996.549

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Semmelweis

Szerző
Szerkesztő
Róla szól

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 269 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-280-854-1
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Másfél évtizede foglalkoztat Semmelweis élete, munkássága, és mindenekfelett a sorsa: a tudósnak és művének sorsa egyartán. Nem mint történeti emlék, hanem mint megoldandó feladat. Két mondatban össze lehet foglalni Semmelweis életművét, de két kötet nem volt elég annak a titokzatosságnak a feoldásához, ami az alkotót és művét körülveszi. Kevés magyar tudósról írtak annyit, mint róla, mégis egyre sűrűsödött a megoldandó problémák rengetege. Kérdőjelek tömege ágaskodik mindenfelé, s még mindig nem vagyok bizonyos abban, hogy e harmadik könyvemmel pont kerül minden kérdőjel helyébe. De talán a leglényegesebb kérdéseket sikerül véglegesen tisztázni.
Semmelweis élete előbb dráma volt, aztán tragédia lett, később regénnyé alakult, majd melodrámává; legutóbb krimivé torzult. Kétségkívül érdekes, rendkívüli személyiségnek kellett lennie, ha ennyiféleképp értékelhették - nem is szólva az ellentétes előjelű értékelésekről: a lebecsülésről, az agyonhallgatásról, ami hosszú időn át... Tovább

Fülszöveg

Másfél évtizede foglalkoztat Semmelweis élete, munkássága, és mindenekfelett a sorsa: a tudósnak és művének sorsa egyartán. Nem mint történeti emlék, hanem mint megoldandó feladat. Két mondatban össze lehet foglalni Semmelweis életművét, de két kötet nem volt elég annak a titokzatosságnak a feoldásához, ami az alkotót és művét körülveszi. Kevés magyar tudósról írtak annyit, mint róla, mégis egyre sűrűsödött a megoldandó problémák rengetege. Kérdőjelek tömege ágaskodik mindenfelé, s még mindig nem vagyok bizonyos abban, hogy e harmadik könyvemmel pont kerül minden kérdőjel helyébe. De talán a leglényegesebb kérdéseket sikerül véglegesen tisztázni.
Semmelweis élete előbb dráma volt, aztán tragédia lett, később regénnyé alakult, majd melodrámává; legutóbb krimivé torzult. Kétségkívül érdekes, rendkívüli személyiségnek kellett lennie, ha ennyiféleképp értékelhették - nem is szólva az ellentétes előjelű értékelésekről: a lebecsülésről, az agyonhallgatásról, ami hosszú időn át osztályrészéül jutott. Zseniálisan egyszerű fölfedezése is rendkívűli hatást váltott ki kortársaiból csakúgy, mint az utókorból. Nem az a szokatlan, hogy szélsőségesen értékelik: hol égig magasztalják, hol pironkodva hallgatnak róla vagy éppen csepülik. Az a szokatlan, hogy mennyi homály leplezi már életében, aztán halálában, majd halála után is, több mint egy évszázadon át. Szándékos torzítás? Vagy csupán a véletlenek összejátszása? Minél jobban belemerül a kutató az életrajz nehézkes előbukkanó adataiba, annál inkább érzi, hogy a látszólagos véletlenek összefüggenek, sorsszerű láncolatot alkotnak, s a valóság regényesebb a romantikus átköltésnél.
"A sors letéteményesévé tett azoknak az igazságoknak, melyeket e könyv tartalmaz - írta Semmelweis 1860-ban-, visszautasíthatatlan kötelességem helytállni érettük." Ez a visszautasíthatatlan kötelesség az életrajzírót is helytállásra kötelezi. Vissza

Tartalom

Előszó9
Bevezetés13
Amit a külföldi átlagolvasó Semmelweisről tudhat
A történelmi ítélkezés nehézsége
Kérdések, amelyekere nem mindig könnyű válaszolni
Történelmi háttér19
Vagyis az osztrák-magyar színpad, amelyen Semmelweis fellépett
Ami keveset Semmelweis ifjúkoráról tudunk
Bécsben
A bécsi orvosi iskola29
Az első bécsi orvosi iskola megalakulása
A birodalom egészségügyének megszervezése
A bécsi iskola társutasai
Lucas Boer szülészeti osztálya
A második bécsi iskola33
Türkheim, Rokitansky, Skoda, és akiknek még közük volt Semmelweis sorsához
A gyermekágyi láz Bécsben45
Egyre magasabb halálozási arány
Magyarázó hipotézisek
Az orvosi és a bábaklinika szélválasztásának következményei
Kik szültek a bécsi szülőházban és miért?
Semmelweis erkölcsi nagysága
Kételkedés és cáfolás55
Tanársegédi kinevezés
Az eddig érvényes aetiológia tarthatatlansága
Epidémia vagy endémia?
A pap csengettyűje
A koraszülés miért jó?
Minden bizonytalan, pedig a megfejtéshez már csak egy lépés hiányzik
A fölismerés63
A tanársegédváltás következményei
A Kolletschka-élmény
A bécsi iskola szerepe
A szemtanúk beszámolói
Mikor történt a megvilágosodás?
A klórvizes kézmosás bevezetése
Fogadtatás73
A prevenció eredménye
Hebra cikkei
Skoda jó szándéka visszafelé sül el
Angilai siker, skót kudarc
Michaelis tragédiája
Kedvező várakozás
Semmelweis hallgat
Háborúság Bécsben83
A bécsi forradalom
Részt vett-e Semmelweis a forradalomban?
A vicedirektor hatásköre
Skoda bizottság kiküldését kéri a szülészetre
Klein tiltakozik
Párharc a minisztériummal
Semmelweis elveszíti tanársegédi állását
Skoda előadása93
Elismerés egy bécsi belgyógyásztól
A fellebbezés elutasítása
Miből élt Semmelweis?
Állatkísérletek
Skoda előadása az Akadémián
A bécsi iskola szellemi tulajdona?
A kollektív fölfedezés legendája
Az utolsó bécsi év103
A prágai ellenfelek
Előadás a bécsi Orvosegyesületben
Kiwisch támadása
Warten und waschen
Küzdelem a magántanárságért
Váratlan hazatérés Pestre
Pesten
A Rókus-kórház főorvosa115
A pesti orvosi iskola
Hogyan élt Semmelweis Pesten?
A Rókus-kórház szülészeti viszonyai
Tiszteletbeli főorvosi kinevezés
Hat év alatt 0,85 % gyermekágyi halálozás
A szép eredmény nem kelt feltűnést
A szülészet tanára123
Kinevezés a pesti egyetemre
A bécsi államtitkár szerepe
A klinikai szülészet mostoha körülményei
Várakozáson felüli eredmény
Szennyes lepedők
Előadások az Orvosegyesületben
Professzorváltás a bécsi szülészeti klinikán
Dumreicher különjavaslata
Oktatás a pesti egyetemen
Felkészülés a könyvírásra134
Semmelweis házassága és családi élete
Cikksorozat az Orvosi Hetilapban
Levelezés Európa szülészeivel
A párizsi Akadémia vitája
Nincs joga többé hallgatni!
Az "aetiológia"143
A sietség előnye és hátránya
Megtapadás 1847-nél
Az aszeptikus szemlélet kibontakozása
Autoinfekció
Az elháríthatatlanság ellen
Törvényt!
Szenvedélyes polémia
Virchow
Scanzoni
Braun
Fogadtatás és "nyílt levelek"155
Hallagatás külföldön, kedvező fogadtatás itthon
Breisky támadása
A "szabatos fürkészet"
Nyílt levél Spaethhez
Scanzonihoz
Sieboldhoz
Nyílt levél a szülészet összes tanáraihoz165
Néhány kellemes hír
Hány emberéletbe kerül e tan elutasítása?
Ijesztő hangvétel
Statisztikai adatok ömlesztve
A prevenció reményteljes jövője
Szózat a publikumhoz
Amiről nem beszél - de miért nem?
Amit Semmelweis nem vett észre174
A világ megváltozása 1860 körül
Az élő kórokozó
A mikrobiológia kezdete
Pausteur indulása
Semmelweis közömbössége a mikroorganizmusok iránt
Ragaszkodás a kémiai kóroktanhoz
A kórbonctani szemlélet elaggása
Az utolsó évek182
Hivatalos elismerés itthon
A szentpétervári szülészek vitája
Nyugati orvosok csöndes behódolása
Spaeth színeváltozása
Orvosi vándorgyűlések, Semmelweis nélkül
Nőgyógyászati munkássága
Félbeszakadt tudományos közleménye
Semmelweis betegsége
Előzmények195
Semmelweis betegsége nem magánügy
Mit kíván a tapintat?
A betegség első jelentkezése 1860-ban
Kóros adatok a vitairatokban
A személyiség megváltozása és a korai elaggás
A betegség kitörésének időpontja
A kórrajz regénye
Az utolsó hetek204
Utazás Bécsbe
Becsalják a Landesirrenánstaltba
Bókai anamnézise
Váratlan jelenség: gangraena a kezén
Viselkedése a kórházban
A kézsérülés rekonstrukciója
Gyors szellemi hanyatlás
Testi leromlás
Vérmérgezéses halál
Diagnózis: Paralysis progressiva209
Súlyos külsérelmi nyomok
Még súlyosabb belső állapot
Krónikus destrukció és akut gyulladás az idegrendszerben
Szövettani vizsgálat
A paralízis kórbonctani képe a szakkönyvekben
Egyértelmű diagnózis
A vérbajos fertőzés kérdése
Mi tartotta fenn az évszázados vitát?
Az anyák megmentője
Lelkiismeret-furdalás221
Itthon: a mély hallgatás negyed évszázada
Külföldön: a Semmelweis-doktrína beszivárgása a köztudatba
Lister fellépése és az új nemzedék
Az első Semmelweis-életrajzok
Semmelweis emlékezete227
A dualizmus és a demokratizálódás kora
Semmelweis Emlék Bizottság
Díszsírhely
Ünnepélyes szoborleleplezés 1906-ban
Nemzetközi méltatás
Semmelweis-serlegbeszédek
A szülőház helyreállítása
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
1965: nemzetközi Semmelweis-év
Holmes - Semmelweis - Pasteur - Lister235
Prioritási viták
O. W. Holmes jelentősége
Előfutárok hosszú sora
Sebészek hátrányos helyzete
A kórházi sebfertőzés
Pasteur a 60-as években
Lister antiszeptikus módszere
A bakteriológusok sorompóba lépnek
Sebészek és szülészek kidolgozzák a metodikát
Aszepszis, antiszepszis, non-infekció
Kórházi ártalom, ma248
A "boldog jövő"
Százszoros kórházi igénybevétel, százszoros fertőzési lehetőség
Baktericid gyógyszerek
Iatrogén fertőzés
Ijesztő számok
Antibiotikumokat legyőző új kórokozók
Szennyezett kórházak
Semmelweis időtlen időszerűsége
Jegyzetek257
Felhasznált irodalom261
Névmutató265

Benedek István

Benedek István műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Benedek István könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Semmelweis
Állapot:
880 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba