850.079

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Huszadik Század 1947. december

Társadalomtudományi és politikai szemle/XXXV. évf. 5. szám

Tartalom

A szerkesztőség: Az új Huszadik Század
Csécsy Imre: Értelmiség és polgárság a demokráciában 18
- Békét Csehszlovákiával 100
- Individuális és kollektiv demokrácia 257
- A polgár és a szocializmus 355
Dániel Arnold: A nemzetek élelemellátásának alapjairól 177
Domanovszky Ákos: Az angliai államosítás 111
- Anglia gazdasági helyzete 282
Fenyvessy László: A világnézeti elemek összefüggései 346
Görög Imre: Az orosz mezőgazdaság és parasztság átalakulása 136
- Mit tehetünk a béke érdekében 337
Hegedűs Nándor: Új nemzetiségi politika 46
- Demokrácia és nemzetiségi jogok a békeszerződésben 124
Horváth Barna: A tudomány felszabadítása. 187
Jászi Oszkár: Huszadik Század - akkor és most 4
- Üzenet az egri diákokhoz a dunai konföderációról 97
Jordan Károly: A demokratikus választójog 197
Károlyi Mihály: A mai Anglia 10
Kemény György: Gazdasági egyensúly és stabilizáció 13
Kőrösy Ferenc: A .munka szabadságáról 363
Lukinich Imre: Az amerikai demokrácia a magyar reformkor tudatában 49
Nagy Sándor: Az exisztencializmus problémájai 57
Yámbéry Rusztem: A Huszadik Század feltámadására 8
Vecseklőy József: Középosztály és közigazgatás a letűnt korszakban 141
Szemle
Apor Mihály:Európa gondnokai: Anglia és Oroszország
- Európa sorsproblémái 153
Benedek Marcell: André Gide 284
Boldog Balázs: Gyakorlati demokrácia: Újzéland példája 9
Csécsy Imre: Gazdasági tervezés egy szabad társadalomban. I. Beveridge
könyve a teljes foglalkoztatottságról 211
II. A Keynes-Polányi elmélet 310
- Két októberi forradalom 387
- Fasiszta könyvek sorsa 85
- Szovjet-riport a londoni életről 324
D. Á. Az angol gazdasági válság szovjet szemszögből 323
Görög Imre: Az aktuális Dosztojevszkij 83
Jászi Oszkár:A nemzetek egyesülése 207
- Leszámolás a katasztrófa előtt 367
Menczer Béla: A Középkelet problémái 223
Szabó József: A Rend és a Kaland 376
Szenczei László: A dialektika és az elme igazi forradalma 305
Vajda Béla: Észrevételek a hároméves terv mezőgazdasági programmjához 147
Vágó Márta: Mannheim Károly 68
Merre halad Amerika? 74
A Liberális Internacionálé kiáltványa 150
Stanley Baldwin emlékére 394
Deák Ferenc az ellenzék hivatásáról 400
Vita
Csécsy Imre: Válasz egy förmedvényre 158
- Mégegyszer a Jászi-ügy 230
Cs. I. A Huszadik Század és a radikalizmus 164
Fábián Tibor: Gazdasági tervezés egy szabad társadalomban 401
Gorzó Nándor: A polgárság pártja 167
Kemény Dénes: A kauzális világnézet és az egyház 237
(Levél a szerkesztőhöz): Apák és fiúk 166
Tisztázzuk a fogalmakat
László Ferenc: Az író és a lelki elegancia 326
: Export és önköltség 241
- Ipar és bürokrácia 242
- „Azért ne essünk kétségbe'' 242
- Híd és hinta 3 244
- Népi demokrácia - kollektív demokrácia 405
Könyvismertetések
(Elől a könyv szerzője, zárójelben a bíráló neve)
Bernát Balázs: Miért nem térhet vissza a mult. (László Ferenc:) 253
Bogoljepov M. I.: Szovjetszkaja finanszovaja szisztéma. (Görög Imre:) 89
Bolgár Elek (szerk.) : A Szovjetunió (-y) 94
Breuer Armomd: Testvérállam-világállam. (H. E.:) 175
Csejkey Ernő: Magyarország az új világ küszöbén (Gyömrei Sándor:) 91
Csécsy Imre: Ha Hitler győzött volna (László Ferenc:) 330
Haffner Sebastian: Germany (Wagner Lilla:)
Homonnay Farkas: Banktörténet (Ürgödi György:)
Huxley Aldous: Science, Liberty and Peace, (Domanovszky Ákos:) 249
Kerékgyártó János: Kossuth Lajos (Vértes István:)
Kosáry Domokos: Kossuth Lajos a reformkorban (Vértes István:) 328
László Ferenc: A polgárság útja (Cs. I.:)
Lippmann Walter: U. S. Policy and U. S. War Airns. (Gáspár István:) 410
Makarenko Anton: Az új ember kovácsa. (Gáspámé Dávid Margit:) 331
Payne Gordon E.: Gloueestershire (Sós Aladár:) 92
Toynbee Arnold J.: A Study of History (Szemezi Miklós:) 245
Varga Jenő: A tőkés gazdaság a második világ-hátború után (Domanovszky Ákos:) 406
Welles Surrmer: The Time for Deeision (Gáspár István:) 254
A Huszadik Szánod Hírei: Jászi Oszkár Magyarországon 414
A Társadalomtudományi Társaság hírei 95
Beküldött könyvek 336
Helyesbítés és pótlás 176
Szerkesztői üzenetek 336
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem