A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kopaszok és hajasok világharca

In memoriam Nagy Lajos

Előszó

A gazdag - több monográfiával is rendelkező - Nagy Lajos-szakirodalom tallózására, szemelvényes, rendszerezett bemutatására törekvő irodalomtörténész két alapvető nehézséggel szembesül. Az egyik, a... Tovább

Tartalom

Fiatal emberek
Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Részlet (In: Borbély Sándor:
így élt Nagy Lajos. Bp., Móra, 1986) 7
Kardos Pál: Nagy Lajos. Részlet (In: Kardos Pál: Nagy Lajos.
Bp., Bibliotheca, 1958) 9
Farkas P. József - Halász Ferenc: Nagy Lajos az apostagiak tudatában.
Részlet 11
Tarján Tamás: A történet örök színtere. Rövidítve (In: Tarján Tamás:
Nagy Lajos szobra. Bp., Z-füzetek, 1989) 14
Nagy Lajos: A lázadó ember. Részlet (In. Nagy Lajos: A lázadó ember.
Bp, Szépirodalmi, 1983) 22
Nagy Lajos középiskolai bizonyítványa 1901-ben (In: Tarján Tamás:
Nagy Lajos. Bp., Gondolat, 1980) 34
Nagy Lajos jogi kari felvételének dokumentuma (In: Tarján Tamás:
Nagy Lajos, Bp., Gondolat, 1980) 35
Kardos Pál: Nagy Lajos. Részlet (In: Kardos Pál: Nagy Lajos.
Bp, Bibliotheca, 1958) 35
Nagy Julianna levele fiához 37
Jankovich-Bésán Endre távirata Nagy Lajosnak 38
Jankovich-Bésán Endre levele Nagy Lajoshoz 39
Kónya Judit: Nagy Lajos alkotásai és vallomásai tükrében. Részlet
(In: Kónya Judit: Nagy Lajos alkotásai és vallomásai tükrében.
Bp., Szépirodalmi, 1980) 40
Nagy Lajos levele az Országos Betegsegélyző és Balesetbiztosító
Pénztár igazgatójához 43
Nagy Lajos levele Nagy Zoltánhoz 47
Nagy Lajos levele Fenyő Miksához 49
Nagy Zoltán: Nagy Lajos: Az asszony, a szeretője, meg a férje (In:
Nagy Zoltán: A nevető ember legendája. Bp., Magvető, 1967) 50
Nagy Lajos: Caruso. Részlet (In: Nagy Lajos: író, könyv, olvasó, 1.
Bp., Szépirodalmi, 1959) 52
Füst Milán: Emlékezések Nagy Lajosról és körüle (In: Füst Milán:
Emlékezések és tanulmányok. Bp., Magvető, 1986) 54
Tersánszky Józsi Jenő: Nagy Lajos. Részlet (In: Tersánszky Józsi Jenő.
Nagy árnyakról bizalmasan Bp., Magvető, 1962) 63
Kárpáti Aurél: [Nagy Lajosról]. Részlet 70
Nagy Lajos: A kávés. Részlet (In: Nagy Lajos: író. könyv, olvasó. II.
Bp., Szépirodalmi, 1959) 71
Zelk Zoltán: Nagy Lajos a kávéházban (In: Zelk Zoltán: Akit az Isten
nem szeret. Bp., Szépirodalmi. 1976) 73
Illés Endre: Az író és a riporter. Részlet (In: Illés Endre: Krétarajzok.
Bp., Magvető, 1970) 75
Kosztolányi Dezső: Egy berlini leány (In: Kosztolányi Dezső:
Egy ég alatt. Bp., Szépirodalmi, 1977) 76
Barabás Tibor: Nagy Lajos. Részlet (In: Nagy Lajos. Emlékkönyv és
bibliográfia. Bp., Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1964) 79
Tóth Árpád: Nagy Lajos novellái (In: Tóth Árpád: Összes művei, III.
Prózai művek. Bp., Akadémiai. 1969) 81
Kardos László: [Jegyzet Tóth Árpád Nagy Lajos-bírálatához)
Részlet (In: Tóth Árpád Összes művei, III. Prózai művek. Bp., Akadémiai, 1969) 85
Szini Gyula: Nagy Lajos: Fiatal emberek 87
Kónya Judit: Nagy Lajos alkotásai és vallomásai tükrében. Részlet
(In: Kónya Judit: Nagy Lajos alkotásai és vallomásai tükrében.
Bp., Szépirodalmi. 1980) 89
Gellért Oszkár: Nagy Lajos és a Nyugat. Rövidítve
(In: Nagy Lajos. Emlékkönyv és bibliográfia.
Bp., Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1964) 91
EMBEREK, ÁLLATOK
Babits Mihály: Könyvről könyvre. Részlet 97
Benedek András: Három egyfelvonásos. Részlet (In: Benedek András:
Színházi műhelytitkok. Bp., Magvető, 1983) 98
Kellér Andor: A titkos lakó. Részlet (In: Kellér Andor: A titkos lakó.
Bp., Magvető, 1962) 100
Borbély Sándor: Így élt Nagy Lajos. Részlet (In: Borbély Sándor:
így élt Nagy Lajos. Bp., Móra, 1986) 106
Kosztolányi Dezső: Nagy Lajos: Képtelen természetrajz (In:
Kosztolányi Dezső: Egy ég alatt. Bp., Szépirodalmi. 1977) 109
Szabó Magda: Nagy Lajos: Képtelen természetrajz 111
Nagy Lajos: Első találkozásom az antiszemitizmussal. Részlet (In:
Nagy Lajos: író. könyv, olvasó. 11.. Bp., Szépirodalmi. 1959) 112
Kardos Pál: Emlékeim Nagy Lajosról. Részlet (In: Nagy Lajos. Emlékkönyv és bibliográfia.. Bp., Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. 1964) 114
Nagy Lajos: Sakkozók. Rövidítve 116
Szilágyi János: Nagy Lajos hagyatékából. Részlet 119
Gergely Sándor: Nagy Lajos: Vadember. Részlet 122
Goda Gábor: Nagy Lajosról. Rövidítve (In: Goda Gábor: írás közben.
Bp., Magvető. 1966) 123
Vas István: Jegyzetek Nagy Lajosról. Részlet (In: Vas István: Évek
és művek. Bp., Magvető. 1958) 126
Schöpflin Aladár: Lecke (In: Schöpfiin Aladár: Válogatott
tanulmányok. Bp., Szépirodalmi. 1967) 129
Bálint György: Nagy Lajos: Lecke (In: Bálint György: A toronyőr
visszapillant. I. Bp., Magvető. 1976) 133
József Attila: Nagy Lajos: Lecke (In: József Attila: Tanulmányok
és cikkek 1923-1930. Szövegek. Bp., Osiris. 1995) 134
Tamás Aladár: Az örök Nagy Lajos. Részlet 137
Agárdi Péter: Az Együtt (1927-28). Részlet (In: Agárdi Péter:
Korok, arcok, irányok. Bp., Szépirodalmi. 1985) 138
Bóka László: Nagy Lajos 140
Kodolányi János: Találkozások és búcsúzások. Részlet 142
Illyés Gyula: A Bérházról. Rövidítve (In: Illyés Gyula:
Iránytűvel. I. Bp., Szépirodalmi. 1975) 145
A LÁZADÓ EMBER
Agárdi (Danzinger) Ferenc levele Nagy Lajoshoz. Részlet 153
A Szovjet írószövetség távirata Nagy Lajosnak 154
Nagy Lajos levelei Szegedi Borishoz 154
Illyés Gyula: Róla magáról. Részlet (In: Illyés Gyula: Iránytűvel. I.
Bp., Szépirodalmi. 1975) 156
Nagy Lajos: Illyés Gyula: Oroszország 167
Szilágyi Ákos: Visszatérés a jövőből. Rövidítve (In: Nagy Lajos:
Tízezer kilométer Szovjetoroszország földjén.
Bp., Interart-Szépirodalmi. 1989) 171
Agárdi Ferenc: Nagy Lajos és József Attila. Rövidítve 181
Nagy Lajos: József Attiláról. Részlet (In: Nagy Lajos: Író, könyv, olvasó, I. Bp., Szépirodalmi, 1959) 188
József Attila: „Új Szellemi Front". Részlet (In: József Attila:
Összes Művei, III, Akadémiai, 1958) 190
Tverdota György: József Attila és Nagy Lajos. Részlet (In: Tverdota
György: Ihlet és eszmélet. Bp., Gondolat, 1962) 191
Tersánszky Józsi Jenő: Nagy Lajos. Részlet (In: Tersánszky Józsi Jenő:
Nagy árnyakról bizalmasan. Bp., Magvető, 1962) 212
Bálint György: Nagy Lajos: Három magyar város (In: Bálint György:
A toronyőr visszapillant, I. Bp., Magvető, 1976) 213
Bálint György: Nagy Lajos: Kiskunhalom (In. Bálint György:
A toronyőr visszapillant, I. Bp., Magvető, 1976) 214
József Attila levele Nagy Lajoshoz (In: József Attila: Válogatott
levelezése. Bp., Akadémiai, 1976) 216
Illyés Gyula: A Kiskunhalom (In: Illyés Gyula: Iránytűvel, I.
Bp., Szépirodalmi, 1975) 217
Némedi Dénes: A népi szociográfia. Részlet (In: Némedi Dénes:
A népi szociográfia, 1930-1938. Bp., Gondolat, 1985) 223
Illyés Gyula: A falu álarca (In: Illyés Gyula: Iránytűvel, I.
Bp., Szépirodalmi, 1975) 225
Lesznai Anna: Három boltoskisasszony 229
Nagy Lajos: Kopaszok és hajasok világharca (In: Nagy Lajos: Válogatott
elbeszélések, I-III. Bp., Szépirodalmi, 1956) 232
Nagy Lajos: Hadi sebészet 238
Nagy Lajos: Részletek hátrahagyott naplójából 240
Veres Péter levele Nagy Lajoshoz 242
A MENEKÜLŐ EMBER
Vekerdi László: A Pincenaplóról. Rövidítve 245
Tarján Tamás: Nagy Lajos. Rövidítve (In: Tarján Tamás: Nagy Lajos.
Bp., Gondolat, 1980) 251
Sarkadi Imre: Nagy Lajos: Falu. Rövidítve (In: Sarkadi Imre: Cikkek,
tanulmányok. Bp., Szépirodalmi, 1974)
Márai Sándor: Föld, föld!... Részlet (In: Márai Sándor: Föld, föld!...
Emlékezések. Toronto, Vörösváry, 1972) 257
Thury Zsuzsa: Emlékezés. Részlet (In: Nagy Lajos. Emlékkönyv
és bibliográfia. Bp., Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1964) 260
Hubay Miklós: A híres bizalmatlanság 261
Nagy Lajos: Mont Blanc (In: Nagy Lajos: író, könyv, olvasó, II..
Bp., Szépirodalmi, 1959) 262
Németh Andor: Nagy Lajos: Emberek, állatok. Részlet (In: Németh
Andor: A szélén behajtva. Bp., Magvető, 1973) 266
Bóka László: Nagy Lajos. Részlet 270
Illyés Gyula: A három éhenkórász. Részlet (In: Illyés Gyula:
Iránytűvel, I. Bp., Szépirodalmi, 1975) 272
Kardos Pál: Nagy Lajos. Rövidítve (In: Kardos Pál: Nagy Lajos.
Bp., Bibliotheca, 1958) 274
Takács Tibor: Nagy Lajos idézése. Részlet 276
Lukács György: Megjegyzések egy irodalmi vitához. Részlet (In:
Lukács György: Az új magyar kultúráért. Bp., Szikra, 1948) 281
Horváth Márton: A magyar demokrácia irodalmi életének
mérlege. Részlet 283
Darvas József: Beszámoló irodalmunk helyzetéről. Részlet (In:
A magyar írók első kongresszusa. Bp., Művelt Nép, 1951) 284
Jász Veronika-Sőtér István: Nagy Lajossal az ötvenes években.
Rövidítve 285
Bátori Irén: A Házmán utcában. Részlet 291
Dalos László: Szerda este. Részlet 292
Zelk Zoltán: Az ismeretlen Nagy Lajos. Zelk Zoltán és Domokos Mátyás
beszélgetése a versről. Rövidítve (In: Domokos Mátyás-Lator László:
Versekről, költőkkel. Bp., Szépirodalmi, 1982) 297
Szabó Lőrinc: Utolsó napom „Lajos bátyám"-mal 309
Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Részlet (In: Borbély Sándor: Így élt
Nagy Lajos. Bp., Móra, 1986) 318
Betegfelvételi jegyzőkönyv 321
Veres Péter: Nagy Lajos. Részlet (In: Nagy Lajos. Emlékkönyv és
bibliográfia. Bp., Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1964) 321
Eszmecsere Nagy Lajosról 324
Szabolcsi Miklós: Nagy Lajos értékeléséhez. Részlet (In: Szabolcsi
Miklós: Elődök és kortársak. Bp., Szépirodalmi, 1964) 324
Vargha Kálmán: Nagy Lajos Válogatott művei 325
Fehér Ferenc: Nagy Lajos hagyatéka. Részlet 331
Kiss Ferenc: A hagyomány szerepe a mai értékben. Részlet 338
Vargha Kálmán: Vita Nagy Lajosról. Részlet 341
Sőtér István: A kényelmetlen író. Részlet (In: Sőtér István:
Tisztuló tükrök. Bp., Gondolat. 1966) 344
Bárány Tamás paródiája: Nagy Lajos: Kovácsjánosok (In: Bárány
Tamás: Félszárnyú Pegazus. Bp., Magvető. 1982) 346
Örkény István: Búcsú Nagy Lajostól (In: Örkény István : Visszanézve.
Bp., Szépirodalmi. 1985) 348
Déry Tibor: Nagy Lajos: A tolvaj macska (In: Déry Tibor:
Botladozás. I. Bp., Szépirodalmi. 1978) 357
Nagy László: Halálig tiszta (In: Nagy László: Versek
és versfordítások. I. Bp., Magvető. 1975) 366
Juhász Ferenc: A menekülő ember (In: Juhász Ferenc: A mindenség
szerelme, I. A szarvassá változott fiú. Bp., Szépirodalmi. 1971) 367
A szerkesztő jegyzete 369
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kopaszok és hajasok világharca Kopaszok és hajasok világharca Kopaszok és hajasok világharca

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.740 ,-Ft
9 pont kapható
Kosárba