Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A politikus Antall József - az európai úton

Tanulmányok, esszék, emlékezések a kortársaktól

Fülszöveg

Ez az írásgyűjtemény, mint annak a Kiadó által korábban megjelentetett ikerpárja (Az ismeretlen Antall József). a rendszerváltozás első miniszterelnökének kíván emléket állítani. Az előző kötet a politikusi pályáig vezető utat. a jelenlegi viszont az aktív politikusként megélt éveket idézi fel. Az első íráscsokor néhány személyes emlékeket is tartalmazó írás mellett főleg elemző jellegű tanulmányokat foglal magába. A következő rész azoknak a különféle műfajú megnyilatkozásoknak ad helyet, amelyek a néhai miniszterelnök emlékét idézik fel. A két íráscsokor között Antall Péter és Szebellédy Géza színes fénykép-összeállítása található. A kiadvány harmadik része a gyász óráiban született. 12 évvel ezelőtti reagálásokat foglalja magába. A könyv igen sokrétűen, a hazai és külföldi megnyilatkozók gazdag névsorával igyekszik az olvasó elébe idézni annak a külföldön is nagyra becsült, kiemelkedő magyar államférfinek a portréját, akinek ugyan mindössze három és fél év jutott az aktív... Tovább

Tartalom

A szerkesztők bevezető jegyzete..............................5
Tartatom...................................9
Képek jegyzéke..........................12
Az európai úton(tanulmányok, vallomások, elemző írások)
Benedek István: Az antallizmus lényege .........19
Bod Péter Ákos; A szociális piacgazdaság Antall József
kormányzat i programjában és kormánya gyakorlatúban..................22
Bratinka József: Antall József és az Európa Tanács ............43
Genscher, Hans-Dietrich: Beitrag fur die Anthologie
"Der politiker József Antall" ...........................................52
Genscher, Hans-Dietrich:írás .A politikus Antall József című antológia számára ................56
Granasztói György: Fénykép ........................60
Jávor Béla: Antall József hiánya...............................68
Jeszenszky Géza: Antall József, a külpolitikus..........................72
Jeszenszky Géza: Antall József, a nemzetpolitikus ....................95
Kodolányi Gyula: A mese igaz. Antall 1990-es külpolitikai
kezdeményezései ...................119
Kodolányi Gyula: Antall politikai filozófiájáról ...................129
Kónya Imre. Ahogyan politizálni érdemes ...................135
Kulin Ferenc: A történész és a politikus ....................141
Lambsdorf, Gráf Otto: Beitrag von Vorsitzender des Vorstandes der Friedrich Naumann-Stiftung fiir die Publicationen"der politiker József Antall".........................147
Lambsdorf, Gráf Otto:A Friedrich Nauman: Alapítvány
vezetősége elnökének írása. A politikus Antall József című kiadvány számára .........150
Mock, Alois: József Antall. Mensch und Politiker ...........153
Mock, Alois. Antall József- az ember és politikus..................159
Ódor László: A korszakváltás kormányosa. Vázlat Antall József
politikusi arcképéhez ...........165
Osváth György: Gondolatok Antall Józsefről .......176
Szabad György: Antall József újraolvasott kormányprogramja ................183
Szűrös Mátyás: Nemzetpolitikusi jelenség..........................197
Képeslapok a kormányzás éveiből
Antall Péter és Szebellédy Géza fotóösszeállítása) ..................205
Az ember és politikus - emlékei: szárnyán
(beszédek, előadások, levelek, memoárok, elmélkedések,
dokumentumok)
Aboimov, Iván: Nyugodt volt és következetes............................ 247
Benedek István]" Találkozás a magyar nemzettel .......................... 251
Bod Péter Ákos: Rend és Szabadelvűség ............................................. 257
Bod Péter Ákos: Antall József, az európai .......................................... 260
Boross Péter Antall Józsefről (szubjektív emlékezés)..................... 261
Brzezinski, Zbigniew. Levél a szerkesztőknek................................. 269
Csóti György: Emlékezés Antall Józsefi-e ............................................ 271
Csóti György: Antall és Sharon ............................................................... 275
Dávid Ibolya: Gondolataim Antall Józsefről ......................................... 278
Duka-Zólyomi Árpád: Új időszámítást jelentett ............................... 2S2
Duray Miklós: A nemzet határokon túlívelő újraegyesítése.............. 285
Frantisek, Miklosko: Üzenet.................................................................... 287
Glatz Ferenc: Halotti beszéd Antall Józsefről...................................... 289
Granasztói György: A tudós politikusról ............................................. 295
Hável, Václav: Levél az emlékbizottságnak..................................... 297
Hiller István: Elviség és értékközpontúság.................................... 300
Horváth Balázs: In memóriám Antall József....................................... 302
Jeszenszky Géza: Határozott atlantizmus ......................................... 303
Kapronczav Károly: Mozaiktöredékek Antall József politikai arculatához.... 307
Kende Péter Találkozásaim Antall Józseffel................................... 314
Kohl, Helmut Vorwort.............................................................................. 324
Kohl. Helmut: Előszó.................................................................................. 326
Koíminski, Maciej: .A lengyelek barátja"................................ 328
Kussbach, Ericli: A 20. század kimagasló politikai egyénisége . 333
Lambsdorf. Gráf Ottó: Európai elismerés Antall Józsefnek........... 336
Litván György: Találkozásaim Antall Józseffel............................... 338
Major, John: Levél az emlékbizottsághoz......................................... 341
Markó Béla: Üzenet................................................................................... 343
Mádl Ferenc: Emlékezés Antall Józsefre................................... 344
Orbán Viktor. Antall József irányadása ....................................... 350
Pattié, Sir Geoffrey: József Antall..................................................... 353
Pattié, Sir Geoffrey. Antall József............................................... 355
Pusztai Erzsébet: Az „Osztályfőnök úr"................................. 357
Schamschula György: Antall József, az úriember .................... 361
Scháuble. Wolfgang. József Antall - Ungar und Europáer 305
Scháuble, Wolfgang: Antal József, a magyar és európai 371
Skrabalo, Zdenko: Antall József- jó szomszéd és igaz barát 377
Skubiszewski. Krzvsztof: Somé Remarkson the International
Roleof József Antall........................................379
Skubiszewski, Krzysztof: Megjegyzések Antall József nemzetközi szerepéről..............382
Sólyom László: Kilenc évig nem beszélhetünk?.................................... 393
Surján László: Szirt a habok között. In memoriám
Antall József.......................... 406
Szabó Iván |: Mozaikok Antall József életéből...................................... 411
Szabó Tamás: Antali-előítéletek............................................................. 416
Tar Pét Államférfi pergőtűzben.............................................................. 423
Thatcher, Margaret: Visit to Czechoslovakia and Hungary
in 1990 ............................ 426
Thatcher, Margaret Látogatás Csehszlovákiában és
Magyarországon 1990-ben................... 428
Tőkés László: Igehirdetés Antall József születésének
emlékünnepén (Mány, 2003. április 6. ................. 430
Ugró Miklós: Egy szállóige utóélete....................... 434
Varga László: Emlékeim Antall József miniszterelnökről............... 437
Vigh Károly. A barát és politikus............................................................. 442
Zlenko, Anatolij: Antall József, a demokratikus átalakulás
képviselője........................ 458
A gyász óráiban (nekrológok, temetési beszédek, nyilatkozatok, rádió- és
tévébeszélgetések, sajtóhíradások)
Fehér Ferenc: Alapító - de nem törvényadó ......................................... 465
N. N.: A miniszterelnök ............................................................................ 468
Göncz Árpád. Két nyilatkozat.................................................................. 471
Jeleníts István: Gyász, csend - és remény ............................................ 474
Kőszeg Ferenc: Ananke ............................................................................ 477
Kristóf Attilái Félbeszakadt történelem................................................. 479
Pethő Tibor: Nagy oszlop dőlt ki........................................................... 485
Sütő András: Antall József sorsa kiteljesedett!.................................... 489
Szabad György. Temetni jöttünk és siratni........................................... 493
Tölgyessy Péter Tette, mint lehetett...................................................... 495
Amerika igaz barátja volt (Albert Gore)................................................. 501
Lech Walesa levele .................................................................................... 502
Búcsú egy harcos demokratától (Helmuth Kohl) ................................. 504
A politika nyugodt embere (Karacs Imre) ........................................... 505
Részvétnyilvánítások - A világ minden tájáról (Francois Mitterand,
Lech Walesa, Leonyid Kravcsuk, John Major, Li Peng,
Habsburg Ottó, Catherine Lalunüére, Rita Süssmuth. Heinz
Fischer, Philippe Seguin, Moshe Jahoda, Francois Nicollaud,
Madelaine K. Albright, Simon Peresz, II. János Pál pápa,
Margaret Thatcher, Christopher Dodd, Helmut Hohl, Theo
Weigel, Edouard Balladur, D'Alain Juppé, Valery Giscard dUstaíng,
Fejtő Ferenc, Thomas Schreiber, Határ Győző, Klaus Kinkéi,
Bill Clinton, Orbán Viktor, Horn Gyula, Pártay Tivadar, Kuncze
Gábor, Surján László, Raymond Barre, Johannes Rau)............... 507
Az elnémított nyilatkozat
Antall József programbeszéde a Magyar Televízióban ....................... 531
Utóhang
Nyakas Szilárd: Antall József stafétabotja........................................... 541
Függelék
Antall József írásműveinek bibliográfiája (Összeállította:
Kapnonczay Katalin)........................................................................... 545
A kötet írásainak szerzőiről ..................................................................... 565
Fotók jegyzéke
1. Könyvtárszobájában ............................................................................. 205
2. Ellenzéki Kerekasztal. 1989: Antall József, Szabad György.
Orbán Viktor, mögöttük Timkó Iván. Salamon László, Sólyom
László és Fodor Gábor ......................................................................... 206
3. Ellenzéki Kerekasztal. 19S9: Antall József, Szabad György.
Orbán Viktor, mögöttük Timkó Iván és Salamon László.............. 206
4. Ellenzéki Kerekasztal, 1989: Orbán Viktor. Tölgyessy Péter,
mögöttük Sólyom László és Fodor Gábor......................................... 207
5. Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások, 1989. Gál Zoltán, Pozsgay
Imre, Fejti György (MSZMP) .............................................................. 207
6. Antall József hozzászólása az MDF I. Országos Gyűlésén
(1989. márciusi 1.)............................................................................... 208
7. Az MDF I. Országos Gyűlése (1989. március 11.1.......................... 208
8. A közönség az MDFI. Országos Gyűlésén (1989. március 11.),
középen: Mark Palmer amerikai nagykövet.................................... 209
9. Az MDF II. Országos Gyűlésén (1989. október 22.): Csóti György,
Antall József. Ferencz Csaba, Dobozy Dániel........................ 209
10. Antall József a közönség soraiban az MDF II. Országos
Gyűlésén (1989. október 22.) .............................................................. 210
11. Az MDF II. Országos Gyűlésének helyszíne (1989. október 22.) 211
12. Antall József felmutatja az aláírt dokumentumot (MDF II.
Országos Gyűlés. 1989. október 22.).................................................. 211
13. Az MDF kampánya az 1990. évi tavaszi választások előtt:
az elnökségben Karig Sára, Antall .József. Lezsák Sándor............ 212
14. Antall József kezet ráz egykori tanítványával, Tamáska Péter
történésszel a választási kampány idején (1990. tavasz) .............. 212
15. A választási kampány egy másik jelenete 1990 tavaszán, a képen
balra: Tar Pál. az ernyő mögött: O'sváth György, az ernyő alatt:
Antall József egy tanárkollégájával................................................... 213
16. A választási győzelem után O'sváth Györggyel (1990. április 9.,
BM Duna palota i.................................................................................. 213
17. Az Országgyűlés alakuló ülésén (1990. május 2.), balról jobbra:
többek között Torgyán József, Kónya Imre, Andrásfalvy
Bertalan. Antall József........................................................................ 214
18. Antall József bemutatja a Parlamentben kormánya programját
(1990. május 22.)............................................................................................. 216
19. A Parlament padsoraiban: Jeszenszky Géza, Horváth Balázs
és Antall József..................................................................................... 216
20. A miniszterelnök beszédet mond a Parlamentben, az elnöki
pulpituson: Szabad György................................................................. 217
21. Az MDF III. Országos Gyűlésén (1990. június 2.): ..Lélekben,
érzésben 15 millió magyar miniszterelnöke vagyok" .................... 218
22. Az MDF EQ. Országos Gyűlésén (1990. június 2.): Kulin
Ferenc, Raffay Emő............................................................................. 218
23. Az MDF ÜL Országos Gyűlésén (1990. június 2.): Antall
József Kupa Mihállyal és Boross Péterrel........................................ 219
24. Az MDF Hl. Országos Gyűlésének helyszíne (1990. június 2.)
Csengey Dénes jelszavával ................................................................. 219
25. Antall József fogadja a zúgó tapsokat az MDF III. Országos
Gyűlésén (1990. június 2.)................................................................... 220
26. Antall József az IDC konferencián (1990. június 29-30.), tőle
balra Helmut Kohl német kancellár ................................................. 220
27. Tűzgyújtása soproni Páneurópai Pikniken (1990. augusztus) ... 221
28. Szent István napján a Szent István téren Göncz Árpáddal,
mögöttük Nitti olasz nagykövet......................................................... 221
29. Szent István napján a Szent István téren, balra Göncz Árpád,
jobbra Szabad György, Horváth Balázs. Fúr Lajos, Surján László 222
30. Margaret Thatcher brit miniszterelnökkel a Parlament előtt
(1990. szeptember) ............................................................................... 222
31. Margaret Thatcher a budapesti sajtóértekezleten (1990.
szeptember)........................................................................................... 223
32. Antall József Margaret Thatcher sajtóértekezletén a Hilton
szállóban (1990. szeptember)............................................................ 224
33. Manfréd Wörner NATO főtitkárral 1990 novemberében ............ 224
34 id. George Bush amerikai elnökkel a Fehér Házban 11990.
október 15.)......................................................................................... 225
35. Elmerülten........................................................................................... 225
36. Az MDF IV. Országos Gyűlésén (1990. december 15-16 ): a
küldöttek az egykori Budapest Sportcsarnokban ....................... 226
37. Antall József hozzászólása az MDF IV Országos Gyűlésén
11990. december 15-16.)....................................................................... 226
38. Az MDF IV. Országos Gyűlésén (1990. december 15-16.), balról
jobbra Kónya Imre, ifj. Keresztes Sándor, Kupa Mihály, Boross
Péter, Balsai István............................................................................ 227
39. A Varsói Szerződés katonai szervezetének feloszlatása (Budapest, 1991. február 25.), Jazov szovjet honvédelmi miniszter és
Besszmertnih külügyminiszter........................................................ 227
40. A Varsói Szerződés végnapjai Budapesten (1991. február 25.),
balról Für Lajos. Jeszenszky Géza. valamint Krzysztof
Skubiszewski lengyel külügyminiszter ......................................... 228
41 A Varsói Szerződés végnapjai Budapesten (1991
február 25.): Krzysztof Skubiszewski lengyel külügyminisztert
követi Antall József, mögöttük Besztraertnih szovjet
külügyminiszter.................................................................................... 228
42. Látogatás a tatai ifjúsági táborban (19911.................................... 229
43. Látogatás a tatai ifjúsági táborban (19911.................... 229
44. A Somló-hegy aljából Antall Józseffel az élen indul a hegyre
a koszorúzó menet (1991. június 30.)................................................ 230
45. Hájim Herzog izraeli államfő és Antall József feleségeik társaságában a Duna Intercontinental Szálló teraszán a parlamenti
tárgyalásokat követően (1991. június 14.)...................................... 232
46. Vége a megszállásnak (Somló, 1991. június 30.), Antall Józsefet
egy kislány köszönti, a képen: Vaczkó László somlóvásárhelyi
polgármester, Pusztai Erzsébet, Gömbös Ferenc
MDF-s képviselő.................................................................................... 232
47. A felmenők" síremlékénél (Somló. 1991. június 30.)
Marinovich Endre kabinetfőnökkel....................................... 233
4S. A Somló-hegy lábánál helybeliekkel (1991. június 30.) 233
49. A Somló-hegy hibánál helybeliekkel (1991. június 30.).............. 234
50. Kötcsén (1991) Vörös Vincével ................................................. 235
51. II. János Pál pápa és Antall József az Országház Delegációs
termében (1991. augusztus 16. i...................................... 235
52 Antall József és Henry Kissinger volt amerikai külügyminiszter
találkozója a magyar kormányfő nemhivatalos amerikai útján
(1991. szeptember 30.)....................................................................... 235
53. Javier Perez de Cueilar ENSZ főtitkár fogadja Antall Józsefet
a világszervezet közgyűlése előtt (1991. október 1.) 236
54. Antall József a washingtoni Capitolium folyosóján felállított
Kossuth-szobor előtt (1991 október 3.)
55. Antall József és id. George Bush amerikai elnök a Fehér Ház
ovális irodájában (1991. október 4.)................................................... 237
56. A miniszterelnök édesapja, id. Antall József varsói emléktáblája előtt (1991. október 8.)............................................................ 237
57. Antall József és Mihail Gorbacsov aláírás után kicserélik a
magyar-szovjet alapszerződést (1991. december 6.) ....................... 238
58. Antall József és Borisz Jelcin sajtótájékoztatója a magyar-szovjet
alapszerződés aláírása után (1991. december 6.)............................ 238
59. Antall József és Helmut Kohl német kancellár az Országgyűlés
kupolatermében a magyar-német alapszerződés aláírását
követően (1992. február 6.) ................................................................. 239
60. Antall József parlamenti dolgozószobájában fogadja Horthy
Istvánnak, az egykori kormányzó helyettesének az özvegyét,
valamint fiát, ifj. Horthy Istvánt (1992. augusztus 18.)................. 239
61. Antall József a Parlamentben fogadja Tom Lantost, az amerikai
képviselőház tagját (1992. augusztus 31.)........................................ 240
62. Antall József és Hanna Suchocka lengyel miniszterelnök a
Kossuth téren (1992. szeptember 23.)............................................... 240
63. John Major brit miniszterelnök fogadja Antall Józsefet a
Downing Street 10-ben (1992. október 28.)...................................... 241
64. Szent István napján feleségével az ünnepi tömegben (1993.
augusztus 20J, balra Paskai bíboros................................................. 241
65. A miniszterelnök ünnepi beszéde Szent István napján a várbeli
Szent István szobornál (1993. augusztus 20.).................................. 242
66. EDU Konferencia Budapesten (1993. augusztus): balról jobbra
Andreas Kohl, Alois Mock, Antall József, Surján László............... 243
67. Az EDU Konferencia szünetében (1993. augusztus) többek
között: Jósé Aznar, Jacques Chirac, Václav Klaus ......................... 243
68. A miniszterelnök a mikrofonnál (EDU Konferencia, Budapest,
1993. augusztus)................................................................................... 244
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A politikus Antall József - az európai úton A politikus Antall József - az európai úton A politikus Antall József - az európai úton

A védőborító enyhén foltos.

Állapot:
2.740 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba