A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar irodalom kis-tükre

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részv.-társ.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Varrott papírkötés
Oldalszám: 256 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal. Nyomtatta az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája, Budapest.

Előszó

A millénium káprázatos ragyogású napjaihoz fűződik Beöthy Zsoltnak ez a megérdemelt népszerűségre jutott munkája. az ezredévi forduló alkalmából a budapesti egyetemen A magyar nemzet szellemi... Tovább

Tartalom

Bevezetés5
I.
A Tükör kerete: Egy kép a Volga mellől
A magyar léleknek néhány ős vonása15
II.
A Tükör: Műveltségi mozzanatok a honfoglalás korában.
Nemzeti mondáink két nagy köre
Krónikáink magyarsága...21
III.
A keresztyén művelődés
Román és gót művészet
Szent István Intése
Vallásos irodalom; fejlődésének jelleme
A lovagkor és nemzeti költészetünk26
IV.
A renaissance és Mátyás király
Szellemének nyomai művelődésünkben38
V.
A török világ és a protestantizmus hatása
A protestáns pap az irodalomban
Az énekmondók és a magyar hős alakja
Balassi magyarsága43
VI.
Az antireformáció: Pázmány és Molnár
A keresztyén és magyar eszmény Zrínyinél
Gyöngyösi
A hős asszony54
VII.
Erdély
A nemzeti harcok és irodalmunk
Apáczai és a történetírás
Mikes64
VIII.
Rákóczi Ferenc
A kuruc költészet ősi vonásai: a magyar katona69
IX.
A nemzetietlen kor
Jezsuiták tudományos működése
Költészet74
X.
A magyar szellem ébredése és Orczy
Bessenyei és a franciások
A deákosok
A nemzeti szellem és a felvilágosodás
A magyarosok78
XI.
Kármán
A szabadgondolat nyomai
Csokonai
Kisfaludy Sándor
A nemzeti élet más-más körei, mint költői környezetök88
XII.
Kazinczy és irodalmi életünk szervezése
A nyelvújítás
Révai és Verseghy97
Berzsenyi és a magyar vitézség ódai kultusza
Kölcsey és honfi-fájdalma104
XIV.
Századunk tízes évei
Katona Bánk bánja: a magyar tragédia
Kisfaludy Károly és hatása
Az Aurora-kör és a Kisfaludy-Társaság109
XV.
Vörösmarty és az új Magyarország117
XVI.
Az Athenaeum költői és novellistái
Toldy és Fáy125
XVII.
Széchenyi és programmja
Helye a magyar szellem fejlődésében130
XVIII.
A regény
Beilleszkedés a kor áramlatába
Jósika, Eötvös, Kemény
A tudományos próza135
XIX.
A pesti Nemzeti Színház
Szigligeti és társai
Teleki143
XX.
A magyar ízlés fejlődése
Az eperjesi költők
Népköltésünk és ideáljai
Gyűjtői és hatása151
XXI.
Tompa
Természetérzése és allegóriái
Kapcsolata a nemzeti szellemmel156
XXII.
Kossuth és a forradalom
Petőfi
Hatásának forrásai
Helye a magyar és az egyetemes költészetben160
XXIII.
Arany
Eposza, balladája, lírája
Költői primátusa169
XXIV.
A magyar költői próza új stílje
Jókai
Történeti jelentősége178
XXV.
Az önkényuralom és a magyar nemzeti szellem
Az Akadémia és a tudomány
A művészetek183
XXVI.
Petőfi és Arany iskolája; a nagykőrösi kör
A próza
A dráma190
XXVII.
Madách és Az ember tragédiája199
XXVIII.
Deák és az új Magyarország törekvései
A tudományos élet jelleme
A művészet; Munkácsy magyarsága204
XXIX.
Az új líra; Arany és Petőfi iskolájának folytatása
A népszínmű és a társadalmi dráma
Az elbeszélés és a tárca213
XXX.
A Tükör kerete: Irodalmunk magyarsága
Befejezés222
Könyvészeti függelék
Irodalomtörténeti repertorium227
Tárgytörténeti repertorium246

Beöthy Zsolt

Beöthy Zsolt műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Beöthy Zsolt könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar irodalom kis-tükre A magyar irodalom kis-tükre A magyar irodalom kis-tükre A magyar irodalom kis-tükre A magyar irodalom kis-tükre A magyar irodalom kis-tükre A magyar irodalom kis-tükre A magyar irodalom kis-tükre A magyar irodalom kis-tükre

A borító enyhén foltos, a gerinc kissé töredezett, rajta címke található. A lapélek egyenetlenek, néhány lap kissé foltos, a címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
2.700 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba