A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalom

Tizenhárom éveseknek/a hatosztályos középiskolák I. osztálya számára

Tartalom

Bevezetés5
Gyémánt Csilla: I. rész
Az epikai műfajok. A verses epika műfajai9
A verses nagyepika12
A verses nagyepika műfajai13
A ballada 17
A párjavesztett gerlice17
A bagoly-asszonka18
A műballada23
Goethe: A Tündérkirály24
Arany János: A walesi bárdok26
Arany János: V. László33
Arany János V. László című balladájának elemzése36
Arany János: Bor vitéz41
A románc45
Arany János: A méh románca46
Ady Endre: A befalazott diák51
József Attila: Szegényember balladája52
A vers zenei elemei: ritmus, rím, hangfestés53
A kisepikai költemény59
Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka59
Arany János: A fülemile66
A metafora és a megszemélyesítés72
Az epika prózai műfajai74
Mese, mítosz, monda75
A novella és az elbeszélés82
A fiktív történet84
Az elbeszélő, a történetbefogó és az elbeszélői nézőpont84
Mikszáth Kálmán: A néhai bárány85
Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása92
Kosztolányi Dezső: Paulina96
Kosztolányi Dezső: Édesapám99
Móricz Zsigmond: Hét krajcár105
Örkény István: Egypercesek110
A kisregény114
Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa114
A történelmi kisregény forrásai115
Mikszáth Kálmán: A gavallérok118
A regény121
A történelmi regény122
A társadalmi regény123
Az epikus hős és a regényvilág123
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai125
Tamási Áron: Ábel a rengetegben128
Dokumentum és irodalom, tényirodalom142
Petőfi Sándor: Úti levelek143
Mikszáth Kálmán: A pénzügyminiszter reggelije150
A karcolat152
Csoóri Sándor: Kutya-színház153
József Attila: Curriculum vitae156
Kosztolányi Dezső: Asztalos162
Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér164
Bene Kálmán: II. rész
A lírai műfajok168
Weöres Sándor: Vázlat az új líráról170
A dal172
Ha folyóvíz vónék172
Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert172
Az ütemhangsúlyos verselés175
József Attila: Reménytelenül177
Felszállott a páva179
A bolhási kertek alatt179
Ady Endre: Őrizem a szemed179
Az epigramma182
Szimonidész: A thermopülai-i hősökre182
Kölcsey Ferenc: Régi várban182
Kölcsey Ferenc: Huszt182
Kölcsey Ferenc: Áldozat183
Az időmértékes verselés183
Kölcsey Ferenc: Emléklapra186
Vörösmarty Mihály: Magyarország címere186
Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem187
A leíró költemény. A tájlíra188
Petőfi Sándor: Az alföld188
A leíró szerkezet190
Petőfi Sándor: A nép nevében191
A retorikus szerkezet193
Radnóti Miklós: Razglednicák194
A ciklikus szerkezet195
A rímes-időmértékes verselés196
Juhász Gyula: Tiszai csönd198
Petőfi Sándor: A puszta télen201
Tóth Árpád: Körúri hajnal203
Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai204
Az óda207
Kölcsey Ferenc: Himnusz207
Vörösmarty Mihály: Szózat209
Az ódai műfajok210
Az összehasonlító elemzés211
Paulosz: A szeretet himnusza213
Radnóti Miklós: Himnusz a békéről215
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet...217
XXIII. 'Soltár218
Az elégia221
Petőfi Sándor: Szeptember végén221
Arany János: Letészem a lantot225
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél228
Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz229
A szereplíra232
A metaforából származó szóképek232
Ady Endre: Lelkek a pányván233
Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger...234
Arany János: A rab gólya235
Ady Endre: Dózsa György unokája237
A szimultán ritmus240
Ady Endre: Fölszállott a páva241
Ady Endre: A föl-földobott kő242
Nagy László: Tűz244
Műfajok és "álműfajok"246
A metonímiából származó szóképek247
Petőfi Sándor: A XIX. század költői249
József Attila: Születésnapomra251
Kosztolányi Dezső: Téli alkony252
Juhász Gyula: Magyar táj, magyar ecsettel253
Babits Mihály: Itália254
Madácsy Piroska: III. rész
Az irodalom történetéről256
XVI. Az ősköltészet258
A líra kezdetei258
A Kalevala261
Irodalom275
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalom Irodalom Irodalom Irodalom

A lapélek kissé foltosak. Az előlapon tulajdonosi bejegyzés, néhány lapon jelölés és bejegyzés található.

Állapot:
740 ,-Ft
7 pont kapható
Kosárba