809.293

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Nyelvek és kultúrák találkozása

XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus 2002. március 27-29.

Szerző

Kiadó: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Felnőttképzési Intézet
Kiadás helye: Szeged
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 352 oldal
Sorozatcím: A XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus kiadványai
Kötetszám: 3
Nyelv: Magyar  Angol  Orosz 
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Megjelent 400 példányban.

Előszó

Az emberiség históriája során számtalan esetben előfordult, hogy különböző nyelvek különféle kultúrákkal találkoztak, és ezeknek a találkozásoknak az eredménye - pozitív és negatív értelemben is -... Tovább

Tartalom

Tóth Szergej: Előszó5
Plenáris előadások7
Szépe György: Alkalmazott nyelvészet: kihívások és esélyek7
Hidasi Judit: Metszéspontok: Nyelvek és Kultúrák11
Földes Csaba: Kisebbségi nyelvek - a kultúrák válaszútján vagy a transzkulturalitás jegyében? (Előadásvázlat)20
Kultúrák és nyelvek
Bándli Judit: Hungary 1944. Magyarország az ellenség szemével21
Golubeva Irina: Teaching Cultura27
Kárpáti Eszter: Kultúrák közötti kommunikáció32
Maróti Orsolya: Szia, professzor úr! (Pragmatikai hibák idegen ajkúak magyar nyelvhasználatában)37
Osváth Gábor: A távol-keleti verbális kommunikáció néhány sajátossága41
Petrusán György: Multikulturalitás a nemzetállam szorításában45
Szociolingvisztika
Batár Levente: A társadalmi változások és az eufemizmusok használata49
Benő Attila: Szókölcsönzés és metafora52
Besir Anna: Kérdések és válaszok egy népnyelvi szövegkorpusz tartalomelemzéses feldolgozásában a társadalom-nyelv-kultúra dimenziói mentén57
Kegyesné Szekeres Erika: Nemek, nyelvek és kultúrák61
Kovács Ilona Julianna: A gazdasági nyelv státuszának problematikájáról a legújabb német-orosz-magyar nyelvészeti szakirodalom alapján (Szociolingvisztikai megközelítés)66
Kusz Viktória: Az angol nyelv változataival szembeni attitűd vizsgálata magyar egyetemi hallgató nyelvtanulók körében73
Szabó Edina: Nyelv és közöség (A magyar büntetés-végrehajtás fogvatartottjainak csoportösszetartása, és ennek megjelenése a szlengben)77
Tóth László: Az aki-ami-amely probléma vizsgálata egyetemi hallgatók körében83
Pszicholingvisztika
Andó Éva: Beszélt nyelvi narratívumok szerkezeti összetevőinek és beszédtempójának összefüggése96
Borbély Anna: A nyelvcsere kutatásának módszerei104
Csákberényiné Tóth Klára: Írás és gondolkodás109
Hoffmann Ildikó: Afáziás személyek spontán beszédének tempója112
Huszár Ágnes: Hibás keresések a mentális lexikonban - a freudi elszólások120
Racsmány Mihály - Pollner Péterné Oszkó Julianna - Pléh Csaba: A verbális munkamemória és az idegen nyelv elsajátítása124
Simon Orsolya: 10-11 éves angol gyermekek anyanyelvi beszédpercepciós készségei129
Szaknyelvek
Ablonczyné Mihályka Lívia: Mi a szaknyelv? Meggyőződések és dilemmák138
Demeter Éva: Az orvos-beteg találkozások kihívásai: speciális problémák az orvos-beteg interjúk során142
Dobos Csilla: Nyelvhasználat a jogi eljárásban148
Feketéné Silye Magdolna: Nyelvtanári és munkavállalói vélemények az angol nyelv használatának gyakoriságáról152
Fóris Ágota - Kováts Anna - Póla Péter: Nyelvi és szaknyelvi oktatás egy felmérés tükrében157
Hegedűs Anita: Levels of Presupposition in Drug Information Leaflets163
Keresztes Csilla: Az angol nyelv hatása a magyar szakmai nyelvre168
Kovács Éva: Tervezés a távoktatásban173
Mátyás Judit: Német nyelvű szakszövegolvasás szintetikus módszerének továbbfejlesztése179
Molnár Eszter: Genre Analysis in EMP Teaching and Testing184
Tompos Anikó: Szaknyelven innen, általános nyelven túl191
Varró Tibor: Az orosz szaknyelv oktatása195
A mobilkorszak nyelvezete
Benczik Vilmos: A másodlagos szóbeliség nyelvi kihívása201
Szabó Eszter: Az SMS lehetséges stílusárnyalatai206
Gyakorlati nyelvpedagógia
Balogh Katalin: A nyelvkönyvválasztás a kulturális kompetencia szemszögéből209
Bujdosó Iván: Nem mese az, gyermek!214
Czupy Imréné Varga Klára: Az írásbeli munkák nyelvi megformálásai a középiskolai dolgozatokban és ezek tanulságai219
Erdélyi Csongor: Az írástevékenység vizsgálata az általános iskola alsó tagozatában223
Győri Anna - Imrényi Tibor - Komlódi Zsuzsanna - Martinez Ágnes - Rentería Annamária: Szaknyelvet, kezdőknek230
Jámbor Emőke: Kulturális információ közvetítés a kezdő, hazai kiadású spanyol nyelvkönyvek tükrében236
Kovács Judit: Kéttannyelvű programok: egy lehetséges válasz a társadalmi kihívásra (Kutatás a magyar-angol kéttannyelvű általános iskolák témakörében)248
Lőrincz Ildikó: Győri általános iskolások nyelvválasztási motivációi259
Solymosi Mária: Gondolatok az idegen nyelvű írásbeli munkák értékeléséről264
Szalacsek Margit: Házi feladat: délutáni nyűg, másolási feladat, vagy a nyelvtanulás segédeszköze?270
Szőke Edit: Magyar és orosz anyanyelvű diákok nyelvtanulási stratégiahasználatának vizsgálata274
Elméleti nyelvpedagógia
Háry László - Huszti Judit: Összhangban az EU nyelvpolitikai törekvéseivel - az ECL nyelvvizsga279
Madarász Klára: Megfontolások egy lehetséges nyelvpedagógiai céltaxonómia kialakításához284
Oszetzky Éva: Szó, szólás, szókincs290
Pálos Ildikó: Show me how you listen - and I'll tell you who you are294
Thomas Williams: A Surprise Twist in the EFL Classroom: Applying the Garden Path Technique301
Fordítástudomány
Csetneki Sándorné Bodnár Ildikó - Simigné Fenyő Sarolta: Mondathatárok felbontása a fordításban305
Dékány Edit: A fordítástudomány szerepe a nyelvelsajátítás-orientált fordítás megközelítésében310
Dróth Júlia: A képesítőfordítások és zárthelyi záróvizsga-fordítások értékelése az ágazati szakfordítóképzésben315
G. Láng Zsuzsa: Beszédek kiválasztása a tolmácsképzésben320
Klaudy Kinga: A fordítások értékelése és javítása324
Papp Andrea: A műfordítói program 10 éve az ELTE Bölcsészettudományi Karán327
Ster Anna: Hány húron pendülünk?333
Szászné Veidner Katalin: A környezetvédelem francia terminológiája338
A kongresszushoz kapcsolódó szakmai rendezvények
Műhelybeszélgetés (Nagy L. János - Bácsi János): Meddig lehet megújulni? (Anyanyelvi tantervek és követelmények)342
Névmutató347
Tárgymutató348
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem