A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténeti Közlemények 1925.

Harmincötödik évfolyam

Előszó

Részlet a kötetből:

ADALÉKOK «BÁNK BÁN» TÖRTÉNELMI FORRÁSAIHOZ ÉS MAGYARÁZATÁHOZ.

Gyulai és Arany klasszikus becsű elemzései óta Katona Bánk bánja úgy van bevezetve irodalmunk történetébe,... Tovább

Tartalom

TANULMÁNYOK, ÉRTEKEZÉSEK.
Badics Ferenc: Adalékok «Bánk bán» történelmi forrásaihoz és magyarázatához 1
Békei Jolán: A francia hatás Kisfaludy Sándor lírai költészetében 70, 184
Császár Elemér: A magyar hún-mondák kérdésének mai állása 197
Horváth János: Herczeg Ferenc 154
Mitrovics Gyula: Arany János esztétikája 56, 171
Papp Ferenc: Gyulai Pál lírai költészetének fejlődése 1858-tól 1909-ig 23
ADATTÁR.
Gulyás József: Volt-e Apolloniusnak s Alarkalfnak régibb feldolgozása, ill. kiadása az
ismerteknél 127
Gulyás József: Arany egyik szerepéről 126
Harsányi István: Balassa Istenes énekeinek függelékében közölt két ének szerzője 248
Szilády Zoltán: Adalékok Benkő Ferenc életéhez 128
Gulyás József: Csokonai Georgicon-fordítása 251
Gulyás József: Csokonai színdarabjainak előadása 121
Harsányi István: A Debreceni grammatika szerzői 123
Harsányi István: A «Halni mégyek...» kezdetű ének igazi szerzője 249
Adalékok Herczeg Ferenc életéhez és munkásságához 226
I. Herczeg Ferenc életrajza 226
II. Herczeg művei és ismertetéseik 227
III. Herczeg művei idegen nyelveken 230
IV. Tanulmányok, cikkek Herczeg Ferencről 233
Baros Gyula: Jókaihoz írt levelek 93
Hellebrant Árpád: Jókai két levele Toldy Ferenchez 257
Harsányi István: Három levél Kazinczytól, egy Kazinczyhoz 108
Verő Leó: Kisfaludy Károly levele Markovics Mihályhoz 130
Timár Kálmán: Kódexeink legendái és a Catalogus Sanctorum 241
Tolnai Vilmos: Madách-ereklyék 84
Baros Gyula: Petőfi és Gvadányi 238
Hellebrant Árpád: Révai Miklós leveles-ládájából 98
Ferenczi Zoltán: Kuruc Vay Adámné, Gr. Zay Anna imádságos könyve 234
Major Ervin: Verseghy mint dal- és zeneszerző 268
Horváth Konstantin: Verseghy Ferenc néhány ismeretlen költeménye 115
Timár Kálmán: Verseghy utolsó versének forrása 114
Harsányi István: Ismeretlen virágének a XVII. századból 92
Tolnai Vilmos: Vörösmarty Görgey-verse 90
Gulyás József: Adat Zrinyi a költő halálához 131
KÖNYVISMERTETÉSEK.
Kocsis Lénárd: Ady-Múzeum. I. k. 136
Hartmann János:
Alszeghy Zsolt: Vázlatok 280
Voinovich Géza - K. K. J.: Arany János: összes kisebb költeményei 287
K. K. J.: Arany János összes munkái 286
Gálos Rezső: Benedek Marcell: A modern magyar irodalom 282
Gálos Rezső: Borbély István: A magyar irodalom története 1825-ig 141
K. K. J.: Dalmady Győző költeményei 143
Hankiss János: Eckhardt Sándor A francia forradalom eszméi Magyarországon 138
S. K.: Harsányi István: Szinyei Gerzson élete és munkái 288
Pais Dezső: Hóman Bálint: A Szent László-kori Gesta Ungarorum és XII-XIII. századi leszármazói 268
Papp Ferenc: Kristóf György: Az erdélyi magyar irodalom múltja és jövője 267
Koszó János: Motz Atanáz: A német irodalom története 140
Berze Nagy János: Nagyszalontai gyűjtés. Szerk.: Szendrey Zsigmond: 284
Kéky Lajos: Papp Ferenc: Rákosi Jenő, a hírlapíró 135
Hajdu Zoltán: Schöpflin Aladár: Írók, könyvek, emlékek 273
Galamb Sándor: Verő György: A népszínház Budapest színi életében 275
Papp Ferenc: Zsigmond Ferenc: Jókai 132
IRODALOMTÖRTÉNETI REPERTÓRIUM.
Hellebrant Árpád: Az 1924-ik évről 144
Goriupp Alisz: Az 1925-ik évről 289
A szerkesztőhöz beküldött könyvek 150, 302
Hibaigazítások 304
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomtörténeti Közlemények 1925. Irodalomtörténeti Közlemények 1925. Irodalomtörténeti Közlemények 1925. Irodalomtörténeti Közlemények 1925.

Könyvtári könyv volt.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
7.980 Ft
3.990 ,-Ft 50
20 pont kapható
Kosárba