A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1975/3-6. (nem teljes évfolyam)

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 109. évfolyam 3-6. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó és Nyomda Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 767 oldal
Sorozatcím: Századok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: További kapcsolódó személyek és szerzők a könyvben. Nem teljes évfolyam. Hiányzik az 1-2. szám.

Előszó

Részlet a könyvből:
Benczédi László: Az 1670. évi tiszavidéki felkelés és társadalmi háttere
A felkelés kitörése és kezdeti sikerei
Az 1670 márciusában megtartott besztercebányai gyűlésről... Tovább

Tartalom


TANULMÁNYOK
Benczédi László: Az 1670. évi tiszavidéki felkelés és társadalmi háttere 509
Szabad György: Kossuth az Amerikai Egyesült Államok politikai berendezkedéséről 551
Frank Tibor: Magyarország az angol publicisztikában (1865-1870) 574
Tokody Gyula: A német munkásmozgalmon belüli erőviszonyok 1918 novemberében és decemberében 622
KÖZLEMÉNYEK
Réti György: Olasz dokumentumok a Magyar Tanács-köztársaságról 645
Csapodi Csaba: Történészhagyatékok a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában. II. 669
BESZÁMOLÓ
Jemnitz János doktori értekezésének vitája (Pál Lajos) 683
Tudományos ülésszak Magyarország felszabadulás utáni agrárpolitikájáról és agrárátalakulásáról (Steinbach Antal) 693
Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok Magyarországon 1945 -1947 (Ism. Urbán Károly) 708
Balogh István: A parasztság művelődése a két világháború között (Ism. Andrásfalvy Bertalan) 710
Horváth Pál: Egyetemtörténeti tanulmányok (Ism. Kállay István) 712
N. J. Brorrdej—E. M. Zsukov—L. N. Liszicina: Mirovaja szocialisztyicseszkaja szisztyema (Ism. BaloghRóza) 713
A. M. Rot: Vengerszko-Vosztocsnoszlovjanszkije jazikovije kontakti (Ism. Bodonyi Ilona) 716
Sz. V. Tyutyikin: Vojna, mir, revolucija. Igyejnaja borba v rabocsem dvizsenyii Rosszii 1914—1917 gg. (Ism. Jemnüz János) 717
Könyvek a kubai munkásmozgalom történetéből (Ism. Anderle Ádám) 720
Imreh István: A rendtartó székely falu. Faluközösségi határozatok a feudalizmus utolsó évszázadából (Ism. Nagy Imre) 722
Jean Bérenger: Les „Gravamina". Remonstrances des dietes de Hongrie de 1655 a 1681 (Recherches sur les fondements du droit d'État au XVIIe siecle). (Ism. Benda Kálmán) 723
Edward Norman: A History of Modem Ireland (Ism. Pók Attila) 725
Gerard Winstanley ; The Law of Freedom and Other Writings (Ism. Arvayné Rényi Zsuzsa) 728
Eric Hóbsbawm: Primitív lázadók (Ism. H. Haraszti Éva) 730
Kristina Maria Fink : Die Österreichisch-Ungarische Monarchie als Wirtschaftgemeinschaft. Ein historischer Beitrag zu aktuellen Integrationsproblemen (Ism. Varga László) 732
Das Eigen-Landrecht der Siebenbürger Sachsen (Ism. Bónis György) 737
John Locke: Levél a vallási türelemről (Ism. Ladányi Sándor) 737
Tanulmányok Tolna megye történetéből. V. köt. (Ism. Degré Alajos) 739
Dr. Aradi Péter: A Dráva-vidék védelmének szervezése 1848 nyarán (Ism. Szőcs Sebestyén) 743
Bodó György: Világnézeti nevelés a történelemtanításban (Ism. BeUér Béla) 745
Bihari Mór A tanító. Czabán Samu élete (Ism. Balázs Györgyné) 747
KRÓNIKA
Az ellenállási mozgalom történetének kutatására kiírt pályázat eredményei 749
A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1971 —1974-ben történelemből megvédett doktori disszertációk (Menyhárt Lajos) 757
Székely György: Posztófajták a német és nyugati szláv területekről a középkori Magyarországon 765
Ember Győző: Magyarország külkereskedelmi áruforgalma a XVIII. század második harmadában 796
Ormos Mária: Francia—magyar tárgyalások 1920-ban 804
KÖZLEMÉNYEK
Kristó Gyula: Néhány megjegyzés a magyar nemzetségekről 953
Paulinyi Oszkár: Körmöcbányától Telkibányáig 968
Grete Klingenstein: Kaunitz államkancellár származása és neveltetése 986
L. Benke Zsófia: Az ellenforradalmi korszak munkás -biztosításának történetéből 1001
Farkas Gábor: A tőkés gazdasági fejlődés néhány kérdése Fejér megyében 1029
Szász Zoltán: A Ferenc Ferdinánd hagyaték forrás értékéről 1084
Orbán Sándor doktori disszertációjának vitája (Vida István) 1094
Kerekes Lajos doktori értekezésének vitájáról (Pál Lajos) 1104
TÖRTÉNETI IRODALOM
Kristó Gyula: A XI. századi hercegség története Magyarországon (Ism. Bértényi Iván) 1113
Sárközi Zoltán: Az erdélyi szászok 1848—1849-ben (Ism. Miskolczy Ambrus) 1115
A Párizsi Kommün (Ism. Kurunczi Jenő) 1116
Berend T. Iván — Bánki György: Gazdaság és társadalom. Tanulmányok hazánk és Kelet-Európa XIX—XX. századi történetéről (Ism. Varga László) 1117
Vésztő története (Ism. Kanyar József) 1122
B. I. Zselicki: Szocialiszticseszkoje rabocsee dvizsenie v Vengrii 1873 — 1890 (Ism. Niederhauser Emil) 1124
A boldogság felé (Ism. Hársfalvi Péter) 1125
Varadi Sternberg János• Utak, találkozások, emberek, írások az orosz—magyar és ukrán—magyar kapcsolatokról (Ism. Niederhauser Emil) 1127
Anton Lehár: Erinnerungen. Gegenvolution und Restaurationsversuche in Ungarn 1918—1921 (Ism. Fogarassy László) 1129
A. J. P. Taylor: The Seeond World War (Ism. Bánki György) 1130
Georg HeUer—Kari Nehring: Comitatus Sirmiensis, Kari Nehring: Comitatus Bachiensis et Bodrogiensis (Ism. Szakoly Ferenc) 1132
Jósé Garda: Spanyolország a XX. században (Ism. Jemnüz János) 1134
Zala Tamás: Az Újvilág próbatétele (Ism. Jeszenszky Géza) 1136
Fügedi Érik: Uram, királyom (Ism. Barta Gábor) 1138
Köves Rózsa — Erényi Tibor: Kunfi Zsigmond életútja (Ism. Kávássy Sándor) 1140
Vörös Károly: Egy világváros születése (Ism. Frank Tibor) 1142
Markovüs Györgyi: Hazatért szövegek. Magyar emigráns antifasiszták írásai, 1919 — 1945 (Ism. Vigh Károly) 1143
Tanulmányok Tolna megye történetéből. VI. köt. (Ism. Degré Alajos) 1146
Békés megye 1944—1945-ben. Tanulmányok a Viharsarok történetéből. (Ism. Fehér István) 1148
Teleki Sándor: Emlékezzünk régiekről. Emlékezések és levelezések (Ism. Kovács József) 1150
Püspöki Nagy Péter: Rozsnyó város címere. Heraldikai tanulmány a történelmi címer felújításához (Ism. Fügedi Erik) 1153
Krupa András: Hiedelmek — varázslatok — boszorkányok (Ism. Gyivicsán Anna) 1154
FOLYÓIRATSZEMLE
Külföldi folyóiratok
A. G. Kuzmin: A varégok etnikai természetéről 1155
L. V. Cserepnyin: A rendi képviseleti monarchia megalapozásának kérdéséhez Oroszországban (XVI. század) 1157
Albert Soboul: Új megközelítések, új problémák a francia forradalom historiográfiájában 1158
Tr. Ionescu-Niscov: A Dunin eset 1161
Michaél R. Gordon: A belpolitikai konfliktus és az első világháború eredete: a brit és a német eset 1163
Pierre Broué: Spartakizmus, bolsevizmus, baloldaliság és a német proletárforradalom problémái 1165
Michael Ostenc: Az olasz ifjúság és a fasizmus a második világháború előestéjén 1166
F. P. Szmirnov: A legújabb kor történetének tanulmányozásáról Franciaországban 1167
KRÓNIKA
A Magyar Történelmi Társulat hírei 1169
Településtörténeti konferencia Székesfehérvárott 1975. május 26 — 27. (F. G.) 1171
BIBLIOGRÁFIA
A Magyarországon megjelent történeti munkák (önálló kötetek, tanulmányok, cikkek, ismertetések) jegyzéke (1974. január 1. — december 31.). összeállították V. Windisch Éva, Szelestei N. László 1179
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 1975/3-6. (nem teljes évfolyam) Századok 1975/3-6. (nem teljes évfolyam) Századok 1975/3-6. (nem teljes évfolyam) Századok 1975/3-6. (nem teljes évfolyam)

Könyvtári könyv volt. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot: Közepes
2.780 Ft
2.220 ,-Ft 20
11 pont kapható
Kosárba