Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

971.671

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Belügyi Szemle 1976. január-december

A Belügyminisztérium központi folyóirata - XIV. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: BM Oktatási és Közművelődési Csoportfőnökség
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.530 oldal
Sorozatcím: Belügyi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Összesített tartalommutatóval.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Politikai és általános szakcikkek
A Belügyminiszter elvtárs újévi köszöntője3
Benkei András: A Belügyminisztérium önkéntes segítői munkájának jelentősége az állam- és közbiztonság fenntartásában3
Benkei András: A közrend, közbiztonság helyzete5
Dr. Korom Mihály: Igazságszolgáltatásunk feladatai az MSZMP XI. kongresszusa után5
N. A. Scselokov: A dolgozók érdekeinek fokozottabb védelme, jelentős hozzájárulás a XXV. kongresszus határozatai megvalósításához3
A. Sz. Logacsev - N. N. Jugov: Az antikommunisták manőverei az ideológiai harc jelenlegi szakaszában3
Dr. Szíjártó Károly: A bűnüldözés hatékonyságának fokozásáért3
Dr. Gadó Ottó: Az V. ötéves terv megvalósításáért14
Rácz Sándor - Dr. Szentistványi Gyuláné - Szabó István - Dr. Varga József: Tisztelet és megbecsülés övezi a belügyi munka önkéntes segítőit3
Balázs József: Az ideológiai harc néhány jellemző vonása a helsinki értekezlet után12
Dr. Ábel László: A parancsnokok politikai munkát irányító tevékenysége a határőrségnél3
Kőrösi György: Az új KRESZ hatályaba léptetésével kapcsolatos rendőri tevékenység értékelése3
Dr. Lugosi Lajos: Fogyasztói érdekvédelmi ellenőrzések a belkereskedelemben3
Dr. Szíjártó Károly: A népgazdaságot károsító bűncselekményekkel kapcsolatos bűnüldözési feladatok3
Dr. Rudas György: A büntető eljárások eddigi tapasztalatairól (Interjú)25
Dr. Gerendai László - Cifra László - Dr. Sepsei György - Hajós Sándor: A Belügyminisztérium önkéntes segítőinek tevékenységéről (Interjú)28
Moharos József: A termelőszövetkezetek vagyonvédelmét elősegítő intézkedésekről és ajánlásokról (Interjú)30
Kőrösi György: Az MSZMP KB 1969. november 28-i határozatának végrehajtásáról (Interjú)30
Görög Imre: A Belügyminisztérium üdültetési és gyermekneveltetési rendszerének helyzetéről (Interjú)36
N. A. Scselokov: A Szovjet Milícia tevékenységéről (Interjú)29
Horváth Sándor: A népgazdaság tűzvédelmi helyzetéről és az ezzel kapcsolatos feladatokról (Interjú)30
Ladvánszky Károly: Az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács munkájáról (Interjú)27
Dr. Németi László: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek, társulásaik és érdekképviseleti szerveik feladatairól a társadalmi tulajdon védelmében (Interjú)22
Fodor Pál: A Forradalmi Készenléti Rendőri Ezredről (Interjú)37
Dr. Gaál János: Az Állami Népességnyilvántartó Hivatal munkájáról (Interjú)34
Kecskés Miklós: Az MSZMP BM PB Oktatási Igazgatóságának tevékenységéről (Interjú)34
Stanislaw Kowalczyk: A szocialista országok nemzetközi kriminalisztikai szimpóziumának jelentőségéről40
Kőrösi György: Beszámoló a Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma Bűnügyi Technikai Intézetének munkájáról44
A Szocialista Országok XI. Nemzetközi Kriminalisztikai Szimpóziumáról51
A tudományos-technikai forradalom hatása a bolgár népi milícia tevékenyéségére48
A bűnügyi technika fejlesztése a csehszlovák belügyi szerveknél52
Mihalik György: A Békés megyei Rendőr-főkapitányság pártszervezeteinél folyó ideológiai munka helyzetéről és feladatairól48
Dr. Gál Tivadar: Az Életmentő Emlékéremről52
Dr. Mészáros József: A szocialista közgondolkodás erősítése valamennyiünk számára alapvető követelmény57
Gonda Attila: Szovjet és NDK-beli szerzői kollektíva: A mai antikommunizmus. Politika és ideológia (Könyvszemle)107
Hajdú Sándor: A hazafiságra való nevelőmunkánk néhány tapasztalata a Belügyminisztérium Központi Klubjában83
Állambiztonsági cikkek
Pajcsics József: A külföldi szervezet fogalmának értelmezése a kémkedés törvényi tényállásában61
Dr. Kovács Lajos: Észrevételek a külföldi szervezet fogalmának értelmezéséhez40
A titkos háborúk történetéből
Az Eichmann-akció68
A Tornádó-akció I. rész73
A Tornádó-akció II. rész71
Az "Ultra"-akció69
Az "Unternehmen Greif"71
A "Sex-akció"71
Rádiósjáték, kettős ügynökkel I. rész71
Rádiósjáték, kettős ügynökkel II. rész74
A "Z"-akció64
Az időjárásháború74
Jegyzőkönyv a tengeren túlról74
Szemelvények az angolszász és a fasiszta hírszerzés második világháború alatti párharcából74
Jogi cikkek
Dr. Korom Mihály: Igazságszolgáltatásunk feladatai az MSZMP XI. kongresszusa után5
Dr. Viski László: A közúti közlekedés új szabályai és a jogalkalmazás11
Pajcsics József: Az önálló intézkedésre jogosítottság és a kötelességszegés a gazdasági vesztegetés törvényi tényállásában19
Dr. Répási Ferenc: A termelőszövetkezetek tevékenységéhez kapcsolódó néhány bűncselekmény közgazdasági és jogi megítélése24
Dr. Gáspárdy László: A büntető eljárásjog kapcsolata a polgári eljárásjoggal22
Dr. Szabó András: A büntetőjog és a kriminálpedagógia funkcióinak elhatárolásáról3
Dr. Bodrogi Károly: A garázdaság de lege ferenda21
Dr. Pál László: Dr. Bócz Endre: A személyi társadalomra-veszélyesség fogalma, összetevői és értékelése a büntetőjogban című kandidátusi értekezéséről49
Dr. Wiener A. Imre: A védő szerepe a nyomozási eljárásban39
Dr. Dobos János: A felderítő kötelessége52
Dr. Vass Kálmán: A felderítés törvényességéről45
Dr. Szendrei Géza: Gondolatok a fiatalkorúakkal szembeni szabálysértési eljárásról62
Dr. Tauber István: A szabálysértések és a bűnözés megelőzésének összefüggése63
Pajcsics József: A külföldi szervezet fogalmának értelmezése a kémkedés törvényi tényállásában61
Dr. Jármai Tibor: A feljelentés kiegészítéséről61
Dr. Kovács Lajos: Észrevételek a külföldi szervezet fogalmának értelmezéséhez40
Dr. Árvay József: Az oligofrénia büntetőjogi szabályozásáról53
Tóth István: Ki minősül fiatalkorúnak a szabálysértési jog szempontjából?61
Balatoni István: A házassági életközösség kérdése az erőszakos nemi közösülés törvényi tényállásában65
Dr. Kárpáti Zoltán - Piros István: A vétségi eljárások gyakorlata Csongrád megyében75
Dr. Bodrogi Károly: Dr. Landler Jenő válogatott védőbeszédeiről (Könyvszemle)110
Dr. Barta Sándor: Az államigazgatási jog című főiskolai jegyzetről (Könyvszemle)114
Szalontai Imre: Az állami szabványok hatályáról69
Új büntető eljárási törvény a Bolgár Népköztársaságban (Lapszemle)114
A tulajdon elleni kihágások hatékonyabb üldözéséért (Lapszemle)116
A jogászképzés lengyel reformtervezete (Lapszemle)118
Az előzetes letartóztatás új alternatívái (Lapszemle)123
Újítás a dán büntetésvégrehajtásban (Lapszemle)122
Fejleszteni akarják a lakosság jogi nevelését Lengyelországban (Lapszemle)118
A büntető eljárás differenciálása csekély jelentőségű bűncselekmények esetén (Lapszemle)113
A társadalmi vád és védelem hatékonysága (Lapszemle)115
Lengyel törvénytervezet az elmegyógyászatról (Lapszemle)119
A lengyel jogalkotás programja (Lapszemle)119
Tartományi törvény a békéltető tanácsokról (Lapszemle)117
Az ügyészi fogadó-órákon (Lapszemle)113
Az osztrák Btk. egy éve (Lapszemle)124
Az igazságszolgáltatás vélt valóságáról (Lapszemle)116
Jogalkalmazás a közúti közlekedésben (Lapszemle)121
Önbíráskodás súlyos következményekkel (Lapszemle)122
Új bolgár törvény a bíróságok szervezetéről (Lapszemle)119
A szovjet és a lengyel jogtudomány együttműködése (Lapszemle)121
Egy állam kilenc büntetőtörvénykönyve (Lapszemle)122
Kriminalisztika
Krimináltechnika
Kőrösi György: Beszámoló a Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma Bűnügyi Technikai Intézetének munkájáról44
A szocialista országok XI. Nemzetközi Kriminalisztikai Szimpóziumáról51
Stanislaw Kowalczyk: A szocialista országok nemeztközi kriminalisztikai szimpóziumának jelentőségéről40
A tudományos-technikai forradalom hatása a bolgár népi milícia tevékenységére48
A bűnügyi technika fejlesztése a csehszlovák belügyi szerveknél52
E. M. Lipsic - I. L. Kornyejeva: A kriminalisztikai szakértő személyiségével szemben támasztott követelményekről38
Dr. Katona Géza: A szakvélemények felhasználásának egyes tapasztalatai5
Panghe Corneliu: Monodaktiláris diaktiloszkópiai adattár komputerizálásának lehetőségei39
Dr. Kiss Lajos - Molnár László: Aláírások írásbenyomatainak vizsgálati lehetőségei profilográfiás eljárással108
Fehér István: A gépírás szakértői vizsgálatának előkészítése110
Szilák Jolán: A nyelvészeti szövegvizsgálatok szerepe a kriminalisztikában51
Sztrikinácz Mátyás: A nyelvészeti szövegvizsgálatról nyomozói szemmel66
Dr. Nagy Ferenc: A nők és férfiak nyelvhasználatának különbségéről100
Wolf József: A gépjárművek lassulásának vizsgálata az igazságügyi szakértői gyakorlatban56
Tavaszi László: A gyalogos mozgástartalom, illetve sebesség meghatározásának egyes kérdései az elütéses baleseteknél69
Kriston Lászlóné - Kriston László: Autólakk-metszéskészítés mikrotommal110
Dr. Ternai Zoltán: Egy közlekedési baleset többszöri szakértői vizsgálata105
Tóth Pál - Vona István: Betöréses lopássorozat bizonyítása eszköznyomok alapján104
Horváth Sándor - Dr. Balázs László: Bűncselekménysorozat bizonyítása helyszíni eszköznyomok alapján108
Várfalvi József: Sertéslopás bizonyítása gépjármű keréknyomok alapján111
Csefkó Tamás: A nyomok hiánya, mint bizonyíték114
Dr. Kováts Zsolt: Dr. Sági László: A német juhászkutya csípőízületi dysplasiája című kandidátusi értekezéséről57
Dr. Gerencsér György: Biológiai anyagon végzett neutronaktivációs analízis bizonyításelméleti vonatkozásai113
Horváth Dezső: Egy súlyos közlekedési baleset szakértői vizsgálata112
Füllenyomat leplezte le a gyanúsítottat (Lapszemle)116
Kesztyűnyomok azonosítása (Lapszemle)119
"Hangfénykép" a kriminalisztika szolgálatában (Lapszemle)115
Adalék közeli lövésnyom kémiai kimutatásához (Lapszemle)119
A nyomok operatív értékelése (Lapszemle)116
A lövés időpontjának megállapítása (Lapszemle)118
A nyomértékelés eredményét a szakértői vizsgálat megerősítette (Lapszemle)118
Az ujj- és tenyérnyomatok osztályozásának egyszerűsítése (Lapszemle)118
Az Identi Pro rendszer (Lapszemle)124
A poligráffal végzett vizsgálatok egyes kérdéseihez (Lapszemle)120
A Jagello Egyetem Kriminalisztikai Intézetében végzett poligráfiai vizsgálatok (Lapszemle)121
A szakértői vizsgálat módszereinek nyilvánosságra hozatala (Lapszemle)125
Krimináltaktika
Benkei András: A közrend, közbiztonság helyzete3
Dr. Szíjártó Károly: A bűnüldözés hatékonyságának fokozásáért3
Dr. Diczig István: A bűnüldöző szervek megelőző és felderítő munkája hatékonyságának kérdései56
Dr. Rudas György: A büntető eljárások eddigi tapasztalatairól (Interjú)25
Dr. Dobos János: A felderítő kötelessége52
Dr. Vass Kálmán: A felderítés törvényességéről45
Horváth Ferenc: Gondolatok a felderítés törvényességéről69
Dr. Déri Pál: Az integrált bűnüldözési rendszer kialakításának néhány feltételéről12
Dr. Dobos János: A nyomozási holtpont értelmezése és feloldása12
Dr. Fekete Károly: A modus operandi gépi nyilvántartás helyzete, fejlesztésének iránya11
Dr. Pusztai László: Kriminálgeográfia20
Rudolf Pathy: Az operatív központok feladata az operatív helyzet elemzésében, mint az operatív irányítás fontos eszköze49
Karl Martin Böhme - Dr. Wolfgang Ney: A speciális kriminalisztika tárgyköréről és feladatairól az NDK-ban37
Dr. Armin Forker - Dr. Rainer Leonhardt: Az információk szerepe a bűncselekmények vizsgálatának első intézkedéseire vonatkozó döntéseknél49
Ján Strelec: Betöréses lopások, páncélszekrények felfeszítésének sorozata29
Dr. Kárpáti Zoltán - Piros István: A vétségi eljárások gyakorlata Csongrád megyében75
Dr. Jármai Géza: A feljelentés kiegészítéséről61
Dr. Katona Géza: A szakvélemények felhasználásának egyes tapasztalatai5
Dr. Wiener A. Imre: A védő szerepe a nyomozási eljárásban39
Dr. Medvigy Ferenc: Néhány gondolat az elkövető társadalomra veszélyességének felderítéséről49
Dr. Szilágyi Sándor: A bűnügyi statisztikai adatok felhasználásának egyes problémáiról58
Dr. Láposi Lőrinc - Dr. Sáfár Attila: A tettes helyszínre visszatérésének kriminalisztikai jelentősége83
Krajcár Gyula: Vétségi eljárások helyszíni szemléiről68
Hégely Ferenc: A helyszínbiztosítás egyes problémái hirtelen halál esetén72
Dr. Demjén Tibor: A bűncselekmények helyszínét biztosító rendőr felelősségéről70
Krajcár Gyula: Kirakat- és vitrinbetörések helyszíni szemléinek egyes fővárosi tapasztalatai93
Tóth István: A lemondó nyilatkozatról66
Dr. Orell Ferenc János: A bűnüldözési operatív értekezletekről68
Dr. Kárpáti Zoltán: A statisztikai adatok által nyújtott információk felhasználása a vizsgálati munkában53
Nagy Zoltán: Büntetésvégrehajtási intézetben elkövetett bűncselekmények vizsgálatának tapasztalatai84
Dr. Vass Kálmán: A szándékos emberölés nyomozásáról12
Dr. Bakóczi Antal: Defenzív cselekmények az emberölés körében79
Dr. Tóth Tihamér: A bűnüldözés viktimológiai struktúrájának kriminalisztikai jelentősége9
Dr. Tóth István: Rendkívüli halálesetek vizsgálatának tapasztalatai54
Róna Béla - Tóth András: Az ételmérgezési ügyek vizsgálatának fővárosi tapasztalatai93
Dr. Borsi Zoltán - Dr. Halász Kálmán: A bűnözés és a cigánybűnözés20
Dr. Ferencz Zoltán: A cigánybűnözés kriminológiai vizsgálatához65
Dr. Savanya Imre - Kristóf András: Tapasztalatok a cigánybűnözésről67
Dr. Tóth Imre - Dr. Mészáros József: A fiatalkori bűnözés helyzete és megelőzésének módszerei a fővárosban18
Dr. Szabó Antal: Az ifjúság elleni bűntettek megítélésének és felderítésének kérdései61
Bezzeg József - Ulmann György: Egy bűnöző galeri felszámolásának tapasztalatai87
Dr. Konczer István - László János: Prostitúcióhoz kapcsolódó bűnözői csoport felszámolásának egyes tapasztalatai89
Hégely Ferenc: A prostitúció egyes kérdéseiről72
Dohy Jenő: Az üzletszerű kéjelgés bizonyításának tapasztalatai73
Pick Imre - Erdélyi István - Dr. Magyar Miklós - Zesler József: A kábítószeres veszélyeztetettség megismerésének lehetőségeiről59
Szobonya József: A kábítószer-élvezettel kapcsolatos rendőri tapasztalatok82
Dr. Csiba István: Az utazóbűnözés helyzete, figyelemmel a betöréses lopásokra14
Dr. Szíjártó Károly: A népgazdaságot károsító bűncselekményekkel kapcsolatos bűnüldözési feladataok3
Szentpáli István: Diczig István: A társadalmi tulajdon elleni bűnözés kriminológiai kérdései, különös tekintettel a csoportos elkövetési formákra című kandidátusi értekezéséről41
Dr. Diczig István: A népgazdasági szabályozórendszer megszegésével elkövetett társadalmi tulajdon és népgazdasági elleni bűncselekmények megelőzésének és felderítésének problémái11
Dr. Konczer István: Az idegenforgalommal összefüggő bűnözésről12
Dr. Balázs László: Feladataink az élelmiszeriparban20
Horváth Antal - Molnár István: Az általános bűnügyi megelőzés módszerei és gyakorlata Vas megyében87
Dr. Répási Ferenc: A népgazdaságot károsító jelentősebb bűncselekmények nyomozásának néhány tapasztalata Borsod megyében87
Dr. Lúgosi Lajos: Fogyasztói érdekvédelmi ellenőrzések a belkereskedelemben3
Dr. Horváth Sándor - Matuz István: A fogyasztók érdekeit sértől bűncselekmények alakulása Csongrád megyében78
Dr. Pesti István: A rendőri és a vállalati ellenőrző szervek együttműködésének lehetőségei a fogyasztók érdekvédelmében79
Dr. Horváth Sándor - Matuz István: Együttműködés az állami pénzügyi ellenőrző szervekkel87
Dr. Diczig István - Krizsán Sándor: A termelőszövetkezeti társulásokban elkövetett bűncselekmények tapasztalatai19
Moharos József: A termelőszövetkezetek vagyonvédelmét elősegítő intézkedésekről és ajánlásokról (Interjú)30
Dr. Németi László: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek, társulásaik és érdekképviseleti szerveik feladatairól a társadalmi tulajdon védelmében (Interjú)22
Dr. Répási Ferenc: A termelőszövetkezetek tevékenységéhez kapcsolódó néhány bűncselekmény közgazdasági és jogi megítélése24
Pálos Gyula: A közös vállalatok létesítésének és működésének néhány pénzügyi kérdéséről66
Karuczka József: Mezőgazdasági üzemek pénzügyi támogatásának rendszere és ehhez kapcsolódó rendőri feladatok68
Dr. Demjén Tibor: A termelőszövetkezeti társulásokban elkövetett bűncselekmények okairól67
Dr. Váradi György: A társadalmi tulajdon kárára elkövetett bűncselekmények jellemzői az Ásványolajforgalmi vállalatnál84
Fazekas István: Az építőanyag-ipari szállítások rendőri ellenőrzéséről85
Fazekas István - Polgár István: Az építőipari munka gépekkel elkövetett bűncselekmények elősegítő okai, felderítésének tapasztalatai80
Szobonya József: A Miskolci Városi és Járási Rendőrkapitányság intézkedései a társadalmi tulajdont károsító lopások csökkentésére83
Major József: A társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett betöréses lopások alakulása a fővárosban81
Kohut Ferenc: Javaslat a pénzszállítás és -őrzés biztonságának növelésére52
Dr. Szikriszt Lajos: A bűncselekményekkel okozott kár megállapítása a bűnjelek alapján71
A társadalmi tulajdont károsító sikkasztások (Lapszemle)118
A legújabb betörés ellen biztosító berendezések (Lapszemle)124
A vizsgálótisztek bűnmegelőző tevékenysége (Lapszemle)114
A szocialista kriminalisztika feladatai a Német Demokratikus Köztársaságban (Lapszemle)115
A bank komputere tette lehetővé a gyermkerabló elfogását (Lapszemle)124
Belső tolvajok (Lapszemle)122
A tudományos-műszaki eszközök a bűnözés elleni harcban (Lapszemle)114
Rekonstrukció és bizonyítási kísérlet (Lapszemle)115
A megelőző tevékenység tervezése, végrehajtása és értékelése (Lapszemle)114
A csoportmunka néhány kérdése a vizsgálati munkában (Lapszemle)117
A bűncselekmények federíthetőségének tényezői (Lapszemle)116
A nyomozás módszertani alapjainak tökéletesítése (Lapszemle)113
Verziók a nyomozás elrendelésekor (Lapszemle)115
A megfigyelési jelentések és a rendőrség automatikkus adatfeldolgozó rendszere (Lapszemle)121
Zsebtolvajlás, mint bűnözési forma (Lapszemle)120
A pénz és egyéb értékek, mint tárgyi bizonyítékok (Lapszemle)117
A bűnözés elleni harc szervezése a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban (Lapszemle)116
A Wiesbadeni Szövetség Bűnügyi Hivatal (Lapszemle)123
Gyorsan ölő gáz bankrablás céljára (Lapszemle)127
Igazságügyi orvostan
Dr. Kenyeres Imre - Dr. Gábor István: A Magyar Igazságügyi Orvosok Társaságának V. Nagygyűlése45
Dr. Gerencsér György - Simonits András - Dr. Gábor István: Bűnjelhajszál vizsgálata elektronmikroszkóppal és neutronaktivációs analízissel23
Dr. Avar Jenő: Az orvosszakértői véleményé szerepe az élet elleni bűntettek nyomozásában53
Dr. Jankovics Rezső: A rendkívüli halálesetek orvosszakértői problémáiról63
Smidu Sándor: Az orvosszakértők szerepéről az élet és testi épség elleni bűncselekményekben60
Dr. Krajcsovics Pál - Dr. Major Ágnes: Az élvezeti szerek és a fiatalkori bűnözés91
Dr. Jankovics Rezső: Kifejezések pontosítása a kábítószeres visszaélésekkel kapcsolatban69
Dr. Zavilla Norbert: Közúti balesetek komplex szakértői vizsgálatának jelentősége107
Dr. Gerencsér György: Biológiai anyagon végzett neutronaktivációs analízis bizonyításelméleti vonatkozásai112
A röntgenanalízis alkalmazása a kriminalisztikában (Lapszemle)112
Az igazságügyi orvosszakértői vélemények értékelése (Lapszemle)112
A kábítószer jellegű hatás alatt bűncselekményt elkövetők vizsgálata (Lapszemle)119
A szintetikus illóanyagok élvezete (Lapszemle)120
Kriminálmetodika
Horváth Tibor: Egy csecsemőölés vizsgálatának tapasztalatai97
Kovács József: Taxi-gépkocsivezetők elleni bűncselekmények88
Dr. Konczer István - Róna Béla: Kettős emberölés felderítése92
Tolnai István - Kokavecz László: Többrendbeli gyermekölés felderítése és bizonyítása97
Gonda Imre: A bócsai körzeti megbízott ellen elkövetett emberölés101
Tóth Pál: Különös kegyetlenséggel elkövetett gyermekölés nyomozása102
Dr. Varga Imre: Rendőr sérelmére elkövetett emberölés nyomozása85
Magasházy Géza: Különsen kegyetlen módon elkövetett emberölés vizsgálata103
Dr. Török Zsolt: Emberölés bűntettének kísérlete, vagy jogos védelmi helyzet?97
Andréka Péter: Sorozatosan elkövetett rablások nyomozása100
Horváth Dénes: Egy gyanús haláleset vizsgálata98
Tolnai István - Kokavecz László: Magzatelhajtás-sorozat vizsgálata107
Dohy Jenő: Kerítés bűntette bizonyításának taktikája101
Domján István: Szemérem elleni bűncselekmény-sorozat vizsgálata106
Tonhauser László: Módszeres kirakatbetörő elfogása és kihallgatása103
Horváth Dénes: Betöréses lopások tettesének felderítése102
Izsák Ferenc: Betöréses lopás tetteseinek felderítése konzervált szagnyom alapján106
Farkas Miklós: Betörőtolvaj család bűncselekmény-sorozatának felderítése100
Dr. Farkas Miklós: Bűnszövetségben elkövetett sorozatos kasszabetörések felderítései96
Dr. Farkas Miklós: Veszélyes utazó-bűnözők leleplezése Tolna megyében96
Dr. Gál János: Bűnszövetségben elkövetett lopások felderítése95
Kerezsi Tamás: Fiatalkorúak bűncselekmény-sorozatának tapasztalatai94
Dr. Nagy László: Egy ÁFÉSZ-felvásárló sikkasztásának nyomozása92
Farkas Károly - Varga Lajos: Különösen nagy kárt okozó sikkasztás nyomozásának tapasztalatai93
Dr. Nagy László: Postahivatalban elkövetett bűncselekmények felderítése89
Varga György - Boross Zoltán: Kisiparos üzérkedése, a szövetkezet szabályszerű működésének leplezésével103
Csiga György: Konsumex árukkal elkövetett bűncselekmények tapasztalatai107
Domján István: Ipari vállalkozással elkövetett üzérkedés nyomozása96
Déri József: Szövetkezet szabályszerű működésével leplezett üzérkedés nyomozása107
Németh Ferenc: Lakásépítések során elkövetett üzérkedés nyomozása100
Hajdú Mihály - Sulyok István: Építési vállalkozással elkövetett bűncselekménysorozat felderítése és vizsgálati tapasztalatai94
Bakos Sándor: A gyermekjárókák gyártása során elkövetett bűncselekmények87
Losonczi István: Beruházási és pénzügyi fegyelmet súlyosan sértő bűntett bizonyítása92
Domján István: Egy bűncselekmény-sorozat nyomozása97
Dr. Harsányi Sándor: Vadászboltban elkövetett árdrágítás és egyéb bűncselekmények felderítése99
Faller István - Vicsotka Gyula: Vásárlók folyamatos megkárosításának felderítése és bizonyítása105
Dóra Miklós: Bűnszövetségben, üzletszerűen jelentős érték tekintetében elkövetett árdrágítás nyomozása108
Dr. Medvigy Ferenc: Gépjárművezetői engedélyek sorozatos meghamisítása99
Numan György: Kegyelet megsértésével elkövetett csalássorozat105
Gádor Róbert: Szándékosan okozott tűz tettesének felderítése104
Strom László: Kifelé irányuló határsértől elfogása ellenőrző járőr által103
Hidas Julianna: Sorozatos gépjárműfeltörések nyomozása101
Kriminológia
Dr. Pusztai László: Kriminálgeográfia20
Dr. Gidáli Gábor: A tudományos előrelátás szerepe a bűnözés visszaszorításában55
Dr. Medvigy Ferenc: Néhány gondolat az elkövető társadalomra veszélyességének felderítéséről49
Dr. Pál László: Dr. Bócz Endre: A személyi társadalomra-veszélyesség fogalma, összetevői és értékelése a büntetőjogban című kandidátusi értekezéséről49
Dr. Tauber István: A szabálysértések és a bűnözés megelőzésének összefüggése63
Dr. Armin Forker - Dr. Rainer Leonhardt: Az információk szerepe a bűncselekmények vizsgálatának első intézkedéseire vonatkozó döntéseknél49
Georgij Hrisztov Georgijev: A tudományos-technikai forradalom hatása a kriminológiai előrejelzésre44
Dr. Szabó András: A büntetőjog és a kriminálpedagógia funkcióinak elhatárolásáról3
Dr. Nyerges Lajos: A területi rendőri vezetők véleménye a statisztikai adatszolgáltatásról30
Dr. Szilágyi Sándor: A bűnügyi statisztikai adatok felhasználásának egyes problémáiról58
Dr. Kárpáti Zoltán: A statisztikai adatok által nyújtott információk felhasználása a vizsgálati munkában53
Tóth István: A statisztika nem minden69
Dr. Nyerges Lajos: Dr. Vavró István: A bűnözés kriminálstatisztikai jellemzői 1951-1971111
Az Igazságügyi Statisztika című jegyzet szegedi vitájáról32
Csammer Károly: A statisztikáról még egyszer69
Sz. B. Szoboljeva: A családon belüli konfliktushelyzetek viktimológiai vetülete43
Dr. Tóth Tihamér: A bűnözés viktimológiai struktúrájának kriminalisztikai jelentősége9
Dr. Diczig István: A bűnüldöző szervek megelőző és felderítő munkája hatékonyságának kérdései56
Dr. Orell Ferenc János: A bűnüldözési operatív értekezletekről68
Dr. Orell Ferenc János: A községi szintű bűnmegelőzésről85
Dr. Vass Kálmán: A szándékos emberölés nyomozásáról12
Dr. Bakóczi Antal: Defenzív cselekmények az emberölés körében79
Dr. Bakóczi Antal: A társadalmi fejlődés hatása az emberölés eszközeire és módjaira26
Dr. Borsi Zoltán - Dr. Halász Kálmán: A bűnözés és a cigánybűnözés20
Dr. Ferencz Zoltán: A cigánybűnözés kriminológiai vizsgálatához55
Dr. Savanya Imre - Kristóf András: Tapasztalatok a cigánybűnözésről67
Gonda Imre: A cigánybűnözés utánpótlásának egyes kérdéseiről69
Olasz József: A cigányok által elkövetett rablások jellemzői65
Dr. Alexandr Todorovics: A fiatalkorúak bűnözése a jugoszláv nagyvárosi területeken37
Dr. Tóth Imre - Dr. Mészáros József: A fiatalkori bűnözés helyzete és megelőzésének módszerei a fővárosban18
Dr. Szabó Antal: Az ifjúság elleni bűntettek megítélésének és felderítésének kérdései61
Nagy Zoltán: Büntetésvégrehajtási intézetben elkövetett bűncselekmények vizsgálatának tapasztalatai84
Dr. Szendrei Géza: Gondolatok a fiatalkorúakkal szembeni szabálysértési eljárásról62
Bezzeg József - Ulmann György: Egy bűnöző galeri felszámolásának tapasztalatai87
Dr. Hegedűs Sándor - Györkös Jenő: A gyermek- és ifjúságvédelem helyzete Baranya megyében93
Dr. Konczer István - László János: Prostitúcióhoz kapcsolódó bűnözői csoport felszámolásának egyes tapasztalatai89
Dr. Krajcsovics Pál - Dr. Major Ágnes: Az élvezeti szerek és a fiatalkori bűnözés91
Szobonya József: A kábítószer-élvezettel kapcsolatos rendőri tapasztalatok92
Jánosik János: Az alkoholizmus elleni küzdelemről68
Dr. Banka Lajos - Dr. Kárpáti Zoltán - Olasz József: Az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezeléséről45
Olasz József: A szegedi detoxikáló állomásra beszállított személyek szociológiai jellegű vizsgálata96
Szentpáli István: Diczig István: A társadalmi tulajdon elleni bűnözés kriminológiai kérdései, különös tekintettel a csoportos elkövetési formákra című kandidátusi értekezéséről41
Dr. Diczig István - Krizsán Sándor: A termelőszövetkezeti társulásokban elkövetett bűncselekmények tapasztalatai19
Dr. Horváth Sándor - Matuz István: A fogyasztók érdekeit sértő bűncselekmények alakulása Csongrád megyében78
Horváth Antal - Molnár István: Az általános bűnügyi megelőzés módszerei és gyakorlata Vas megyében87
Dr. Pesti István: A rendőri és a vállalati ellenőrző szervek együttműködésének lehetőségei a fogyasztók érdekvédelmében79
Dr. Diczig István: A gazdasági szabályozórendszer megszegésével elkövetett társadalmi tulajdon és népgazdaság elleni bűncselekmények megelőzésének és felderítésének problémái11
Dr. Konczer István: Az idegenforgalommal összefüggő bűnözésről12
Dr. Balázs László: Feladataink az élelmiszeriparban20
Major József: A társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett betöréses lopások alakulása a fővárosban81
A fiatalok bűnözése a nagyvárosainkban (Lapszemle)122
A fiatalkorúak bűnözése Japánban (Lapszemle)118
A fiatalkori bűnözés megelőzése Lengyelországban (Lapszemle)117
A büntetőjogi felelősség alól mentesített fiatalkorúak körében végzett megelőző munka (Lapszemle)118
A bűnügyileg veszélyeztetett személyek nevelése és gondozása az NDK-ban (Lapszemle)117
Az alkohol az első számú kábítószer (Lapszemle)119
Az alkoholizmus befolyása a bűnözésre (Lapszemle)112
A veszélyes pszichopaták elleni rendszabályok Angliában (Lapszemle)123
A kábítószer-bűnözés elleni harc Ausztriában (Lapszemle)120
A kábítószerrel foglalkozó szakemberek munkaülése (Lapszemle)123
Brazíliában emelkedik a bűnözési arány (Lapszemle)121
Az angliai bűnözés és a rendőrség (Lapszemle)123
Az információ és kommunikáció korszerűsítése a bécsi szövetségi rendőrségnél (Lapszemle)119
A bolgár rendőrség bűnmegelőző tevékenységének normatív alapja (Lapszemle)119
A bűnözés elleni harcról (Lapszemle)121
A bűnözés helyzete Olaszországban (Lapszemle)122
Új intézkedések a franciaországi bűnözés leküzdésére (Lapszemle)122
Frankfurt a bűnügyi statisztika élén (Lapszemle)125
Külön bizottság vizsgálja a bűnözés kérdéseit Franciaországban (Lapszemle)124
A bűnözés és a megelőzés jelenlegi helyzete Franciaországban (Lapszemle)125
Lengyelországban feltérképezték a bűnözést (Lapszemle)115
A visszaesés ellen (Lapszemle)113
A sötétmező-kutatás eredményeiből a kriminálpolitika számára levonható következtetések (Lapszemle)119
Statisztikai adatok az 1968-1974. évi befejezett gyermekölésekről (Lapszemle)117
A gazdasági bűncselekményekről (Lapszemle)119
A rendőrtisztek befolyásoló szerepe (Lapszemle)122
Szociális tervezés a bűnmegelőzés szférájában (Lapszemle)111
A gazdasági elemzés a latens bűnözés leleplezésének megbízható módja (Lapszemle)115
A visszaeső bűnözés elleni harcról (Lapszemle)119
Nyitott szabadságvesztés-végrehajtási intézetek (Lapszemle)121
Privilegizált bűncselekmény-típusok (Lapszemle)122
Az egyéni viselkedés prognosztikája a burzsoá kriminológiában (Lapszemle)115
A bűnöző megbánja tettét (Lapszemle)117
Közlekedésrendészet
Kőrösi György: Az új KRESZ hatályba léptetésével kapcsolatos rendőri tevékenység értékelése3
Landvánszky Károly: Az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács munkájáról (Interjú)27
Dr. Viski László: A közúti közlekedés új szabályai és a jogalkalmazás11
Dr. Molnár Sándor: A VI. Országos Közlekedési Konferencia37
Ignéczi Istvánné: A közlekedési nyilvántartásról és ügyintézésről82
Csomós Margit: Néhány fontosabb mutató a közlekedés biztonságának 1975. évi alakulásáról93
Dr. Csiky Antal: A biztonságos közlekedésre való nevelés a magyar oktatási intézményekben73
Gonda József: Gépkocsival menekülő tettesek üldözése és elfogása79
Vályi Iván: A lakosság bejelentéseinek, észrevételeinek felhasználásáról a forgalomszervezési munkában49
Desetek Miklós: Néhány szempont a rossz látási viszonyok közt történt közlekedési balesetek megítéléséhez77
Tavaszi László: A gyalogos mozgástartalom, illetve sebesség meghatározásának egyes kérdései az elütéses baleseteknél69
Dr. Szántó Tamás: A közúti közlekedés emberi oldalairól69
Dr. Hartai Magdolna: Közlekedésbiztonsági hetek72
Wolf József: A gépjárművek lassulásának vizsgálata az igazságügyi szakértői gyakorlatban56
Dr. Zavilla Norbert: Közúti balesetek komplex szakértői vizsgálatának jelentősége107
Dr. Ternai Zoltán: Egy közlekedési baleset többszöri szakértői vizsgálata105
Horváth Dezső: Egy súlyos közlekedési baleset szakértői vizsgálata112
A helyes közlekedésre való nevelés az iskoláskor előtt (Lapszemle)118
Svéd törvénytervezet a közlekedési balesetek sértetteinek kártalanításáról (Lapszemle)123
Újítások az olasz közúti közlekedési kódexben (Lapszemle)124
Komputerizált közlekedésirányítás Leicesterben (Lapszemle)116
Biztonsági öv: félelem a bilincstől122
Új rendszerű gépjárművezetői jogosítványok Franciaországban (Lapszemle)121
Bécs közlekedési akadályainak eltávolítása (Lapszemle)120
A müncheni rendőrség televíziós stúdiója (Lapszemle)123
Többszörös bűnelkövetők a közlekedésben (Lapszemle)121
A gépkocsi és a bűnözés (Lapszemle)119
Az URH-s gépkocsi, mint a rendőrök bevetési eszköze és munkahelye (Lapszemle)120
Szabadon használható rádió adó-vevők beszerzése és működtetése (Lapszemle)125
Fiat OM-55-C típusú gépkocsi (Lapszemle)126
Helikopterek a közlekedési szolgálat munkájában (Lapszemle)120
A közlekedési kriminalitás helyzete Franciaországban (Lapszemle)124
Közrendvédelem
Benkei András: A Belügyminisztérium önkéntes segítői munkájának jelentősége az állam- és közbiztonság fenntartásában3
Dr. Gerendai László - Cifra László - Dr. Sepsei György - Hajós Sándor: A Belügyminisztérium önkéntes segítőinek tevékenységéről (Interjú)28
Rácz Sándor - Dr. Szentistványi Gyuláné - Herczeg Károly - Szabó István - Dr. Varga József: Tisztelet és megbecsülés övezi a belügyi munka önkéntes segítőit3
Szenes Sándor - Péter József: Az önkéntes rendőri munka tapasztalatai a Budapset V. kerületi Rendőrkapitányságon75
Dr. Nagy Sándor: Hozzászólás: az önkéntes rendőri munka tapasztalatai a Budapest V. kerületi Rendőrkapitányságon című cikkhez66
Csernavölgyi László: Barlangkutató és -mentő önkéntes rendőri csoport Pest megyében65
Fodor Pál: A Forradalmi Készenléti Rendőri Ezredről (Interjú)37
Jámbor János: A testi kényszer és a fegyverhasználat alkalmazásának problémái a rendőri állomány fizikai és önvédelmi felkészültségének tükrében37
Hudra Árpád: A gumibot használatáról59
Baranyai Mihály: A közterületi közrendvédelmi szolgálat problémáiról55
Dr. Virág Ferenc: A járőrkörzeti rendszer helyzete a kaposvári rendőrkapitányság területén78
Dr. Gyömbér János: Az utca rendjét biztosító rendőri intézkedések Csongrád megyei tapasztalatai89
Dr. Gyömbér János: A rendőrség és a határőrség együttműködése Csongrád megyében84
Csurdi Károly: A határőrség és a rendőrség együttműködéséről89
Vörösmarty Mihály: A rendőri-karhatalmi feladatok hírösszeköttetéseinek megszervezése és fenntartása80
Gonda József: A karhatalmi operatív törzsek vezetési gyakorlatainak tapasztalatai85
Szendi Joó László: A razziák vezetéséről, szervezéséről93
Tóth Lajos: A mezőgazdasági repülőterek őrzésének Csongrád megyei tapasztalatai62
Kollár István: A differenciált szabálysértési felelősségre vonás egyes kérdései a gyakorlatban72
Dr. Szendrei Géza: A helyszíni bírság jelentősége56
Török János: Gyakorlati tapasztalatok a rendőri felügyeletről81
Kovács József: A rendőrhatósági kényszerintézkedések új jogi szabályozása59
Kovács István: A rendőrség beszámolási kötelezettségéről65
Znamenák István: A körzeti megbízottak saját tulajdonú gépkocsijainak szolgálati célú használatáról67
Kopasz Árpád: A közbiztonsági, közrendvédelmi Ifjú Gárda szakalegységek képzéséről65
Nagyistván László: A próbaidős rendőrök képzésének tapasztalatai Szolnok megyében92
Gonda Imre: A közrendvédelmi állomány körözési munkájáról67
Gonda József: Gépkocsival menekülő tettesek üldözése és elfogása79
Mogyoros János: Szökött katonák elfogása és felelősségre vonása85
Gonda Imre: A rendőri tekintéllyel kapcsolatos egyes kérdésekről71
Hégely Ferenc: A prostitúció egyes kérdéseiről72
Rendőri intézkedések robbantással való fenyegetés esetén (Lapszemle)120
Rendőrre szabott fegyverek - illúzió vagy szükségszerűség? (Lapszemle)118
Az őrsparancsnok nevelő, szakirányító és ellenőrző tevékenysége116
Idomított kutya alkalmazása118
A rendőrségi bevetések előkészítése, végrehajtása és értékelése (Lapszemle)121
A lakosságnyilvántartás egységes rendszere Bulgáriában (Lapszemle)118
A közrendet megvédeni és nem "fenntartani" kell! (Lapszemle)123
Aerosolos könnyfakasztó zsebflakon, cserélhető töltettel (Lapszemle)117
A rendőri magatartás irányelvei a riadóbevetéseknél (Lapszemle)121
Egy rövidebb csövű pisztoly előnyei és hátrányai (Lapszemle)123
A rendőrség és a mentőszolgálat problémái katasztrófabevetés esetén Bajorországban (Lapszemle)123
Határőrség
Dr. Ábel László: A parancsnokok politikai munkát irányító tevékenysége a határőrségnél3
Budai Györgyné: A határőrségnél működő szakszervezeti szervek tevékenységéről és feladatairól54
Hajdú János: A határőrség hivatásos állományú utánpótlásának helyzete a hetvenes évek első felében27
Szrapkó László: Egy audiovizuális program elkészítésének és hatékonysága felmérésének tapasztalatai22
Szőcs Ferenc: A sorozott állomány politikai oktatásának korszerűsítéséről60
Németh János: A közösségi nevelés erősítéséről62
Hortobágyi Richárd: A szakosított oktatás továbbfejlesztéséről68
Gazsó Béla: Tömegkapcsolatunk tartalma és formái81
Gazsó Béla: A határőrség és az úttörők60
Hortobágyi Richárd: A határőr alegységek munkaidő-szervezésének néhány kérdése90
Szabados Tibor: A határőregységek tevékenységének szervezéséről67
Dr. Gyömbér János: A rendőrség és a határőrség együttműködése Csongrád megyében84
Csurdi Károly: A határőrség és a rendőrség együttműködéséről89
Németh János: A jármű- és szállítmányforgalom ellenőrzésének tapasztalatai87
Szendi Joó László: A razziák vezetéséről, szervezéséről93
Storom László: Kifelé irányuló határsértő elfogása ellenőrző járőr által103
Tűzrendészet
Horváth Sándor: A népgazdaság tűzvédelmi helyzetéről és az ezzel kapcsolatos feladatokról (Interjú)30
Dr. Kovács Mihály: A tűzvédelmi igazgatási tevékenység és a hatósági jogosítványok gyakorlásának néhány főbb elvi kérdése17
Gádor Róbert: Szándékosan okozott tűz tettesének felderítése104
Alaposan értékelt tűzokok (Lapszemle)120
Vezetéselméleti és szervezési, pedagógiai, személyügyi, anyagi
Dr. Sz. Várnagy Marianne: A szocialista vezető közösségfejlesztő feladatai40
Dr. Sz. Várnagy Marianne: A vezető személyiségfejlesztő feladatai és néhány kommunikációs eszköze42
Dr. Szűcs János: A döntések előkészítése és meghozatala a belügyi szerveknél43
Dr. Kovacsics József: Az informatika és a munkaszervezés43
Bajkán Mihály: A fejlesztés időszerűsége a szervezési munkában33
Dr. László Ferenc: Az ellenőrzés mint vezetési funkció42
Dr. Végvári Piroska: A belügyi tudományos kutatás néhány elméleti kérdése38
Dr. Láng György: A pályaalkalmassági pszichológiai kutatómunka a Rendőrtiszti Főiskolán12
Olasz Lajos: A hivatásszeretet, hivatástudat kialakításának főbb követelményei az oktatásban, a nevelésben és a belügyi munkában18
Bökönyi István: A kiemelkedő képességű hallgatókkal való megkülönböztetett pedagógiai foglalkozásról31
Szrapkó László: Egy audiovizuális program elkészítésének és hatékonysága felmérésének tapasztalatai22
Kopasz Árpád: A közbiztonsági, közrendvédelmi Ifjú Gárda szakalegységének képzéséről65
Szőcs Ferenc: A sorozott állomány politikai oktatásának korszerűsítéséről60
Németh János: A közösségi nevelés erősítéséről62
Nagyistván László: A próbaidős rendőrök képzésének tapasztalatai Szolnok megyében92
Csiba Károly: A rendőri oktatás korszerűsítéséért58
Hortobágyi Richárd: A szakosított oktatás továbbfejlesztéséről68
Gonda Imre: A Rendőrtiszti Főiskola közösségi nevelő és jellemformáló szerepéről68
Szrapkó László: A korszerűbb rendőri oktatásért68
Kertész Istvánné: A belügyi témájú osztályfőnöki órák szervezéséről, végzéséről89
Szentes Béla: A belügyi oktató- és propaganda filmek alkalmazásával kapcsolatos feladatokról79
Nagyistván László: A belügyi oktató- és propagandafilmek felhasználásának tapasztalatai Szolnok megyében71
Jámbor János: A testi kényszer és a fegyverhasználat alkalmazásának problémái a rendőri állomány fizikai és önvédelmi felkészültségének tükrében37
Dr. Kelemen Imre: A tankönyvek és szakirodalmak felhasználása Békés megyében51
Fürjes János: Jacques Bergier: Ipari kémkedés című könyvéről (Könyvszemle)109
Dr. Barta Sándor: Az Államigazgatási jog című főiskolai jegyzetről (Könyvszemle)114
Z. Szumanski: Döntési folyamatok a személyzeti politika információs rendszereiben48
Rózsa Tamás: A pályakezdők munkával való azonosulásának egyes kérdései65
Dr. Gidáli Gábor: A tudományos előrelátás szerepe a bűnözés visszaszorításában55
Holinger Jenő: A belügyi tudományos kutatómunka személyi feltételeiről61
Hajdú János: A határőrség hivatásos állományú utánpótlásának helyzete a hetvenes évek első felében27
Görög Imre: A Belügyminisztérium üdültetési és gyermekneveltetési rendszerének helyzetéről (Interjú)36
Znamenák István: A körzeti megbízottak saját tulajdonú gépkocsijainak szolgálati célú használatáról67
Alföldi János: A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos további takarékossági lehetőségekről55
Koós Márton: A gépjárműfenntartás színvonalának fejlődése a IV. ötéves terv időszakában63
Németh János: A takarékosságról70
A vezetők idejének gazdaságos felhasználása (Lapszemle)123
Szövetségi bűnügyi rendőrség - igen vagy nem? (Lapszemle)119
A rendőrség vezetőivel szemben támasztandó követelmények (Lapszemle)117
Új rendőrségi törvényjavaslat az NSZK-ban (Lapszemle)119
Vezetői követelmények (Lapszemle)121
A francia rendőrség szervezete és működése (Lapszemle)121
A tokiói rendőrség (Lapszemle)120
A vezetés tökéletesítése a belügyi szervek rendszerében (Lapszemle)116
Vidéki jogpropaganda és a tömegkommunikációs eszközök (Lapszemle)117
A kanadai rendőrség szervezete (Lapszemle)126
A mai török rendőrség (Lapszemle)126
A vizsgálótisztek továbbképzése (Lapszemle)115
A rendőrségi vezetőképző akadémia munkájáról (Lapszemle)121
Kriminalisztikai kabinet, mint oktatási bázis (Lapszemle)111
A Szovjetunió Belügyminisztériuma Moszkvai Rendőri Főiskolája (Lapszemle)113
A Szovjetunió Belügyminisztériumának Főiskolája Gorkijban (Lapszemle)114
Az ügyészi ismeretek fokozásáért (Lapszemle)117
Az idősebb jelöltek képzése a frankfurti rendőrségnél (Lapszemle)122
A rendőri továbbképzés módszertanához (Lapszemle)122
Aspiránsok tudományos konferenciája (Lapszemle)116
Lapszemle
Bezpecnost
Idomított kutya alkalmazása118
Ceskoslovenská Kriminalistika
A csoportmunka néhány kérdése a vizsgálati munkában117
A poligráffal végzett vizsgálatok egyes kérdéseihez120
A Jagelló Egyetem Kriminalisztikai Intézetében végzett poligráfiai vizsgálatok121
A kábítószer jellegű hatás alatt bűncselekményt elkövetők vizsgálata119
Corriere della Sera
Az előzetes letartóztatás új alternatívái123
Újítás a dán büntetésvégrehajtásban122
Crime and Delinquency
A fiatalok bűnözése a nagyvárosainkban122
Cselovek i Zakon
A tudományos-műszaki eszközök a bűnözés elleni harcban114
Der Spiegel
Biztonsági öv: félelem a bilincstől122
Frankfurt a bűnügyi statisztika élén125
Die neue Polizei
Rendőri intézkedések robbantással való fenyegetés esetén120
Szövetségi bűnügyi rendőrség - igen vagy nem?119
Rendőrre szabott fegyverek - illúzió vagy szükségszerűség118
A terrorista korszak120
Die Polizei
Az alkohol az első számú kábítószer119
A rendőrségi vezetőképző akadémia munkájáról121
A sötétmező-kutatás eredményeiből a kriminálpolitika számára levonható következtetések119
A rendőrségi bevetések előkészítése, végrehajtása és értékelése121
A müncheni rendőrség televíziós stúdiója123
A rendőri továbbképzés módszertanához122
A rendőri magatartás irányelvei a riadóbevetéseknél121
A kanadai rendőrség szervezete126
A mai török rendőrség126
Die Presse
Az osztrák Btk. egy éve124
Die Volkspolizei
A bűnügyileg veszélyeztetett személyek nevelése és gondozás az NDK-ban117
A tulajdon elleni kihágások hatékonyabb üldözéséért116
Az őrsparancsnok nevelő, szakirányító és ellenőrző tevékenysége116
Jogalkalmazás a közúti közlekedésben121
Dnevnik
"Hangfénykép" a kriminalisztika szolgálatában115
FBI Law Enforcement Bulletin
A bank komputere tette lehetővé a gyermekrabló elfogását124
Forum der Kriminalistik
Füllenyomat leplezte le a gyanúsítottat116
A szocialista kriminalisztika feladatai a Német Demokratikus Köztársaságban115
A röntgenanalízis alkalmazása a kriminalisztikában112
Rekonstrukció és bizonyítási kísérlet115
A nyomok operatív értékelése116
Alaposan értékelt tűzokok120
A nyomértékelés eredményét a szakértői vizsgálat megerősítette118
Az ujj- és tenyérnyomatok osztályozásának egyszerűsítése118
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Brazíliában emelkedik a bűnözési arány121
A polgárok félnek az utánajárástól és a bosszúságtól120
Gyorsan ölő gáz bankrablás céljára127
Frankfurter Rundschau
Új rendőrségi törvényjavaslat az NSZK-ban119
Il Popolo
Befejezte vizsgálatát a maffiaellenes bizottság123
Industrial Management
A vezetők idejének gazdaságos felhasználása123
Vezetői követelmények121
Izvesztyija
Az ügyészi fogadó-órákon113
Kriminalistik
Statisztikai adatok az 1968-1974. évi befejezett gyermekölésekről117
Adalék közeli lövésnyom kémiai kimutatásához119
A megfigyelési jelentések és a rendőrség automatikus adatfeldolgozó rendszere121
A szakértői vizsgálat módszereinek nyilvánosságra hozatala125
Kriminalisticky Sbornik
Kesztyűnyomok azonosítása119
Aerosolos könnyfakasztó zsebflakon, cserélhető töltettel117
A szintetikus illóanyagok élvezete120
Helikopterek a közlekedési szolgálat munkájában120
Le Figaro
Új intézkedések a franciaországi bűnözés leküzdésére122
Külön bizottság vizsgálja a bűnözés kérdéseit Franciaországban124
Le Monde
A francia rendőrség szervezete és működése121
Új rendszerű gépjárművezetői jogosítványok Franciaországban121
A közlekedési kriminalitás helyzete Franciaországban124
Le Nouvel Économiste
A bűnözés és a megelőzés jelenlegi helyzete Franciaországban125
É'Osservatore Romano
Újítások az olasz közúti közlekedési kódexben124
A bűnözés helyzete Olaszországban122
Magyar Szó
Tartományi törvény a békéltető tanácsokról117
Mundo Policial
Az Identi Pro rendszer124
Naroden Sztrazs
A gazdasági elemzés a latens bűnözés leleplezésének megbízható módja115
A visszaeső bűnözés elleni harcról119
A társadalmi tulajdont károsító sikkasztások118
Newsweek
Belső tolvajok122
NIN
A gazdasági bűncselekményekről119
Társadalmi megállapodás megszegésének büntetése119
Önbíráskodás súlyos következményekkel122
Egy állam kilenc büntetőtörvénykönyve122
Otécsesztven Front
A lakosságnyilvántartás egységes rendszere Bulgáriában118
Öffentliche Sicherheit
A helyes közlekedésre való nevelés az iskoláskor előtt118
Komputerizált közlekedésirányítás Leicesterben116
Az információ és kommunikáció korszerűsítése a bécsi szövetségi rendőrségnél119
A tokiói rendőrség120
Bécs közlekedési akadályainak eltávolítása120
A kábítószer-bűnözés elleni harc Ausztriában120
A gépkocsi és a bűnözés119
A kábítószerrel foglalkozó szakemberek munkaülése123
A rendőrség és a mentőszolgálat problémái katasztrófabevetés esetén Bajorországban123
A Wiesbadeni Szövetségi Bűnügyi Hivatal123
Panstwo i Pravo
Privilegizált bűncselekmény-típusok122
Police Review
A rendőrtisztek befolyásoló szerepe122
A közrendet megvédeni és nem "fenntartani" kell!123
Egy rövidebb csövű pisztoly előnyei és hátrányai123
Fiat OM-55-C típusú gépkocsi126
Polizei Technik Verkehr
Gondolatok a konferencia technikáról121
A rendőrség vezetőivel szemben támasztandó követelmények117
Az idősebb jelöltek képzése a frankfurti rendőrségnél122
Többszörös bűnelkövetők a közlekedésben121
Az URH-s gépkocsi, mint a rendőrök bevetési eszköze és munkahelye120
Zsebtolvajlás, mint bűnözési forma120
A legújabb betörés ellen biztosító berendezések124
Szabadon használható rádió adó-vevők beszerzése és működtetése125
Pozsarnoje Gyelo
A tizedik ötéves terv küszöbén114
Pravo i Zycie
A jogászkérdés lengyel reformtervezete118
Fejleszteni akarják a lakosság jogi nevelését Lengyelországban118
A fiatalkorúak bűnözése Japánban118
A lengyel jogalkotás programja119
A szovjet és lengyel jogtudomány együttműködése121
Rabotnicseszko Delo
Új bolgár törvény a bíróságok szervezetéről119
Revue Internationale De Droit Comparé
Svéd törvénytervezet a közlekedési balesetek sértetteinek kártalanításáról123
Rudé Pravo
A bűnözés elleni harcról121
Socialistická Zákonnost
Nyitott szabadságvesztés-végrehajtási intézetek121
Szocialiszticseszko Pravo
A bolgár rendőrség bűnmegelőző tevékenységének normatív alapja119
Szovjetszkoje Goszudársztvo i Pravo
Az alkoholizmus befolyása a bűnözésre112
A Szovjetunió Belügyminisztériuma Moszkvai Rendőri Főiskolája113
A büntető eljárás differenciálása csekély jelentőségű bűncselekmények esetén113
A társadalmi vád és védelem hatékonysága115
A nyomozás módszertani alapjainak tökéletesítése113
A Szovjetunió Belügyminisztériumának Főiskolája Gorkijban114
A vezetés tökéletesítése a belügyi szervek rendszerében116
Szociális tervezés a bűnmegelőzés szférájában111
Az igazságszolgáltatás vélt valóságáról116
Szovjetszkaja Milicija
Szövetség a tudomány és a gyakorlat között115
A vizsgálótisztek továbbképzése115
A visszaesés ellen113
A bűnöző megbánja tettét117
Szocialiszticseszkaja Zakonnoszty
A vizsgálótisztek bűnmegelőző tevékenysége114
Új büntető eljárási törvény a Bolgár Népköztársaságban114
Kriminalisztikai kabinet, mint oktatási bázis111
A megelőző tevékenység tervezése, végrehajtása és értékelése114
A bűncselekmények felderíthetőségének tényezői116
A lövés időpontjának megállapítása118
Verziók a nyomozás elrendelésekor115
Az ügyészi ismeretek fokozásáért117
Vidéki jogpropaganda és a tömegkommunikációs eszközök117
Az igazságügyi orvosszakértői vélemények értékelése112
Aspiránsok tudományos konferenciája116
A pénz és az egyéb értékek, mint tárgyi bizonyítékok117
A büntetőjogi felelősség aló mentesített fiatalkorúak körében végzett megelőző munka118
A fiatalkori bűnözés megelőzése Leningrádban117
Az egyéni viselkedés prognosztikája a burzsoá kriminológiában115
A bűnözés elleni harc szervezése a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban116
The Daily Telegraph
A veszélyes pszichopaták elleni rendszabályok Angliában123
The Times
Az angliai bűnözés és a rendőrség123
Zycie Warszawy
Lengyelországban feltérképezték a bűnözést115
Lengyel törvénytervezet az elmegyógyászatról119
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem