1.018.261

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Belügyi Szemle 1983. január-december

A Belügyminisztérium központi folyóirata - XXI. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: BM Oktatási és Közművelődési Csoportfőnökség
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.524 oldal
Sorozatcím: Belügyi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Összesített tartalommutatóval.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Politikai cikkek
Dr. Gajdócsi István: A tanácsi és a rendőri szervek együttműködése Bács-Kiskun megyében1/6
Kazán István: A kádermunka demokratizmusa, érvényesülésének főbb kérdései1/19
Dr. Fehér Géza: A rendőri munka és a bűnmegelőzés összefüggéseiről (Interjú)1/28
Dr. Diczig István: Vélemények a Belügyi Szemléről1/41
Jenovai Lajos: A fiatalok helye, szerepe a Bács-Kiskun megyei Rendőrfőkapitányságon2/3
Dr. Szalma László: A belügyi tudományos munka 10 éve2/13
Dr. Földes István: A Belügyminisztérium személyi állományának egészségügyi ellátásáról és helyzetéről (Interjú)3/3
DR. Borbarát Béla: Kapitányságvezetők országos értekezlete. A parazita életmódot folytatók elleni rendőri fellépésről (Interjú)3/20
Dr. Szijártó Károly: A bűnüldözés néhány aktuális feladata a bűnözés tükrében4/3
Tóth Ferenc: A KGST Forgalombiztonsági Munkacsoportjának tízéves tevékenysége (Interjú)4/17
Dr. Héra Attila: A tűzesetek vizsgálata, a rendőrség és a tűzoltóság együttműködése5/3
Daróczi András: Szolnok megye bűnözési és bűnüldözési helyzetéről (Interjú)5/32
Dr. Horváth István: Számvetés és előremutatás6/3
Tóth József: A külföldiek hazánkban tartózkodásának szabályairól (Interjú)9/26
Dr. Szijártó Károly: A bűnüldöző szervek tevékenységéről és összehangolt feladatairól7/3
Dr. Kuti Béla - Dr. Simon Tihamér - Dr. Szűcs János: A bűnözés alakulásáró, a hatékonyabb bűnüdözés lehetőségeiről (Körinterjú)7/28
Dr. Csikós József: A belügyi tájékoztatás néhány időszerű kérdéséről8/3
Dr. Szabó László: A Kék Fény és a hatásmechanizmus8/9
Dr. Nagy Károly: Az igazgatásrendészeti feladatok egyszerűsítéséről, korszerűsítéséről (Interjú)8/23
Dr. Csiba István - Dr. Bodor Endre: A szervezett jellegű bűnözés megnyilvánulásai a fővárosban9/3
Kötvász István: A Belügyminisztériumban folyó agitációs és propagandamunkáról 9/24
Ladvánszky Károly: Interjú a körzeti megbízotti szolgálat néhány időszerű kérdéséről10/3
Dr. Ábel László: A kongresszus szellemében11/3
RAjnai Jenő: A Belügyminisztériumban működő szakszervezeti szervek tevékenységéről11/30
R. Sz. Belkin: A kriminalisztikai nyilvántartás fejlődése és egyes rendszereinek működése12/3
Csiba Károly: A Belügyminisztérium központi és terüeti szerveinél folyó közművelődési tevékenységről (Interjú)12/17
Állambiztonság
Dr. Pajcsics József - Dr. Zalai Péter: Az izgatás és a közösség megsértése bűncselekmények minősítésének tapasztalatai2/8
Csefkó Tamás: Izgatás bizonyítása nyomszakértői véleménnyel6/115
Garamvölgyi György: A nyugati propaganda hatásának torz következményei7/85
Dr. Pajcsics József: A kémkedés törvényi tényvállásáról12/11
Titkos háborúk történetéből
Az LH-181-es járat I. rész1/67
Az LH-181-es járat II. rész2/78
A thaiföldi bevetés3/67
Egy tűszmentési akció kudarca4/73
A Vörös Zenekar I. rész5/74
A Vörös Zenekar II. rész6/77
A Macska I. rész8/79
A Macska II. rész7/80
Hét nehéz év I. rész9/63
Hét nehéz év II. rész10/91
Beépülés az Abwehrstelle - 107-be11/72
A CIA "ügynöke"12/68
Bűnüldözés, kriminalisztika
Krimináltechnika, kazuisztika
Hoffer Lajos: Egy rendhagyó személyi sérülés vizsgálata1/112
Dr. Vári Antal: A modus operandi nyilvántartásról (Reflexió)2/74
Dr. Gábor István - Tóth Péter: Komplex szakértői vizsgálat halált okozó ittas járművezetés bizonyításában2/114
László János: Gépjármű önkényes elvételének bizonyítása nyomszakértői véleménnyel3/109
Varsányi Zsolt: Halálos közúti baleset gondatlan okozásának bizonyítása nyomszakértői véleménnyel4/111
Kárászi Attila: Jogellenes belföldi tartózkodás, közokirat-hamisítás írás- ésokmányszakértői bizonyítása5/112
Juhász László: Hamis okiratok egy csalássorozatban (Reflexió)9/76
Molnár János: A kerületi bűnügyi technikai munkáról (Párbeszéd)6/83
Csefkó Tamás: izgatás bizonyítása nyomszakértői véleménnyel6/115
Ági Lajos: A közlekedési balesetek egy korszerű vizsgálati módszeréről7/72
Jó imre: Egy műtét utáni haláleset vizsgálata7/114
Juhász László: Totószelvény hamisításának bizonyítása technikai vizsgálatokkal8/114
Tóth István: A fegyverszakértők és a nyomozók együttműködéséről9/95
Nagy Lajos: Személygépkocsitól származó latens nyomok láthatóvá tétele UV - és infravörös fotótechnikával9/113
Dr. Szántó József: Ismeretlen holttest azonosítása vegyész-szakértői vizsgálattal10/118
Dr. Leisztner László: Lontainé Santora Zsófia: Polinorf tulajdonságok vérfoltokban című kandidátusi értekezéséről11/52
Dr. Máthé Ilona: Hajsérülés kimutatása élet elleni bűncselekményben11/122
R. Sz. Belkin: A kriminalisztikai nyilvántartá sfejlődése és egyes rendszereinek működése12/3
Dr. Lontainé Santora Zsófia: Az Rh-antigének vérfoltokból történő meghatározása alacsony ionerősségű közegben12/34
Dr. Szántó József: A szakértői tevékenység rendszerelméleti megközelítése12/37
CSefkó Tamás: A bűnügyi helyszínelő gépkocsi korszerűsítéséről10/50
Tóth István: Jogos védelem vagy emberölés?112/312/3412/3712/502/119
Krimináltaktika
Erdős Géza: A társadalmi tulajdon védelme és a számítástechnika1/55
Bitó István: A forró nyomon üldözés helyzete egy megyeszékehlyi rendőrkapitányságon1/73
Dr. Nyilasi Gyula: Típushibák a nyomozás során1/55
Szabó Endre: A felderítési eredményesség javításáról (Konzultáció1/74
Dr. Nyilasi Gyula: A személyi körülmények vizsgálata1/84
Kovács Ferenc: Valóban eltűnt? (Reflexió)2/18
Antal László: A fővárosi rablások nyomozásáról (Párbeszéd)3/74
Dr. Bárkányi Pál: A szignaizációkról3/84
Dr. Sódor István: Az indokolatlanul elhúzódó nyomozásokról4/79
Dr. Bodor Endre: Még egyszer az elhúzódó nyomozásokról5/69
Dr. Láng László: Megszólal-e a helyszín?5/80
Dr. Polt Péter: A számítógépes bűnözés6/60
Dr. Monszpart Gyula: A nyomozás időszerűségéről6/65
Dr. Ocskovszky János: A veszélyes tűnözők és a faitalkorúak rendőrhatósági kényszeríntézkedés alá vonásának aktuális kérdései6/69
Dr. Szíjártó Károly: A bűnöldöző szervek tevékenységéről és összehangolt feladatairól7/3
Dr. Dobos János: A felderítés centrumai7/15
Ritter Zoltán: A rablások nyomozásáról7/76
Dr. Róth Ágnes: A nyomozások elhúzódásának okairól 7/77
Dr. Hadnagy Lajos: A Pápai Rendőrkapitányság munkájáról7/88
Dr. Horváth József: Tapasztalatok az utazóbűnözésről7/92
Dr. Harangi István: Az ellenőrző szervek szerepe a visszaélések felderítésében8/28
Dr. Rábai Ferenc: Két gondolat a helyzsíni eljárásokról8/62
Szabóné Nagy Teréz: Vétségi nyomozás a gyakorlatban10/8
Dr. Halász András: A kóros elmeállapot néhány büntetőeljárás-jogi vonatkozása a nyomozási szakaszban10/71
Dr. Vári Antal: Bizonyítási lehetőségek a gazdasági bűncselekmények nyomozásakor10/100
Dr. Tóth Tihamér: A sértett vallomásának felvételel és értékelése11/10
Krajczár Gyula: Kérdőjelek a házipénztári pénzkezelésről szóló rendelet gyakorlati alkalmazásában11/61
Dr. Kamarás Péter: Bizonyítás az élősdi bűncselekmények felderítésében11/68
Jankai István: A nyomozás elrendelés előzményei11/69
Dr. Molnár Ervin - Dr. Molnár László: Az ügyészi és rendőri együttműködés megyei tapasztalatai11/78
Kunszt Tivadar: Nyomdai termékek előállítása során elkövetett visszaélések11/91
Balogh Kálmán: A tanúkihallgatások néhány gyakorlati problémájáról12/62
Kudlik Imre: Az új üzemeltetési formák árnyoldalai12/63
Pethő József: A személykörözésről 12/73
Kriminálmetodika
Dr. Bőcz Endre - Dr. Garam Judit: Közvetett bizonyítékok a nyomozás során és a tárgyaláson1/97
Dr. Mészár József: Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés1/101
Zsoldos Ferenc: Külföldi eredetű játékautomatikákkal történt visszaélések vizsgálata1/105
Tóth Ferenc: Cserbenhagyás bizonyítása írásszakértő segítségével1/109
Dr. Olasz József: Emberölés elkövetőjének felderítése2/100
Társadalmi tulajdont károsító betörés2/107
Vidra Imre: Évekig tartó csalássorozat vizsgálata2/110
Paudits Sándor - Somlyai Zoltán: Leplezett emberölés felderítése3/95
Kovács Endre: Új módszerrel elkövetett betörés és lopás nyomozása3/99
Zsila József - Szabó Béla: Visszaélés gázolajjegyekkel3/105
Arvas József: Lőfegyverrel elkövetett emberöls tetteséne felderítése4/94
Dr. Vári Antal - Tóbiás Péter: Gyújtogatás vagy műszaki hiba?4/103
Tóth ferenc: Gázolás a járdaszigeten4/108
Kesztyűs Rudolf: Rablás nyomozása5/97
Sövényi György - VArga Béla: Gyermekkorúak sorozatos megrontásának nyomozása5/102
Gránitz László: Kirabolt tolvajok5/107
Dr.Láposi lőrinc - Hamza József - Dr. Fürjes József: Emberölés biztosítási csalás indítékából6/107
Kocsmár Gézáné Dr.: Harmincmillió forint kárt okozó csalás, sikkasztás és vesztegetés6/100
Numan György: Erőszakos közösülési kísérletsorozat nyomozás6/112
Dr. Zsiga Tibor: Egy üzletilopás-sorozat bizonyítása7/103
Bély László: Halált okozó testi sértés bizonyítása7/107
Dr. Birta János: Fuvarozási csalássorozat7/111
Pintér Sándor: Egy bűnszövetség felszámolása8/96
Dr. Horváth József - Dezső Gyula. Postabetörők felderítése8/104
Kunszt Tivadar: Egy ABC-áruházban elkövetett visszaélés-sorozat vizsgálatáról8/110
Sebestyén Gábor: Élősdi életmódot folytató bűnözőcsoport tevékenységének felderítése9/100
Bencsik istván - Csákvári Iván: Nyereségvágyból elkövetett emberölés nyomozása9/105
Pap Imre: A XIII. kerületi IKV sérelmére elkövetett csalás és hűtlen kezelés vizsgálata9/110
Dr. Kocsmár Gézáné: Botrányos ingatlankisajátítás10/109
Rosta László: Egy üzletbetörés-sorozat felderítése10/113
Dr. Bodor Tibor: A Pinkerton magánnyomozóiroda működésének tanulságai11/102
Dr. Diós Erzsébet: Fémjelek hamisítása11/107
Dr. Kristóf András: Kirakatbetörők felderítése11/112
Zubor Lajosné: Egy pótnyomozás tanulságai11/116
Dr. Kocsmár Gézáné: Tervezési díj elszámolásával elkövetett csalás nyomozása12/105
Jankai István: A totóbotrány felderítéséről12/109
Szabó István - Németh János: Egy különösen veszélyes szökött bűnöző felkutatása12/113
Közbiztonság
Dr. Pálvölgyi István: A körzeti megbízotti tömegkapcsolatok szélesítésének lehetőségei a városokban1/44
Dr. Lőwinger Gábor: EGy körzeti megbízott munkájáról (Reflexió)1/58
Koszecz László: Magnetofon és rádió használata a közterületi szolgálatban (Reflexió)1/60
Buchmüller György: A rendőri jelentések, feljelentések színvonalának növeléséről1/88
Hattyár Péter - Iszály György: A személyszállító vonatok rendőri ellenőrzésének tapasztalatai2/95
Völgyi Istvánné: A közbiztonsági szolgálat információrendszerének fejlesztéséről3/44
Dr. Janicsák József: A rendőri karhatalom kirendelése és működése a végrehajtási eljárásban!/61
Szilvási Ferenc: Az önkéntesrendőri tanácsadói csoportok szervezésének és működésének első tapasztalatai5/91
Dr. M. Tóth Károly: A környezetvédelmi feladatokról7/63
Horváth Gyula Géza: Személyhívó rádióhálózatok alkalmazása a rendőri szolgálatban8/16
Dr. Lőwinger Gábor: A körzeti megbízotti szolgálatról9/78
Ladvánszky Károly: Interjú a körzeti megbízotti szolgálat néhány időszerű kérdéséről10/3
Gál Gyula: A körzeti megbízotti szolgálat helyzetéről10/10
Nagy István: A körzeti megbízotti szolgálat a rendőri szervezet alapja (Reflexió)10/21
Takáts Tibor: A körzeti megbízott tekintélye (Reflexió)10/24
Bujdosó Lajos: A személyes példamutatásról (Reflexió)10/26
Dr. Kochanovszki Zsófia: A rendőri karhatalom kirendeléséről (Reflexió)10/89
Dr. Szabó István: A rendőrség fegyverhasználati jogáról11/81
Dr. Lőwinger Gábor: A rendőri kényszerítő eszközök alkalmazásának fővárosi tapasztalatai11/88
Deutsch Ottó: A Nazareth rock-koncert biztosítása12/95
Közlekedés
Selmeczki Károlyné: Az ideiglenes forgalomkorlátozásokról2/90
Lencsés Károly: A gépjárművek környezetszennyezéséről3/89
Tóth Ferenc: A KGST Forgalombiztonsági Munkacsoportjának tízéves tevékenységéről (Interjú)4/17
Pausz Ferenc: A kollíziós diagramok szerepe a balesetek megelőzésében4/85
Dr. hegedűs László: A gépjárművezetői engedélyek visszavonásáról (Reflexió)5/72
Dr. Hodula Attila - Sipos László: A gyalogosközlekedés és a forgalomtechnikai eszközök6/95
Dr. Gaug Károly: Közlekedésjogi szakszeminárium7/53
Ági Lajos: A közelekdési balesetek egy korszerű vizsgálati módzseréről7/72
Lantos László: Enyhíthetők-e a belvárosi parkolási gondok?8/86
Dr. Irk Ferenc: Ellenőrzés, büntetés és balesetmegelőzés9/10
Pausz Ferenc: A gépjárművek szénmonoxid-kibocsátásának ellenőrzése (Reflexió)9/61
Dr. Felbárt Jenő: a közelekdési igazgatás reformjáról9/92
Dr. Holló Péter: Összefüggés a közúti balesetek típusa, kimenetele és oka között10/81
Lencsés Károly: A konfliktustechnika módszere a balesetek megelőzées érdekében (Reflexió)10/88
Dr. Jankó Domonkos: A közúti közlekedés biztonságának 1982. évi helyzetéről11/96
Schiffer János: A közúti közlekedési igazgatás szervezeti változtatásáról (Reflexió)12/61
Festő János: Az ittas vezetőkkiszűrése a forglaomból12/84
Várhegyi Sándor: A gyalogosbalesetekről12/101
Igazgatásrendészet
Dr. Gajdócsi István: A tanácsi és a rendőri szervek együttműködése Bács-Kiskun megyében1/3
Dr. Berkes István: A magyar állampolgárság című kötetről (Könyvszemle)2/115
Hattyár Péter - Iszály GyörgY. A személyszállító vonatok rendőri ellenőrzésének tapasztalatai2/95
Dr. ocskovszky János: A veszélyes bűnözők és a fiatalkorúak rendőrhatósági kényszerintézekdés alá vonásának aktuális kérdései6/69
Dr. M. Tóth Károly: A környezetvédelmi feladatokról7/63
Dr. Nagy Károly: Az igazgatásrendészeti feladatok egyszerűsítéséről, korszerűsítéséről (Interjú)8/23
Hégely Ferenc. A nyilvános szabálysértési tárgyalások preventív jellegéről (Reflexió)8/78
Hattyár Péter: A rutinszerű jogalkalmazás és a törvényesség9/56
Dr. Szendrei Géza: Szabálysértés lőfegyverrel, légpuskával12/77
Határőrség
Bakondi György: Tapasztalatok, elképzelések a határforgalom ellenőrzésében1/51
Parádi József: A határőrizet erői (Reflexió)1/62
Prókai Béla: a kerületparancsnokságok belső munkájának tervezéséről és szervezéséről2/64
Vaszkó Imre: A határőrizet megszervezésének időszerű elvi és gyakorlati kérdései3/57
Dr. Babos Albert: Kandidátusi értekezés a határőrcsapatok vezetésének további korszerűsítéséről4/40
Sallai János: Iskola és gyakorlat (Reflexió)5/71
Szabó János: Az erőkifejtés összepontosításának jellemzői a határőrkerületnél6/19
Prókai Béla: A határőrkerületek vezetése korszerűsítésének lehetőségeiről9/53
Szabó János: Az erőkifejtés összpontosításának megjelenése és fejlődése a határőrizetben10/50
Dr. Ábel László: A kongresszus szellemében11/3
Pitcz Zoltán - Kovács Gyula: A függővitorlázó szerkezetek felhasználása tiltott határátlépésre11/65
Czukor József - Erdős Sándor: A kiképzés és a határforgalom ellenőrzése12/89
Tűzrendészet
Bleszity János: A számítógép alkalmazásának lehetőségei a tűzoltóságok hírközpontjaiban1/47
Dr. Vári Antal - Tóbiás Péter: Gyújtogatás vagy műszaki hiba?4/103
Dr. Héra Attila: A tűzesetek vizsgálata, a rendőrség és a tűzoltóság együttműködése5/3
Bukovics István: A tűzmegelőzési munka szervezésének néhány elméleti kérdése9/39
Személyügy, oktatás, kiképzés
Személyügy
Kazán István: a kádermunka demokratizmusa, érvényesülésének főbb kérdései1/6
Tátrai Miklós: A káderek áramoltatásáról3/64
Dr. Harangi István: A BRFK tiszthelyettesi utánpótlásáról (Tükör)4/24
Dr. nyerges lajos: A belügyi nyugdíjasok helyzetéről (Tükör)7/39
Dr. Kis Géza: A nyomozói állomány feszültségeinek és munkamotivációinak vizsgálata8/43
Dr. Gelencsér Gyula: A hivatástudat fejlesztésének célja, főbb feladatai és módszerei a rendőrségi parancsnoki nevelőmunkában9/33
Tátrai Miklós: A pályakezdő rendőrök helyzete Heves megyében10/106
Bartók istván: A rendőri pályafutásomról - nyugdíjazásom után11/70
Törő Imréné: Egy irodai állományú nyugdíja szemével12/64
Oktatás, kiképzés
Dr. Bökönyi István: A belügyi képzési rendszer továbbfejlesztésének lehetőségei4/30
Simon László - Bátorfi GyörgY: A Belügyminisztérium tanintézeteiben folyó levelező oktatásról!/89
Sallai János: Iskola és gykaorlat (Reflexió)5/71
Dr. Szabolcsi János: A belügyi képzési rendszer továbbfejleszésének lehetőségei (Reflexió)6/74
Dr. Borsány Ildikó -Dr. Turai Tamás: Tudományos diákköri mozgalom a Rendőrtiszti Főiskolán9/44
Simon László: Pedagógiai kísérlet a hallgatói aktivitás fokozásáért9/86
Tóth Béla: A tudományos továbbképzés új rendszere11/45
Dr. Illár Sándor: A krimináltaktika új tankönyve11/49
Csiba Károly: A Belügyminisztérium központi és területi szerveinél folyó közművelődési tevékenységről (Interjú)12/17
Dr. Opál Sándor: Gondolatok a belügyi tudományos kutatások tudományelméleti és rendszertnai problémáiról12/25
Tátrai Miklós: pedagógia, kriminológia, gyermekvédelem12/54
Czukor József - Erdős Sándor: A kiképzés és a határforglaom ellenőrzése12/89
Anyagi-, Technikai és Pénzügyi cikkek
Dr. Földes István: A Belügyminisztérium személyi állományának egészségügyi ellátásáról és helyzetéről (Interjú)2/13
Bogár András: A ruházati ellátás fejlesztéséről2/61
Szűcs János: Takarékosabb gépkocsihasználat (Reflexió)9/60
Jogi cikkek
Dr. Pajcsics József - Dr. zalai Péter: Az izgatás és a közösség megsértése bűncselekmények minősítésének tapasztalatai2/8
Dr. Kiss Lajos: A hamis szakvélemény és a szaktanácsadói felvilágosítás egyes büntetőjogi kérdései2/29
Dr. Vókó György: A mellékbüntetések végrehajtásával kapcsolatos rendőri feladatokról2/55
Dr. Selmeczi István: A szerződéses üzemeltetés néhány büntetőjogi kérdése3/15
Dr. Zalai Péter: A motívum és a célzat a Btk.-ban3/34
Dr. Halász András: A jogorvoslat és a megszüntetett nyomozás folytatása3/33
Dr. Bárkányi Pál: A szignalizációkról3/84
Dr. Antal Péter: A védői munka és a fiatalkorúak5/66
Dr. Hegedűs László: A gépjárművezetői engedély visszavonásáról (Reflexió)5/72
Fluckné Dr. Papácsy Edit: Új jogszabályok az ügyvédek és a jogtanácsosok működéséről6/9
Dr. Kovács József: A gazdaság büntetőjogi védelme az európai szocialista országokban6/30
Dr. Margitai Domokos: Tízesztendős a jogalkalmazás jogpolitikai irányelveiről szóló határozat6/54
Dr. Frech Ágnes: A kábítószerrel való visszaélésről7/66
Dr. Diós Erzsébet: Az idegenforglaom jogi útvesztői7/98
Dóráné Dr. Sutya Ildikó. A kiskereskedelmi és vendéglátóipari üzletek szerződéses üzemeltetésének polgári peres tapasztalatairól8/65
Dr. Kiss Daisy. A bíróság elé állítás gyakorlatáról8/92
Dr. Irk Ferenc: Ellenőrzés, büntetés és balesetmegelőzés9/10
Dr. Polt Péter: A szerződées üzemeltetésből adódó egyes büntetőjogi problémák megoldásának lehetséges módjai9/18
Hattyár Péter: A rutinszerű jogalkalmazás és a törvényesség9/56
Dr. Halász András: A kóros elmeállapot néhány büntetőeljárás-jogi vonatkozása a nyomozási szakaszban10/71
Dr. Tóth Tihamér: A sértett vallomásának felvétele és értékelése11/10
Dr. Polt Péter: A környezet- és a természetkárosítók büntetéséről11/25
Dr. Balla Péter: A tippadás jogi megítéléséről11/55
Dr. Szabó István: A rendőrség fegyverhasználati jogáról11/81
Dr. Pajcsics József: A kémkedés törvényi tényállásáról12/11
Kriminológia
Dr. Dobos János: A lakásbetörések helyzete1/11
Miklós András - Dr. Varga Péter: Az ismeretlen tettesek felderítésének alakulása Bács-Kiskun megyében 1975-1981-ben1/79
Kérdő Sándor: Az év végi mérlegbeszámolók meghamisításának Csongrád megyei tapasztalatairól1/91
Dr. Korinek László: A latens bűnözés első hazai megközelítéséhez (Reflexió)2/72
Dr. Babay Imre: A fiatalkorúak bíróság elé állításáról (Reflexió)2/73
Dr. Orbán István: Az alkoholizmus hatása a gyermek- és ifjúságvédelemre2/85
Dr. Zsiga József: A bűnözés megelőzésének elvi és gykaorlati kérdései3/27
Dr. Savanya Imre - Dr. Olasz józsef: Az alkoholizmus ellenirendőri küzdelem Csongrád megyében3/79
Dr. Szíjártó Károly: A bűnüldözés néhány aktuális feladata bűnözés tükrében4/3
Dr. Csiba István - Dr. Bodor Endre: A fővárosban élő lumpen elemek helyzetéről4/9
Dr. hegedűs Sándor: A munkakerülő életmódról a fiatalok körében4/58
Dr. Vásárhelyi Alfréd: A Centrum Áruházak áruvédelméről4/66
Dr. Simek Zsófia: Képmutatás nélkül a narkomániáról (Reflexió)4/69
Dr. vavró István: A bűnmegelőzés helyzetéről5/15
Dr. Árvay József. a veszélyeztetettség megelőzése5/24
Dr. Nyerges Lajos: A deviáns magatartások és a rendőri bűnmegelőzés (Konzultáció)5/39
Dr. Cséka Ervin - Dr. Bakóczi Antal. Az emberölés kriminológiája című kandidátusi értekezéséről5/48
Blaha Ede. A belkereskedelemben bevezetett új üzemeltetési formákkal kapcsolatos bűnügyi tapasztalatokról5/87
Kratkóczki Ferenc: A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése6/87
Dr. Svraka Gyula. A Székesfehérvári Könnyűfémmű Vállaltnál működő utógondozási intézet 10 éves tapasztalatairól6/92
Dr. Korinek László: A lakosság értékítélete a bűnügyi munkáról és a feljelentések elmaradásának okai7/22
Dr. Nemes Lászlóné: Az indulati bűncselekmények a kriminálpszichológia tükrében7/58
Dr. Vigh József: A kriminológia feladatai és a társadalompolitika8/44
Dér Mária: A rehabilitáció lehetőségei és határai8/70
Sebestyén Gábor: Az élősdi életmódról (Reflexió)8/76
Dr. Horváth Sándor - Dr. Róth Imre: A kiegészítő és kisegítő gazdaságok Csongrád megyében8/89
Dr. Csiba István - Dr. Bodor Endre: A szervezett jellegű bűnözés megnyilvánulásai a fővárosban9/3
Tonhauser László: Szervezett bűnözés?9/48
Dr. Egressy András: Kriminológiai tényezők a belkereskedelemben11/18
Dr. Nyerges Lajos: A munkaterápiás kényszer-alkoholelvonó kezelésről (Konzultáció)11/38
Tatrai Miklós: Pedagógia, kriminológia, gyermekvédelem12/54
Vezetés, szervezés
Dr. Mogyoros László: Megjegyzések a személyi állomány munkaterhelésének kérdéséhez (Reflexió)1/61
Dr. Szalma László: A belügyi tudományos munka 10 éve2/3
Wenhard Miklós: Elmulasztott lehetőségek a nyomnyilvántartásban2/68
Völgyi Istvánné: A közbiztonsági szolgálat információrendszerének fejlesztéséről3/44
Bacskó János: igazodik-e a szervezet a feladatokhoz (Reflexió)3/63
Nagy József: A komplex tervezés problémáiról (Reflexió)4/71
Budainé Hamar Gizella - Lantos Béla: a fogalmi rendszert egységesítő szaktezauruszok kialkaítása az automatizált irányítási rendszerekben5/53
Dr. Söreg István: A bűnmegelőzés egységes rendszere és szabályozása5/61
Dr. Leisztner László - Dr. Tarján Gézáné: A sorbanállási elmélet alkalmazása a Belügyminisztériumban6/14
Újhelyi Gabriella: A belügyi információs tezaurusz készítésének néhány problémája7/47
Horváth Gyula Géza: A kisszámítógépek alkalmazásának kilátásai a rendőri munkában10/75
Dr. Turi-Kováts Attila - Nemes János: CB-rádió a rendőri munkában11/58
Tudományos élet
Koltainé Dr. Tóth Márta: Az "Új tudományos cikkek és tanulmányok" című tájékoztató értékelése1/33
Dr. Kiss Lajos: A hamis szakvélemény és a szaktanácsadói felvilágosítás egyes büntetőjogi kérdései2/29
Dr. Zsiga József: A bűnözés megelőzésének elvi és gyakorlati kérdései3/27
Dr. Zalai Péter: A motívum és a célzat a Btk.-ban3/34
Dr. Bökönyi István: A belügyi képzési rendszer továbbfejlesztésének lehetőségei4/30
Dr. Babos Albert: Kandidátusi értekezés a határőrcsapatok vezetésének további korszerűsítéséről4/40
Dr. Cséka Ervin: Dr. Bakóczi Antal: Az emberölés kriminológiája című kandidátusi értekezéséről5/48
Budainé Hamar Gizella - Lantos Béla: A fogalmi rendszert egységesítő szaktezauruszok kialakítása az automatizált irányítási rendszerekben5/53
Dr. Kovács József: A gazdaság büntetőjogi védelme az európai szocialista országokban6/30
Újhelyi Gabriella: A belügyi információs tezaurusz készítésének néhány problémája7/47
Dr. Gaug Károly: Közlekedésjogi szakszeminárium7/53
Dr. Nemes Lászlóné: Az indulati bűncselekmények a kriminálpszichológia tükrében7/58
Dr. Vigh József: A kriminológia feladatai és a társadalompolitika8/33
Dr. Kis Géza: A nyomozói állomány feszültségeinek és munkamotivációinak vizsgálata8/43
Dr. Gelencsér Gyula: A hivatástudat fejlesztésének célja, főbb feladatai és módszerei a rendőrségi parancsnoki nevelőmunkában9/33
Bukovics István: A tűzmegelőzési munka szervezésének néhány elméleti kérdése9/39
Dr. Borsány Ildikó - Dr. Turai Tamás: Tudományos diákköri mozgalom a Rendőrtiszti Főiskolán9/44
Koltainé Dr. Tóth Márta: A "Szelektív világpolitikai témafigyelés" című tájékoztató szolgálatos értékelése10/41
Szabó János: Az erőkifejtés összpontosításának megjelenése és fejlődése a határőrizetben10/50
Tóth Béla: A tudományos továbbképzés új rendszere11/45
Dr. Illár Sándor: A krimináltaktika új tankönyve11/49
Dr. Leisztner László: Lontainé Santora Zsófia: Polimorf tulajdonságok vérfoltokban című kandidátusi értekezéséről11/52
Dr. Opál Sándor: Gondolatok a belügyi tudományos kutatások tudományelmleti és rendszertani problémáiról12/25
Dr. Lontainé Santora Zsófia: Az Rh-antigének vérfoltokból történő meghatározása alacsony ionerősségű közegben12/34
Dr. Szántó József. A szakértői tevékenység rendszerelméleti megközelítése12/37
Könyvszemle
Dr. Berkes István: A magyar állampolgárság című kötetről1/115
Kármán József: Ferenczi ödön: Elektronikus betörésjelző és riasztókészülékek című könyvéről2/118
A rendőrség történetéből
A rendőrség működése2/43
A rendőrség tevékenysége4/43
A rendőrség működése6/42
A rendőrség tevékenysége8/50
A rendőrség működése10/57
A rendőrség tevékenysége12/42
Egyéb
Kimutatás a Belügyi Szemlében 1982-ben megjelent cikkekről1/126
Az 1. számú feltevés1/127
A 2. számú feltevés2/127
A 3. számú feltevés3/122
Az 1. számú feltevés megoldása3/124
A 4. számú feltevés4/125
A 2. számú feltevés megoldása4/126
Az 5. számú feltevés5/123
A 3. számú feltevés megoldása5/125
A 6. számú feltevés6/124
A 4. számú feltevés megoldása6/126
Az 5. számú feltevés megoldása7/127
A 6. számú feltevés megoldása8/127
Eredményhirdetés10/127
Lapszemle
Basler Zeitung (Svájc)
Gazdasági bűnözés - csak minden tizedik tettest leplezik le4/123
Bezpecnost (Csehszlovákia)
Az Opus bonum6/118
Kábítószer-fogyasztók7/121
Lakossági telefonhívások12/125
Ceskoslovenska Kriminalisztika (Csehszlovákia)
A hazai biomechanika fejlődésének helyzete és perspektívái3/113
Deutsche Bundesbahn Pressedienst (Német Szövetségi Köztársaság)
A vasúti rendőrség mindent lát1/123
Csőposta a "pénzpályaudvartól"1/124
Die Polizei (Német Szövetségi Köztársaság)
10 éves az INPOL5/119
A lakásbetörések elleni küzdelem12/127
Die Volkspolizei (Német Demokratikus Köztársaság)
Szubjektív portré6/120
Forum der Kriminalistika (Német Demokratikus Köztársaság)
Az új szilikongumi-pasztsá ujjnyomrögzítő módszerről6/119
Az ujjnyomatok jelentősége a tettes elfogásában8/121
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Német Szövetségi Köztársaság)
Bűntett mint magánügy3/118
International Criminal Police Rewiew (Egyesült Államok)
A jelentés megírása9/123
In slujba patriei (Románia)
A dolgozók állambiztonsági jellegű felvilágosítása1/121
Ártatlan áldozatok2/123
Hat lidércnyomásos hónap3/115
A kísértés4/121
Kriminalistik (Német Szövetségi Köztársaság)
Hipnózis az amerikai vizsgálati eljárásban3/117
Korom alatti ujjnyomok vizsgálata6/121
Azonnali nyomozás8/124
ujjnyomatfelvétel mumifikálódott és rothadás következtében megváltozott holttesteknél9/126
Az USA és Svájc közötti bűnügyi egyezmény első tapasztalatai10/123
65 467 megrongált telefonfülke11/127
Kriminalisticky sbornik (Csehszlovákia)
Punk-rock divatot követő fiatalok2/121
Erőszakos közösülés két "kísérlete"4/119
Egy taxisofőr meggyilkolása5/117
A papíron maradt lábbelinyomok biztonságos rögzítése9/122
Eberölések felderítése10/122
A nem alkoholos taximániáról12/124
Kriminalisztika i szugyelnaja ekszpertiza (Szovjetunió)
Néhány tanácsa képmagnó alkalmazásához8/119
L'Osservatore Romano (Olaszország)3
Törvény a maffia ellen5/121
Mondeada (Kuba)
A katonai titok biztonsága ellen elkövetet bűncselekmények11/124
Egyedül a vádlottal12/126
Newsweek (Egyesült Államok)
A kábítószer elleni küzdelem az USA-ban3/118
Öffentliche Sicherheit (Ausztria)
Az osztrák csendőrség új terepjárói3/115
A Szövetségi Bűnügyi Hivatal üzembehelyezte az Interpol géptávíróját7/123
Azúj bécsi közlekedési lámpák8/122
A csendőrgyakornok-iskolák megnyitása8/123
Police Review (Anglia)
Kettős rendőri tevékenység - működőképes-e?1/122
Rendőrség, bűnözés és félelem a belső városrészekben2/125
A személyazonosítás egiyk lehetősége3/116
Megbízhatóbb hitel- és csekk-kártyákra van szükség10/125
Polizei Technik Verkehr (Német Szövetségi Köztársaság)
Baleset-megelőzési stratégia4/121
Reklámok és a közlekedés biztonsága5/120
A járműben ülők helyzetének rekonstrukciója a baleset után6/121
Közlekedésnevelési vándorkiállítás7/124
A kockázatos előzés értékelése9/125
A Központi Közlekedési Nyilvántartó Hivatal - védőbeszéd egy nem kedvelt intézmény mellett10/123
Policie Portuquesa (Portugália)
Egészségügyi szolgálat - kórházi beutalás és sebészeti beavatkozás7/123
Problemy Kryminalistyki (Lengyelország)
Ujjnyomatok fényképezése átlátszó gömbalakú felületeken4/120
Revue Internationale de Police Criminalle (Svájc)
A brüsszeli rendőrség reklámhadjárata7/125
Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique (Svájc)
A társadalmi megelőzés8/123
Szocialiszticseszko Pravo (Bulgária)
Az ügyészség koordináló szerepe1/121
A nyomozás elrendelésének jogcímei5/116
A feltételes elítélés új mozzanatai7/122
Socialisticka Zakkonost (Csehszlovákia)
Néhány spekulációs bűncselekmény jogi minősítése3/112
W Sluzbie Narodu (Lengyelország)
A Szolidaritás Rádióról2/122
A halálra várva4/119
Az élősdiség ellen5/118
A Podlasiki vámpír11/126
Kriminalisztikai képtelenségek12/125
Szocialiszticseszkaja Zakkonoszty (Szovjetunió)
Az élősdi életmódot folytató személyek büntetées11/124
Szovjetszkaja Juszticija (Szovjetunió)
A társadalmi szervezetek képviselőinek részvételi hatékonysága a lopások bírósági vizsgálatában2/121
A fosztogatások és más jogsértések megelőzésének formái3/111
A féltékenységből elkövetett gyilkosságok minősítésének néhány problémája4/118
Hogyan él a vádlott a védelem jogával?5/115
A bűncselekmény által okozott kár megtérítése6/118
A közrendvédelmi bázisok tanácsainak munkája7/120
Miként hárítható el az alaptalanul elrendelt pótnyomozás?8/119
A szakértő részvétele anyomozási eljárásban9/121
A bíróságok részvétele a fitalkori bűnözés profilaxisában10/121
Szovjetszkaja Goszudarsztvo i Pravo (Szovjetunió)
A mindennapi élet tanulmányozásának kriminológiai vonatkozásai1/119
Szovjetszkaja Milicija (Szovjetunió)
Szükgség van kriminalista szakértőkre1/119
A bűnelkövetők felelősségre vonásáról7/121
Milyen legyen az igazi nyomozó?9/121
Sprawy Miedzynaradowe (Lengyelország)
A kémkedés a nemzetközi jogban11/125
The Police Journal (Anglia)
Beszámoló a rendőrség munkáját vizsgáló újabb tanulmányokról2/123
Az új-zélandi igazságügyi számítógéprendszer9/124
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem