A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az olvasás művészete

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 383 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN: 963-281-529-7
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Szeretett mesterem, Riedl Frigyes mondotta egyik egyetemi előadásán: "az irodalomtanárnak az a hivatása, hogy megtanítsa a növendékeit - olvasni..."
A megformálás művészete: adomány, ezt megtanulni nem lehet. Voltaképpen adomány a többi is, de kevésbé ritka, és tanulással, elmélyedéssel, tudatosítással fejleszthető.
Ezért érdemes, ezért lehet, ezért kell könyvet írni az olvasás művészetéről.

Tartalom

Előszó5
Az értő olvasó9
Első rész
Az irodalmi mű és az író
Az irodalmi mű15
Az irodalom születése - Mit nevezünk irodalmi műnek? - Stílus - Képzelet
Az író25
Irodalom és nem-irodalom - A dilettáns - A mesterember és a művész - Banalitás és költészet - Elbeszélőkészség és egyéniség
A világ képe41
Igazság és valóság - Az író és kora - Világszemlélet és felelősségérzet - Az író erkölcsi felelőssége
Az író látásmód57
A tragikum - A komikum - A tragikomikum - A tréfa - Az irónia - A szatíra - A groteszk és abszurd
Második rész
A műfajok
A szép - Az esztétikai élmény - A szépirodalom helye a művészetek között
A líra88
Az én és a kollektivitás - Objektív és szubjektív költészet - Hagyomány és újítás - Népköltészet - műköltészet - Élmény és alkotás - A lírai kifejezés formái - A dal - Az elégia - Az óda - A rapszódia - Az epigramma
Az epikus (elbeszélő) költészet109
Verses epika. Az eposz - A vígeposz - A verses regény - A költői elbeszélés - A ballada
A prózai epika. A regény. - A regény viszonya a többi műfajhoz - Emberábrázolás a regényben - A realista regény - A lélekrajzi regény - A romantikus regény - A regényhős és az epizódalakok - A fejlődésregény - Társadalom és történelem a regényben - Az irányregény - A történelmi regény - A családregény - A távlat - A novella
A dráma 149
A dráma kerete - A párbeszéd - A monológ - A drámai szükségszerűség - A dármai hős - A klasszikus dráma - A shakespeare-i dráma - A polgári dráma - A tragédia - A vígjáték - A bohózat és a népszínmű - A drámai költemény
A szépirodalom határán 173
Az esszé - Az életrajz - A kritika - Az irodalomtörténet - A történetírás - A szónoklat - Az újságírás - Az ifjúsági irodalom - A műfordítás
Harmadik rész
Az irodalmi alkotás megítélése
A szerkezet211
Az irodalmi mű kerete - A szerkezet és az idő problémája
A lírai vers szerkezete - Párhuzam és ellentét - A csattanó és a fokozás - A szonett - A refrén - A szabad vers - A versciklus
Az eposz szerkezete
A regény szerkezete
A dráma szerkezete - A klasszikus és romantikus szerkezet - A drámaszerkesztés technikája
A stílus240
Mi a stílus? - Tartalom és forma - Stílus és egyéniség - Az anyanyelv - A költői szókincs - Nyelvi fantázia, a stílus festőisége - A jelző - Az ige - A költői leírás megelevenítése - A hasonlat - A metafora - Az allegória és a szimbólum - A költői nyelv zeneisége - A művészi próza
Verstan 292
A ritmus - Magyar nemzeti (hangsúlyos) verselés - A klasszikus, időmértékes verselés - A nyugat - európai verselés - A rím - A gondolatritmus - A szabad vers
Magunk nevelése 313
Hol kezdje az olvasó az irodalmi önnevelést? - A történeti érzék - Fejlődés az irodalomban - A klasszikus (görög, római) irodalom - A középkor századai - A reneszánsz és humanizmus - A barokk - A rokokó - A felvilágosodás - A szentimentalizmus - A romantika - A XIX. századi realizmus - A polgári társadalom válságának kora - Öncélú művészet - A naturalizmus - A szimbolizmus - Az avantgarde törekvések - A szocialista irodalom - Túl a jelszavakon
Negyedik rész
Az olvasóközönség
Az olvasóközönség története347
A szóbeliség időszaka - Az írásbeliség időszaka - A rádió, film és televízió térhódítása
A gondolat útja az olvasóhoz356
Az írói kedvteléstől a megélhetésig - Személyes találkozás a közönséggel - Könyvkiadás és üzlet - Könyvnap és könyvhét - A könyvkiadó munkája
Utóhang
Az irodalom jövője371
Névmutató373

Benedek Marcell

Benedek Marcell műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Benedek Marcell könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az olvasás művészete Az olvasás művészete

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
840 Ft
430,-Ft 30 25
5 pont kapható
Kosárba
25% garantált kedvezmény!
Állapotfotók
Az olvasás művészete Az olvasás művészete

A védőborító a gerincen kopott.

Állapot:
840 Ft
630,-Ft 25
8 pont kapható
Kosárba
25% garantált kedvezmény!
konyv