A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról

Kézikönyv kis- és középvállalkozóknak

Előszó

Amire évek óta vártunk, végre bizonyossá vált. Magyarország - kilenc további ország társaságában - 2004. május 1-én teljes jogú tagként csatlakozott a bővülő európai integrációhoz. Már a... Tovább

Tartalom

A kötet szerzői12
Köszöntő15
Előszó16
Bevezető18
A vállalkozásokra vonatkozó közösségi jogszabályok általában21
Az Európai Unió vállalkozáspolitikájáról22
Vállalkozások jogszabályi környezete23
Az áruk és a szolgáltatások szabad áramlása25
Jogharmonizáció az áruk szabad áramlása területén25
A műszaki tartalmú jogalkotás az EU-ban és annak magyarországi harmonizálása26
Az új megközelítésű irányelvek átvétellének és alkalmazásának helyzete Magyarországon32
Külkereskedelmi hatósági eszközrendszer34
Jogszabályi háttér34
Harmonizált területek36
Nem harmonizált területek50
Különleges eljárások53
Belkereskedelmi hatósági eszközrendszer55
A belkereskedelemmel kapcsolatos alapfogalmak55
A belső forgalmazásra vonatkozó jogszabályi környezet56
A témával foglalkozó intézmények58
A leggyakoribb problémák58
Vámeljárások, vámszabályozás60
Az EU általános vámelőírásai60
Ügyfélregisztráció és ügyfélazonosítás61
Vámeljárások62
Gazdasági vámeljárások67
A vámkezelés folyamata az árunyilatkozat-feldolgozó rendszer (CDPS) segítségével77
TARIC80
A vámkontingensek kezelése az Európai Unióban86
A belső piaci informális vitarendezési mechanizmus - a SOLVIT91
A SOLVIT célja91
A SOLVIT-hálózat91
A partnerszervezetek91
Az eljárás92
Néhány példa a SOLVIT által megoldott ügyekre92
A tőke szabad mozgása96
A tőke szabad áramlása a közösségi jogban96
A tőkemozgások fő fajtái a közösségi jog alapján98
A Római Szerződés alapján alkalmazható kivételek100
A tőkemozgásokra vonatkozó magyar jogszabályi háttér101
A csatlakozási tárgyalások és a tőke szabad áramlása102
A személyek szabad mozgása106
Alapfogalmak107
A szabad mozgásra vonatkozó szabályok108
Munkavállalás és vállalkozás111
Letelepedés egyéni vállalkozóként113
A nyugdíjasok és a diákok letelepedési joga114
A diplomák és a szakképesítések kölcsönös elismerése114
Miként vehetők igénybe a szociális juttatások?115
A családtagok jogosultságai117
A magyarok munkavállalási lehetőségei az EU tagállamaiban a csatlakozást követően118
Magyar nyelvű szakkiadványok120
Vállalati jog121
Alapfogalmak121
A letelepedés szabadsága121
Az 1. nyilvánossági irányelv és a cégtörvény (az 1997. évi CXLV. törvény)123
Elektronikus cégeljárás (a 2033. évi LXXXI. törvény)124
A 2. tőkevédelmi irányelv és a társasági törvény (az 1997. évi CXLIV. törvény)125
Szupranacionális társasági formák126
A témával foglalkozó hazai intézmények130
Ajánlott szakirodalom130
Szellemi tulajdon131
A szellemi tulajdonhoz kapcsolódó alapfogalmak131
Jogszabályi környezet131
A magyar vállalkozások és az EU-csatlakozás138
A hazai intézményrendszer139
Fontosabb szakkiadványok141
Hasznos internetoldalak141
Közbeszerzés142
A közbeszerzési törvény szerkezete142
A közbeszerzési eljárás menete143
A közbeszerzési eljárás sikerességének kulcsa146
A közbeszerzési törvény végrehajtási rendeletei148
A közbeszerzési eljárásban induló kis- és középvállalkozások sikeres ajánlattételének feltételei149
A kis- és középvállalkozás mint ajánlatkérő, avagy a támogatásból megvalósított közbeszerzések kérdése152
Ajánlott szakirodalom155
Tanúsítás156
Terméktanúsítás156
Irányítási rendszerek tanúsítása161
Személyzettanúsítás166
Szabványok170
Alapfogalmak, fő működési elvek170
A magyar szabványosítás európai integrációja174
Részvételi lehetőség a hazai szabványosításban178
Az intézmények elérhetőségei182
Fogyasztóvédelem és piacfelügyelet184
Fogyasztóvédelmi alapfogalmak185
Szankciók a szabályok megsértőivel szemben188
Jogszabályi környezet, a vállalkozások mozgástere189
Az uniós és a magyar szabályozás összevetése193
A leggyakoribb problémák a jogok érvényesítése során193
A témával foglalkozó intézmények és azok elérhetősége194
Kiadványok196
Versenyszabályok az Európai Unióban, az állami támogatások tükrében197
Alapfogalmak197
A versenyszabályozás az EU-ban198
A verseny jogszabályi keretei Magyarországon202
A hazai támogatások rendszere203
A kis- és középvállalkozások segítése208
A közösségi szabályozás208
Támogatási rendszer211
Az Európai Unió támogatáspolitikája216
Támogatás a strukturális alapokból216
Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)217
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)218
Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)219
Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP)219
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)219
Közös agrárpolitika228
A mezőgazdasági termékek piacszabályozása228
Vidékfejlesztési támogatás256
Nemzeti támogatás az agrárszektorban258
Hazánk EU-tagsága és a vállalkozásokat érintő adózási kötelezettségek változása260
A költségvetési közösségi és nemzetállami jellemzői, az adózás helye és szerepe261
Hazánk EU-tagsága és a vállalkozások adózási kötelezettségeinek módosulása264
Néhány összegző tanács, tömören276
A tájékozódást segítő irodalomjegyzék277
Az általános forgalmi adóval kapcsolatos gyakorlati tudnivalók az európai uniós csatlakozást követően278
Alapfogalmak278
Adózási kötelezettségek az európai uniós csatlakozás után278
Gyakorlati példák282
Hazai intézmények285
A témához kapcsolódó jogszabályok285
Számvitel286
A számvitel európai uniós szabályozása a nemzetközi fejlesztések tükrében286
Egyes kiemelt témakörök szabályainak közelítése289
Jogszabályi környezet293
A témával foglalkozó hazai intézmények294
Ajánlott szakirodalom294
Statisztika295
Instrastat295
Nomenklatúrák és fontosabb fogalmak298
A Statisztikai Hivatal elérhetőségei301
Kiadványok305
Statisztikai adatok305
Szakképzés és felnőttképzés306
Szakképzés306
Felnőttek képzése308
A szakképesítések kölcsönös elismerése309
Nemzetközi integráció311
Jogszabályi környezet313
Internetcímek316
Foglalkoztatás és szociális ügyek318
Munkajog319
Szociális párbeszéd320
Esélyegyenlőség321
Foglalkoztatáspolitika és az Európai Szociális Alap323
Szociális biztonság324
Népegészségügy325
Munkahelyi biztonság326
Ajánlott szakirodalom328
Környezetvédelem329
Alapfogalmak329
A környezettudatos működés előnyei330
Jogi és egyéb kényszerek Magyarországon és az EU-ban332
Gyakorlati lépések334
A vállalati környezetvédelmet segítő intézmények339
A környezettudatos működést segítő útmutatók, adatbázisok340
Kutatás, fejlesztés és innováció341
Alapfogalmak342
Jogszabályi környezet343
Hazai intézmények343
Gyakorlati példa344
Magyar részvétel344
Kiadványok, információs források346
Projektek346
A részvétel előnyei. Miért pályázzunk?347
Vállalkozások részvétele a közösségi programokban348
Leonardo da Vinci-program350
Socrates II. program351
Ifjúság 2000-2006 program 353
Az EU 6. kutatási, technológiafejelsztési és demonstrációs (KTF) keretprogramja354
A KKV-k fejlesztését szolgáló programok360
Intelligens Energia - Európa (IEE) Program362
LIFE-program363
Kultúra 2000 program364
Az EU népegészségügyi akcióprogramja (2003-2008)364
Javasolt irodalom366
Pályázatkészítés, projektkidolgozás, projektmenedzsment367
Alapszabályok pályázóknak367
Jogszabályi környezet371
Projektek a gyakorlatban372
Praktikus információk379
Lobbizás az Európai Unióban382
A lobbizás - "europaizált" kiadásban382
A lobbizás fő funkciója: információközvetítés384
A lobbizás: szakma384
Amire a lobbistának Brüsszelben különösen figyelnie kell386
Lobbizás, de kinél?388
Néhány további fontos szempont389
Hasznos címek, források és kapcsolatok390
A tudásalapú elektronikus gazdaság folyamatai és szereplői391
Alapfogalmak391
Az e-gazdaság mint növekedési forrás391
Az internet használata és elterjedtsége392
Az e-gazdaság folyamatai és szereplői394
A hálózati gazdaság kialakulásának gátjai397
A legfontosabb EU-programok, amelyekhez csatlakozhatunk399
Az európai politika, az e-Europe célkitűzései401
A felhasznált források jegyzéke, hasznos címek, részletes információk402
Vállalkozói EU-tükör készítése és használata404
Passzív szakasz405
Aktív szakasz412
Demonstráció418
Üzleti partnerközvetítés, a kereskedelmi tevékenység elősegítése423
A központi költségvetésből finanszírozott, kereskedelem-fejlesztést célzó pályázatok, programok423
Üzleti partnerközvetítés425
A KKV-k kereskedelmi tevékenységét elősegítő szervezetek426
Dokumentumtárak, könyvtárak és egyéb információs források436
Országgyűlési Könyvtár436
Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ (OMgK)437
KOPINT-DATORG Szakkönyvtár438
Magyarországi Euro Info Központ (EIC) hálózat438
Kereskedelmi és iparkamarák442
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány448
Európai Tájékoztatási Központ (ETK)451
Európai Dokumentációs Központok Magyarországon453
EU Tájékoztatási szolgálat - www.meh.hu457
Europe Direct - az Európai Bizottság szolgáltatása460
Euro Info Service (EIS)460
Az agrárkamarák címjegyzéke461
A KSH megyei igazgatóságai465
Tárgymutató470
Kérdőív474
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról

A borító kissé kopottas.

Állapot:
1.780 Ft
890 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról

A borító enyhén kopott.

Állapot:
1.780 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba