A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Közgazdasági Szemle 2001. január-december I-II.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének folyóirata/XLVIII. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

A Közgazdasági Szemle
2001. évi számaiban megjelent írások jegyzéke
Folyóirat száma
1. Tanulmányok
Árvái Zsófia - Menczel Péter: A magyar háztartások megtakarításai 1995 és 2000 között 2
Benedek Gábor: Evolúciós alkalmazások előrejelzési modellekben - II. 1
Békési László: A modern államok költségvetési politikáját befolyásoló
makrogazdasági és gazdaságpolitikai keretek 10
Csillag István: Költségvetési összhangzattan. Diktatúrából a demokráciába? 10
Fertő Imre - Lionel J. Hubbard: Versenyképesség és komparatív előnyök a magyar gazdaságban 1
Gál Róbert-Simonovits András-Tarcali Géza: Korosztályi elszámolás a magyar nyugdíjrendszerben 4
Guba Ferenc Zoltán: Transzferek és hatékonyságzavarok az élelmiszer-termékpályákon 1
Kertesi Gábor - Köllő János: A gazdasági átalakulás két szakasza
és az emberi tőke átértékelődése. A bérszerkezet átalakulása
Magyarországon 1986-1999 - III. rész 11
Kocsis Eva-Szabó Katalin: Modularitás és változatossági hozadék 9
Kopányi Mihály: A költségvetési összhang mikroökonómiai nézőpontból 10
Kopits György: Hogyan segítheti elő a fiskális politika a valutaválságok megelőzését? 4
Kornai János - John McHale: Eltérnek-e a nemzetközileg szokásostól
a posztszocialista országok egészségügyi kiadásai? 78
Kuti Éva: Döntéshozók és döntési mechanizmusok a nonprofit szektor finanszírozásában 12
Laki Mihály: Az újonnan alapított magánvállalatok teljesítménye 11
Lányi Kamilla: Vázlat a globalizációnak nevezett jelenségkör értelmezéséről 6
László Csaba: Vargabetűk az államháztartási reform tízéves történetében (1988-1997) 10
Marjainé Szerényi Zsuzsa: A természeti erőforrások pénzbeli értékelése 2
Megyeri Krisztina: A pénz mint általános csereeszköz modellezése 4
Mellár Tamás: Mikor éri el a magyar gazdaság az Európai Unió átlagát? 12
Nagy András: Az intézmények átalakulása és a fejlett gazdaságok utolérése 11
Neumann László: Van-e munkaerő-piaci hatása a decentralizált kollektív alkunak Magyarországon? 5
Pete Péter: Elemzési keret egy leendő államháztartási reform alapelveihez 10
Semjén András: Az adóadminisztráció eredményessége és a rejtett gazdaság 3
Simon András - Várpalotai Viktor: Eladósodás, kockázat és óvatosság 5
Simon György: Növekedési mechanizmus - növekedési modell 3
Simonovits András: Szolgálati idő, szabadidő és nyugdíj - ösztönzés korlátokkal 5
Streissler, Erich W.: Globalizáció, tőkepiacok és az állam szerepe 1
Szántó Zoltán - Tóth István János: A rejtett gazdaság és az ellene való fellépés tényezői 3
Tarafás Imre: A kamat, az árfolyam és a forint hátralévő évei 6
Tóth I. János - Árvai Zsófia: Likviditási korlát és fogyasztói türelmetlenség.
A magyar háztartások fogyasztási és megtakarítási döntéseinek empirikus vizsgálata 12
Török Ádám: Piacgazdasági érettség többféleképpen? Néhány alapfogalom
értelmezése és alkalmazása a világgazdaság három nagy régiójában 9
Valentinyi Ákos: A tőkejövedelem optimális adóztatása 6
Várhegyi Éva: Külföldi tulajdon a magyar bankrendszerben 7/8
Vince Péter: Vállalati beszerzési és értékesítési kapcsolatok rendszere.
Egy gépipari felmérés eredményei 11
Voszka Éva: Privatizáció helyett újraelosztás. Az állami vagyon sorsa 1998 és 2001 között 9
2. Emberi gazdaság
Falusné Szikra Katalin: Munkanélküliség és diplomás túltermelés 11
Köllő János: Hozzászólás az elmaradt minimálbérvitához 12
Micklewright, John - Nagy Gyula: Az álláskeresés információs értéke és dinamikája 7/8
Polónyi István-Timár János: A tanárok keresete és a tudást fejlesztő felsőoktatás 10
Rimler Judit: Modern technika - kreatívabb munka? 6
Varga Júlia: A kereseti várakozások hatása az érettségizők továbbtanulási döntésére 7/8
3. Európai Unió
Borbély Szilvia - Vanicsek Mária: Magyarország helye Európa gazdaságában 1
Fertő Imre - Lionel J. Hubbard: A mezőgazdasági termékek ágazaton
belüli kereskedelme Magyarország és az Európai Unió között 9
Gedeon Péter: Merre tart a német jóléti állam? 2
Horváth Agnes - Szalai Zoltán: A kevésbé fejlett EU-tagországok konvergenciájának tapasztalatai 7/8
Juhász Pál - Mohácsi Kálmán: Az EU-csatlakozás hatása a hazai élelmiszeriparra 5
Papanek Gábor - Petz Raymund - Povilaitis Sígítas - Révész Tamás:
A magyar gazdaság jövőképének vizsgálata a DUNA-1 makromodellel 4
Viszt Erzsébet - Adler Judit: Bérek és munkaerőköltségek Magyarországon az EU-integráció tükrében 3
4. Műhely
Kőhegyi Kálmán: Növekvő és zsugorodó vállalkozások 4
Ludányi Arnold: A tőkeerő és az alapítói háttér hatása
a kockázatitőke-szervezetek befektetési magatartására - I. 7/8
Ludányi Arnold: A tőkeerő és az alapítói háttér hatása
a kockázatitőke-szervezetek befektetési magatartására - II. 9
Seres Antal: Részmunkaidős foglalkoztatás a hazai kereskedelemben 2
Szanyi Miklós: Bérmunkázás Magyarországon 3
5. Szemle
Tasnádi Attila: Bertrand-Edgeworth-oligopóliumok. Irodalmi áttekintés 12
6. Kitekintés
Ifj. Simon György: Reform és növekedés Kínában 7/8
7. Tudományos Tájékoztató
Az elváltak körülményei az Egyesült Államokban (Hernádi Miklós) 6
Felzárkózás és EU-csatlakozás: Beszámoló a VII. Ipar- és
Vállalatgazdasági Konferenciáról (K. J.) 2
Nyári közgazdaságtan műhely (Tóth Réka) 9
8. Könyvismertetés
(1-4-5-4-1)+2, avagy Zalai Ernő: Matematikai közgazdaságtan (Meyer Dietmar) 6
Balázs Péter: Európai egyesülés és modernizáció (Becsky Róbert) 12
Bara Zoltán - Csaba László (szerk.): Small Economies' Adjustment
to Global Tendencies (Jankovics László) 10
Egy modern közgazdasági elmélettörténeti mű. Bekker Zsuzsa (szerk.):
Alapművek, alapirányzatok (Harmat Zsigmond) 7/8
Polónyi István - Timár János: Tudásgyár vagy papírgyár? (Galasi Péter) 6
Práger László: Európából a bővülő Európába (Becsky Róbert) 2
Racionalitás és méltányosság. Tanulmányok Augusztinovics Máriának.
Szerk.: Király Júlia - Simonovits András - Szász János. (Csaba László, Bara Zoltán) 7/8
Az összehasonlító gazdaságtan rögös útján. Bara Zoltán-Szabó Katalin
(szerk.): Gazdasági rendszerek, országok, intézmények -
Bevezetés az összehasonlító gazdaságtanba (Láng Eszter) 2
Stiglitz, Joseph E.: A kormányzati szektor gazdaságtana (Pete Péter) 6
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem