Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

970.956

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Belügyi Szemle 1977. január-december

A Belügyminisztérium központi folyóirata - XV. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: BM Oktatási és Közművelődési Csoportfőnökség
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.531 oldal
Sorozatcím: Belügyi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Összesített tartalommutatóval.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Politikai és elméleti szakcikkek
A Belügyminiszter Elvtárs újévi köszöntője3
A Magyar Népköztársaság belügyminiszterének 29/1977. számú parancsa3
Rácz Sándor: A győzedelemes Nagy Október7
N. A. Scsolokov: Legfontosabb kötelességünk a nép hű szolgálata16
Ladvánszky Károly: A Szovjet Milícia 60 esztendeje25
Dr. Katona Géza: Egy magyar internacionalista a Szovjet Milícia soraiban31
Dr. Takács Imre: A Szovejtunió új alkotmányáról (Interjú)38
Gáti József: A Munkásőrség két évtizede3
Dr. Berecz János: A szocialista hazafiság, internacionalizmus és a békés egymás mellett élés5
Varga László: A békés egymás mellett élés elvének imperialista értelmezése66
Kovács György: A népgazdaság és a társadalmi tulajdon védelmével kapcsolatos belügyi feladatok végrehajtásának a pártpolitikai munka eszközeivel való segítéséről (Interjú)31
Gém László: A pártmunka mozgalmi jellegének értelmezéséről és erősítésének lehetőségeiről a BM Határőrségnél (Interjú)26
Szekeres Márton: A pártpropaganda fejlesztésének időszerű feladatai a Belügyminisztériumban3
Kalmár László: A pártpropaganda helyzete a Budapesti Rendőrfőkapitányságon53
Földesi Jenő: A káder- és személyzeti munka helyzete és időszerű tennivalói a Belügyminisztériumban15
Gazsó Béla: A választott pártszervek munkája a kiskunhalasi határőrkerületnél79
N. N. Jugov: Korunk imperialista propagandájának egyes alapvető vonásai3
Vincze János: Kulturális kapcsolatok - Helsinki után10
Balázs József: Ellentámadás, vagy új külpolitikai stratégia?3
Dr. Szíjártó Károly: A bűnözés 1976. évi helyzetéről és a nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet tapasztalatairól3
Dr. Halász Sándor: A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának 12. számú irányelvéről3
Vallus Pál: Az árellenőrzés szerepe napjainkban15
Szurdi István: Idegenforgalmunk helyzete és további feladataink3
Dr. Berkes István: A rendőrség új szolgálati szabályzatáról (Interjú)34
Lorentz Sándor: A Belügyminisztérium lakáshelyzetének néhány kérdéséről61
Dr. Dolmányos István: Dzerzsinszkij útja a Csekáig3
A. Plehanov: Dzerzsinszkij a hatalomról39
Huszák Sándor: A. Tyiskov: F. E. Dzerzsinszkij (Könyvszemle)114
Dr. Józsa Antal: A Tanúságtevők című gyűjteményes kötetről (Könyvszemle)110
Lángoló évek krónikájából (Lapszemle)115
Az állam a fejlett szocialista társadalomban (Lapszemle)120
Kárász Lajos: Hat évtized a szovjet állam védelmében3
N. N. Jugov: Az antikommunizmus új elméletei, és azok célja10
Dr. Fazekas József: Samu Mihály: A hatalom és az állam című könyvéről (Könyvszemle)115
Állambiztonsági cikkek
Dr. Kovács Lajos: Az összeesküvés és a szervezkedés bűntettének elhatárolása54
Dr. Kovács Lajos: Az ittas állapotban elkövetett szóbeli izgatás egyes kérdései27
Dr. Kovács Lajos: Néhány gondolat az állam elleni izgatásról és elkövetőiről50
Polgár András: A nemzetközi enyhülés és az imperialista titkosszolgálatok66
N. N. Jugov: Korunk imperialista propagandájának egyes alapvető vonásai3
Balázs József: Ellentámadás, vagy új külpolitikai stratégia?3
Dr. Dolmányos István: Dzerzsinszkij útja a Csekáig3
A. Plehanov: Dzerzsinszkij a hatalomról39
Huszák Sándor: A. Tyiskov: F. E. Dzerzsinszkij (Könyvszemle)114
A "forradalom lovagjának" erkölcsi profilja (Lapszemle)121
Fürjes János: Szigeti János: Egy tiszt a kémközpontból (Könyvszemle)109
Fürjes János: Bernd Roland: Moszkva szemei (Könyvszemle)115
Dr. Baranyó György: Pavel Minarik: A felderítő visszatér (Könyvszemle)108
Dr. Dolmányos István: A Cseka első esztendeje19
Dr. Baranyó György: A VCSK, majd a GPU magyar vezető munkatársa29
Dr. Borbándi János: Az állam biztonságáról - az 1974. évi 17. számú tvr. tükrében54
Titkos háborúk történetéből
Egy angol hírszerző rezidentúra tevékenysége a nácik által megszállt Franciaországban I. rész73
Egy angol hírszerző rezidentúra tevékenysége a nácik által megszállt Franciaországban II. rész71
Egy angol hírszerző rezidentúra tevékenysége a nácik által megszállt Franciaországban III. rész78
Kudarc a Disznó-öbölben77
A Maxim-csoport I. rész74
A Maxim-csopot II. rész77
A szovjet hírszerzők akciója az Abwehr ellen I. rész61
A szovjet hírszerzők akciója az Abwehr ellen II. rész77
Az első számú csekista74
Beépülés az Abwehrgruppe 107-be71
A rezidens neve Ábel ezredes I. rész87
A rezidens neve Ábel ezredes II. rész76
Jogi cikkek
Dr. Takács Imre: A Szovjetunió új alkotmányáról (Interjú)38
Dr. Szijártó Károly: A bűnözés 1976. évi helyzetéről és a nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet tapasztalatairól3
Dr. Halász Sándor: A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának 12. számú irányelvéről3
Dr. Kovács Lajos: Az ittas állapotban elkövetett szóbeli izgatás egyes kérdései27
Dr. Kovács Lajos: Néhány gondolat az állam elleni izgatásról és elkövetőiről50
Dr. Kovács Lajos: Az összeesküvés és a szervezkedés bűntettének elhatárolása54
Dr. Kovács József - Dr. Tauber István: A népgazdaság elleni bűncselekmények néhány jogi problémája60
Dr. Kertész Imre: A szocialista törvényesség és a bűnüldözés hatékonysága49
Dr. Kratochwill Ferenc: A szocialista törvényesség és a bűnüldözés hatékonysága (hozzászólás)45
Baraczka Róbertné: A közbiztonság államigazgatási védelméről44
Dr. Finszter Géza: Az alapos gyanú tartalmáról25
Dr. Bárd Károly: A gyanúsítás közlésének tárgya - a büntető eljárás tárgya19
Dr. Wiener A. Imre: Gazdaságpolitika és büntetőjog24
Dr. Szendrei Géza: A szabálysértési őrizet71
Károlyiné dr. Müller Erzsébet: Az elzárással is sújtható szabálysértések elbírálásának törvényességi tapasztalatai67
Tóth István - Dr. Kiss István: A kábítószert helyettesítő anyagokkal kapcsolatos büntetőjogi problémákról és megoldásukról65
A bűntett és a vétség fogalma Angliában és az USA-ban (Lapszemle)111
Panaszáradat és jogérvényesítés (Lapszemle)118
Egységes rendőri jog készül (Lapszemle)123
A katonai igazságszolgáltatás és büntetési rendszer az Egyesült Államokban (Lapszemle)124
A jogi kibernetika problémái (Lapszemle)119
Jogi órák az iskolában (Lapszemle)118
Az anyagi kár megtérítése a büntető eljárásban (Lapszemle)116
Vitaülés a jogsértések okait tárgyaló monográfiáról (Lapszemle)111
Az együttműködők bűnösségének megállapítása csoportos bűnügyekben (Lapszemle)114
Az NSZK igazságügyi szervei hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak az NDK-beli ügyvédekkel szemben. (Lapszemle)119
A Lindbergh-eljárás téves volt? (Lapszemle)123
A bírói gyakorlat a visszaeső bűnözés elleni harcban (Lapszemle)119
A bolgár büntető törvénykönyv fiatalkorúakra vonatkozó eljárási szabályairól (Lapszemle)122
A munkahelyi bíróság Romániában (Lapszemle)127
Dr. Avar Jenő: A gyanúsítottak kihallgatásának néhány jellegzetessége az élet elleni bűntettek nyomozása során86
Kriminalisztika
Krimináltechnika
Dr. Gerencsér György - Dr. Gábor István - Dr. Major Ágnes: Korszerű bűnügyi technika alkalmazása súlyos élet elleni bűncselekmény nyomozásában107
Ilonczai Attila - Moharos István: A közúti balesetben részes jármű lámpájának pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálata112
Streba János: Ismeretlen holttestmaradvány azonosítása koponyaröntgen-felvétel alapján112
Ferenczy Zsigmond: A budapesti fegyveres postarablási kísérlet fegyverszakértői vizsgálata111
Dávid László: Ismételten felhasznált illetékbélyeg vizsgálata105
Kollok Alajos: Emberölési kísérlet bizonyítása nyomszakértői véleménnyel112
Dr. Dunay György - Csefkó Tamás: Mumifikálódott ismeretlen holttest ujjlenyomatának felvétele111
Dr. Tóth Tibor: Gépjárműtűz okának megállapítása112
G. L. Granovszkij: Dr. Illár Sándor: A traszológia fejlesztésének korszerű tendenciái című kandidátusi értekezésének vitájáról61
Dr. Vass Kálmán - Dr. Gálné Forgó Éva: Az író neméenk véleményezése írásmozgás sajátosságai alapján12
Vigh István - Hámori Vilmosné: A vegyi tolvajcsapdák kriminalisztikai alkalmazásának gyakorlata84
Csefkó Tamás: Vegyi tolvajcsapdák telepítésének néhány kérdéséről75
Csanda Ferenc: A belügyi munkában alkalmazható fémkutató műszerek105
Stanislaw Blasikiewicz: A fonoszkópiai vizsgálatokról108
Szabó Endre: Mozgó kriminalisztikai laboratórium109
Krajczár Gyula: A bűnügyi helyszínelő gépkocsiról87
Gáll Ferenc - Kovács Lajos: Új képrögzítő eljárás a krimináltechnika szolgálatában100
Kriston László: A röntgenberendezések alkalmazása a kriminalisztikában106
Dr. Harsányi László - Dr. Guth Péter: Csontvázleletek vizsgálata scanning elektronmikroszkóppal105
Dr. Leisztner László - Karlinszky László: Betöréssorozat felderítése és bizonyítása108
A modern krimináltechnika eszközeinek és módszereinek felhasználása a bűnözés elleni küzdelemben (Szimpózium)40
A lengyel krimináltechnika fejlődésének néhány eredményéről (Szimpózium)44
A tudományos-technikai eszközök alkalmazása a Mongol Népköztársaság rendőri szerveinél (Szimpózium)39
A tudomány és technika fejlesztésének szükségessége a bűnüldözésben az NDK rendőri szerveinél (Szimpózium)42
A mikronyomok vizsgálatának jelentősége a bűnözés elleni harcban (Szimpózium)43
R. Sz. Belkin: A kriminalisztikai szakértői vizsgálat új formáinak kérdéséhez (Szimpózium)37
A tudományos-technikai eszközök felhasználása a bűnüldözésben (Lapszemle)119
A szolgálati kutya szagkövető munkában való alkalmazásának feltételei (Lapszemle)117
Hadas János: A képi információrögzítés technikájáról107
Kriminálmetodika
Dr. Szabó János: Az I. kerületi Rendőrkapitányság tevékenysége egy súlyos emberölési ügy felderítésében93
Dr. Haszon János: Tanulságok egy emberölés bűntettének kísérlete miatt folytatott büntetőügy nyomozásában91
Vámosi György: Egy rendkívüli haláleset vizsgálatának tanulságai108
Horváth Nándor: Vasúti balesetnek álcázott emberölés101
Dr. Farkas Miklós: Nyereségvágyból, lőfegyverrel elkövetett emberölés tettesének felderítése94
Smidu Sándor: Jogos védelmi helyzetben elkövetett emberölés vizsgálata102
Kratkóczki Ferenc: Fegyveres galeri leleplezése és felszámolása Miskolcon103
Gergelyné dr. Barta Erika: Kábítószerrel való visszaélés nyomozása101
Papp Imre: Kábítószerrel való visszaélés vizsgálata104
Horváth Dénes: Betöréses lopások tettesének felderítése99
Ungvári Sándor: Folytatólagosan elkövetett lopás nyomozása105
Tuka Tamás: Betöréssorozat felderítése91
Dr. Farkas Miklós: Utazóbűnözők leleplezése Tolna megyében102
Ungvári Sándor: Sorozatos üzemi lopás felderítése98
Dr. Garai József - Dr. Tancsik Lajos: Bűnszövetségben elkövetett lopássorozat felderítése és nyomozása85
Dr. Szőcs Sándor: Utólagos felderítés tanulságokkal100
Vranek Tibor: Folytatólagosan elkövetett sikkasztás nyomozása100
Horváth György: Bűnszövetségben elkövetett sikkasztás vizsgálata94
Kiss József - Dr. Szente Géza: Termelőszövetkezet sérelmére elkövetett sikkasztás felderítése és vizsgálata98
Hallai Imre - Boldizsár Klára: Bűnszövetségben elkövetett, jelentős kárt okozó csalás nyomozásának tapasztalatai99
Dr. Horváth Sándor: Termelőszövetkezet kárára elkövetett csalás bizonyítása93
Dr. Garai József: Egy termelőszövetkezet veszteséges gazdálkodásának bűnügyi vizsgálatáról104
Dr. Medvigy Ferenc: Termelőszövetkezet sérelmére elkövetett hűtlen kezelés vizsgálata102
Molnár Lajos: Az óhídi Vörös Csillag Termelőszövetkezet sérelmére elkövetett bűncselekmények nyomozásának gyakorlati tapasztalatai90
Dr. Nagy László: Minőségrontással elkövetett bűncselekmények nyomozása97
Dr. Medvigy Ferenc: Egy korrupciós bűncselekmény bizonyítása magnetofon felvétellel99
Varga György: Egy vám- és devizabűntett nyomozása95
Dr. Bárdos Sándor - Antal Mihály: Egy kisiparos által irányított bűnszövetség97
Arany Attila - Czigler István: A gépjárművek műszaki vizsgálata során elkövetett visszaélések felderítése96
Tóth István - Horváth András: Bűnszövetség felszámolása101
Smidu Sándor - Bezzeg József: Vasút területén elkövetett bűncselekménysorozat vizsgálatának tanulságai91
Dr. Bodor Endre - Dr. Baranyó György: A Ferenc körúti postarablás tetteseinek felderítése95
Szobonya József - Tuza László: Bűnöző galeri felszámolása104
Gáll Ferenc: Bűncselekmények bizonyítása gumikesztyűs nyom alapján111
Krimináltaktika
R. Sz. Belkin: A szovjet kriminalisztika 60 éve47
Dr. Siklósi György: A bűnözés helyzetéről, a bűnüldöző és bűnmegelőző tevékenységről (Interjú)26
Dr. Kertész Imre: A szocialista törvényesség és a bűnüldözés hatékonysága49
Dr. Kratochwill Ferenc: A szocialista törvényesség és a bűnüldözés hatékonysága (hozzászólás)45
Dr. Kertész Imre: A bűnüldözés korszerűsítéséért63
Dr. Katona Géza: A bűnözés és a bűnüldözés aktuális kérdéseiről67
Dr. Katona Géza: A kriminalisztika fejlődése és szerepe a bűnüldözés hatékonyságának fokozásában44
Dr. Csiba István: A személykörözési munka főbb tapasztalatai22
Dr. Csiba István: A rendőri bűnüldöző munka tapasztalatai és feladatai59
Dr. Dávid Gábor: A bűnözés egyes tendenciái Magyarországon42
A kriminalisztika tudományos módszereinek és eszközeinek alkalmazása46
Dr. Turi István: A bűnüldözési operatív értekezletekről19
Dr. Vargha László: Az út-idődiagram16
Dr. Rudas György: Dr. Déri Pál: Korszerű nyomozás - integrált bűnüldözés (Könyvszemle)114
Dr. Lukács Tibor: Rózsa János: Szexuális bűnözés című könyvéről (Könyvszemle)115
Barabás Lajos - Bitó István: A bűnügyi nyilvántartás rendszere egy megyeszékhelyi kapitányságon53
Németh István - Pacsek János: A fiatalkorúak bűnözése Szolnok megyében87
Dr. Kiss István: A bűnügyi vizsgálati munka szakirányításáról84
Smidu Sándor: A feljelentés kiegészítésének gyakorlata69
Dr. Szigligeti Tibor: Feljelentés kiegészítés jelentősége a gazdasági bűncselekményeknél92
Ungvári Sándor: Szabálysértés, vagy bűncselekmény?92
Dr. Csiba István: A vagyonvédelem helyzetének néhány jellemzője3
Farkas József: A bűnözés és bűnüldözés helyzetéről Veszprém megyében (Interjú)25
Dr. Süli István: A Budapest XIII. kerületi Rendőrkapitányság helyzetéről és tevékenységéről25
Dr. Avar Jenő: A vércsoport-azonosítás alkalmazásának helyzete élet elleni bűntettek nyomozásának gyakorlatában83
Boros Béla: A rendkívüli halálesetek vizsgálatának tapasztalatairól66
Kerezsi Tamás: Rendkívüli halálesetek vizsgálatának problémái61
Krajczár Gyula: Javaslat a pénzszállítás és őrzés biztonságának növelésére68
Karuczka József: Az elemzés módszereinek alkalmazása a bűnüldöző szervek munkájának értékelésében57
Krajczár Gyula: Egységes zárszabványt az álkulcsos betöréses lopások megelőzéséért59
Dr. Hontvári Emil - Koródi Zoltán: A személykörözési munka helyzetéről74
G. Petraneck - R. Schmidt: Nyomok kutatása és biztosítása a tűzmaradványok vizsgálatához37
Németh János: Tanulságok egy közokirat-hamisításból67
Numán György - Sztuhár Ferenc: A tettesség bizonyítása egy halálos végű közúti közlekedési balesetben113
Kovács György: A népgazdaság és a társadalmi tulajdon védelmével kapcsolatos belügyi feldatok végrehajtásának a pártpolitikai munka eszközeivel való segítéséről (Interjú)31
Dr. Jenei Tibor: A leltárellenőrzések tapasztalatairól a társadalmi tulajdon védelmével összefüggésben (Interjú)33
Dr. Kelemen István: A társadalmi tulajdonvédelem és az ellenőrzés helyzetéről a fogyasztási szövetkezetekben (Interjú)35
Dr. Budai György: Az élelmiszeripari vállalatoknál folyó ellenőrzés elméleti és módszertani kérdéseiről, gyakorlati tapasztalatairól (Interjú)28
Szurdi István: Idegenforgalmunk helyzete és további feladataink3
Vallus Pál: Az árellenőrzés szerepe napjainkban15
Szentpáli Istán: A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekményekről13
Dr. Vermes Miklós - Dr. Egressy András: A gazdasági bűnözés néhány kérdése11
Szentpáli István: A gazdálkodásban előforduló korrupciós jelenségekről21
Blaha Ede: A népgazdaság és a társadalmi tulajdon védelmével összefüggő rendőri feladatok néhány kérdése70
Dr. Kovács József - Dr. Tauber István: A népgazdaság elleni bűncselekmények néhány jogi problémája60
Dr. Kovács József - Dr. Tauber István: A népgazdasági elleni bűncselekmények kriminológiai problémái11
Dr. Balázs László: Kapcsolataink a népgazdaság és a társadalmi tulajdon védelme területén58
Dr. Horváth Sándor: A módosított közgazdasági szabályozórendszer alkalmazásánál várható negatív jelenségek a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben58
Dr. Pék Sándorné: A bűnözés alakulása az élelmiszeripar területén17
Dr. Gál János: A társadalmi tulajdonvédelmi munka irányításának, szervezésének tapasztalatai Somogy megyében81
Papp Miklós: Az autójavító-ipar és alkatrészkereskedelem néhány társadalmi tulajdonvédelmi kérdése79
Dr. Bócz Endre: Vagyoni károkozás szellemi termékkel - a gyakorlat tükrében67
Dr. Herendi Károly: Vesztegetési ügyek vizsgálatának tapasztalatai63
Dr. Légrádi Lajos: Könyvszakértői vizsgálat jelentősége árdrágítás bizonyításában83
Pálos Gyula: Kereskedelmi blokkal elkövetett visszaélések lehetőségei77
Pálos Gyula: A mérleghamisítások vizsgálatáról72
Kudlik Imre: A belső ellenőrzés helyzetének és szerepének sajátosságai69
Dr. Balázs László: A népgazdaság és a társadalmi tulajdonvédelmi feltevés pályázat értékelésének tapasztalatai94
Őrködő elektronika107
Tóth László: Vagyonvédelmi jelzőrendszer107
Helyzetfelmérő és elemző tevékenység (Lapszemle)116
A televízió mint krimináltaktikai eszköz (Lapszemle)114
A bűnfelderítés értékelési kritériumai (Lapszemle)114
A magnószalagok és a valóság (Lapszemle)124
A pszichológiai kapcsolat megteremtésének taktikája a tanúmeghallgatás során (Lapszemle)120
A tervszerű eljárás biztosította a folyamatos vizsgálatot és a súlyos bűncselekmény feltárását (Lapszemle)122
A kriminalisztika a tudományos-technikai forradalomban (Lapszemle)119
A nyomozó apparátus munkájának további tökéletesítéséért (Lapszemle)123
Az üldözési-körözési munkáról (Lapszemle)116
Halálos baleset gázboyler használata közben (Lapszemle)119
Ismeretlen holttest azonosítása (Lapszemle)123
A bostoni rendőrség komputerekkel gyorsítja a baleseti segélyszolgálatot (Lapszemle)121
A heroin kiszorítja a gyenge hatású kábítószereket (Lapszemle)124
A garázdaság elhatárolása a testi sértéstől (Lapszemle)125
A szállítás közbeni lopás elkövetés helyének meghatározása (Lapszemle)122
A jelentős betöréses lopások tényállás-megállapításához alkalmazott módszerek és eljárások (Lapszemle)117
Tolvajok egyenruhában (Lapszemle)121
Lopnak a nyugat-berlini rendőrség tagjai (Lapszemle)125
Egy postarabló elfogása (Lapszemle)122
Deviza-bűncselekmények Olaszországban (Lapszemle)122
Minőségrontással elkövetett bűncselekmények tapasztalatairól (Lapszemle)119
A tulajdon védelme Lengyelországban (Lapszemle)118
Egy húsfeldolgozó üzemben elkövetett bűncselekmény (Lapszemle)124
Tudósítás a Myslenicán tarott II. krakkói kriminalisztikai szimpózionról (Lapszemle)123
A bűnözés elleni harc alapvető irányai című könyvről (Lapszemle)117
A bűncselekmények vizsgálatánál biztosítani kell a színvonalas vezetői tevékenységet (Lapszemle)125
Egy jelentős népgazdasági kárt okozó felelőtlenség (Lapszemle)122
Igazságügyi orvostan
Dr. Gerencsér György - Dr. Gábor István - Dr. Major Ágnes: Korszerű bűnügyi technika alkalmazása súlyos élet elleni bűncselekmény nyomozásában107
Dr. Gábor István - Dr. Gerencsér György - Dr. Major Ágnes: Ráivással való védekezés kizárása kétszeri vérvétellel112
Dr. Kenyeres Imre: Az ittasság szerepe a közlekedési balesetekben95
Dr. Jankovics Rezső: A gépjárművezetők egészségügyi alkalmasságának elbírálásáról65
Dr. Halász András: A kábítószert helyettesítő vagy pótló anyagok és szerek által való veszélyeztetettség egyes kérdései71
Dr. Krajcsovics Pál: A kábítószert helyettesítő vagy pótló anyagok és szerek által való veszélyeztetettség megelőzésének feltételeiről69
Dr. Kisszékelyi Ödön: Fiatalok toxikomániájának néhány kérdése56
Dr. Harsányi László - Dr. Guth Péter: Csontvázleletek vizsgálata scanning elektronmikroszkóppal105
Dr. Jankovics Rezső - Dr. Perczel Tamás: Az egyéni jellemzők és a beválás közötti kapcsolat orvosi-pszichológiai elemzése a rendőr gépjárművezetők körében81
Dr. Gábor István - Dr. Lontai Imréné: A vérnyomok kriminalisztikai vizsgálatának mai helyzetéről73
Kriminológia
V. V. Klocskov: A szovjet kriminológia időszerű kérdései69
Dr. Siklósi György: A bűnözés helyzetéről, a bűnüldöző és bűnmegelőző tevékenységről (Interjú)26
Dr. Csiba István: A vagyonvédelem helyzetének néhány jellemzője3
Dr. Dávid Gábor: A bűnözés egyes tendenciái Magyarországon42
Rodler István: Az erőszakos, garázda jellegű bűncselekmények alakulása Győr-Sopron megyében85
Farkas József: A bűnözés és bűnüldözés helyzetéről Veszprém megyében (Interjú)25
Dr. Böröcz István: A bűncselekmények alakulása Somogy megyében42
Dr. Kránitz Mariann: A bűnözés területi megoszlásáról18
Dr. Bakóczi Antal: Az élet elleni kriminalitás területi eltérései11
Dr. Virágh Ferenc: Kaposvár város és járás bűnözésének prognózisa40
Dr. Gidáli Gábor: A bűnügyi prognózisok készítésének helyzetképe82
Pick Imre: A kábítószer-élvezet és a bűnüldözés - különös tekintettel az ifjúságra I. rész49
Pick Imre: A kábítószer-élvezet és a bűnüldözés - különös tekintettel az ifjúságra II. rész44
Galsa László: A KISZ ifjúságvédelmi tevékenységéről76
Tarján Oszkár: A fiatalkorúak védelme érdekében76
Dr. Vitéz Miklós: A fiatalkorú bűnelkövetők személyiség-vizsgálatának problémái62
Németh István - Pacsek János: A fiatalkorúak bűnözése Szolnok megyében87
Dr. Babay Imre: Információigény az ifjúság védelmében90
Dr. Balázs László: A Pest megyei cigánybűnözésről89
Dr. Tóth Péter: A cigányság beilleszkedéséről69
Dr. Orell Ferenc János: Társadalmi összefogással71
Dr. Bócz Endre: A közlekedési balesetek kriminológiai vetülete51
Dr. Zsiga József: A különösen veszélyes visszaeső bűnözők jogi helyzete, átnevelésük pedagógiai problémái30
Dr. Bócz Endre: A rendőrök ellen elkövetett hivatalos személy elleni erőszak Budapesten79
Dr. Rudas György: A Kriminálstatisztika és kibernetika című tanulmánykötetről (Könyvszemle)116
Dr. Lukács Tibor: Rózsa János: Szexuális bűnözés című könyvéről (Könyvszemle)115
Dr. Kránitz Mariann: A népgazdasági ágazatok elleni bűnözés okairól14
Szentpáli István: A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekményekről13
Dr. Vermes Miklós - Dr. Egressy András: A gazdsági bűnözés néhány kérdése11
Szentpáli István: A gazdálkodásban előforduló korrupciós jelenségekről21
Dr. Kovács József - Dr. Tauber István: A népgazdaság elleni bűncselekmények kriminológiai problémái11
Dr. Pék Sándorné: A bűnözés alakulása az élelmiszeripar területén17
Dr. Wiener A. Imre: A gazdaságpolitika és büntetőjog24
A szovjet kriminológia fejlődéséről és perspektíváiról (Lapszemle)121
Kriminológia, prognosztika, irányítás (Lapszemle)116
Kriminológiai tanulmányok (Lapszemle)124
A megelőzésért (Lapszemle)122
A fiatalkori bűnözés helyzete és okai Bratislavában (Lapszemle)118
A gyermekek és a fiatalok bűnözése elleni harc koordinálása (Lapszemle)123
A fiatalkori bűnözés megelőzésének szervezése (Lapszemle)117
A fiatalkori bűnözés felszámolásának problémái (Lapszemle)121
A komplex szociális programokról (Lapszemle)117
A szocialista társadalomban levő bűnözés okainak elméletéről (Lapszemle)119
A bűnözés megelőzése az általános ügyészségi felügyelet eszközeivel (Lapszemle)120
A visszaeső bűnözésről és a bírósági pszichológiai szakértői véleményről (Lapszemle)122
A huliganizmus elhatárolása az egyéb, együttélésből fakadó jogsértésektől (Lapszemle)118
A bűntettes személyiség tanulmányozásának módszertani problémái (Lapszemle)115
Az egyéniség pszichológiai szakvizsgálata a nemi bűncselekményekkel kapcsolatos ügyekben (Lapszemle)112
A társadalmi kezesség, mint elfelejtett lehetőség (Lapszemle)114
A Polgári Rendőrségnél is szükség van a szociológiai kutatásokra (Lapszemle)120
A közvélemény és az utógondozás (Lapszemle)114
A bűnözés ellen vívott harc pszichológiai problémáinak szektora (Lapszemle)120
A gondatlanságért való felelősség jogi és szociálpszichológiai aspektusai (Lapszemle)118
A sajtó, rádió és a televízió útján folytatott jogpropagandáról (Lapszemle)115
A jogpropaganda hatékony formája (Lapszemle)116
Az állampolgárok jogi nevelése és oktatása (Lapszemle)117
A jogi nevelés és a bűnözés elleni harc kriminológiai rendszabályai (Lapszemle)119
Az ítéletek kötelező végrehajtása (Lapszemle)117
Mi a bűnfelderítési hányados, valóság és csalóka indikátor? (Lapszemle)125
Az NSZK 1975. évi bűnözési statisztikájáról (Lapszemle)118
Bécs közbiztonsági viszonyainak megjavítása (Lapszemle)121
A "rabszabadság" tapasztalatai az USA-ban (Lapszemle)120
A bűnözés prognózisa és a bűncselekmények megelőzése (Lapszemle)116
A lakosság jogi nevelésének módszertani kérdései (Lapszemle)118
Közlekedésrendészet
Dr. Makovecz István: A főváros közlekedésének helyzetéről, a közlekedésrendészeti tevékenységről és a további feladatokról (Interjú)21
Dr. Csiky Antal: A városi forgalom biztonságáért52
Dr. Csiky Antal: A nemzetközi összefogás a közlekedésbiztonság szilárdításáért56
Rózsa Tamás - Sipos László: A terelőútvonalak kijelölésének tapasztalatai83
Selmeczi Károlyné: A légi megfigyelések szerepe a főváros közlekedésében86
Dr. Bócz Endre: A közlekedési balesetek kriminológiai vetülete51
Dr. Irk Ferenc: Közlekedéskriminológiai kutatás Szolnok megyében89
Pongor Sándor: Az ittas állapotban való járművezetés megítéléséről62
Dr. Kenyeres Imre: Az ittasság szerepe a közlekedési balesetekben95
Dr. Perczel Tamás: A gépjárművezetők pszichológiai alkalmasságvizsgálatának problémáiról65
Dr. Jankovics Rezső: A gépjárművezetők egészségügyi alkalmasságának elbírálásáról65
Dr. Szántó Tamás: Gondolatok a közlekedéspszichológiáról73
Gombó Pál: Jogos-e az intézkedés?70
Rendek István: Jogos-e az intézkedés?71
Dr. Szabó Benedek: Valóban jogos-e az intézkedés?72
Gombó Pál: Közbeszólás74
Dr. Vincze Győző: Jogos-e az intézkedés69
Közlekedési statisztika a közlekedésbiztonság szolgálatában (Lapszemle)120
A forgalmi akadályok felderítése és megszüntetése (Lapszemle)119
Környezetvédelem Lengyelországban (Lapszemle)120
Büntetőjogi felelősség és környezetvédelem (Lapszemle)121
A vasúti átjárók felülvizsgálata (Lapszemle)124
Korszerű, rádióval ellátott motorkerékpárok Észak-Rajna-Vesztfáliában (Lapszemle)126
Dr. Csiky Antal: Az adatbankok alkalmazási lehetőségei a közlekedésrendészeti szerveknél68
Közrendvédelem
Ladvánszky Károly: A Szovjet Milícia 60 esztendeje25
Dr. Berkes István: A rendőrség új szolgálati szabályzatáról (Interjú)34
Dr. Bálint Sándor: A Polgári Fegyveres Őrésgről11
Smolarkiewicz: A Varsói Önkéntes Rendőri Szervezet (ORMO) tevékenységéről40
Dr. Nyerges Lajos: Egy szolgálatszervezési módszer alkalmazásának lehetőségei és korlátai43
Kopasz Árpád: A körzeti megbízottak bűnügyi tevékenységének Heves megyei tapasztalatai94
Gonda Imre: A körzeti megbízottak alaptevékenységéről73
Tóth Lajos: A rendőri szervek és a KISZ Ijfú Gárda egységek együttműködése Csongrád megyében90
Gonda Imre: Karhatalmi feladatként végződött körözési akció89
Dr. Bócz Endre: A rendőrök ellen elkövetett hivatalos személy elleni erőszak Budapesten79
Dr. Szalai Imre: A közrendvédelmi szervek önállósága a büntető eljárásban67
Nyerges István: Jogszerű, de helytelen intézkedés74
Dr. Horváth Nándor: Formális jogalkalmazás74
Pogány István: Intézkedéseinket az élethez kell igazítani!75
Őrsi Ferenc: Egy rendőri intézkedés margójára70
Rózsa Tamás: A közterületi szolgálatot ellátó pályakezdő rendőrök munkahelyi beilleszkedéséről78
A közbiztonsági szolgálat zavartalan ellátása (Lapszemle)120
Az önkéntes segítők hatékonyabb közreműködéséről (Lapszemle)126
Határőrség
Gém László: A pártmunka mozgalmi jellegének értelmezéséről és erősítésének lehetőségeiről a BM Határőrségnél (Interjú)26
Gazsó Béla: A választott pártszervek a kiskunhalasi határőrkerületnél79
Vaszkó Imre: Az új határőrizeti szabályzatok és azok értelmezése64
Hortobágyi Rihárd: Hogyan lehetne jobban, egységesebben értelmezni és végrehajtani a szabályzatokat?76
A nagy forgalmú határátkelőhelyek munkájáról és további feladatiról (Konzultáció)34
Kászonyi István: Az államhatár őrizetét elősegítő politikai munka 1976. évi tapasztalatai Baranya megyében89
Kolimár János - Bodor Mihály: Határőr tisztképzés a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán48
Kátai László: Az információ szerepe a határőrizetben40
Új törvény az NSZK Határőrsége személyi állományának összetételéről (Lapszemle)122
Gampe László: A határforgalom ellenőrzésének biztonságára negatívan ható néhány körülményről74
Tűzrendészet
Dr. Kovács Mihály: A tűzmegelőzés területét érintő anyagi szabályok alkalmazásának, érvényesítésének és kikényszerítésének kérdéseiről19
G. Petraneck és R. Schmidt: Nyomok kutatása és biztosítása a tűzmaradványok vizsgálatához37
Tűzoltás komputerrel110
Vezetéselméleti és szervezési, pedagógiai, személyügyi, anyagi cikkek
A. B. Zaharov - I. M. Korocskin: A belügyi szervek új irányítási módszerei és formái52
G. Nadszon: A szakágak közötti irányítás szerve a törzs57
Sz. V. Borogyin: A Szovjetunió Belügyminisztériuma Össz-szövetségi Tudományos Kutató Intézetének eredményei és perspektívái63
Dr. László Ferenc: A szervezési munka alapelvei33
Tóth István: A szervezetrendezés személyi feltételei36
Dr. Nyerges Lajos: Egy szolgálatszervezési módszer alkalmazásának lehetőségei és korlátai43
W. Hürlimann: Hogyan képes a vezetés jobban tájékozódni?35
N. Novij: A milícia szolgálati szervei közötti összeköttetés34
R. Ackermann - H. Jasper: A vizsgálat menetének pontos megtervezéséről38
Németh János: A szervezeti munka fejlesztéséről71
A rovat új célkitűzéseiről (Tudományos élet)48
Dr. Nemes Lászlóné - Dr. Borbándi János: A BM Tudományszervezési Osztály tudományos pályázatáról89
Pályázati felhívás51
Pick Imre: A tudományos kutatómunka elősegítésének parancsnoki feladatairól70
Szrapkó László: Egységes elvek - egységes gyakorlat67
Dr. Baranyó György: A bűnözés elleni harc és az erkölcs44
Jogi normák a vezetés szolgálatában (Lapszemle)112
A csúszó munkaidő bevezetésének feltételei (Lapszemle)116
A Puerto Rico-i rendőrségről (Lapszemle)121
Az olasz rendőrség problémái (Lapszemle)122
A Német Népi Rendőrség tagjainak szolgálati viszonya (Lapszemle)121
Gáti Imréné: Új képzési okmányok a BM tanintézetekben27
Dr. Horváth Ágnes: A szocialista pedagógia jutalmazással, dicsérettel kapcsolatos elveinek érvényesüléséről15
Kolimár János - Bodor Mihály: Határőr tisztképzés a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán48
Dr. Hangyási Gyula: A vezetői továbbképzés tapasztalatai a Budapesti Rendőrfőkapitányságon87
Ferenczi Károly: A vezetői továbbképzés tapasztalatairól68
Dr. Nemes Lászlóné: Időszerű nyelvművelési feladatok és szaknyelvi problémák a Belügyminisztériumban53
Szárai Zoltán: Az oktatástechnikai eszközök az oktató-nevelő munkában106
Rajkó István: A belügyi osztályfőnöki órákról71
Dr. Pál László: A pedagógia szerepe a nyomozó hatóság munkájában59
Gonda József: A szakkifejezések helyes használatáról58
Az országos tanulmányi fizetéskiegészítési programok vizsgálata (Lapszemle)124
Emeljük az ideológiai és az elméleti színvonalat (Lapszemle)123
Szolgálatkezdők gyakorlati kiképzése (Lapszemle)124
Földesi Jenő: A káder- és személyzeti munka helyzete és időszerű tennivalói a Belügyminisztériumban15
Dr. Gerendai László: A káderutánpótlás biztosítása a Győr-Sopron megyei Rendőrfőkapitányságon8
Dózsa Ferenc: A káderpolitikai elvek érvényesülése a Szabolcs-Szatmár megyei Rendőrfőkapitányságon86
J. Marcinkiewich - B. Wardyn: Az informatika, mint a tehetségekkel való gazdálkodás hatékony eszköze40
Olasz Lajos: A szolgálati hely pszichés légkörének, személyiségformáló hatásának néhány problémája52
Létszámhiány akadályozza a svéd bűnügyi rendőrség munkáját (Lapszemle)123
Lorentz Sándor: A Belügyminisztérium lakáshelyzetének néhány kérdéséről61
Szigeti József: Az adminisztrációs munka csökkentésének lehetőségei68
Szociálpolitikai feladatok (Lapszemle)121
A gazdaságossági szemlélet és tevékenység kialakítása (Lapszemle)121
Nemzetközi konferencia a rendőrségi felszerelésekről (Lapszemle)122
Csehik Ferenc: A Budapesti Rendőrfőkapitányság anyagi, technikai ellátottságáról (Interjú)33
Szentes Béla: A belügyi oktatófilmek alkalmazásáról83
V. L. Burmisztrov - V. D. Malkov: Távlati tervezés a belügyi szerveknél40
"Elektronikus segítség" a vezetők kiválasztásához51
Dr. Hudy Zoltán: A polgári állománnyal kapcsolatos személyzeti munka aktuális kérdései62
Lapszemle
Bezpecnost
A "forradalom lovagjának" erkölcsi profilja121
Blick durch die Wirtschaft
A csúszó munkaidő bevezetésének feltételei116
Bulletin der Bundesregiernung
Új törvény az NSZK határőrsége személyi állományának összetételéről122
Cselovek i Zakon
Jogi órák az iskolában118
Der Spiegel
A Lindbergh-eljárás téves volt?123
A heroin kiszorítja a gyenge hatású kábítószereket124
Lopnak a nyugat-berlini rendőrség tagjai125
Die Volkspolizei
Helyzetfelmérő és elemző tevékenység116
A forgalmi akadályok felderítése és megszüntetése119
A Német Népi Rendőrség tagjainak szolgálati viszonya121
Az ellátószolgálat feladatai120
A közbiztonsági szolgálat zavartalan ellátása120
A gazdaságossági szemlélet és tevékenység kialakítása121
Szociálpolitikai feladatok121
Az üldözési-körözési munkáról116
A vasúti átjárók felülvizsgálása124
A szolgálatkezdők gyakorlati kiképzése124
Az önkéntes segítők hatékonyabb közreműködéséről126
Forum der Kriminalistik
A szállítás közbeni lopás elkövetési helyének meghatározása122
A jelentős betöréses lopások tényállás-megállapításához alkalmazott módszerek és eljárások117
A tervszerű eljárás biztosította a folyamatos vizsgálatot és a súlyos bűncselekmények feltárását122
A bűncselekmények vizsgálatánál biztosítani kell a színvonalas vezetői tevékenységet125
A tervezés egyik segédeszköze a naptári terv127
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Egységes rendőri jog készül123
Il Tempo
Az olasz rendőrség problémái122
Il Sole - 24 Ore
Deviza-bűncselekmények Olaszországban122
In Slujba Patrieri
A munkahelyi bíróság Romániában127
Izvesztyija
Az ítéletek kötelező végrehajtása117
Journal of Sciense and Administration
Az országos tanulmányi fizetéskiegészítési programok vizsgálata124
Kriminalistik
Halálos baleset gázboyler használata közben119
Mi a bűnfelderítési hányados, valóság vagy csalóka indikátor?125
Kriminalisticky Sbornik
A televízió mint krimináltaktikai eszköz114
A fiatalkori bűnözés helyzete és okai Bratislavában118
A gyermekek és a fiatalok bűnözése elleni harc koordinálása123
Minőségrontással elkövetett bűncselekmények tapasztalatairól119
A szolgálati kutya szagkövető munkában való alkalmazásának feltételei117
A közvélemény és az utógondozás114
Egy postarabló elfogása122
Egy húsfeldolgozó üzemben elkövetett bűncselekmény124
Egy jelentős népgazdasági kárt okozó felelőtlenség122
A munkavédelmi felügyeleti szervek kapcsolata a rendőrséggel125
Nin
Panaszáradat és jogérvényesítés118
Neue Justiz
A visszaeső bűnözésről és a bírósági pszichológiai szakértői véleményről122
A "megfelelő szellem" hiánya122
Az NSZK igazságügyi szervei hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak az NDK-beli ügyvédekkel szemben119
Tolvajok egyenruhában121
A garázdaság elhatárolása a testi sértéstől125
Neue Zürcher Zeitung
Létszámhiány akadályozza a svéd bűnügyi rendőrség munkáját123
Öffentliche Sicherheit
Az NSZK 1975. évi bűnözési statisztájáról118
A "rabszabadság" tapasztalatai az USA-ban120
Bécs közbiztonsági viszonyainak megjavítása121
A bostoni rendőrség komputerekkel gyorsítja a baleseti segélyszolgálatot121
Panstwo i Pravo
Kriminológiai tanulmányok124
Pentru Patrie
Ismeretlen holttest azonosítása123
Polizei Technik Werkehr
Közlekedési statisztika a közlekedésbiztonság szolgálatában120
Nemzetközi konferencia a rendőrségi felszerelésekről122
Korszerű, rádióval ellátott motorkerékpárok Észak-Rajna-Vesztfáliában126
Police Review
A Puerto Rico-i rendőrségről121
A magnószalagok és a valóság124
Pravda
A "Klub" akció121
Pravna Misl
A pszichológiai kapcsolat megteremtésének taktikája a tanúmeghallgatás során120
Prawo i Zycie
Környezetvédelem Lengyelországban120
A tulajdon védelme Lengyelországban118
Problemy Kriminalistyki
Tudósítás a Myslenicán tartott II. krakkói kriminalisztikai szimpózionról123
Psychológie v ekonomické praxi
A komplex szociális programokról117
Rivisia Militare
A katonai igazságszolgáltatás és büntetési rendszer az Egyesült Államokban124
Sluzba Mo
A Polgári rendőrségnél is szükség van a szociológiai kutatásokra120
A politikai diákság tevékenysége a Belügyi Akadémián126
Szocialiszticseszkaja Indusztrija
Jogi normák a vezetés szolgálatában112
Szocialiszticseszkó Pravo
A nyomozó apparátus munkájának további tökéletesítéséért123
A bolgár büntető törvénykönyv fiatalkorúakra vonatkozó eljárási szabályairól122
Szocialiszticseszkaja Zakonnoszty
A bűntett és a vétség fogalma Angliában és az USA-ban111
A bűnfelderítés értékelési kritériumai114
A sajtó, rádió és televízió útján folytatott jogpropagandáról115
A bűnözés megelőzése az általános ügyészségi felügyelet eszközeivel120
A szovjet kriminológia fejlődéséről és perspektíváiról121
A fiatalkori bűnözés megelőzésének megszervezése117
A jogpropaganda hatékony formája116
Az anyagi kár megtérítése a büntető eljárásban116
Az egyéniség pszichológiai szakvizsgálata a nemi bűncselekményekkel kapcsolatos ügyekben112
Az együttműködők bűnösségének megállapítása csoportos bűnügyekben114
A bűnözés ellen vívott harc pszichológiai problémáinak szektora120
A bírói gyakorlat a visszaeső bűnözés elleni harcban119
A fiatalkori bűnözés felszámolásának problémái121
A tudományos-technikai eszközök felhasználása a bűnüldözésben119
Az állam a fejlett szocialista társadalomban120
A bűnüldöző szervek információval való ellátása124
Szovjetszkoje Goszudarsztvo i Pravo
A jogi kibernetika problémái119
A szocialista társadalomban levő bűnözés okainak elméletéről119
Kriminológia, prognosztika, irányítás116
A bűntettes személyiség tanulmányozásának módszertani problémái115
Vitaülés a jogsértések okait tárgyaló monográfiáról111
Az állampolgárok jogi nevelése és oktatása117
A gondatlanságért való felelősség jogi és szociálpszichológiai aspektusai118
A jogi nevelés és a bűnözés elleni harc kriminológiai rendszabályai119
A kriminalisztika a tudományos-technikai forradalomban119
A bűnözés prognózisa és a bűncselekmények megelőzése116
A bűnözés elleni harc alapvető irányai című könyvről117
A lakosság jogi nevelésének módszertani kérdései118
A kriminalisztika általános elmélete és a részleges kriminalisztikai elméletek123
Szovjetszkaja Milicija
Hatékony eszköz113
A huliganizmus elhatárolása az egyéb, együttélésből fakadó jogsértésektől118
A megelőzésért122
Emeljük az ideológiai és az elméleti színvonalat123
Lángoló évek krónikájából115
Az oktatás hatékonyságának fokozásáról122
Új Szó
Elnyerik méltó büntetésüket119
Zamedelszko Zname
A társadalmi kezesség, mint elfelejtett lehetőség114
Zycie Gospodarcze
Büntetőjogi felelősség és környezetvédelem121
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem