A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Vergődő szél

A kárpátaljai magyar irodalom antológiája 1953-1988

Tartalom

Balla D. Károly:7
Múló évek kockakövéből9
Veszett sintérek között10
Reményed ha vesztenéd11
Éva színeváltozásai11
Rögtönzött vers kedvesemnek a kórházban12
Triptichon14
A legszebb lárma16
Indulni százszor, ezerszer17
Ősz, 198118
Ott legbelül19
Oktaéder20
Hittel higgyem20
Buborék21
Már mindent...21
Üvegház22
Szigeten24
Székelykapu, 198826
Vipera és havasi gyopár26
Három másodpercem36
Sándor utazásai38
Balla Gyula:49
December 31.51
Egyszer-volt nagyapám52
Fiam52
Vana Toomas53
In memoriam Sáfáry László54
Krétarajzok-asztalfra55
Sirályétrend56
Balla László:57
Emlék59
Ungvári alkony60
Egy múmiafej előtt61
Csillaghullás, Hipertónia63
Ó szín, ó szín, ó villogó remény...63
XC. zsoltár64
Az ősz65
Rímtelen szonett67
A kedves nem szereti a tengert...67
Trecento68
Hát jöjj, szonett!69
A magyar nyelv (VII., XIV.)69
Februári légszomj71
Elment73
Senkiföldje73
A szék74
Bogáncs80
Egy almaág balladája84
Két kéz86
Balla Teréz:91
Buzdítás93
Tavaszi dal94
Sirató94
Balogh Balázs:95
Félelem97
Icarus97
Apám98
Holdvilágos este99
Kérdőjelek100
Édesanyám halálára101
Üzenet102
Nem lehet...103
Bekopog104
Mese105
Balogh Miklós:107
Gyermekkori emlék109
Édesanyám emlékére110
Már messze zakatol...111
Szabálytalan szonett111
Bartha Gusztáv:113
József Attila115
Őszi pillanat116
Kőmíves Kelemen116
Anyanyelv117
VI. zsoltár118
Benedek András:121
Nyár123
Kurucdal124
Híg november124
Janicsárok125
Hazatérés125
Rigmusok126
Vesztett csaták után126
Verbőc126
Bundovics Judit:129
Elszakadás131
Lázadás136
Csengeri Dezső:143
Őszutó145
Alkonytájt megnyúlnak az árnyak152
Demjén Miklós:159
Szolgálom a Szót161
Féltés162
Alkut nem ismer a szám163
Hányszor szakad164
Kimondja titkait165
Novemberi szerelem166
Hó, vihar167
Valóság - álom168
Dupka György:171
Tömegsírfelirat173
Szibériában174
Kiterítem e tájra175
Reflexiók a munkácsi vár fokán176
Kárpáti triptichon177
Egy távoli ismerősnek180
Üdvözlő sorok Juvan Sesztalovnak181
Dudar182
Erdélyi Gábor:185
Ragyogjatok, csillagok187
Reggeli fényben193
Ferenczi Tihamér:197
Nyugtalanul199
Szívem volt már minden200
H-moll etűd201
Jaj, mi lesz?201
E táj202
Láz202
Anyám203
Kopjafák virága204
Rímtelen szonett204
Finta Éva:207
Emelnek majd...209
Montázs210
".. Ez a sok szépség..."211
Radnótihoz211
Lélegző, csillagos212
Kép, paripával213
Élő világ214
Küszöbök214
Bölcselet215
Credo216
Idő - korongon217
Fény219
A fényt tűzöd...219
Táj - vörös és zöld dobogásában220
A folytonosság margójára221
Klió töprengő kérdéseiből222
Születések223
Lista224
Fodor Géza:225
Pünkösd227
Hamlet a koponyával227
Federico García Lorca utolsó románca228
Lelet (Monda)229
Varióla229
Porozovo230
Nullapont231
Don Juan kővendége232
Madaraink vonulása ősszel, Voznyeszenszkij Arabeszkijen232
Erdők felől a Föld, közelből - nyílt Óceán235
Széltükör236
Holdas homlokú méneken237
Verhovinai szél237
Füzesi Magda:239
Tisztulás241
Johanna242
Tűz242
Fehér egek243
Útban hazafelé244
Négykezes245
Téli éjszakán246
Sirályok247
Küzdelem247
Akác248
Szőttes pirossal, feketével248
Biztató250
Utazás a semmibe251
Üzenet251
Társasjáték251
Györke László:253
A csűr255
Buzgár262
Györke Zoltán:269
Szakáll-vitorlával271
Téged őriz271
Fáradtan272
Otthon273
Horváth Gyula:277
Csokonai279
Táltos fiú I-III.280
Harcaim281
Öt jótanács - a sokból282
Kérdések283
Horváth Sándor:285
Ím, kitárva287
Csöndes biztató288
Éj, szél, szív288
Rajz a falon289
Sarjadjon remény290
Mese290
Ajánlás, ballada nélkül291
Aprócska üzenet Sütő Andrásnak291
Néró felgyújtja Rómát292
Az út végén293
Imre Sándor:299
... És vállal301
Mindig így kísér301
Mint friss gyümölcs...302
Legalább303
Most már304
Kecskés Béla:305
Napkelte307
Tavasz307
A madár308
A várakozás legszebb reggelén309
Vérré válni310
Út311
Nyár313
Anyám313
Huszadik éve314
1988, Nyár315
Keresztyén Balázs:317
Vargáék hazatérnek319
Találkozás323
Ha újra felkel a Nap..330
Kovács Vilmos:345
Újra szülőfalumban347
Aludt a falu349
Tavaszi viharok350
A munkácsi várban351
Őszi éj, alvó park353
A tenger354
Ermitázs355
Piszkov356
Írók háza, Moszkva357
Vasárnap358
Verecke358
Folytatás359
Őszi elégia361
Hozsanna néked363
Ma kiáltsatok364
Elmondom neked365
Búcsú366
Bikaháton367
Testamentum368
Kiskarácsony369
Ebédszünet381
Kőszeghy Elemér:391
Teremtő titkok393
Visszhang393
Interminabilité394
Idill395
Esti üdvözlet Szocsiból396
Hiány397
Aszály398
Télelő399
Ítéletidő400
Az ősz véremben401
Öregek402
Teljesség és Minden403
Lusztig Károly:405
A csomag407
Látlelet410
Magyar Éva:415
(Mert a kihűlni készülő világ)417
Hiszlek417
Magány418
Ima félálomban418
Kereszted vagyok419
Egyedül420
Hajótöröttek421
Önéletrajz421
Nagy Zoltán Mihály:423
Felkiáltójel425
Sors, megírva425
Mivé torzul426
Vérző örömmel427
Esti hangulat428
Szerelemmel ellened429
Helyzet430
Motyogás bor mellett430
Bábu-testvéreimnek432
Az az éjszaka433
Előregyártott rekviem434
Fickó434
Érzelmes történet437
Varangy a szatyorban444
A szorgalom huszadik esztendeje453
Orémus Károly:467
Földobott kő469
Egy marék virág478
Skotnyár József:485
Falak487
Sütő Kálmán:499
Júniusi mező501
Kacagó faluvégek502
Édesapám szőlőt ültet503
Hozzád beszélek504
Szenes (Kroó) László:507
A mulya509
A portás514
A kis Csúnyácska521
Tar Béla:527
Ikarosz utolsó másodperce529
Meditáció530
Nem ígér530
Az időn innen531
Jöhetnél már533
Mély álom jő535
Tárczy Andor:537
Csendélet539
Mementó539
Esőben540
Vallomás540
Óda a tűzhöz541
Égig ér542
Este idegenben543
Küszöbön545
A ma lantosaihoz545
Most és mindörökké547
Matató ménkű549
Repülés552
Vári Fábián László:555
Mikes Kelemen557
Széphistóriák I-V.558
Boszorkányidéző560
Majtény561
Ngs. Balassi Bálint a végek végein562
Szervátiusz Tibor Dózsa-szobra előtt562
Jeszenyin búcsúja563
Szüreti ének564
Téli táj koporsóval566
Napfogyatkozás567
Útban Törökország felé568
Illyés Gyula fejfája előtt570
Báthori Anna571
Kikericsek572
Ady alkonya573
Három árva574
Zselicki József:577
Mese579
Ha580
Ezen a napon580
Utak581
Öregség581
Gyermekkor582
Ballada582
Mondóka583
(Kong az este....)584
Utószó (M. Takács Lajos)585
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Vergődő szél
Állapot:
1.460 Ft
730 ,-Ft 50
11 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Vergődő szél Vergődő szél
Állapot:
1.460 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba