Közel 4.000 kötet Minikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1962. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvművelő Bizottságának folyóirata - 86. évfolyam, 1-4. szám

Tartalom

1962. 1. szám
Nyelvművelés
Pusztai István: A vállalati levelezés nyelvéről1
Ferenczy Géza: Egy terjedő kiejétsi hiba: a "nyekergés17
Kázmér Miklós: Még egyszer a dz, dzs hangról és betűről24
Szűcs József: A vessző alkalmazása mint előtt33
Szepesy Gyula-Fábián Pál: Hogyan írjuk a csillag- és csillagzatneveket?41
Íróink nyelve
Benkő László: A szóösszetétel mint az irodalminyel alakulásának fokmérője45
Szilágyi Ferenc: Havasi élet-havasi szókincs52
Kovács Ferenc: Hernádi Gyula metaforáiról58
A nyelvtudomány műhelyéből
Antal László: Az egyszri megnyilatkoztatástól a fonémarendszerig67
Nyelvjárásaink
Ördög Ferenc: Gyulaj nyelvjárásából81
Szó- és szólásmagyarázatok
Szabó T. Attila: A kacsázik és azonjelentésű társai85
O. Nagy Gábor: Pilátus macskája90
Kiss Lajos: Mikulás, télapó, krampusz92
Kovalovszy Miklós: Az anyanyelv kérdéséhez94
Kőhegyi Mihály: Félember95
1962. 2. szám
Nyelvművelés
Lőrincze Lajos: Nyelvművelésünk egy esztendeje129
Székely Artúr: Az első akadémiai helyesírási szabályzattól a Helyesírási tanácsadó szótárig144
Fodor István: A nyelvek szépsége151
Lakó György: A magyar nyelv és nyelvtörténet oktatása a finn egyetemeken155
Vita
Kapás Ferenc-Tompa József-Benkő László: Hogyan nevezzük a nőket?161
Íróink nyelve
Herczeg Gyula: Század eleji prózánknak egy impresszionista fordulatáról172
Nyelv és iskola
Dombrovszky József: A nyelvek összevetése a fordítás folyamatában180
T. J.: Mondatelemzések185
A nyelvtudomány műhelyéből
Antal László: A megnyilatkoztatások tagolása morfémák szerint189
Nyelvjárásaink
Prohászka János: Csíkszentdomonkoson járatos szólások s közmondások203
Szó- és szólásjegyzék
Kniezsa István: Kocsány és kocsonya209
Szabó T. Attila: Ököritó212
Bakos József: Az "egri név"215
Mikesy Sándor: A Latinka vezetéknévről221
Zsoldos Jenő: Bevégzett lány - Dolgozat - Forradalmi - Főhadiszállás - Hadügyminiszter - Vendéglő222
Reuter Camillo: Tarkajézus226
Solymos Ede: Kaparás226
Bíró József: Szárnyvonal227
1962. 3. szám
Nyelvművelsé
Tompa József: A kötőszó mint egyszavs mondat és mint főnév265
Aujeszky László: Az időjárásjelentések megfogalmazása283
Károly Sándor: A mint kötőszó előtti vessző kérdése290
Fábián Pál: A betűszók és szóösszevonások osztályozásának egyik lehetősége295
Prohászka János: A jövőbeni-félék sorsa ja jövőben298
Íróink nyelve
Reuter Camillo-Vita Zsigmond: Havasi élet - havasi szókincs302
Nyelv és iskola
Orosz Sándor: Két romantikus stíluselem Vörösmartynak Késő vágy című versében305
A nyelvtudomány műhelyéből
Fónagy Iván: Beszéd és valóság309
Nyelvjárásaink
Imre Samu: Néhány megfigyelés nyelvjárásaink mai változásáról321
Szó- és szólásmagyarázatok
Kniezsa István: Pécs város neve326
Kiss Lajos: Notesz - Pillér329
Zsoldos Jenő: Blúz332
Kőhegyi Mihály: Elkapta a gépszíj334
1962. 4. szám
Nyelvművelés
Grétsy László: Árutárda, BEMÉK, Önkuli és egyebek381
Pusztai István: A joggyakorlat egyik ágazatának nyelvéről393
Vértes O. Auguszta: Bonyolító, bonyolult, bonyolítás401
Papp László: A magázás történetéhez403
Nyelv és iskola
Kovalovszky Miklós: Robogj föl Láznak ifjú serege405
T. J. - B. L. É.: Mondatelemzések417
A nyelvtudomány műhelyéből
Antal László: A morfémaalternánsoktól a morfémaosztályokig420
P. Hidvégi Andrea: A magyar nyelv etimológiai szótára436
Nyelvjárásaink
Penavin Olga: Erdő, mező virágai Baranyában és Szlavóniában439
Szó- és szólásmagyarázatok
Szabó T. Attila: Becstelen-bestelen, Még valami a "Kacsázik és azonjelentésű társai"-hoz443
Mikesy Sándor: A góré szóról és a Kóréh vezetéknévről448
Zsoldos Jenő: Krida451
Dömötör Sándor: A Berze névről452
Kiss Lajos: Pópa - Kalugyer452
W. I.: Pilátus macskája457
Fürtös Gusztáv: Rá se rándíts!457
Dankó Imre: Szárazkapu458
Kőhegyi Mihály: Kenyérkatona458
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelvőr 1962. január-december Magyar Nyelvőr 1962. január-december

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
2.980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba