A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pedagógián innen és túl

Zsolnai József 70. születésnapjára

Szerző

Kiadó: Pécsi Tudományegyetem FEEK-Pannon Egyetem BTK ÉKP Központ
Kiadás helye: Pápa-Pécs
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 951 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-6421-73-0
Megjegyzés: Színes képekkel illusztrálva.

Előszó

A születésnap az ürügyet adja, az összefogás esélyét teremti meg, s forrásokat fakaszt a társadalomban.
A születésnap tulajdonképpen kíméletlen ünnep. Kíméletlenségét csak a tisztelet (szeretet)... Tovább

Tartalom

Tabula Gratulatoria
Kovács Lajos: Előszó 7
Koltai Dénes: A kiadó előszava, melyben egy jelentős, nagy fához hasonlítja Zsolnai József professzor urat, a 70 éves ünnepeltet 9
Hárs György Péter: Megszolgált 70 év: az iskolától az iskoláig - Zsolnai József kezdődő pályaképéhez 11
Orosz Lajos: Önfejlesztő Zsolnai 17
Kiss Éva: Kedves Tanár Úr! 19
Tudománytan 21
Varga Csaba: A metaelmélet hipotézise 23
N. Sándor László: A visszahódítható teljesség: a Mindentudás Egyeteme 35
Orvostudományok 39
Czeizel Endre: A pedagógia és a genetika testvérisége 41
Társadalomtudományok 51
Szociológiai tudományok
Liskó Ilona: Roma tanulók középfokon 53
Reisz Terézia: Az aprófalvas Baranya területi közoktatás-politikája 69
Somlai Péter: Megnyúló kamaszkor: az életút új szakasza 85
Homor Tivadar: A globalizáció morális kihívásai és következményei 94
Pszichológiai tudományok
Molnár Melinda: Wordsworth költészete és a memóriakutatás kapcsolata 101
Neveléstudományok
Borbély Lajos: A Tervezzünk tárgyakat! Ifjúsági Ipari Formatervező Pályázat pápai tapasztalatairól 115
Benedek András: A felnőttkori tanulás problematikájához 122
Csoma Gyula: Pedagógia és andragógia 129
Garai László: Kincstári és alternatív oktatás között 144
Székely Klára: A szemléletváltás szükségessége a magyar felsőoktatásban 150
Kocsis Mihály A tanárképzés értékelése a Pécsi Tudományegyetemen a végzettekkel készített interjúk alapján 154
Bókay Antal: A posztmodern egyetem kapujában 167
Papp Sándor: A gazdaság „szolgálóleánya" 175
Szépe György: Megjegyzések a pedagógusképzés modelljeiről 181
Tóth József: Felsőoktatásunk és a lokális - regionális-nemzeti B globális kihívások 195
Vekerdy Tamás: Anomáliák? 202
Békési Imre: Elfogult emlékezés a polgári iskolára és a polgári iskolai tanárképzésre 208
Papp Gabriella: Az egyetemi szintű gyógypedagógus-képzés sajátos megközelítése 211
Bándiné Liszt Amália: Az interkulturális nevelés aspektusai a Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv német nyelvi tantárgyi tanterveiben 217
Laboda Erika: Weöres Sándor Pára című versének posztmodern elemzési lehetőségei differenciált foglalkozás keretében 229
Vágó Irén: Ki mit talált ki? 235
Trencsényi László: Az iskola funkcióiról a nevelési intézmények „történeti rendszertanában" 255
Debreczeni Zsuzsanna: A belső környezet mint értékközvetítő a kollégiumi nevelésben 270
Györe Géza: Könyvtáros(tanár) a számítógép bűvkörében 274
Czakó Kálmán: A küzdelemre nevelés, küzdés-pedagógia 281
Báthory Zoltán: Kísérlet a PISA 2003 vizsgálat kulturális értelmezésére 298
Kéri Katalin: A nevelés és a tudás fogalmának tartalma az iszlámban 309
Pukánszky Béla: Herbart és a korszellem 314
Tölgyesi József: Az iskolai évkönyvek klasszikus történeti és újmodern reputációja 324
Csizmazia Sándor: Alkupedagógia 334
Balogh Zsigmond: Szervezeti kultúra, minőségügy és az ÉKP - az iskolavezető nézőpontjából 342
Csonka Imréné: A vezetés néhány tétele egy ÉKP-s iskolában 348
Barlai Róbertné: Új típusú vezetőképzés a PSZM projekt keretében 355
Halász Gábor: Képességfejlesztés, iskolavezetés és pedagógiai paradigmaváltás 366
Balázs Éva: Oktatási innovációk és földrajzi elterjedtségük 388
Cs. Czachesz Erzsébet - Vidákovich Tibor: Melyik módszer? 400
Zsolnai Józsefné Mátyási Mária: „A gyerek a törvény" 409
Rémi Ferencné: Miért tartom hatékonyabbnak a Nyelvi, irodalmi és kommunikációs programot! 418
Pléh Csaba: Kell-e még a nevelés? 420
Mátrai Zsuzsa: Kínai vers 423
Huszár Zsuzsanna: Időzés 430
Sz. Tóth Gyula: Egy magyar pedagógia az Európai Uniós dimenzióban 441
Magyari Beck István: A pedagógiai innováció természete 450
Karsai Péter: Párhuzamos visszaemlékezések 456
Kovács Lászlóné: A Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési kísérlet kiterjesztése Tolna megyében 461
Pusztainé Szabó Margit: Mesterünk, Zsolnai József 468
Új Imréné Tóth Róza: Sikertörténet? 475
Zrinszky László: Pedagógiai beszéd és cselekvés 493
Monoriné Papp Sarolta: Híd szakmaiság és minőség között 498
Ősz János: Miért „beteg" a magyar pedagógus? 507
Takács Viola: Tanár szakos hallgatók véleménye cigányokról 513
Németh András: A reformpedagógia és a századforduló életreform-mozgalmai 527
Handó Melinda: A roma gyermekek helyzete a magyar oktatási rendszerben
Pavlicsek Zsolt: A harcművészetek pedagógiája 550
Csizmazia Sándorné: Eredménymérés az iskolában 563
Szabó Eszter: Jelenünk és értékeink a Nyelvi. irodalmi és kommunikációs nevelési program 3-4. osztályos olvasókönyveinek tükrében 575
Kojanitz László: A tankönyvfejlesztés szakmai hátterének megerősítéséről 591
Albert B. Gábor: Egy tudós tankönyvszerző a klebelsbergi reformok szolgálatában 605
Kiss Albert: Néhány gondolat a kémia tantárgypedagógiájához 611
Vass Vilmos: A tantárgyköziség és a projektpedagógia kapcsolata 618
Szűcs Ervin: Széljegyzetek a mai általános műveltséghez 628
Vámos Tibor: A pedagógus a jövő társadalmának legfontosabb szereplője 632
Csermely Péter - Sulyok Katalin: Fiatal tehetségek a tudományos kutatómunkában 636
Dankó József: Alkotótábortól a kutatóiskoláig - egy innováció előzményei és következményei 641
Orosz Sándor: Érték és hatékonyság - a közoktatás megújításának ígérete 651
Szabó T. Attila: A Binet-BioTár Modell Szombathelyen és Veszprémben
1988-2004 között 662
Somogyiné Sági Piroska: Egy tanítvány vallomástöredékei 673
Multidiszciplináris társadalomtudományok
Bánhidi Miklós: Kerékpár, turizmus, sporttudomány 675
Michalkó Gábor: Gondolatok a turisztikai tudás magyarországi viszonyairól 684
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK 691
Történelemtudományok
Szalai Attila: Nádasdi Ferenc huszártábornok 693
Schneider István: Bevezetés Pákh Albert soproni munkásságnak mélyreható és elemző vizsgálatához 709
Aczél Máté: A honfoglaló magyarok íja 717
Irodalomtudományok
Druzsin Ferenc: A fele sem népszínmű
Fűzfa Balázs: Miért szép?
Odorics Ferenc: Rendszerelvű irodalomtudományos paradigma interpretáció nélkül? 737
Sípos Lajos: „... az öreg táltos kivezetett apám sorsának tikkasztó földjéről 747
H. Tóth István: A szövegvilág-kutatás néhány újabb eredménye 754
Nyelvtudományok
Nagy J. József: Beágyazások a 9-10. éves gyermekek élőbeszédében 769
Gósy Mária: Beszédhangok differenciálása 6-9 éves korban 777
Bánréti Zoltán: A szó ellipszise 734
Medve Anna: Szintagmatikus kapcsolatok, szórend, modulok 794
Molnárné László Andrea: A zsidó mesék direktív funkciói 807
Vargáné Kiss Katalin: Beszédaktusok, társalgási stratégiák és kultúrák összefüggései 817
Balázs Géza: Nyelvi demokrácia 825
Lengyel Zsolt: Az egyválaszos asszociációs vizsgálatok - lingvisztikai áttekintés 835
B. Fejes Katalin: Szintaktikai és szemantikai jegyzetek egy PISA-teszt mondatához 845
Navracsics Judit: A korai háromnyelvűség kialakulásának folyamata 850
Filozófiai tudományok
Gáspár Csaba László: Rövid bevezetés a filozófiába 861
Bohár András: Egy pedagógiai filozófia körvonalai 877
Művészeti és művelődéstörténeti tudományok
Géczi János: A római kertek és rózsáik 895
Média- és kommunikációs tudományok
Buda Béla: Definíció, modell, kontextualizáció: a kommunikációkutatás önreflexivitása 910
MŰVÉSZETEK 911
Tóthpál József: A Kodály-galaxis csillagállása avagy a magyar zenekultura stratégiai kérdéséi 923
Kőrösi Zoltán: Szerelem 931
E. Szabó Zoltán:
Elmúlt a nyár Melléklet I.
V. I., a hajcsár Melléklet II.
Egy vöröshajú lány Melléklet III.
Farkas Zsuzsa:
Szentlélek Melléklet IV.
Betlehem Melléklet V.
Éjkirálynő Melléklet VI.
Tűzzománc ékszerek Melléklet VII.
Jankovics Mária:
Tanulmány Melléklet VIII.
Tükrök Melléklet IX.
Mátyássy Gábor:
Gaia köldöke Melléklet X.
Cédrusom Melléklet XI.
Magyarok sztupája Melléklet XII.
Iliás Márta:
PaPnö Melléklet XIII.
Dsuang Dszi álma Melléklet XIV.
Bánat Melléklet XV.
Házmese Melléklet XVI.
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem