864.256

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Didaktikai tanulmányok gyűjteménye

Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar/Kézirat

Előszó

A didaktikai olvasókönyvünk a műszaki pedagógusképzésben részt vevő mérnök- és műszaki tanár szakos hallgatóknak készült a Didaktika I. (Az oktatás általános elmélete) c. tantárgy tananyagának... Tovább

Tartalom

Előszó3
A didaktika tárgya, tudományközi kapcsolatrendszere5
Nagy Sándor: AZ oktatáselmélet fogalma, tárgya, interdiszciplináris kapcsolatai9
Szokolszky István: Nemzetközi interjú a didaktika jelenéről és jövőjéről33
Nagy Sándor: A tudományos megismerés és az iskolai ismeretszerzés megegyező és eltérő sajátosságai39
Ádám Gyögy: Agyi folyamatok érintkezése (kontiguitása): A tanulás44
Jean Pieaget: Az értelmi fejlődés szakaszai61
J. S. Bruner: Alkalmasság a tanulásra66
Gazsó Ferenc: A kompenzatorikus nevelés lényege74
Ferge Zsuzsa: Az iskolai differenciálás útjai79
Gáspár László: A köznevelési rendszer fejlesztési lehetőségeiről85
Itelszon, L. B.: Nemzetközi interjú a didaktika jelenéről és jövőjéről92
Pálvölgyi Lajos: Matematikai módszerek a pedagógiában99
N. F. Talizina: A tanulmányi folyamat és az információelmélet112
Hámori Miklós: Játék és játszma a pedagógiában121
Gyaraki F. Frigyes. Az algoritmusok szerepe a didaktikában131
Szűcs Pál: Az oktatástechnológia és az oktatástechnika helye és szerepe a neveléstudomány rendszerében143
Gyarakai F. Frigyes: A pedagógiai technológus feladatkörei egy kanadai rendszerezés alapján153
A tananyag kiválasztása és elrendezése, a tanterv167
Szentágothai János: Szubjektív előszó171
Állásfoglalás a távlati műveltség tartalmáról175
Szűcs Ervin: A technikai műveltség - az általános műveltség szerves része181
Nagy Sándor: A korszerű didaktika és a tantervek kialakítása186
Báthory Zoltán: A tantervfejlesztés és a tantervi értékelés általános kérdései193
Nádasi András: Tantervfejlesztés és oktatástechnológia200
Faludi Szilárd: Az új tantervek készítése közben208
Köpeczi Béla: Érték, Értékrend, Művelődés217
Benedek András - Varga Lajos: Általános művelés és szakmai specializáció a középfokú képzésben225
Ballré Endre: A tantervi követelményrendszer238
Vendégh Sándor: A tantervi célrendzser pontos megfogalmazásának igénye és újta a szakmai képzésben248
Kelemen László: Pszichológiai szempontok a tananyag tervezésében256
Biszterszky Elemér - Fürjes József: A tananyag elemzése és elrendezése263
Az oktatás módszertani kérdései269
Báthory Zoltán: A tanítás és a tanulás pedagógiai alapelvei273
Buzás László: A csoportmunka didaktikai kérdései280
Gyaraki F. Frigyes: A szaktantermi és kabinet-rendszer alkalmazásának pedagógiai hatékonysága291
Lénárd Ferenc: A képességek fejlesztése a tanítási órán299
Kiss Árpád: Tanulás és műveltség303
Kiss Árpád: A tanulás tanulása310
Csapó Benő: A "mastery learning" elmélete és gyakorlata314
L. N. Landa: Az algoritmus oktatásának jelentősége325
Kelemen László: Az egyes oktatási módszerek pszichológiai elemzése334
B. F. Skinner: Az alkotó tanuló353
Fekete József: Az oktatás korszerűsítése és a programozott oktatás364
Biszterszky elemér - Fürjes József: Társadalmi igény, alapfogalmak, eszközök, eszközrendszerek378
Szűcs Ervin: Mikroszámítógépek az iskolában392
Szűcs Pál: Az oktatástechnikai eszközök és anyagok alkalmazásának kérdései398
Ellenőrzése, értékelés, osztályozás405
Báthory Zoltán: A pedagógiai értékelés és annak tantervi alkalmazása409
Falus Iván: A visszacsatolás funkciói426
Bakonyi Pál: Ellenőrzés és értékelés430
Veszprémi László: A helyesnek elismert értékelés, osztályozás ismérvei438
A. M. Matyuskin: A problémmás helyzeteket előidéző feladatok osztályozásához449
Nagy József: A méréses módszerek helye és szerepe a pedagógiában455
John B. Caroll: Az elsajátításhoz vezető tanulás és a mérés problémái460
Nagy József: A témazáró mérőlapok készítése464
Kádárné Fülöp Judit: Objektív feladatok írásának és szerkesztésének gyakorlati kérdései473
Báthory Zoltán: 7 standardizált tantárgyteszt484
Kiss Árpád: A tanulmányi eredmények nemzetközi összehasonlító értékelése486
Biszterszky Elemér: Vizsgáztatógépek szerepe az ellenőrzésben490
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem