1.017.125

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Belügyi Szemle 1984. január-december

A Belügyminisztérium központi folyóirata - XXII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: BM Oktatási és Közművelődési Csoportfőnökség
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.524 oldal
Sorozatcím: Belügyi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér illusztrációt tartalmaz. Összesített tartalommutatóval.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Politikai cikkek
Dr. Hetényi István: Gazdaságunk 1984. évi feladatai: változatlan célok, változó körülmények, következetes cselekvés3
Dr. Diczig István: A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedésekről (Interjú)24
Dr. Iglói József: A nyomozások eredményességéről3
Takács Jenő: A közigazgatás átszervezésének belügyi vonatkozásairól (Interjú)25
Dr. Pál Antal: Gazdálkodásunk időszerű kérdéseiről3
Dr. Kerék Imre: Komárom megye bűnözési és bűnüldözési helyzetéről (Interjú)21
Dr. Siklósi György: A nemzetközi bűnözés időszerű kérdései3
Dr. Szijártó Károly: A bűnözés és a bűnüldözés alakulásáról (Interjú)24
Varga Károly: A tűzvédelem és a tűzmegelőzés helyzete, feladatai3
Dr. Szalai Dezső: A fővárosi közlekedés rendőri teendőiről (Interjú)17
Tóth Ferenc: a közterületi szolgálat fejlesztésének lehetőségeiről3
Dr. Bíró Sándor: Az INTERPOL Magyar Nemzeti Irodájának tevékenységéről (Interjú)17
Dr. Gödöny József: A magyar kriminológia hazai és nemzetközi értékelése3
Dr. Barna Sándor - Kollár János: Csongrád és Hajdú-Bihar megye közbiztonsági, bűnözési és bűnüldözési helyzetéről (Interjú)23
Szepesi György: Életszínvonal-politikánk néhány aktuális kérdése3
Dr. Rácz Zoltán: A rendőrök közterületi szolgálatba vezényléséről (Interjú)20
Dr. Péter János: A magas szintű belügyi szakemberképzés lehetőségeiről3
Dr. Györök Ferenc: A Rendőrtiszti Főiskola oktató-nevelő munkájának tartalmi jellemzőiről (Interjú)25
Jahni László: Az MSZMP Csongrád megyei Rendőrfőkapitánysági Bizottságának munkamódszere83
Dr. Kilényi Géza: A magyar közigazgatás távlatai3
Mihalik György: Békés megye felszabadulásának 40. évfordulóján (Interjú, 40 év a nép szolgálatában)27
Kovács György: Számvetés a kongresszus előtt3
Dr. Sebestyén László: Egy rendőri pályafutásról (Interjú, 40 év a nép szolgálatában)20
Dr. Schmidt Péter: Az új magyar államiság megszületése3
Dr. Csillik Gábor: Az ellenállási mozgalomról, a rendőrségnél eltöltött évekről (Interjú, 40 év a nép szolgálatában)25
Állambiztonság
Dr. Kovács Lajos: A célzat bizonyítása izgatás esetében18
Dr. Finszter Géza: Előkérdések az állam elleni bűncselekmények kriminológiájához38
Dr. Kovács Lajos: Az izgatás és a közösség megsértése egy empirikus kutatás tükrében32
Titkos háborúk történetéből
Az áruló70
Bevetés előtt81
A CIA piszkos akciója Nicaraguában54
A svájci amerikai misszió szolgálatában78
A chilei puccs I. rész70
A chilei puccs II. rész72
Egy CIA-ügynök leleplezése Stockholmban68
Az "átállás"-akció81
A singapore-i epizód64
Az órásmester I. rész84
Az órásmester II. rész71
A Cseka akció78
Bűnüldözés, kriminalisztika
Krimináltechnika, kazuisztika
Dr. Leisztner László: Kemometria '8345
Krajczár Gyula: Vagyonvédelmi jelző- és riasztóberendezések "anyakönyvezése"56
Gölle Imre - Dr. Körösi Antal: Közokirat-hamisítás bizonyítása110
Dr. Melegh Gábor: Gyalogosbalesetek rekonstruálásához szükséges adatokról (Reflexió)80
Karlinszky László: Elemi szálak mint tárgyi bizonyítékok emberölési ügyben116
M. V. Kiszin - J. I. Parsikov - L. K. Buliseva - I. A. Ganyina - Dr. Gábor István - Dr. Máthé Ilona: Haj- és műszálak sérüléseinek pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálata111
Gál Tamás: Számítógépes ügykezelés a bűnügyi-technikai munkában (Reflexió)75
Dr. Lontainé Santora Zsófia - Dr. Máthé Ilona: Gyermek sérelmére elkövetett emberölés bűnjeleinek komplex szakértői vizsgálata
Dr. Harsányi László - Trombitás Károly - Dr. Guth Péter: Elektronsugaras mikroanalízis az orvosszakértői gyakorlatban114
Verőczei Ernő: TeleALARM (Reflexió)69
Hoffer Lajos: A nyomszakértő szerepe egy bűncselekmény nyomozásában115
Dr. Olasz József: Emberölés vagy baleset?116
Dr. Krajcsovics Pál: A LX. Rendőrorvosi Tudományos Ülés33
Juhász László: Ismételten felhasznált illetékbélyegek vizsgálata116
Tóth Péter: Mikroméretű festékmaradványok mintaelőkészítésének új módszere a szakértői gyakorlatban116
Dr. Faragó Sándor: Dr. Leisztner László: Számítógépes mikroanalitikai rendszer a kriminalisztikában című doktori értekezéséről40
Bacsik Józsefné: Az ujjnyomok használhatóságáról (Reflexió)81
Ferenczy Zsigmond: Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bizonyítása120
Zajzon György: Fénymásolt magánokiraton található hamis aláírások szakértői vizsgálata120
Dr. Illár Sándor: A krimináltechnika új tankönyve47
Szilák Jolán: A valóság visszatükröződése a névtelen levelekben117
Krimináltaktika
Dr. Diczig István: A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedésekről (Interjú)24
Kiss Árpád: A tisztességtelen haszon és a gazdasági bírság59
Dr. Hernádi György - Dr. Bodó Balázs: A rendkívüli halálesetekkel kapcsolatos eljárások Hajdú-Bihar megyei tapasztalatai92
Dr. Iglói József: A nyomozások eredményességéről3
Dr. Vass Kálmán: A vezető feladatai a büntetőeljárás kezdeti szakában10
Szabó Endre: A vagyonvédelem fokozásáról (Konzultáció)30
Dr. Somogyi József - Dr. Müller Gusztáv: A kárbiztosítási arány mint eredményességi mutató40
Dr. Almási Sándor: Kérdőjelek egy ügyészi állásfoglaláshoz75
Dr. Kovács Attila: A hivatalos személy elleni erőszakot elkövetők bíróság elé állításáról38
Sebestyén Gábor: A személykörözési munka gyakorlatából (Reflexió)48
Dr. Horváth Jenő - Dr. Bánáti János - Dr. Jacsó István: Szervezett bűnözés vagy szervezett hangulatkeltés (Reflexió)50
Mitring József: A vagyontárgyak selejtezése és a társadalmi tulajdon védelme (Reflexió)52
Mészáros Zoltán: Néhány kiegészítő megjegyzés a múzeumok őrzésbiztonságához (Reflexió)53
Szabó Endre: A személyi számítógép alkalmazási lehetőségei a megyei bűnüldözési osztályokon59
Dr. Diós Erzsébet: A kár összegének hibás megállapításáról70
Gál Tamás: A személyi számítógépes bűnüldözési adattár53
Dr. Kovács László: A személyi számítógépes nyilvántartásról (Reflexió)66
Holcsek Ferenc - Horváth Imre: Mi az igazság? (Reflexió)68
Dr. Bíró Sándor: Az INTERPOL Magyar Nemzeti Irodájának tevékenységéről (Interjú)17
Dr. Gyöngyösi Gyula: A gyanúsított kihallgatása és a halaszthatatlan nyomozási cselekmények48
Dr. Kovács Attila: Hatásköri problémák a rendőrség és az ügyészség nyomozási tevékenységében87
Dr. Csillag Gábor: A kereskedelem új üzemeltetési formáiról90
Kocsmár Gézáné: Az új vállalkozási formákkal összefüggő bűncselekmények94
Dr. Dobos János - Bárdy Tibor: A betöréses lopások felderítési gyakorlata30
Dr. Rácsai Lajos: Egy intézkedési terv végrehajtásáról58
Dr. Kántor Géza: A bűnmegelőzést célzó új szervezeti forma kísérleti tapasztalatai62
Dr. Kunsági Nándor: Kritika vagy hangulatkeltés? (Reflexió)66
Dr. Savanya Imre: Bűnüldözés Csongrád megyében83
Hamza József: Ismeretlen tetteses ügyek felderítése Hajdú-Bihar megyében87
Dr. Harangi István: A gazdaságirányítás változásai és a bűnözés (Konzultáció)25
Dr. Diczig István: Észrevételek egy vitához58
Dr. Balla Péter: A jegyzőkönyvezésről74
Császár Ferenc: A személyi számítógépek megyei szintű alkalmazásának lehetőségei és korlátai (Reflexió)77
Dr. Budai Katalin: A gyanúsított és a tanú vallomásának jegyzőkönyvezéséről88
Dr. Dobos Gábor: A kereskedelem etikai helyzetéről19
Dr. Abrudbányai Iván: Érvek és ellenérvek72
Dr. Kamarás Péter: A pótolhatatlan nyomozási cselekményekről76
Gombkötő István: Összrendőri szemlélettel (Reflexió)80
Dr. Garai János: Az információáramlás megszervezése a pécsi rendőrkapitányságon94
Dr. Harangi István: Az adózásról (Konzultáció)26
Barna Péter: Személyi számítógép a bűnüldözésben61
Dr. Bácsi András: A vámbűncselekmények anyagi és eljárásjogi sajátosságai90
Dr. Gyurácz István: A parancsnoki revíziós munka59
Dr. Bócz Endre: Észrevételek egy szignalizációhoz (Reflexió)73
Kiss Árpád: Adózási fegyelem (Reflexió)76
Dr. Hack Péter: A nyomozásról (Párbeszéd)85
Dr. Kárpáti Zoltán: A vizsgálati osztály vezetésének sajátos vonásai Csongrád megyében98
Kriminálmetodika
Dr. Balla Péter: Zsarolás felderítése és bizonyítása97
Juhász István: Egy haláleset vizsgálatának tapasztalatai100
Dr. Galambos László: Segítségnyújtás elmulasztójának felderítése103
Hallai Imre: Üzérkedés külföldi eredetű számítógépekkel106
Fasnik Gyula: Előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés nyomozása100
Dr. Kristóf András: Utazóbűnözők elfogása108
Dr. Birta János: Gazdasági vesztegetési ügyek nyomozása113
Nagy Mihály - Márton István: Álnyomozók felderítése94
Ambrus István: Rendkívüli haláleset vagy emberölés?98
Dr. Zsiga Tibor: Exportnövelés - saját zsebre104
Németh László: Visszaélés-sorozat egy gázpalacktelepen108
Dr. Busa Edit: Aranyláz98
Dr. Láposi Lőrinc - Kálmán Jenő - Dr. Fürjes József: Egy szexuális indítékú emberölés felderítése és nyomzása102
Dr. Kodba Ferenc - Nagyné Dr. Lukács Anna: Akció a zsebtolvajok leleplezésére110
Molnár Gábor - Kassai László: Egy amatőr zenekar által elkövetett izgatásról99
Annus László - Sonkoly Gábor: Nagy kárértékű lakásbetörések nyomozásának újszerű tapasztalatai106
Hallai Imre: Csalás és vesztegetés nyomozása110
Kiss Péter: Egy betörőcsoport leleplezése102
Dr. Zsiga Tibor: Műkincscsempészek, aranyüzérek leleplezése107
Zsoldos Ferenc: A szerződéses üzletek vezetői mint orgazdák112
Dr. Kristóf András: Egy utazóbűnöző család leleplezése109
Kocsmár Gézáné: A bűvöskocka ügy112
Csacsovszky László: Nyereségvágyból elkövetett emberölés tetteseinek felderítése101
Dr. Bodor Tibor: Egy rosszul végzett nyomozás hatása az ítélkezésre108
Bornemissza Lajos: Üzemanyag-sikkasztás bizonyítása112
Földi Gyula: Egy sorozat-bűncselekmény nyomozása98
Dr. Korda György - Dr. Szabó István: Tárgyra lövés vagy fegyverhasználat?103
Varga Sándor - Vadász Péter: Nagy kárértékű lakásbetörés nyomozása111
Dr. Kodba Ferenc: Több megyére kiterjedő betöréssorozat nyomozása105
Rosta László: Bűncselekmény-sorozat elkövetőinek felderítése110
Dr. Martinkó Károly: Bűnszövetségben elkövetett csalássorozat felderítéséről115
Dr. Vajda Alajos: Egy gépkocsilopással összefüggésben elkövetett hamis vád bizonyítása103
Forisek Károly: Emberölés bizonyítása113
Vámosi György: Kasszabetörők felderítése tolvajcsapda alkalmazásával117
Darvas József: Emberölés tettesének felderítése103
Dr. Balla Péter: Egy "egyszerű" ügy tanulságai109
Horváth Ernő: Bűncselekmény-sorozat - vámkedvezménnyel112
Közbiztonság
Rácz János: Az ittas vezetőkkel szembeni intézkedések szakszerűségéről (Reflexió)67
Dr. Janicsák József: A körzeti megbízottak nyomozása84
Tölgyesi Ernő: A polgári fegyveres őrségek működése feletti felügyelet és ellenőrzés86
Pónus Ferenc - Dr. Kozma Mihály: Az önkéntesrendőri állomány tevékenységének fejlesztési lehetőségei Borsod megyében91
Kiss Sándor: Észrevételek a Szépművészeti Múzeum őrzéséről (Reflexió)67
Tóth Ferenc: A közterületi szolgálat fejlesztésének lehetőségeiről3
Ali Attila: A közterületi szolgálatról (Párbeszéd)77
Dr. Rácz Zoltán: A rendőrök közterületi szolgálatba vezényléséről (Interjú)20
Vass György: A közbiztonsági állomány tevékenysége és a megelőzéssel kapcsolatos feladatai Hajdú-Bihar megyében64
Dr. Bökönyi István: A közterületi szolgálat és a parancsnoki nevelőmunka (Reflexió)74
Közlekedés
Selmeczi Károlyné: A közlekedés légi megfigyelésének hasznosítása a fővárosban és vonzáskörzetében91
Dr. Bálint Ferenc - Kemenes Miklós: A közlekedésbiztonság szilárdítására tett intézkedések tapasztalatairól76
Komáromi Endre: Az éjszakai balesetek műszeres vizsgálatáról93
Dr. Szalai Dezső: A fővárosi közlekedés rendőri teendőiről (Interjú)17
Gyulai Gábor: A vasúti átjárók forgalomszervezői szemmel63
Dr. Széll András: Akitől a jogosítvány "nem vonható vissza" (Reflexió)67
Grimela Sándor - Dr. Kelemen László: A belügyi gépjárművezetők közlekedési fegyelméről83
Komáromi Endre: A balesethelyszínelés fővárosi tapasztalatairól98
Dr. Tóth Lajos - Csáki László: Csongrád megye közlekedésbiztonsága az elmúlt 10 évben93
Dr. Schiffer János: Hajdú-Bihar megye közlekedésbiztonsági helyzete 1973-1983 között102
Lencsés Károly: A közlekedésbiztonsági helyzet megítéléséről70
Nagy Ferenc: A Budapesti Rendőrfőkapitányság Közlekedésrendészetének megalakulása, tevékenysége (40 év a nép szolgálatában)18
Dr. Schiffer János: A közút-vasút szintbeni kereszteződéseinek biztonságáról (Reflexió)79
Holicza István: A közlekedésigazgatás néhány kérdése53
Orbán Sándor: Még mindig a vasúti átjárók! (Reflexió)68
Dr. Török Mária - Dr. Roszmusz András: A sebesség megválasztásának közlekedésbiztonsági összefüggései90
Igazgatásrendészet
Károlyiné Dr. Müller Erzsébet: A közveszélyes munkakerülés visszaszorítását célzó rendőri intézkedések hatékonyságáról48
Dr. Balogh István: Az engedélyügyi eljárások korszerűsítési követelményei61
Körösi Ferencné: Az igazgatásrendészeti munkáról (Reflexió)66
Dr. Bodor Endre - Dr. Török László: Az alkoholizmus visszaszorítása érdekében tett rendőri intézkedések alakulása a fővárosban89
Takács Jenő: A közigazgatás átszervezésének belügyi vonatkozásairól (Interjú)25
Ferenczy Zsigmond: A lőfegyverrel elkövetett szabálysértések megítélése gyakorlati oldalról42
Ambrus Lajos: A Belügyminisztérium panaszügyi munkájáról (Párbeszéd)58
Dr. Janicsák József: Mikor léphet be a rendőr intézkedés céljából a magánlakásba? (Reflexió)70
Szabó Ferencné: A panaszügyek intézéséről (Reflexió)78
Dr. Balla Károly: Kábítószerek és pszichotrop anyagok rendészeti felügyeletének tapasztalatai92
Dr. Finszter Géza: Doktori disszertáció az államigazgatási anyagi jog köréből44
Dr. Kovács András: Visszaélés-e a szabályszegés?47
Dr. Ács Ferenc: Szabálysértés (szabályszegés) rendészeti szemmel50
Dr. Békés Imre: Jogi vita a lőfegyverek körül53
Dr. Pálinkás Lajos: A környezetszennyezés egészségkárosító hatásairól13
Dr. Janicsák József: Pénzőrzés lőfegyverrel67
Drucker Tiborné: Az útlevél-ügyintézés egyszerűsítése és korszerűsítése90
Litauszki László: Ellenvélemény a közveszélyes munkakerülés bírósági gyakorlatához (Reflexió)67
Határőrség
Prókai Béla: A határőrség hivatásos állománya felkészítésének és elosztásának néhány kérdéséről16
Dr. Kovács István - Fehér Tamás: Egy határőrizeti téma tudományos eredményeinek kérdéséről31
Dr. Ábel László - Dr. Bárdos Pál: A Szovjetunió új határőrizeti törvénye12
Czukor József: A határforgalom-ellenőrzés helyzete és tapasztalatai 1983-ban85
Szamosvölgyi Csaba: A határőrizettel kapcsolatos tudományos kutatás néhány kérdéséről (Reflexió)65
Prókai Béla: A határőrkerület-parancsnokságok szerveinek munkaköri leírásáról66
Beregnyei József: A határőrhallgatók gyakorló csapatszolgálatának korszerűsítési lehetőségeiről55
Dr. Szabó János: A határőrizet és az erőkifejtés-összpontosítás fejlesztésének néhány kérdése7
Szamosvölgyi Csaba: A határforgalom ellenőrzési rendszere környezetének néhány fontos jellemzője21
Tűzrendészet
Varga Károly: A tűzvédelem és tűzmegelőzés helyzete, feladatai3
Személyügy, oktatás, kiképzés
Személyügy
Zsinka András: A rendőri énkép - az állampolgárok megítélésének tükrében30
Garamvölgyi László: A hivatástudat szerepe a rendőri munkában (Reflexió)68
Dr. Gerencsér Gyula: A belügyi tudományos kutatók hatékony motiválásának szükségessége és lehetősége42
Jahni László: Az MSZMP Csongrád megyei Rendőrfőkapitánysági Bizottságának munkamódszere83
Oktatás, kiképzés
Németh Antalné: A szombathelyi BM Szervek Művelődési Házában folyó közművelődési tevékenységről87
Dr. Bökönyi István: Az intézkedési kulturáltságra nevelés a rendőrtiszthelyettes-képzésben84
Koltainé Dr. Tóth Márta: A belügyi tudományos információáramlás szaknyelvi sajátosságai45
Dr. Korda György: Egy főiskolai jegyzet margójára59
Hajdú Sándor: A parancsnok szerepe a belügyi közművelődésben98
Hégely Ferenc: A közművelődés fontosságáról (Reflexió)79
Havasi János: A közbiztonsági parancsnokok továbbképzésének új rendszere97
Dr. Péter János: A magas szintű belügyi szakemberképzés lehetőségeiről3
Dr. Györök Ferenc: A Rendőrtiszti Főiskola oktató-nevelő munkájának tartalmi jellemzőiről (Interjú)25
Beregnyei József: A határőrhallgatók gyakorló szolgálatának korszerűsítési lehetőségeiről55
Gránicz László: A Rendőrtiszti Főiskola folyó bűnügyi képzéséről (Párbeszéd)71
Dr. Bökönyi István: A rövidített időtartamú sorkatonai szolgálat után véglegesített rendőrtiszti helyettesek képzésének eddigi tapasztalatairól88
Dr. Nyerges Lajos: Elsőéves hallgatók a Rendőrtiszti Főiskolán (Tükör)31
Hajdú Sándor: Gondolatok a szabad idő és a művelődés néhány kérdéséről98
Dr. Bökönyi István: A közterületi szolgálat és a parancsnoki nevelőmunka (Reflexió)74
Anyagi-, technikai és pénzügyi cikkek
Dr. Halmy László: Reprezentatív felmérés az elhízás és kísérőbetegségeinek előfordulásáról a belügyi dolgozók körében35
Dr. Pál Antal: Gazdálkodásunk időszerű kérdéseiről3
Dr. Balogh Sándor: A szervezett, ésszerű energia-takarékosságról35
Gábor Iván: Új üzemanyag-elszámolási rendszer a Belügyminisztériumban62
Varga András: A belügyi polgári állományt érintő új bértömeg-gazdálkodásról56
Dr. Bágyoni Attila: Az egyén szerepe az állóképesség megőrzésében és fokozásában (Reflexió)69
Szegedi Antal: Az energiagazdálkodás és a társadalmi tulajdon védelme94
Jogi cikkek
Dr. Vágó Tibor - Dr. Pálinkás György: A cserbenhagyás és a segítségnyújtás elmulasztásának megítéléséről16
Balla Zoltán: A menedékjog intézménye a szocialista törvényesség tükrében47
Dr. Frech Ágnes - Dr. Kiss Daisy: A közveszélyes munkakerülés jogalkalmazási problémái69
Dr. Bodor Tibor: Felelősség a kollektív gépjárművezetésért68
Dr. Wiener A. Imre: Üzérkedés megvalósítása egy cselekménnyel (Reflexió)73
Dr. Kamarás Péter: Bűnsegéd vagy felbujtó-e a tippadó? (Reflexió)76
Dr. Polt Péter: Szabálysértés vagy vétség?89
Dr. Gelencsér Gyula - Dr. Mokány József: Dr. Dezső László: Az orvos büntetőjogi felelőssége című kandidátusi értekezéséről41
Dr. Bócz Endre: Dr. Horváth Anna: Fejlődési tendenciák a társadalmi tulajdon büntetőjogi védelmében című kandidátusi értekezésének vitája43
Dr. Raskó Gabriella: Dr. Kovács József: A gazdasági rend védelmére irányuló társadalmi és jogi törekvések című kandidátusi értekezéséről50
Kriminológia
Dr. Dobos János: A személyek javait károsító lopások alakulása, megelőzése és felderítésük helyzete8
V. Paizs Gábor: A bűnmegelőzési propagandáról53
Dr. Konczer István: Cigánybűnözés a fővárosban17
Dr. Vavró István: A "cigánybűnözés" vizsgálatának elméleti és módszertani kérdéseiről65
Gabnai Ernő: Bűnmegelőzés a Budapesti Nemzetközi Vásáron (Reflexió)78
Nagy Mihály: Csövesek és punkok Szegeden96
Dr. Csisner Ildikó: A bűnüldözés hatékonysága és a bűnözés megelőzése10
Dr. Kerék Imre: Komárom megye bűnözési és bűnüldözési helyzetéről (Interjú)21
Dr. Nyerges Lajos: A bűnözés megelőzésének társadalmi és jogi eszközei című előadás vitájáról26
Dr. Korinek László: Adalékok egy áldozati tipológiához84
Dr. Siklósi György: A nemzetközi bűnözés időszerű kérdései3
Dr. Nyerges Lajos: Tájékoztatás, propaganda, bűnmegelőzés12
Dr. Szijártó Károly: A bűnözés és a bűnüldözés alakulásáról (Interjú)24
Dr. Harangi István: A népgazdaság és a társadalmi tulajdon-védelem javításának lehetőségeiről (Tükör)30
Dr. Stein Magdolna: A bűnözés és a vendéglátóipar89
Dr. Nyerges Lajos: A bűnözés változásáról, a bűnüldözésről (Konzultáció)27
Dr. Tóth Tihamér: A bűncselekmény sértetteinek kriminológiai vizsgálata34
Dr. Katona Géza: Közbenső jelentés a bűnmegelőzésről9
Kovacsicsné Nagy Katalin: A visszaesők demográfiai jellemzése és tipizálása22
Dr. Felleginé Kaposi Magda: A differenciált bűnmegelőzési propaganda (Reflexió)66
Dr. Gödöny József: A magyar kriminológia hazai és nemzetközi értékelése3
Dr. Torday Huba: A bűncselekmények alakulása és a bűnmegelőzés helyzete Hajdú-Bihar megyében11
Dr. Horváth Sándor: A bűncselekmények alakulása és a bűnmegelőzés helyzete Csongrád megyében18
Dr. Barna Sándor - Kollár János: Csongrád és Hajdú-Bihar megye közbiztonsági, bűnözési és bűnüldözési helyzetéről (Interjú)23
Dr. Nyerges Lajos: Tanácskozás a társadalmi beilleszkedési zavarok tárgykörében folyó kutatásokról54
Dr. Vass Kálmán: Gondolatok a bűnüldözés koncepciójához12
Dr. Konczer István - Dr. Bodor Endre: A vagyon elleni bűncselekmények alakulása és a vagyonvédelem helyzete a fővárosban9
Dr. Zsiga József: A nemzetközi bűnözés elleni harc időszerű kérdései36
Tátrai Miklós: Propaganda és bűnmegelőzés (Reflexió)59
Dr. Darvas József: Bűnüldözésünk feltételei (Reflexió)60
Dr. Árvay József: Fiatalkorúak és felnőttek együttes bűnözése95
Dr. Dobos János: Tényleg nincs cigánybűnözés?63
Dér Mária: Egy próbára bocsátás anatómiája99
Kovacsicsné Nagy Katalin - Kozári Józsefné: Az elítélt-nyilvántartás gépesítésének jelenlegi helyzete13
Dr. Kovács Lajos: Az izgatás és a közösség megsértése egy empirikus kutatás tükrében32
Dr. Nyerges Lajos: A társadalom védelme és a bűnmegelőzés41
Mester István: A bűnmegelőzés társadalmi hátterének szélesítésére tett intézkedések Hajdú-Bihar megyében48
Dr. Diczig István: A kriminológiai prognóziskészítés elméleti és gyakorlati kérdései9
Dr. Szabó András: A társadalmi beilleszkedési zavarok és a bűnmegelőzés30
Sebestyén Gábor: Illúziók nélkül69
Tari Miklós: Hozzászólás egy felméréshez (Reflexió)75
Vezetés, szervezés
Bajkán Mihály: A megújulási készségről és fejlesztésének igényéről50
Méhes József: Sikerek, kudarcok, lehetőségek és elképzelések a modus operandi adattárában53
Dr. Zsiga József: Az innováció és a kreativitás a rendőrség munkájában61
Szabó Márton: A nyomozónak információs háttérre van szüksége (Reflexió)62
Bajkán Mihály: A szervezetfejlesztés néhány gyakorlati módszere a Belügyminisztériumban86
Tudományos élet
Dr. Halmy László: Reprezentatív felmérés az elhízás és kísérőbetegségeinek előfordulásáról a belügyi dolgozók körében35
Dr. Leisztner László: Kemometria '8345
Dr. Somogyi József - Dr. Müller Gusztáv: A kárbiztosítási arány mint eredményességi mutató40
Balla Zoltán: A menedékjog intézménye a szocialista törvényesség tükrében47
Dr. Nyerges Lajos: A bűnözés megelőzésének társadalmi és jogi eszközei című előadás vitájáról26
Dr. Kovács István - Fehér Tamás: Egy határőrizeti téma tudományos eredményeinek kérdéséről31
Dr. Finszter Géza: Előkérdések az állam elleni bűncselekmények kriminológiájához36
Dr. Tóth Tihamér: A bűncselekmények sértetteinek kriminológiai vizsgálata34
Koltainé Dr. Tóth Márta: A belügyi tudományos információáramlás szaknyelvi sajátosságai45
Kovacsicsné Nagy Katalin: A visszaesők demográfiai jellemzése és tipizálása22
Dr. Gelencsér Gyula: A belügyi tudományos kutatók hatékony motiválásának szükségessége és lehetősége42
Dr. Nyerges Lajos: Tanácskozás a társadalmi beilleszkedési zavarok tárgykörében folyó kutatásokról54
Dr. Krajcsovics Pál: A IX. Rendőrorvosi Tudományos Ülés32
Dr. Gelencsér Gyula - Dr. Mokány József: Dr. Dezső László: Az orvos büntetőjogi felelőssége című kandidátusi értekezéséről41
Dr. Zsiga József: A nemzetközi bűnözés elleni harc időszerű kérdései36
Dr. Finszter Géza: Doktori disszertáció az államigazgatási anyagi jog köréből44
Dr. Faragó Sándor: Dr. Leisztner László: Számítógépes mikroanalitikai rendszer a kriminalisztikában című doktori értekezéséről40
Dr. Bócz Endre: Dr. Horváth Anna: Fejlődési tendenciák a társadalmi tulajdon büntetőjogi védelmében című kandidátusi értekezésének vitája43
Dr. Raskó Gabriella: Dr. Kovács József: A gazdasági rend védelmére irányuló társadalmi és jogi törekvések című kandidátusi értekezéséről50
Dr. Kovács Lajos: Az izgatás és a közösség megsértése egy empirikus kutatás tükrében32
Dr. Nyerges Lajos: A társadalom védelme és a bűnmegelőzés41
Dr. Szabó András: A társadalmi beilleszkedési zavarok és a bűnmegelőzés30
Dr. Illár Sándor: A krimináltechnika új tankönyve47
Könyvszemle
Dr. Pál László: Dr. Halmy János: Bűncselekmények megelőzése című könyvéről115
Dr. Pál László: Balogh László - Dr. Horváth Tibor: Büntetésvégrehajtási jog című könyvéről118
Dr. Dávid Gábor: Dr. Gábor István: Igazságügyi orvostan a kriminalisták számára119
Dr. Patera Antal: Dr. Bócz Endre: A személyi társadalomra veszélyesség a büntetőjogban117
A rendőrség történetéből
A rendőrség tevékenysége56
A rendőrség tevékenysége51
A rendőrség tevékenysége39
A rendőrség működése46
A rendőrség tevékenysége54
A rendőrség működése51
Szignalizáció
Észrevételek, panaszok, javaslatok75
Észrevételek, panaszok, javaslatok65
Észrevételek, panaszok, javaslatok74
Észrevételek, panaszok, javaslatok74
Észrevételek, panaszok, javaslatok74
Észrevételek, panaszok, javaslatok78
Lapszemle
Beijing Rewiew
A kínai rendőrség szerepe125
Der Spiegel (Német Szövetségi Köztársaság)
Elektronikus adatfeldolgozás az igazságszolgáltatásban123
A komputeres bűnözés új irányai125
Válogatott zsákmány126
A flensburgi Központi Közlekedési Információs Rendszerről126
Belépőkártya125
Önkéntes rendőrség Baden-Württembergben125
Die Polizei (Német Szövetségi Köztársaság)
Az ittas vezetések elbírálása122
A fiatalkorúak kriminalitása126
Die Wahrheit (Német Szövetségi Köztársaság)
Nyugat-Berlin, a bűnözés fellegvára126
El Pais (Spanyolország)
Barcelona "fekete pontjai"126
Far Eastern Economic Rewiew
A japán rendőrségi szervezet sajátossága125
Forum der Kriminalistik (Német Demokratikus Köztársaság)
Egy keresztrejtvény vezetett nyomra126
Szoros együttműködés a lakóterületen124
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Német Szövetségi Köztársaság)
A rendőrség bűncselekményre csábít124
Frankfurter Rundschau (Német Szövetségi Köztársaság)
Frankfurt az NSZK bűnözésének élén126
Kriminalistik (Német Szövetségi Köztársaság)
A személyleírás, mint a kriminalisztika egyik mostohagyermeke121
A rendőrségi bűnügyi statisztika újjáalakítása122
Zsarolólevél mint alátét124
Visszaélés játékautomaták üzemeltetésével124
Súlyos bűncselekmény vagy baleset?125
Hullák a hűtőszekrényben124
Gyilkosság felderítése NSZK-holland együttműködéssel126
Kriminalisticky sbornik (Csehszlovákia)
A számítógépes nyilvántartás segítség a felderítésben120
A helyi rendfenntartó közrendvédelmi központokról121
A Dominik-akció122
Gyilkosság megrendelésre122
A lakásbetörések helyzete Bratislavában121
A garázdaság mint az ideológiai diverzió megnyilvánulása122
A mikronyomok felhasználásáról122
A fiatalok kábítószer-élvezete122
Az alkohol és a büntetőjogi felelősség124
Az erőszaktól a kettős gyilkosságig124
L'Humanité (Franciaország)
A számítógép a bíróságok és ügyvédek szolgálatában124
Le Nouvel Observateur (Franciaország)
Veszélyben vannak-e a franciák?126
Magyar Szó (Jugoszlávia)
A halálra ítélt - ártatlan123
Mannheimer Hefte für Schriftverleichung (Német Szövetségi Köztársaság)
Személyazonosításra szolgáló készülék123
Moncada (Kuba)
Betörés a Kometa irodájában120
Kettős rablógyilkosság felderítése123
Nem zsákbamacska: csempészés123
Miért ölték meg a pragmatisták Nievest?124
Öffentliche Sicherheit (Ausztria)
Biztonsági tippek szabadságra menők számára122
Bűncselekmények elleni védekezés a szomszédság segítségével126
Paris Match - ifres (Franciaország)
A franciák és az erőszak egy közvéleménykutatás alapján126
Police Review (Anglia)
CB-ről rendőröknek124
Rendőrségi rádió: Az elszalasztott lehetőség127
Önkéntes hírzárlat a gyermekrablási ügyekben126
A forgalmi és a gépjárművezetői engedélyek központi nyilvántartása123
Önkéntesek a metró rendjéért124
Az USA rendőrsége rendfenntartó fegyvereket használ126
A bűnüldözés fejlődött, a bűncselekmények száma csökkent 1983-ban126
Hogyan képes a fővárosi rendőrség 1 millió ujjnyomatot azonosítani 24 óra alatt?125
Polizei Technik Verkehr (Német Szövetségi Köztársaság)
Új hullám a közlekedésben - a kétkerekű járművek125
Kitekintés 1984-re125
Fokozott kutatás az erdők kihalásának okairól127
A gépjárművezetői magatartás vizsgálata127
Peutru Patrie (Románia)
Az államtitok védelme állampolgári kötelesség124
Problemy Kryminalistykl (Lengyelország)
A keresztre feszített holttest124
Propán-bután gázzal elkövetett robbantás esete123
Cipőnyomrészlet azonosítása123
Villamosáram-ütés valószínűsítése125
Revue Internationale de Chriminologie (Franciaország)
A megelőzés kudarca124
Socialisticka Zakkonost (Csehszlovákia)
A hálótervezés és irányítás módszere a bűncselekmények nyomozásában121
Az alkohol, mint kriminogén tényező125
Szovjztszkaja Juszticija (Szovjetunió)
A fiatalkorúak bűncselekménybe való bevonása120
A krónikus alkoholizmussal kapcsolatos jogsértések megelőzése121
Az alkoholizmus elleni harcról122
Az elítéltek áthelyezése a kolóniába123
Szovjetszkaja Milicija (Szovjetunió)
A krónikus alkoholisták gyógyító-munkáltató szanatóriumokba való irányítása119
Szovjetszkaja Goszudarsztvo i Pravo (Szovjetunió)
A munkahelyi kollektívák részvétele az italozás elleni harcban118
A bűnösség meghatározásának módszerei123
Szovjetszkaja Zakkonoszty (Szovjetunió)
Büntetőjogi felelősség és bűnrészesség120
Az orvoskriminalisztikai szakvéleményezés szerepe122
Mikrorészecskék felhasználása a bűncselekmény leleplezésére122
W Sluzbie Narodu (Lengyelország)
Rá kell szolgálnunk a bizalomra és az állampolgári segítségre124
The Police Journal (Anglia)
A televízió és a rendőrség125
Trybuna Ludu (Lengyelország)
A rendőrség és a lengyel társadalom123
U. S. News and World Report (Egyesült Államok)
Sorozatos gyilkosságok Amerikában127
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem