A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Budapesti Szemle 71. kötet 187-189. szám/72. kötet 190-192. szám

Hetvenegyedik kötet 187., 188., 189. szám/Hetvenkettedik kötet 190., 191., 192. szám

Szerző

Kiadó: Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 960 oldal
Sorozatcím: Budapesti Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 22 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: A címlapok hiánya miatt az egyes lapszámok nem beazonosíthatók. Két kötet, hat szám egybekötve. A Magyar Tud. Akadémia megbizásából szerkeszti Gyulai Pál. Nyomtatta a Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Előszó

Részlet a könyvből:

MARBOT EMLÉKIRATAI A NAPOLEONI HÁBORÚKRÓL.
Úgy látszik, schopenhauernak nem volt igaza, midőn ezt írta: «Boldog élet lehetetlen e földön: a legfőbb, a mit elérhetünk, az a... Tovább

Tartalom

CLXXXVII. SZÁM.
r. f.: Marbot emlékiratai a napoleoni háborúkról 1
Munkácsi Bernát: A magyar összehasonlitó nyelvtudomány jövő feladatai 27
Heltai F.: A vasúti személydíjszabás reformja (III.) 42
Haraszti Gyula: A háromszögű kalap. Beszély. (II.) - Alarcon Péter után, spanyol eredetiből 87
Kozma Andor: Szívhervadás 112
Szász Béla: A váltság 112
Vadnai Andor: A gyülekezési és egyesületi jogról (II.) 115
Bessenyei Ferencz: Arany Jánosnak kiadatlan levelei 123
Értesitő. Szabolcska M.: Költemények. - ó. s. - Zigány Á.: Litterature ungherese. - dó. - Hausrath A.: Arnold von Brescia. - d. - Ferdinandy géza: Magyarország közjogi viszonya Ausztriához. - L. B. - Nyilt levél a szerkesztőhöz. - M. S. 137
CLXXXVIII. SZÁM.
Beöthy Zsolt: A poetika útja és czélja 161
Leroy-Beaulieu: A zsidókérdés Oroszországban 174
Czógler Alajos: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat félszázados jubileuma 203
A katholicus Clerus sérelmei 1848 előtt és után (I.) 223
Haraszti Gyula: A háromszögű kalap. Beszély (III.) 258
Költemények. Egy özvegyhez. - Szász Bélától - Tengeri utazás - Goethe után, németből - Vargha Gyulától 284
Idősb. Szögyény-Marich László: Az aranygyapjas rend. (1429-1887) 288
Régi Sándor: Politikai irányelvek keletek nyolczszáz évvel ezelőtt 298
Értesitő. Dr. Schuchardt Károly: Schliemann ásatásai. Fordította dr. Öreg János. - K. - Reclus Élisée: A hegyek története. Fordította Geőcze Sarolta. - L-l B-t. - Pólya Jakab: A pesti magyar kereskedelmi bank keletkezésének és ötven éves fennállásának története. - T. N. - Herczeg Ferencz: Mutamur. - i. 308
CLXXXIX. SZÁM.
Heinrich Gusztáv: Körner Zrínyi-drámája 321
o-t.: A katholicus clerus sérelmei 1848 előtt és után (II.) 345
Haraszti Gyula: Bevezetés a franczia tragédia történetéhez 386
Baján Mihály: Tengeri és tengerparti történetek 401
Gyulai Pál: Politikai Xeniák. I-V. 437
I. S.: Néhány könyv Shakspereről 440
Pólya Jakab: Nemzetgazdasági irodalmunk 463
Értesitő. A földmivelésügyi m. kir. miniszternek 1890. évi működéséről... jelentése - T. N. - Zenker E. V.: Geschichte der Wiener Journalistik von den Anfängen bis zum Jahre 1848. - d. - Mikszáth K.: A galamb a kalitkában - i. 470

CLXXXX. SZÁM.
Angyal Dávid: II. Rákóczy György 1
o-t.: a katholicus clerus sérelmei 1848 előtt és után (III.) 28
Vadnai Károly: Négy krajczáros tőke - Elbeszélés 66
Tennyson Alfréd: Rispah 104
Nagyszigethi K.: A magyar nyelvtörténeti szótár 110
Zigány Árpád: Torquato tasso uj kiadása 27
fg.: Amerika fölfedezése 135
Értesitő. Margitay Gábor emlékiratai. - H. M. - Petronii Cena Triwalchionis. Mit Deutscher Uebersetzung von I. Friedländer. - S. Schwering J.: Grillparzer's Hellenische Trauerspiele. - h. g. - A debreczeni csatáról. - s. - chyzer c. et Kulczynski L.: Araneae Hungariae. - Hiba-igazítás 144
CLXXXXI. SZÁM
Vámbéry Ármin: Az európai műveltség jövője Indiában 161
o-t.: A katholicus clerus sértelmei 1848 előtt és után (IV.) 193
Sebesztha Károly: A nőnevelésről (I. 243
Alarcon Péter: Az angyalok kara. Elbeszélés. 259
Költemények. szeretni kell. - Kozma Andortól - A lelki jegyesek, Heine után, németből - Vargha Gyulától 288
i-k.: Egy osztrák miniszter emlékiratai 291
Értesitő. Arany J.: Toldi. Magyarázta Lehr a. - r-n. - Fekete L. és Mágócsy-Dietz S.: Erdészeti növénytan. - y. - y. - Braitmaier: Goethekult und Goethephilologie. - h. g. - Ruskin J.: The stones of Venice - T. N. - Hibaigazítás. - Nagyszigethi Kálmántól 301
Marczali Henriktől: Salamon Ferencz 321
o-t.: A katholicus clerus sérelmei 1848 előtt és után (V.) 339
Sebesztha Károly: A nőnevelésről (II.) 384
A magyar nyelvtörténeti szótár. - Szarvas Gábortól. - Erre válasz - Nagyszigeti Kálmántól 406
Költemények. Őszi kikircsek. - Lévay Józseftől - Janus Pannonius elegiája anyja haláláról, latinból - Hegedüs Istvántól 435
Bernát István: Kisiparunk jövőjéről 448
Haraszti Gyula: Egy racine-monographia 454
Értesitő. Brehm: Az éjszaki sarktól az egyenlitóig. Forditotta Geőcze Sarolta és Paszlavszky József. - L. B. - Gr. Ráday Gedeon összes művei. Összegyüjtött és bevezette Váczy János - t. - Keményfy Dániel: Történeti tanulmányok. - H. K. - Zola EW.: Débacle - gh. 465
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Budapesti Szemle 71. kötet 187-189. szám/72. kötet 190-192. szám Budapesti Szemle 71. kötet 187-189. szám/72. kötet 190-192. szám Budapesti Szemle 71. kötet 187-189. szám/72. kötet 190-192. szám Budapesti Szemle 71. kötet 187-189. szám/72. kötet 190-192. szám Budapesti Szemle 71. kötet 187-189. szám/72. kötet 190-192. szám Budapesti Szemle 71. kötet 187-189. szám/72. kötet 190-192. szám Budapesti Szemle 71. kötet 187-189. szám/72. kötet 190-192. szám

A lapok enyhén foltosak.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
18.000 ,-Ft
90 pont kapható
Kosárba