsche Polizei
Világosság a bűnözés sötétjében116
Alkalmas-e rendőrség arra, hogy a bűnözés modern formáival szemben is eredményesen vegye fel a harcot?119
Belügyminiszteri program az NSZK-ban120
Kielégíti-e a rendőrt a foglalkozása?119
Huligánok a stadionban123
Die neue Polizei
Sötét emberek fehér gallérral117
A rendőrség csoportos kiképzéséről az USA-ban117
A környezetvédelem nemzetközi kérdései116
A közlekedésbiztonsági feladatokról a rendőrség nem mondhat le117
A kábítószerrel való visszaélés preventív lehetőségei120
A rendőr kötelességei sebességellenőrzéskor121
Túsz-szedés - eltérítés119
Napi tételrendszerű pénzbüntetés125
Die Polizei
A rendőri állomány foglalkozási megoszlása és előrejutási lehetőségei116
A fegyverviselés pszichológiai problémái119
Az agressziós hajlam és a hőmérséklet összefüggései118
Die Volkspolizei
A bűnüldözés aktuális feladatai113
A közlekedési szabályismeret és jogtudat fokozása115
Lenini vezetési stílus119
Közlekedési nevelőmunka az NDK-ban117
Forum der Kriminalistik
A lopások elleni harc nagy figyelmet követel115
A jó módszereknek érvényt kell szerezni116
Komplex eljárás az "első csapásnál"114
"Első támadással" tisztázott súlyos bűncselekmény121
Feljelentés felvétele és az "első támadás"117
Diesel-mozdonyok menetsebességének megállapítása115
Komplex intézkedések a vasút területén elkövetett lopások megelőzésére és felderítésére115
A rostmaradványok döntő jelentőségűek voltak116
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Hatásosabb fegyverekkel a bűnözés ellen120
Frankfurter Rundschau
Az autóbalesetek feltünően magas száma az NSZK-ban124
Journal of the Forensic Science Society
Matematikai értékelés és a helyszín122
Kriminalistik
Új rejtekhelyek a hasisolaj szállításánál117
Rágcsálás a villanykábelen: a tűz okozója a szelíd patkány118
A krimináltechnika további fejlődéséért120
A kábítószerélvezők parazitái120
A konfliktus, mint vezetési kérdés124
Vegyi tolvajcsapdák méret szerint124
Gammasugarak - új lehetőség a tolvajcsapdáknál123
A fiatalkorúak növekvő kriminalitása az USA-ban és a nyugat-európai országokban120
A zürichi rendőrség új tananyaggyűjteménye121
Mennyire biztonságos Bécs?122
Egy széles területen működő rabló és tolvajbanda felszámolása124
Kriminalisticky Sbornik
A bűnjelek megőrzése és jelentőségük a kriminalisztikai gyakorlatban117
Devizabűncselekmény szokatlan formája120
Lehetőségek a fiatalok bűnözése elleni harcban120
A műkincsek fosztogatása118
A gépkocsik sebességének meghatározása féknyom alapján118
Le Figaro
Az Európa-Tanács a bűnözés növekedése ellen124
Le Monde
A francia büntetőjog reformja125
L'Osservatore Romano
A közbiztonsági szervek problémái Olaszországban125
A közrend védelme érdekében hozott rendelkezések szigorításának elvei121
Moncada
Iskola rendőrök számára119
Neue Justiz
A fiatalkorúak fejlődési sajátosságainak jelentősége a bűnösség értékelésénél120
Kriminalitás az USA-ban119
NIN
Az új jugoszláviai személyi igazolványok119
Rendőrképzés120
Öffentliche Sicherheit
Jelentés Ausztria 1973. évi közbiztonsági helyzetéről119
A bécsi rendőriskola első kísérleti tanfolyama121
A Vascar bevezetése a gyorshajtók ellen122
Újdonságok az USA-ban121
PNR
A csavargás elleni törvény végrehajtása117
Egy sikkasztásról, amely valamennyiünket érdekel116
Polityka
Vita a gépkocsivezetői jogosítvány bevonásáról119
Polizei Technik Verkehr
Motorkerékpáros járőrcsoportok gyorsforgalmi utakon a fő utazási időszakban120
Sebességmérési eljárások és a fényképek értékelése121
A filmfelvevő a bizonyítás hasznos segédeszköze114
A gyermek a közúti közlekedésben115
Modern intézkedési eszköz "Stun-Gun lőbot"115
A fényképre készített baleseti vázlat előnyei122
Folyamatos közlekedés a TRANSYT-program alapján121
Rendőrök az USA-ban123
Süllyeszthető Traffipax-berendezés a közlekedés ellenőrzésére126
Pravo i Zycie
Nemzetközi összefogás a kábítószer-csempészek ellen121
Rabotnicseszko Gyelo
Új büntető eljárási kódex Bulgáriában118
Reader's Digest
Eredmények, eszközök és tennivalók a kábítószer elleni küzdelemben122
Salzburger Nachrichten
Az új Btk. alkalmazása Ausztriában120
A környezetvédelem és ennek büntetőjogi vonatkozásai Ausztriában és Svájcban123
Sluzba MO
Az ifjúsági szervezetek szerepe és feladatai a biztonság és a közrend védelmében116
Svenks Polis
A festményhamisítások elleni harc néhány tapasztalata118
Szovjetszkaja Goszudarsztvo i Pravo
Az "Interpol"113
A jogpropaganda tartalomelemző vizsgálata118
A kriminalisztika és az igazságügyi pszichológia elméleti kérdéseinek megvitatása115
Komplex kriminológiai-büntetőjogi kutatások114
A szakértő következtetései a csak részben ismert jelenségekről115
Szovjetszkaja Milicija
Személyi igazolványok cseréje a Szovjetunióban115
A komplex feladatok megoldása útján119
Gyakorlati ismeretek114
Szocialiszticseszkaja Zakonnoszty
A bűnözés okainak statisztikai vizsgálata114
Az alkoholizmus okozta bűnözés és a családi konfliktusok megelőzése115
Nyomok fényképezése a bűntett helyszínén116
Tárgyi bizonyítékok felhasználása a bűntettes személyének megállapításához116
A nevelés és a kádermunka elsőrendű és legfontosabb feladata113
Tempo
Az olaszországi bűnözésről120
The Criminal Law Review
A rendőri fegyverhasználatról123
The Times
Komputer a rendőrség szolgálatában123
Traffic Quarterly
Gépkocsik és kerékpárok a tömegközlekedésben124
Trybuna Ludu
A bűnszövetség ellen118
U. S. News and World Report
Országos személyazonossági igazolvány az USA-ban120
Hogyan felelhet meg jobban feladatának az amerikai rendőrség123
Zeit Magazin
Körzeti rendőrök Nyugat-Berlinben123
Zemedelszko Zname
Jogismeret az igazságszolgáltatásról és bűnözésről118
"Célszerű" károkozás118
Voproszü Borbü sz presztupnosztyu
Rejtekhelyek felfedezésére szolgáló különböző eszközök kísérleti vizsgálata114
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem