Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.503

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Belügyi Szemle 1981. január-december

A Belügyminisztérium központi folyóirata - XIX. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: BM Oktatási és Közművelődési Csoportfőnökség
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.536 oldal
Sorozatcím: Belügyi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz. Összesített tartalommutatóval.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Politikai cikkek
Dr. Horváth István: Az MSZMP XII. kongresszusa határozatainak végrehajtásából a Belügyminisztériumra háruló feladatok3
Dr. Pál Antal: A Belügyminisztérium fejlesztési célkitűzései a VI. ötéves terv időszakában13
Ferenczi Mihályné - Orbán Antal - Felföldi László - Berdó Ferenc: A Belügyminisztérium munkájának önkéntes segítőiről (Körinterjú)20
Kotvász István - Dr. Szalma László: A belügyi tudománypolitika megvalósításának helyzete3
Nagy Tibor: A büntetés-végrehajtás helyzetéről és feladatairól (Interjú)24
Andics Jenő: A kutatómunka hatékonyságának néhány társadalmi feltételéről40
Szakali József: A népi ellenőrzés a kongresszusi határozat egységes végrehajtásának szolgálatában3
Dr. Siklósi György: Az 1980-as bűnügyi helyzet értékeléséről (Interjú)19
Dr. Raft Miklós: A tanácsi és a rendőri szervek együttműködése3
Dr. Szijártó Károly: A bűnözés helyzetéről, főbb vállalkozásairól és néhány bűnüldözési kérdésről (Interjú)15
Csiba Károly: A KISZ X. kongresszusa előtt3
Dr. Herner Ernő: Új üzemelési formákról a kereskedelemben (Interjú)22
Fábián László: Pártpolitikai munka a szombathelyi rendőrtiszthelyettes-képző iskolán77
N. N. Scsolokov: A közrend megszilárdításának aktuális kérdései3
Dr. Vincze Lukács: A Budapesti Rendőrfőkapitányság munkájáról (Interjú)21
Dr. Berkes István: Az államigazgatási eljárás általános szabályainak korszerűsítése3
Dr. Garamvölgyi Károly: A Vám- és Pénzügyőrség tevékenységéről (Interjú)26
Illisz László: Még egyszer a személyzeti munkáról3
Dr. Rátonyi Sándor: A népgazdaság és társadalmi tulajdonvédelmi területi rendőri szervek működési feltételeiről (Interjú)23
Dr. Györök Ferenc: Tízéves a Rendőrtiszti Főiskola3
Dr. Siklósi György: A nemzetközi kriminalisztikai szimpozionok munkájáról és jelentőségéről (Interjú)28
Ladvánszky Károly: A forró nyomon üldözés a korszerű nyomozás alapvető módszere3
Dr. Ábel László: A BM Határőrségnél folyó erkölcsi és politikai nevelés időszerű kérdései12
Egri László - Farkas Sándor - Jelenszky Márton - Kállai Sándor - Koppány József - Könczöl Sándor: Az ellenforradalmárokkal szembeni helytállásról (Körinterjú)23
Dr. Horváth István: Emlékezés és tanulság3
A szocialista országok kriminalisztikai szimpozionairól (Körinterjú)22
Balázs József: A Reagan-kormányzat külpolitikájáról3
Nagy József: A BM Forradalmi Rendőri Ezred 10 éves tevékenységéről (Interjú)39
Állambiztonság
Dankó László: A fellazítási politikai kialakulása, ideológiai háttere, szakaszai II. rész37
Dr. Baranyó György: A Felderítők, hírszerzők című könyvről116
Dr. Finszter Géza: A célzat bizonyítása az izgatás tényállásában37
Egri László - Farkas Sándor - Jelenszky Márton - Kállai Sándor - Koppány József - Könczöl Sándor: Az ellenforradalmárokkal szembeni helytállásról (Körinterjú)23
Dr. Kovács Lajos: Az állam elleni izgatás és a közösség megsértése47
Dr. Horváth István: Emlékezés és tanulság3
Titkos háborúk történetéből
Gyilkosság a Zahori Szállóban83
A Léopoldville-i gyilkosság81
A kétarcú Mike I. rész72
A kétarcú Mike II. rész78
A Napfelkelte akció72
Akciók a határmenti körzetekben I. rész71
Akciók a határmenti körzetekben II. rész69
A hajómérnök73
Johnny, a walesi kém I. rész76
Johnny, a walesi kém II. rész75
Johnny, a walesi kém III. rész77
Hollós Ervin - Lajtai Vera: Az USA budapesti követségének szerepe a magyarországi ellenforradalomban70
Bűnüldözés, kriminalisztika
Krimináltechnika, kazuisztika
Hoffer Lajos: Festékdarabok törésvonal-azonosítása egy cserbenhagyás nyomozásakor113
Dr. Földes Vilmos - Dr. Virágos Kis Erzsébet - Dr. Kósa Ferenc: A betömött száj kriminalisztikai értékelése vízből kifogott holttesteknél119
Dr. Leisztner László - Dr. Szántó József: A Népstadion metróállomáson bekövetkezett robbanás vizsgálata114
Dr. Major Ágnes - Dr. Gábor István: Az erőszakos közösülés bizonyításának orvosszakértői lehetőségei121
Szobotka József: Eszköznyomok azonosítása egy cserbenhagyás nyomozásakor113
Szilák Jolán: Újságcikkek szerzőjének megállapítása kriminalisztikai nyelvészeti szövegelemzéssel114
Dr. Krajcsovics Pál: A Belügyminisztérium állandó rendőrorvos szakértőinek munkájáról75
Tavaszi László - Bálint István: Egy mérgezési tünetekkel járó közúti baleset vizsgálata112
Dr. Vári Antal: A szagazonosítás-szagkonzerválás a bizonyítékok rendszerében56
Hoffer Lajos: A tettes felderítése ujjnyomok segítségével116
Dr. Krajcsovics Pál: Tájékoztató a VIII. rendőrorvosi tudományos ülésről35
Szilák Jolán: Korunk kommunikációs zavarai43
Dr. Bujtás Piroska: Szakértők közreműködése egy, áldozatát cserbenhagyó gépjárművezető felderítésében115
Varsányi Zsolt: Ellentmondás feloldása nyomszakértői eszközökkel111
Dr. Gábor István: Az erőszakos közösülés bűnjeleinek orvosszkértői vizsgálata119
Zankó Károlyné: Gyújtogató betörőtolvaj elfogása ujjnyom-azonosítással109
Krimináltaktika
Szabó Endre: A fővárosi betörések helyszíni szemléiről (Tükör)28
Dr. Dobos János: Egy szignalizáció története63
Dr. Hajnal Anna: A társadalmi tulajdonban bűncselekménnyel okozott károk megtérülésének helyzete19
Dr. Jacsó István: A védői jogok gyakorlásáról49
Dr. Tauber István: A bűnözési térképrendszerek, információs rendszerek és a gyakorlati bűnüldöző munka kapcsolata57
Dr. Bodrogi Károly: Blöff vagy logikai hipotézis (Reflexió)67
Dr. Hontvári Emil: Eltünéssel leplezett élet elleni bűncselekmények85
Dr. Szijártó Károly: A bűnözés helyzetéről, több változásairól és néhány bűnüldözési kérdésről (Interjú)15
Dr. Jármai Tibor - Dr. Kárpáti Zoltán: A nyomozások megszüntetésének okairól90
Dr. Tóth Mihály: A zár alá vétel alkalmazása a nyomozás során13
Dr. Herner Ernő: Új üzemelési formákról a kereskedelemben (Interjú)22
Dr. Gyöngyi Gyula: A védői jogok gyakorlásáról (Reflexió)63
Kérdő Sándor: A szaktanácsadói állásfoglalások elkészítésének Csongrád megyei tapasztalatai (Reflexió)66
Dr. Dobos János: Modell a bűncselekménysorozatok felderítéséhez13
Dr. Aradi Béla: A vagyoni szankciók alkalmazásának feltételeiről51
Dr. Karasszon Dorottya: A zár alá vétel gyakorlatáról (Reflexió)65
Dr. Berta lajos: Az üzemanyag-utalványok megszüntetésének bűnügyi tapasztalatai93
Dr. Baranyó György: A rendőrkapitányságok nyomozó hatósági munkájáról (Tükör)32
Dr. Irk Ferenc: Az üzemi balesetek és a büntető eljárás16
Dr. Rátonyi Sándor: A népgazdaság és társadalmi tulajdonvédelmi területi rendőri szervek működési feltételeiről (Interjú)23
Dr. Baranyó György: A krimináltaktika erkölcsi és etikai vonzásairól (Konzultáció)31
Dr. Hegedűs András: Az őrizetbe vétel és az előzetes letartóztatás egymáshoz való viszonya (Reflexió)65
Kudlik Imre: A pénzügyi-gazdasági ellenőrzés problémái (Reflexió)67
Dr. Borbarát Béla: Az ismeretlen tettesek felderítéséről14
Dr. Siklósi György: A nemzetközi kriminalisztikai szimpozionok munkájáról és jelentőségéről (Interjú)28
Vámos Ferenc: Elektronikus adatrögzítés és feldolgozás a kiemelt bűncselekmények nyomozásánál56
Dr. Kádár András: Egy felmentő ítélet tanulságai67
Dr. Szabó István: A forró nyomon üldözésről (Párbeszéd)81
Dr. Dobos János: Az utazóbűnözők forró nyomon üldözése85
Dr. Váry László: A nagyvárosi közbiztonsági és közlekedésrendészeti szervek részvétele a forró nyomon üldözésben89
Dr. Bencze Lajos - Torma László: A forró nyomon üldözés tapasztalatai Baranya megyében92
Ladvánszky Károly: A forró nyomon üldözés a korszerű nyomozás alapvető módszere3
Dr. Nyiri Sándor: A nyomozások hatékonyságáról17
Karuczka Józsefné: A társadalmitulajdon-védelmi bizottságok feladata és tevékenységük főbb módszerei66
Dr. Halász László: A nyomozó hatósági munka és az ügyfélfogadás (Reflexió)70
Gergelyné Dr. Barta Erika: Mindenki köthet üzletet? (Reflexió)73
Dr. Vass Barnabás: A pótnyomozások elrendelésének okai91
A szocialista országok kriminalisztikai szimpozionjáról (Körinterjú)22
Dr. Kertész Imre: A szocialista országok belügyminisztériumainak XIII. Nemzetközi Kriminalisztikai Szimpozionja43
Dr. Egressy András: A szaktanácsadói közreműködés a gyakorlatban63
Dr. Kerék Pál: A bűnüldöző szervek és a sértettek viszonyáról (Reflexió)72
Dr. Kacziba Antal: Az aszódi javítóintézet - bűnüldözési szempontból83
Dr. Monszpart Gyula: Az ismeretlen tettesek felderítésének helyzete Budapesten52
Dr. Zsiga Tibor: A bűnüldöző munka erkölcs és etikai kérdéseiről (Reflexió)63
Varga Bálint: A tűzoltóság és a rendőrség együttműködése a tűz- és káreseteknél87
Kriminálmetodika
Ferenczi Mihályné: Rablássorozat vizsgálata100
Horváth Ferenc: Tanácsi alkalmazott vesztegetés-sorozatának felderítése106
Dr. Medvigy Ferenc: Takarékszövetkezet sérelmére elkövetett csalás vizsgálata109
Fasnik Gyula: Külföldi állampolgár sérelmére, külföldiek által elkövetett emberölés tetteseinek felderítése100
Józsa Miklós: Magánlakásban elkövetett rablások nyomozása108
Tóth Ferenc: Egy cserbenhagyásos baleset vizsgálata112
Schuszter György: Egy vagonfosztogató bűnözőcsoport leleplezése116
Dr. Martinkó Károly: Egy perújítási eljárás tapasztalatai99
Csibi András - Pintér László: Sorozatbetörést elkövető veszélyes bűnöző elfogása105
Hallai Imre: Visszaélés-sorozat a rokkantsági nyugdíjak megállapításánál110
Dr. Kristóf András - Bánfi Sándor: Egy utazóbűnöző-csoport felderítése99
Jankai István - Dr. Birta János: Egy fosztogató banda leleplezése104
Ferenczy Mihályné: Csoportosan elkövetett természet elleni erőszakos fajtalanság vizsgálata108
Dr. Vári Antal: Farmernadrágokkal elkövetett üzérkedés vizsgálatának tapasztalatai114
Dr. Paál Elemér - Török István - Vass László: Emberölés felderítése97
Csibi András - Pintér László: Nagy összegeket követelő, élet elleni fenyegetéssel zsaroló tettes elfogása103
Szalontay Zoltán: Kvarcórákkal elkövetett üzérkedés vizsgálata110
Hamza József: Többhelyszínes emberölés ismeretlen tettesének felderítése101
Tóth Ferenc - Kétyi Károly: Szállodai tűzesetek nyomozása107
Dr. Balla György - Mezei Lászlóné: Takarékszövetkezet sérelmére elkövetett sikkasztás nyomozása110
Dr. Kristóf András - Piros Zoltán: Nyereségvágyból elkövetett emberölés nyomozása93
Sövényi György - Pandus József: Rablás felderítése99
Dr. Fekete Ágnes Eszter: Termelőszövetkezetek kiegészítő tevékenységében elkövetett visszaélések104
Zsiga Ferenc: Egy fiatalkorú közösség kriminogén tényezői109
Gonda József: Fegyveres bűnözők felkutatása, elfogása munkásőrök segítségével97
Ivánkovits Róbert: Egy bűnözőcsoport felderítése101
Dr. Kacsóh József - Dr. Zalai Péter: Egy korrupciós ügy vizsgálatának tapasztalatai105
Tóth Ferenc: Külföldi állampolgár által elkövetett közlekedési baleset vizsgálata112
Dr. Riedl László: Embercsempészés bűntettének nyomozása100
Dr. Stein Magdolna: Hamis valuta forgalmazásának vizsgálata105
Hargitai Lajos: Emberölés nyomozása109
Vámosi György: Betöréssorozat felderítése figyeléssel113
Ungvári Sándor: Mérgezéssel végrehajtott emberölés tetteseinek felderítése97
Bezzeg József - Bujáki István - Dósai Sándor: Hétvégi házak fosztogatóinak felderítése101
Dr. Vári Antal: A FÜSZÉRT sérelmére elkövetett fosztogatások nyomzása106
Rolkó István: Öngyilkosságnak álcázott emberölés bizonyítása107
Ambrus István: Sorozatrablás tetteseinek felderítése112
Dr. Medvigy Ferenc: Visszaélések a nyíregyházi Volán-Dózsa SC autósport szakosztályánál116
Horváth Dénes: Fogdából szökött őrizetesek elfogása100
Sövényi György - Serényi Róbert: Lakásban elkövetett rablás nyomozása103
Szalontay Zoltán: Üzérkedés vizsgálata106
Közbiztonság
Ferenczi Mihályné - Orbán Antal - Felföldi László - Berdó Ferenc: A Belügyminisztérium munkájának önkéntes segítőiről (Körinterjú)20
Matók Béla: A körzeti megbízotti szolgálat újjászervezése a fővárosban13
Ádám László: A belügyi szervek árvízvédekezéssel kapcsolatos feladatai85
Kopasz Árpád: Nevelőmunka a közbiztonsági és közlekedési állománynál8
Tonhauser László: Városi közbiztonsági ellenőrző szolgálat vagy razzia?53
Gárgyán Balázs: Gondolatok a könnyűzenei rendezvények biztosításáról (Reflexió)69
Dr. Kiss Imre: Rendőri jelenlég a közterületeken (Reflexió)74
A közbiztonsági szolgálat hatékonyságáról (Konzultáció)29
Gombkötő István: A járőr- és mozgóőrszolgálat szervezésének és ellátásának tapasztalatai, fejlesztésének további lehetőségei55
Bakos Sándor: Az ellenőrző szolgálat végrehajtásáról (Reflexió)65
Dr. Honti János - Dr. Várnai László - Dr. Megyeri Péter: Karhatalmi intézkedés katasztrófahelyzetben82
Mondvai János: Fegyveresen szökött csehszlovák sorkatona elfogása90
Pásztor László: Fegyveres bűnözőcsoport felszámolása razziával79
Lőrincz János: A könnygázszóró gumibot kialakítása62
Szemán Sándor: Kevés-e a tudatosság? (Reflexió)67
Gál Gyula: A közbiztonsági parancsnoki elemző, értékelő munkáról (Reflexió)68
Dr. Kunsági Nándor: Hatékony volt-e a hatékonyságról szóló konzultáció? (Reflexió)69
Foki Ernő: A járőr- és mozgóőrszolgálatról (Reflexió)74
Ferencz Lajos: A vegyivédelemről (Reflexió)74
Böröcz László: A körzeti megbízotti szolgálat helyzete99
Krizsán Gyula: A körzeti megbízott munkájáról (Párbeszéd)79
Közlekedés
Machó Márta: A járművezetés veszélyhelyzeteinek megoldási lehetőségeiről59
Festő János: Az önkéntes rendőrök szerepe a főváros közlekedésbiztonságának javításában89
Hodula Attila: A forgalomirányító központ hatása a forgalombiztonságra91
Dr. Csiky Antal: A közlekedéspolitikai koncepcióból és a továbbfejlesztésből fakadó főbb rendőri feladatok43
Tóth Vilmos: Tapasztalatok a takarékosságról (Reflexió)69
Kopasz Árpád: Nevelőmunka a közbiztonsági és közlekedési állománynál8
Siska Tamás - Dr. Márton József: Az ittas járművezetést befolyásoló tényezők21
Orbán Sándor: A hatásköri és illetékességi szabályok érvényesülése a közlekedési nyomozó hatóságok munkájában86
Hodula Attila: A fővárosi gyalogosközlekedés biztonságáról90
Selmeczi Károlyné: Közlekedésszervezés, forgalombiztonság38
Horváth Gyula Géza - Antal Ferenc - Tóth Csaba: Zsebszámológépek alkalmazása a közlekedési balesetek vizsgálatánál63
Dr. Váry László: A nagyvárosi közbiztonsági és közlekedésrendészeti szervek részvétele a forró nyomon üldözésben89
Dr. Csiky Antal: A pedagógusok közlekedési nevelőmunkájának támogatása15
Dr. Dallos György: A halálos kimenetelű közlekedési balesetekről (Reflexió)69
Orbán Sándor: A közúti akciók szerepe a közlekedésbiztonság szilárdításában97
Igazgatásrendészet
Beregszászi Kálmán: A rendőrhatósági kényszerintézkedések alkalmazásának néhány problémája (Reflexió)78
Dr. Horváth József: A parancsnoki figyelmeztető levelek alkalmazása Vas megyében94
Zsunyi István: A munkavégzés feltételeiről (Reflexió)78
Dr. Raft Miklós: A tanácsi és a rendőri szervek együttműködése3
Dr. Baraczka Róbertné: A hatósági jogalkalmazás helye, szerepe és módjai a közbiztonság védelmében33
Gazdag Miklós: A többletmunkáról (Reflexió)67
Sárközi Ferenc: Alapvető rendőri kötelesség (Reflexió)68
Pályi Gábor: A rendőri felügyelet és kitiltás alkalmazása Hajdú-Bihar megyében91
Kámány Éva: A hatényabb munka gátjai (Reflexió)64
Dr. Füredi Árpád: Pest megyei tapasztalatok (Reflexió)66
Molnár László: Lopás történt (Reflexió)68
Dr. Berkes István: Az államigazgatási eljárás általános szabályai korszerűsítése3
Tóth Ferenc: A belügyi szervek környezet- és természetvédelmi tevékenységéről11
Dr. Árvai Árpád: A tanácsi és a rendőri szervek együttműködése Bács-Kiskun megyében52
Dr. Duschek Lajos - Dr. Nagy Károly: A rendőrhatósági kényszerintézkedések alkalmazásáról10
Valent János: Együttműködés a tanácsi szervekkel (Reflexió)71
Dr. Papp Antal: A vezetés előtti italfogyasztás megítélése (Reflexió)72
Dr. Margitai Domokos: A közveszélyes munkakerülőkkel szembeni rendőri eljárásokról62
Dr. Fellegi László: A közveszélyes munkakerülés miatt indított eljárásokról (Reflexió)64
Határőrség
Nagy Dezső: A gyakorló csapatszolgálatról - a hallgató szemével66
Belovai Illés - Szilvási József: A határőrségnél folyó tervezőmunkáról61
Dr. Kováts Zsolt - Dr. Sági László: A kihasználtság és a veszteségek alakulása a határőr szolgálatikutya-állományban96
Pásztor László: Fegyveres bűnözőcsoport felszámolása razziával79
Szilvási József: A határőr magasabb egységeknél folyó törzsmunka hatékonyságáról52
Berka István - Ferenczi Sándor: A határőrizettel kapcsolatos adatgyűjtés és feldolgozás korszerűsítésének lehetőségei21
Dr. Ábel László: A BM Határőrségnél folyó erkölcsi és politikai nevelés időszerű kérdései12
Belovai Illés: A határőrizeti információról (Reflexió)67
Tűzrendészet
Bleszty János: A tűzvédelmi üzemmérnökök képzéséről94
Tóth Ferenc - Kétyi Károly: Szállodai tűzesetek nyomozása107
Bukovits István: A budapesti tűzoltási tevékenység néhány főbb kérdésének vizsgálata55
Szalay László: A tűzkeletkezési okok elemzésének tapasztalatai103
Varga Bálint: A tűzoltóság és a rendőrség együttműködése a tűz- és káreseteknél87
Személyügy, oktatás, kiképzés
Személyügy
Dr. Nyerges Lajos: Fejlesztési lehetőségek a személyügyi munkában68
Ferenczi Mihály: A flukturáció következményei80
Dr. Fehér Géza: Gondolatok a személyzeti- és a kádermunka egyes kérdéseihez57
Dr. Gelencsér István: A minősítés központi kérdés a személyügyi munkában (Reflexió)65
Kürti István - Tepliczky Miklós: A határőrség sorozott állományából továbbszolgálatot vállaló, pályakezdő rendőrök beilleszkedéséről96
Sillai Árpád: A személyzeti munka fejlesztési lehetőségeiről (Reflexió)66
Belovai Illés: A minősítésekről59
Varga András: A volt irodai állományúak szolgálati korkedvezménye55
Kovács Sándor: Gondok a személyügyi munka gyakorlatában59
Szövényi György: A tesztlapos minősítési rendszer használhatóságáról (Reflexió)60
Wenhard Miklós: A követelményszint és az erkölcsi-anyagi megbecsülés összhangjáért (Reflexió)62
Illisz László: Még egyszer a személyzeti munkáról3
Dr. Hudy Zoltán: Hivatásos szolgálat - fegyveres szolgálat - korkedvezmény51
Dr. Hegyi Ernő: Valóban jogos-e a korkedvezmény? (Reflexió)71
Oktatás, kiképzés
Balogh Mária: Szuggesztív pedagógia az idegen nyelvek oktatásában54
Szabó László: Az osztályfőnöki megismerés módszerei81
Dr. Györök Ferenc: Tízéves a Rendőrtiszti Főiskola3
Dr. Bollók Sándor: A szuggesztív pedagógiai módszerek pszichológiai vonatkozása (Reflexió)74
Dr. Kovács József: Az oktatás és a tudomány egysége41
Dr. Bökönyi István: Az osztályfőnök lehetőségei a hallgatók megismerésében73
Dr. Balázs László: A bűnügyi nyomozóképzés specializálásáról56
Dr. Kunsági Nándor: A sokoldalú megismerésért (Reflexió)66
Anyagi-, technikai és pénzügyi cikkek
Dr. Pál Antal: A Belügyminisztérium fejlesztési célkitűzései a VI. ötéves terv időszakában13
Melczer László: A szolgálati gépjárművek gazdaságos élettartamának meghatározása42
Znamenák István: A VI. ötéves tervidőszak feladatai a gépjárműszolgálatnál (Reflexió)62
Koós Márton: A gépjárműszolgálat néhány időszerű feladatáról89
Jogi cikkek
Dr. Hajnal Anna: A társadalmi tulajdonban bűncselekménnyel okozott károk megtérülésének helyzete19
Nagy Tibor: A büntetés-végrehajtás helyzetéről és feladatairól (Interjú)24
Dr. Lovas Katalin: A védett madarak befogásának jogi megítélése (Reflexió)79
Dr. Horváth Anna: Gazdasági bűnözés - gazdasági bűncselekmények28
Rostás István: A jogos védelem értelmezése és alkalmazása a szabálysértési eljárásban33
Dr. Szigligeti Tibor: Egyes jogszabályi változásokból fakadó problémák50
Dr. Tóth Tihamér: A bűncselekmények magánszemély sértettjeinek kártalanítása40
Dr. Vass Éva: A megrovás alkalmazásáról57
Madácsi Imre: A büntető jogszabályok megváltozásának hatása a bűnözés megítélésére81
Dr. M. Tóth Károly: A természetkárosítás és a lopás halmazata (Reflexió)75
Dr. Tóth Mihály: A dolog elleni erőszak fogalmának értékelése a gyakorlatban26
Kriminológia
Dr. Dávid Gábor: A bűnelkövetés oksági struktúrája45
Gyurkó László: Csövesek? (Reflexió)76
Dr. Panyi Béláné: Az erőszakos és garázda cselekmények cigány elkövetőiről (Reflexió)81
András Ferenc: A külkereskedelem bűnügyi helyzetéről97
A munka nélküli jövedelmek kriminogén hatásai és elvonásuk lehetőségei (Konzultáció)32
Dr. Mokány József: Dr. Kisszékhelyi Ödön: Drogokkal való visszaélés a hazai fiatalok körében című kandidátusi értekezéséről51
Dr. Kovács Balázs - Pintér Mihály: A közúti szállítás során elkövetett bűncselekmények vizsgálatának tapasztalatai61
Heiszám Zoltán: Idősorelemzési módszerek alkalmazása71
Wéber Henrik: A fiatalkorúak csoportosulásai a fővárosban (Reflexió)76
Király Sándor: Még egyszer a csövességről (Reflexió)77
Dr. Garai József: A rablások alakulása Baranya megyében97
Bártfai Imre - Dr. Korinek László: A magyarországi bűnözés alakulásának tendenciája és esetleges kapcsolata az árszínvonallal10
Dr. Siklósi György: Az 1980-as bűnügyi helyzet értékeléséről (Interjú)19
Varga László: A csövesek világáról61
Horváth Nándor: Az áruszállítások során elkövetett visszaélésekről (Reflexió)69
Dr. Tóth Péter: A visszaeső fiatalkorúak Csongrád megyében91
Dr. Dávid Gábor: A felderítetlenségi hányadosról (Reflexió)67
Tátrai Miklós: Nem bűnözők a csövesek, de (Reflexió)72
Dr. Hougel Iván - Kiss Ernő: A szektoriális gazdasági kapcsolatok körében tapasztalt bűnözésről86
Dr. Szabó András: A kriminálinformatika hasznossága, szükségessége47
Ján László: Kultúrpolitika és ifjúságvédelem52
Dr. Hegedűs Sándor: Elidegenedési tendenciák a fiatalok körében (Reflexió)63
Dr. Horváth Sándor - Dr. Csanádi György: A társadalmi tulajdon elleni bűncselekmények alakulása Csongrád megyében86
Dr. Kunsági Nándor: Nevelőintézeti fiatalok (Reflexió)65
Füstös Béla - Kovács Gábor: A lakásszövetkezeteknél folytatott vizsgálatok tapasztalatai87
Végh Sándor: A halálos kimenetelű közlekedési balesetek megelőzése90
Horváth József: A prognóziskészítés módszertani tapasztalatai79
Heiter Sándor: Az idegenforgalommal kapcsolatos bűnözés Veszprém megyében85
Váczi András: Börtönszerű nevelőotthon vagy nevelőotthon-szerű börtön? (Reflexió)73
Dr. Orbán István: Gondolatok a gyermek- és ifjúságvédelem időszerű kérdéseiről95
Madácsi Imre: A büntető jogszabályok megváltozásának hatása a bűnözés megítélésére81
Dr. Horváth Sándor - Dr. Csanádi György: A tanácsi és költségvetési szervek vagyonbiztonságának helyzete Csongrád megyében94
Dr. Korinek László: A latens bűnözés vizsgálatának jelentősége és szükségessége57
Sebestyén Gábor - Horváth Ferenc: Bűnismétlés - visszaeső bűnözés - alvilág68
Dr. Kovács Balázs: Az árdrágítások miatt indított eljárások tapasztalatai93
Dr. Vavró István: A bűnözés prognózisáról20
Dr. Székely János: Az elítéltek nevelésének lélektani alapjairól33
Tátrai Miklós: Gyermekek és rendőrök58
Nagy Dezső: A nyugati filmek hatásáról (Reflexió)56
Zsoldos Ferenc: Az idegenforgalom bűnügyi kihatásai Vas megyében83
Tóth László: Az általános fogyasztási és értékesítés szövetkezetek bűnügyi helyzetéről92
Vezetés, szervezés
Karuczka József: Gondolatok a vezetés és a szervezés kapcsolatáról57
Belovai Illés - Szilvási József: A határőrségnél folyó tervezőmunkáról61
Bujdosó Ödön: Az értékelőtiszt munkájáról (Párbeszéd)76
Dr. Sőreg István: Észrevételek egy interjúhoz (Reflexió)63
Szilvási József: A határőr magasabbegységeknél folyó törzsmunka hatékonyságáról52
Szemán Sándor: Kevés-e a tudatosság? (Reflexió)67
Berka István - Ferenczi Sándor: A határőrizettel kapcsolatos adatgyűjtés és feldolgozás korszerűsítésének lehetőségei21
Vámos Ferenc: Elektronikus adatrögzítés és feldolgozás a kiemelt bűncselekmények nyomozásánál56
A. B. Zaharov: Adatvédelem a belügyi szervek egységes, automatizált információkereső rendszerében12
Dr. Nyerges Lajos: A számítógép belügyi alkalmazásának helyzete és lehetőségei (Konzultáció)32
Tudományos élet
Dankó László: A fellazítási politika kialakulása, ideológiai háttere, szakaszai. II. rész37
Dr. Dávid Gábor: A bűnelkövetés oksági struktúrája45
Kotvász István - Dr. Szalma László: A belügyi tudománypolitika megvalósításának helyzete3
Andics Jenő: A kutatómunka hatékonyságának néhány társadalmi feltételéről40
Dr. Mokány József: Dr. Kisszékelyi Ödön: Drogokkal való visszaélés a hazai fiatalok körében című kandidátusi értekezéséről51
Dr. Horváth Anna: Gazdasági bűnözés - gazdasági bűncselekmények28
Rostás István: A jogos védelem értelemezése és alkalmazása a szabálysértési eljárásban33
Dr. Baraczka Róbertné: A hatósági jogalkalmazás helye, szerepe és módjai a közbiztonság védelmében33
Melczer László: A szolgálati gépjárművek gazdaságos élettartamának meghatározása42
Dr. Katona Géza: Az Egyesült Nemzetek Szervezetének kongresszusa a bűnmegelőzésért37
Dr. Szabó András: A kriminálinformatika hasznossága, szükségessége47
Dr. Horváth Anna: A büntetési elméletek fejlődése című disszertáció vitájáról31
Dr. Finszter Géza: A célzat bizonyítása az izgatás tényállásában37
Dr. Borsányi Ildikó: Egy főiskolai jegyzet margójára42
Dr. Nemes Lászlóné: A Magyar Pszichológiai Társaság V. országos tudományos konferenciájára46
Dr. Tóth Tihamér: A bűncselekmények magánszemély sértettjeinek kártalanítása40
Dr. Krajcsovics Pál: Tájékoztató a VIII. rendőrorvosi tudományos ülésről35
Selmeczi Károlyné: Közlekedésszervezés, forgalombiztonság38
Szilák Jolán: Korunk kommunikációs zavarai43
Dr. Kovács József: Az oktatás és a tudomány egysége41
Dr. Kovács Lajos: Az állam elleni izgatás és a közösség megsértése47
Dr. Kertész Imre: A szocialista országok belügyminisztériumainak XIII. Nemzetközi Kriminalisztikai Szimpozionja43
Boros Béla: A rendőretikai kutatások szerepe és jelentősége a szocialista etikában47
Koltainé Dr. Tóth Márta: Szervezet, információ, kommunikáció44
Könyvszemle
Dr. Baranyó György: A Felderítők, hírszerzők című könyvről116
Dr. Gönczöl Katalin: A kriminológiai és kriminalisztikai tanulmányok XVII. kötetéről119
Dr. Vavró István: Vigh József: Kauzalitás, determináció és prognózis a kriminológiában című könyvéről117
Dr. Nyerges Lajos: A bűnözés anatómiája117
Dr. Horváth Tibor: Gondolatok egy új tankönyv megjelenéséhez115
Dr. Sági László: Dr. Kováts Zsolt: A szolgálati kutya alkalmazása a határőrizetben című könyvéről119
Dr. Fehér Lenke: A visszaeső bűnelkövetők tipológiája című könyvről117
Dr. Szamel Lajos: Kovacsics József: Bevezetés az államigazgatási informatikába című könyvről114
Major Sándor: Buda Béla: Az empátia - a beleélés lélektana című könyvéről113
Egyéb
Kimutatás a Belügyi Szemlében 1980-ban megjelent cikkekről és azok szerzőiről128
Rigó József: Az üzemrendészet helyzetéről (Párbeszéd)80
Tódor János: Egy nagyberuházás vagyonvédelmének biztosítása (Reflexió)71
Olvasói vélemények a Belügyi Szemle januári számának cikkeiről75
Arláth Péterné: A nemzeti vagyon védelme a biztosítással94
Olvasói vélemények a Belügyi Szemle februári számáról69
Halmai Győző: A Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet társadalmitulajdon-védelmi tevékenysége48
Olvasói vélemények a Belügyi Szemle márciusi és a Külföldi Figyelő 32. számának cikkeiről69
Gömbös Ervin: Számítástechnikai rendszerek jogi eszközökkel való védelme17
Olvasói vélemények a Belügyi Szemle áprilisi számáról65
Olvasói vélemények a Belügyi Szemle májusi számáról70
Dr. Nyerges Lajos: Olvasói vélemények a folyóirat cikkeiról (Tükör)33
Szpisják Judit - Sipiczki Mátyásné: A népgazdasági ellenőrzés helyzete a gazdálkodó tevékenység rendszerében (Reflexió)62
Lapszemle
Arbeiter Zeitung (Ausztria)
Rendőrök pszichikai vizsgálattal való kiválasztása122
Basler Zeitung (Svájc)
A svájci Büntető Törvénykönyv revíziója123
A svájci büntető eljárás123
Ceskoslovenska kriminalistika (Csehszlovákia)
A vallomás helyszíni ellenőrzése122
Der Spiegel (Német Szövetségi Köztársaság)
A kábítószer-fogyasztás megelőzése125
Terroristák126
Kerülő út Kenyán át127
Nemzetközi elektronikus nyomozás122
Die Polizei (Német Szövetségi Köztársaság)
Vezető rendőrtisztek képzésének értékelési kísérlete124
Vezetői tevékenység a rendőrségnél127
Forum der Kriminalistik (Német Demokratikus Köztársaság)
Egy anyagraktári tűzeset vizsgálata122
Műkincslopások felderítése127
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Német Szövetségi Köztársaság)
Új adatvédelmi tövvény Rajna-Pfalzban124
Az albán büntetőjogról122
Új irányelvek a bűnügyi rendőrségi iratok, adattárok és kartotékok védelméről124
Frankfurter Rundschau (Német Szövetségi Köztársaság)
Jelentés az új büntető perrendtartási eszközök alkalmazásáról123
Handelsblatt (Német Szövetségi Köztársaság)
A bolti lopásokban növekszik a nők aránya124
A gazdasági bűnözés és az okozott kár nagysága125
In slujba Patriei (Románia)
Gyors, sikeres közbelépés127
Az "Interurbán" akció121
A büntetőintézetekből szabadultak ellenőrzése123
Több mint közönséges kikérdezés120
Jeune Afrique (Franciaország)
Halálbüntetés Afrikában124
Journal of Police Science and Administration (Egyesült Államok)
A járőrszolgálat fokozásának hatásai125
A személyleírások pontosságának romlása az idő múltával127
A rendőri tevékenység hatékonyságának mérése127
A rendőrség szerepe és a magasbb fokú oktatás125
Kriminalistik (Német Szövetségi Köztársaság)
A letartóztatások száma tükrözi-e a rendőrség szellemét?122
Az áruló cipőtalpnyom123
Új ifjúságvédelmi törvénytervezet az NSZK-ban127
Veszélyben a törvény előtti egyenlőség?125
Vezetőszerepek a női büntetés-végrehajtási intézetekben127
A bűnözés Los Angelesben127
A világméreteket öltő vandalizmus leküzdésének lehetőségei121
Az erőszakos közösülések sajátosságai121
Kriminalisticky Sbornik (Csehszlovákia)
A csempészekről119
A viktimológia fontos tényező a bűnözés megelőzésében120
Betöréses lopássorozat122
A mikronyomok felhasználása125
Üzérkedés a zsebszámológépekkel125
A helyszíni szemle, mint az információk egyik alapvető forrása124
A bűncselekmény helyszínén végzett alapos munkáról123
Egy eredményes forró nyomon üldözés124
Halál a fojtogatás után122
A cigányfiatalok bűnözővé válásának okairól124
Betöréseslopás-sorozat felderítése124
A névtelen levél írójának felderítése120
Gyilkosság felderítése a körözött személy csontváza alapján121
A nyomozás a felderítés egyik eszköze122
Sok kicsi sokra megy118
Gépkocsizó készenléti egységek119
Le Figaro (Franciaország)
Biztonsági berendezés a párizsi könyvtárakban125
Le Monde (Franciaország)
A francia büntető törvénykönyv módosítása124
Moderni Rizeni (Csehszlovákia)
A gazdasági bűnözésről124
Moncada (Kuba)
Az örök fiatalok125
Neue Zürcher Zeitung (Svájc)
Ki érdemel szigorúbb büntetést?125
Newsweek (Egyesült Államok)
Börtönlázadások Amerikában125
Police Review (Anglia)
Ügyviteli költségek a rendőrsége126
Polizei Technik Verkehr (Német Szövetségi Köztársaság)
Vizsgadrukk a vezetői engedély megszerzésekor124
Biztonság 1980-ban126
Az NSZK-beli és a nyugat-európai rendőri irányítóközpontok szervezete126
Halogénlámpák a gépkocsiban126
A lopás- és hamisításbiztos rendszámtáblák és az automatizált körözés perspektívái126
A vandalizmus milliós károkat okoz125
A járművezetők viselkedése veszélyhelyzetben126
A "Légy partner a közlekedésben" akció a szabályok betartásának fellazulásához vezet122
A rövidhullámú adó-vevők rádiókapcsolat tartásának határai123
A rendőrség-e a felelős a nagyvárosok forgalmi dugóiért?124
Gépjárműalkatrész-lopások az NSZK-ban125
Problemy Kryminalistyki (Lengyelország)
Nemzetközi együttműködés a bűnözés elleni küzdelemben126
Patkónyomok felhasználása egy betörési ügyben125
Bőrkesztyűnyomok azonosítása125
Igazságügyi orvosszakértő közreműködése gyilkosság felderítésében124
Egy gyilkosság tettesének azonosítása rajzolt portré segítségével126
Revue Internationale de Police Criminelle (Franciaország)
Egy leleplező kisujj125
Rudé Pravo (Csehszlovákia)
A CSSZSZK közlekedésbiztonsága124
A közúti közlekedés ellenőrzése120
Sluzba MO (Lengyelország)
Társadalmi nevelési tanácsadó szolgálat126
Egy zsaroló felderítése124
Szocialiszticseszko Pravo (Bulgária)
A videomagnetofon-felvételek alkalmazásáról121
A közrend durva megsértése fogalmának értelmezéséről121
A követelt tárgyak és okiratok felmutatásának lényege és jogi következményei125
A nyomozás elrendelésével kapcsolatos néhány kérdés123
A mentő manőver123
A bírósági felügyelet szerepe123
A bűncselekmény sértetteinek fogalma123
A hivatali bűncselekmények büntetési tételei119
Szocialiszticseszkaja Zakonnoszty (Szovjetunió)
A vizsgálat programozása119
A televízió és a jogpropaganda121
Az elektrográfiai úton készült másolatok kriminalisztikai vizsgálata122
A tudományos kutatások koordinálása122
A bűnözés elleni harc szervezése121
A hirtelen felindulásban elkövetett bűncselekmények ismérvei122
Az ifjúságvédelmi bizottságok megelőző munkája119
A visszaeső bűnözés elleni komplex küzdelem121
A vizsgáló és a rendőrség munkatársai együttműködésének jogi alapjai117
Szovjetszkaja Juszticija (Szovjetunió)
Jogpropaganda a rádióban117
Szovjetszkaja Milicija (Szovjetunió)
A programot a viktimológia diktálja123
Szovjetszkoje Goszudarsztvo i Pravo (Szovjetunió)
A depönalizáció társadalmi és jogi alapjai123
A bűnözés elleni intézkedések perspektivikus tervezése122
A fiatalkorúak bűnözésének megelőzése Vietnamban121
Time (Egyesült Államok)
Rendőri "adatgyűjtő szövetkezetek" is működnek126
Zeszyty Naukowe (Lengyelország)
A Polgári Rendőrség, mint társadalmi intézmény121
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem