Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Berda József összegyűjtött versei

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Helikon Kiadó Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 775 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN: 963-208-823-9
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Kötetben megjelent versek
Egyedül 1928
Lassabban...9
Apám halála elé10
Szimfonikus zenekar11
Esti levél13
Meztelen kamasz a város felett14
Csöndes erdő: Isten virágzik bennem!15
Fiatal fiú térde: én régi magam16
Húsvéti temető18
Áprilisi keresztmetszet19
Meditáció20
Valaki kinevetett21
Pubertás21
A bolond költő elétek áll23
Földről az ég felé24
Egyedül26
Vágner Jenő meghalt...28
Uram, méltóbb harcokra ingerelj!29
Messzi leány: fiút szülj nékem!30
Korcsma; csönd, - künn hóolvadás32
A süket forgalomban fiatalon duruzsolsz...33
Isten most másra gondol...34
Fiatalok: én a tiétek vagyok!35
Fáradt éjszaka36
Tavaszi láz37
Égő hús zavaros éneke38
Halottak világító arcai39
Tömegszállás40
Influenza41
Érzékiség41
Nővérem43
Kánikula a Dunán44
Győzelmes paraszt: Isten ajka vagy!45
Rudnay Gyula46
Keserűség zsoltára47
Kimondhatatlant kimondani!49
Bogár a fűvön: - én!50
Jó halál éneke51
Beteg fiú októberi ágyon52
Selyemfiú53
Tizenhétéves öngyilkos54
Öreg kanonok, arany öregség...55
Nyomorúság dicsérete56
Apám, nem tudlak megmenteni!57
Én ellenségem58
Csömör vágya58
Öröm 1930
Nyár63
A barátok templomában63
Ó, fiatalság!...64
Szomorúság65
Szent Ágoston65
Erősebb a gonosz...66
Téli erdőn67
Álmomban verebet öltem...67
Szilveszteri fürdőben68
Lombok alatt beszélsz...70
Önarckép: 192971
Nyár71
Kóbor kutya72
Tízéves voltam72
Öröm74
Fiatalember74
Gyönge leány74
Ujjongás75
Gyerekek, kacsák75
Öröm76
Árnyékban77
A költő ellágyul78
Csavargó költő magabeszédje78
A ló, aki könyörtelen79
Szegény tótok gyermeke érzi79
Gondviselés jósága79
Hedonista80
A költő ellágyul80
Mezei virág81
B. E.81
Köszönöm néktek az életem81
Sóhajtozó fák82
Alázatos fa82
Mezei virág82
Irgalmas szegénység 1931
A gyermek élni fog85
A gyermek élni fog85
Harmadik osztály:85
Szomorú lányok s szomorúbb fiúk énekelnék86
Árva férfi sóhajt87
Boldogság88
Őszi borongás89
Lelkemnek mondom...89
Árnyékom körül90
Verebek91
Éjszakai kutya91
Beszélgetés magammal92
Beszélgetés magammal92
Szegény testvérem, halj meg!93
Roráté94
Merengő sorok a fiúról, aki voltam95
Isten előtt állsz...96
Árva őszi légy96
Meztelen gyerek a parton97
Harangszó májusi estén98
Fáradtság99
Sancta dei genitrix99
Mindenkitől elhagyott100
Halott apám arca100
Úrfelmutatás101
Irgalmas szegénység101
Erdei tó éjszaka102
Öreg falusi pap102
Barátom arca üzen103
Rezonancia103
Két rokonvers104
Két relief105
Kegyelem láza105
Merengés106
Isten jó bolondja104
Reggeli penitencia107
Örökkévaló lobogással 1932
Elöljáró vers111
I.112
Sirató ének112
Kísértés átka112
Elűzött kutya113
Köszöntés113
Imádságosan113
Hívogató114
II.115
Heverő beszéde115
Tűnődés115
Vendégszeretet116
Dicsérő vers116
Támadás116
Vers a péklegényekről117
Tikkadt lányok énekelnék118
Epifátum118
Rézkarcok119
III.120
Örökkévaló lobogással120
Piruló önmagam előtt120
Elégia121
Az indulat epigrammája121
IV.122
Szemérem alázata122
Emlékezés122
Beszélgetés az éjszakával123
Gyümölcsoltás124
Pünkösd elé124
Csönd125
Haldokló125
Férfihangon [1933]
Arcom a tükörben129
Életem első pillanatáról129
Szeress, kezem!130
Anyám130
A leányról, aki előttem libeg...131
Panaszkodó levél131
Egy politikus arcképéhez132
Fiam tizenötéves133
Ünnepi ebéd elé133
Keresztelési köszöntőnek134
Lázálom134
Vagánynyelven135
Két térdem dicsérete most135
Két rokonvers136
Fürdőben136
Három suhanc beszél137
A gyermekhez, aki leereszkedett hozzám138
Tavaszi szél138
Önmagam előtt139
Szegénységem139
Tavaszi ajándék140
Hódolatlanul140
Álom halott barátommal140
Csipkék141
Utolsó szó143
Indulat [1935]
Piaci éjszaka147
Mészároslegyén147
Lustaság148
Egy prófétához148
Siófok149
Rakoncátlan gyerek150
Aba-Novák Berda-képe alá150
Nyelv150
Erkölcs151
Gyerek a villamoson152
Önarckép 1935152
A Vitriol-ciklusból154
Szépséghiba154
H. B.154
Jámbor óhaj154
Aszkéta155
Embernek lenni...155
Jövő155
Szerénység155
Reggel156
Intés156
Álarc nélkül156
Kamaszének156
Igy tünődöm157
Harminchárom157
Barátom: P. S.157
Egy pillanatra...157
Szamár dicsérete157
Önvád158
Babusgató158
Fantázia158
Sóhajról sóhajra158
Strófák a nyegle költőről160
Demagóg160
Ujpest161
Tiszta s romlott képzeletem szerint162
Igaz hódolat162
Ne szólj szám...163
Egy igaz asszonyhoz163
Nyári örömök közepette164
Emelt fővel [1937]
Gúnyolódás167
Dicsérő vers167
Kórházi órák168
A szószátyárhoz169
Tisztán és meztelenül169
Vizafogó171
Két vidám ferences171
Zúgolódás172
Bányai Kornél172
Reggel173
Torzkép173
A gyermek, aki voltál...174
Gondolatok egy szobor körül174
Szeretet175
Gyermekarc175
Hódolat175
Szőke angyal176
Gyermek176
Fiatal csibész énekelné...176
Ünnepi alkalomra177
Emésztés után177
Kosztolányi beteg178
Szilveszteri hajnal178
Gyarlóság éneke179
Öröm179
Egy képmutatóhoz180
Egy fukar gazdaghoz180
Pajkos rímek182
Sütkérezés182
Filozófia182
Fénykép182
Fürdés előtt...183
Kamaszhang183
Három lány183
Áhitat183
Tragédia184
Elégtétel184
Bölcsesség184
Illetlenség184
Szemed184
Beteljesedés185
Intés185
Július185
Félelem185
Sötétség [1939]
Fanyar vigasztalódás188
Aki meghalt...188
Óda189
Szent Sebestyén százados190
Vallomás190
Örök gyermek191
Oktató vers192
Fénykép192
Szeress már minket, szabadság!192
Gizella193
Tanulság194
Ágy194
Csobánka194
Májusi fürdés195
Mosolygó halál196
Szegénység196
Húsleves dicsérete197
Szép kofaasszony197
Filozófia197
Elaludtál198
Jótanács verse198
Szomorú hétfő199
S. Gy. Dr.-nak200
Hivatás200
Giccs201
Rémület201
Ősz turista202
Sötétség202
Béke 1940
[Békesség]207
Szemérem207
Ének a gyöngyvirágról208
Te vagy az, menj oda hozzá209
Meghalt209
Csalánbokor211
Bocsáss meg nekik!211
M. L.212
Akiket illet212
Lecke212
Személyes vers213
Végre egyedül214
Hópelyhek215
Halotti fénykép215
Félálomban215
Békesség215
Felelet216
Édes pihenés216
Nyári vers217
Végszó218
Ördögnyelv [1941]
Hallgass221
Önző szavak221
Kép nagyanyánkról222
Meleg van222
Boldogult dolgokra emlékezés222
Példázat223
Köszönet223
Ki innen...224
Dicséret224
Bár volnék együgyű224
Egy elbizakodotthoz225
Két szelíd strófa225
Éhség225
Szép kacsa dicsérete226
Macska226
Ördögnyelv228
Feketerigó228
Jellemrajz228
Öndicséret228
Megnyugvás228
Altató229
Közöny229
Borocskát dicsérő ájtatatos szavak229
Mérlegen230
(Végeredmény)231
Utószó231
Fény és árnyék [1943]
Hajnali erdő235
Törött bors236
Remekművek236
Erény236
Hangjáték236
Negyven év236
Időjárás237
Egy kövér asszonyra237
Vallomás238
Egy fejfára238
Téli álom239
Bizakodó levél Verebélyre240
Angyalföldi rímek240
Elmélkedés241
Három rokonszenves241
Keserű vers242
Min tűnődsz?243
Ebéd közben filozofálván243
A finom tinorúgomba dicsérete244
Egy szegény boldogtalanhoz245
Beszélgetés egy túlvilági költővel246
Bűnbánatféle247
Magasztaló ének egy angyali térdről247
Egy gyávához248
Bölcselkedés248
Nyelvöltögetés249
Egy hazug bálványhoz249
Büntetés250
Emlékezz...251
Vasárnapi öröm251
Tisztálkodás közben252
Napsütésben252
András253
Budapesti gyónás253
Forma254
Bucsúzkodó vers254
Kötéltánc255
Berda József válogatott versei [1944]
Ámulat259
Égő évek fölé 1949
Ének az erdőről263
Bitang állapot263
Hasonlat264
Gyermek264
Lamentáció265
A fiatal katonához, akit besoroztak266
Penitencia266
Szomorú sorsban267
Panasz267
Altató vers268
Nyolc igaz sor M. Sz. nevére269
Száguldj, szabadság!269
Legyőzhetetlen példa: Franciaország270
Egy germán gyújtogatóra271
Keserű szavak271
Égő szavakkal hívlak272
Konok válasz272
Lecke a nyelvről273
Érzékeny vers273
Egy távoli asszonyhoz274
Egy orvtámadóra275
Bátyám halálára275
Rémuralom: 1944276
Utószó egy műtéthez277
Ápolónő277
Tél gyűlölete278
Esztergom sorsán tűnődvén279
A cserepes fia halt meg280
Hála280
Fanyar hangú gyónás281
Magasztaló282
Pillanatnyi szomorúság282
Bikfic283
Titok284
Gyertya mellett284
Türelem284
Érzelmes sírfelirat285
Egy korcsmárosnéra285
Budapest, Váci út. 140.286
Germánia címerére287
Végre!288
»Éhes disznó makkal álmodik«288
Eghy tömött libához288
Böjti strófák289
Bolharoham290
Vándorolj képzelet!290
Egy nemeshangu költőre291
Elégia292
Megbékülés293
Kassák Lajos összegyűjtött versei fölé293
Szégyen294
György Oszkár jeltelen sírja fölé295
Illetlen művelet295
Hiúság elleni intés295
Elmúlt világnak üzenvén296
Undor296
Szólj szép szavunk: Szabadság!297
Részvét297
Különös idill298
Szépség299
Égi ének igazával299
Kövérség dicsérete300
Tavaszi üdvözlet301
Áradozás301
Tanuság302
Nevetést dicsérő302
Megmentőént303
Borongás304
Számvetés305
Élj és énekelj! 1924-54
Válogatott versek 1954
A Vitriol-ciklusból309
Valóság309
Barátkozás309
Sírvers napfényben309
Égő szavak309
Angyalföldi iskola emlékkönyvébe310
Májust magasztaló310
Egy csokor epigramma 1950-1954311
Hasonlat311
Felelj!311
Egy igaz emberre311
Élj és énekelj!311
Nyelvápolás312
Önarckép312
Változatosságot!312
Rőfre?312
Az új építkezésekre313
Egy bukott sportmacenáshoz313
Illyés Gyula veseit olvasván...313
Egy öntödei munkásra313
Egy kislány születésnapjára314
Angyalföldi bulgár kertészekről314
Apám fényképe alá314
Okulásra oktató315
Óriás-paprikák316
Radnóti Miklóst idézvén316
Bölcsőhegyi kiáltás316
Üzenet317
Rajongás318
Tavaszt köszöntő két vers318
Derű ragyogjon!319
Ostor és olajág 1957
Versek323
Képeslap Bakonybélről323
Képzelődés323
Szentgyörypereszke324
Merengés325
Két strófa a halál homálya ellen325
Arról, ki a szomorúság szárnyán szállt el326
Májusi mámor326
Krúdy sírhantja előtt327
Panasz327
»Arcképcsarnok«328
Egy kiváló faszobrászunkhoz328
Két porfesszor328
Különös kaland329
Gyónás329
Magam intésére330
Bolondországról330
Elégia a kályháról331
Verebekkel beszélő331
Visegrádi varázslat332
Nyár332
1955. augusztus333
Csaláncsokor333
Orromra olvasás333
Ó, ágyrajáró!334
Dühöngés335
Gyászbamerülés335
Jóétvágyunk nevében!336
Elmélkedés egy badacsonyi diófa alatt336
Keresztlevél-tánc337
Gátlás nélkül337
Kritpták között338
A somló tetején339
A fóti találkozókra339
Elrévedés340
Óda a legörökebb világnézethez341
Egy mintaasztalos fejfájára342
Hajnalodásra342
Legenda a pöfetegről343
Egy felejthetetlen emberhez343
Bornak udvarolás344
Kodály344
Borbélymesterséget dicsérő345
Gévagomba345
Ostor és olajág347
Egy önimádattól megszállotthoz347
Halld csak!347
Így nézel ki!347
Nyilatkozás347
Panaszkodó348
Ötletnél őszintébb348
Lecke348
Egy megcsonkult parasztkézről348
Így emelkedj!348
Amilyen a vetés...349
Erőlködés349
Békesség legyen!349
Egy furcsa névről349
Jellemzés349
Sóhajtás350
Egy bormérés vezetőjéhez350
Falánkoknak szóló350
»Csepp a tengerben«350
Kétkedésféle351
Figyelem!351
Példa351
Madarak szavával szóló351
Egy elbizakodotthoz351
Buzdítás352
Egy volt »mecénás«-ról352
Szerénységre intő352
Gyűlölet ellen szóló352
Egy bankárféléről353
Egy finnyás »szentfazékhoz«353
Dráma353
Kutyabeszéd353
Visszafeleselés353
Sors354
Egy farizeushoz354
Dömösi »dráma«354
Egy fafejűhöz354
Egy-két túlmohó emberféléhez355
Egy papuccsá vált művészhez355
Tükör előtt355
Két helytállóról355
Gregorián356
Két fiskális-vetélytárs sírfelirataként356
Egy 80 éves »öregedőről«356
Egy gyógyíthatatlan átkozódóra356
Táncolj!357
Változás357
Békére buzdító357
Szebbre intés357
Téli rém357
Komikus kép358
Öröm358
Nyugalom358
Változat szépsége358
Amik vagyunk358
Eperpálinka359
Egy volt kormányfőtanácsosra359
Így természetes359
Egy kóbor kutyához359
Anyanyelvünk359
Realizmus360
Egy kövér kartársra360
Villamosban360
Egy kenetteljes mindenttudóhoz360
Egyszerű rímek361
Békevágy361
Intelem361
Egy túligyekvőre361
Évődés362
Születésnapi számvetés362
Disznók, kacsák, libák362
Így van362
Emlékezés egy visegrádi villa előtt363
Egy-két volt grófra363
Tanácsadás363
Próbáld meg!363
Egy rideg üzletemberrről364
Béküljünk ki!364
Az 50 éves Illyés Gyulához364
Nohát!364
Naplójegyzet364
Parancs365
Fénykép365
Természetességre intő365
Századunk nevében365
Gyógyír366
Intelmes indulattal366
Hovátartozás366
A hervadthangúakra366
Merevekről367
Egy zárkózott költőhöz367
Kegyetlenség367
Boldog állapot367
Így méltó!367
Nehéz368
Lobogás368
Párbeszéd368
A szobarabra369
Nyár elé!369
Képecske369
Éberség369
Jótanács370
Intelem370
Angyalföld egykori külnegyedéről370
Vendéglátást váró vers370
Szeretet371
Költészetünk kegyhelye: Kiskőrös371
Sajnos371
Csak följegyzés371
Tükör372
Hűség372
Egy anyadisznó dicsérete372
Közmondás-toldás372
Íratlan törvény373
Ami természetes373
Ilyen cserje nincs!373
Kemény kérdés373
Egy másodvirágzású asszonyra373
Egy ranghajszolóra374
Egy akadémikus szobrászunkról374
»Ízlelvén nyelvünket« ciklusból375
Egy derűs névre375
Így szebb!375
Egy szép névre375
Feljegyzés375
Szobrászokról szóló három lelkes lélegzet376
Két keserű köpés376
A lélek áradásának dallamaiból378
Egy Kodály-hangverseny utóirataként378
Sóhajtozás378
Így van378
Éljen a gyermek!378
Henteseket budzító379
Áldás379
Genius loci380
Egy ínyenc strófáiból381
Fűszert magasztaló381
Élvezés381
Mérték381
Kamaszkodó két kétsoros381
Bitang bort átkozó három szakasz382
Rövid nadrág382
Vándorének383
Így igaz! 1961
Emberi arcok387
Alku nélkül387
Ritka látvány387
Csak ennyi387
Előszó387
A púpos műhelyfőnökről388
A valódi veteránhoz388
Hagyd abba!389
Egy derék kelmefestőre389
Juhász Gyuláról389
Orvos barátunk halálára390
Csencsik bácsi390
Megnyugvás390
Hetvenkedéssel391
Fiatalokhoz391
Egy hosszú utazás utóirataként392
Valakihez392
Gy. A.392
Megállást! Pihenőt!393
Egy év után Margit néniről393
B. F.394
Gadányi koporsója fölé394
Világosságom szerint395
Békességet395
Nehru395
Egy vidéki utcai villanylámpára395
Furcsa!396
Világosságom szerint396
Így igaz397
Hűség397
Diákmisén397
Szellemidéző398
Próbáljuk meg!399
Többet! Különbet!399
Hát így van399
Fricska400
Éljünk?400
A Cseh-tót ivadék szól így400
Boldog barangolás401
Magyarkút, 1958401
Legárvább gyógyfüvünk dicsérete401
Telet átkozó402
Furcsa402
1958 március telén402
Börzsönyi elmélkedés402
Március végén403
Nyári merengés403
A papréti többszázéves tölgyfához404
Üzenet Balatonfüredre404
Vöröskő404
Füredi fellángolás405
Bulgária405
D. Csavdár406
Vaszil Ivanov406
Talán rokonunk408
Mintha mese volna...408
Macskánkról408
Egy kendermagos tyúk dicsérete408
Egy veréb halálára409
Légy409
Talán rokonunk?410
Egy öreg kutyáról410
Muszáj kimondani411
Hasonlatra hasonlat411
Enyelgés411
Néked nem árt!411
Ami szomorú411
Bírálat412
Egy boszorkányféléhez412
Megjegyzés412
Születésnapomra412
Válasz413
Április413
Okosságra intő413
Muszáj kimondani!413
Bagóbűz ellen414
Jellemző414
Oktató414
Vigyázz!414
Intésként415
Vallomásféle415
Csodálatos415
Egy tanakodóhoz415
Egynémely fiatalfélékhez416
Nohát!416
Észrevétel416
Köszönet416
Merev nyelvészkedőkről417
Őszinteség417
Egy vidéken élő tudóshoz417
Derős "kritika"418
Egy tímármesterféle kiengesztelésére418
Libatánc418
A zsörtölődőre418
Tönődés418
Érzelmes vallomás419
Érzelmes vallomás419
Gyötrődés419
Borral enyelgés420
Zsíroskenyér420
Reménykedésféle420
Birkapörkölt420
Hálaként421
Korholás421
Jánosretek422
Látomás422
Somlóról szólván422
Túlzásra buzdító422
Különös423
Egy vendéglátásra423
Ami gyógyulást ad423
Átkozódás424
Szentgyörgyhegy424
Tiszteletlenség nélkül424
Téli fülőkegomba424
Égni! Elégni! 1964
Árvaság429
Utóirat a szobaasszony halálához430
A hiéna rokonság430
Tanúlság430
Egyedül430
Visszatért vigasz430
Egy evilági mentőangyalra431
Temetés és szüret után431
A sok-sok bolond száguldóra431
Egy garasoskodóra432
A mindig mosolygó Manicza Sámuelről432
Egy türelmes apáról433
Kutyanyelven433
Igaz?433
Hej, hajrá!433
Szokd meg!433
Valóság434
Két különféle őrületre434
Egy furcsa valakire434
Ősz434
Jazz434
Kékestetőn435
Egy gőgös futballistához435
A »nagy meccs« elé435
Válasz435
Rögzítés 1952-ből435
Figyeljétek!436
Bonyodalom436
60 év436
Látlelet436
Könyörgés436
Kétszer kettő: -Négy!437
Tanulság437
Számadásféle437
Libakörmenet438
Tény438
Elég volt!438
Enyelgés439
Megszállottaknak szóló439
Orvosság helyett439
Fogalmazásféle439
Derű440
Szerénység440
Próbáld meg!440
Ilyen is van440
Gondolkozzatok!441
Vád441
Érzelmek hangján441
Rejtély441
Elrévedő sorok442
Egy borpince felirataként442
Ilyen is van442
Hagyjátok abba!443
Torzkép443
Barangolókhoz443
Pontos pont444
Leszámolás444
Nézd!444
Nesze semmi...444
Elég volt!445
Ugratásomra445
Búcsúsok445
Balatonfüredi változatok446
Szerencse446
Sajnos446
Örömünknek oka446
Feneségről446
Nevetésként447
Hatvan év szégyene447
Két lóhoz447
Morzsaosztogatáskor447
Az adjunktusra448
Savanyúvíz448
Gyarlóság448
Egy kedves kutyáról448
Kiáltás életünkért449
Egy gyatra bálványra449
Így is, úgy is?450
Egy különös látványra450
Már így van450
Így lesz?450
Ex catedra451
A "fehér fények" festője451
Baleseti szomorúságom szakaszaiból452
Aludni452
Egy gyógytanárnőre452
Szalad az idő452
Nosztalgia453
Vigyázz!453
Fanyar mosolyként453
Ez is valóság453
Baj454
Kegyetlen kérdés454
Igaz?454
Így van jól?454
Úgy kell neki!454
Válaszként valakinek455
M. J.455
Csúfságodról455
Két meghalt barátomról455
Egy emberről456
Mélybe merülvén456
Vespera Esztergomban457
Kétségbeejtő!457
Türelemre intés457
Ejnye458
Egy apostolféléről458
Úgy ahogy458
Huligánokra458
Szomorú458
Tél elé459
Ezt akard!459
Magatartás459
Mérleg459
Ne ijedj meg460
Megjegyzés460
Tépelődés460
Fényképféle460
Elmélkedés460
Elmélkedésféle461
Ez a szebb!461
Az óbudai Ankerschmidthez461
Egy harsány hangra462
Egy magasrangú Jampecra462
V. P.462
Egy egyöntetű egyenruhásra462
Így is, amúgy is lehetséges463
Köd, vagy a nap?!463
Verebek463
Petőfieskedvén463
Egynémely fiatalfélékre463
A »borongás« ciklusból464
Zenét! Zenét!464
Borongás464
Búcsúzkodás464
1962. március 19.465
Fintor465
Végszóként465
A »keserű strófák« ciklusból466
A hűtlen hatvanadikra466
Egy elmaradt valamihez466
»Jutalom«466
Egy puli pusztul el467
1902-1962467
Öregség467
Számvetés467
Egy beképzelthez467
Lendület468
Irgalmat!468
Túlsok!468
Iramodj csak!468
Emberségünk nevében469
Okulj már469
Miért?469
Visszaütés469
Így legyen!470
Személyes panasz470
Békességet!470
Ki tudja?470
Egy egyhelyben topogóra471
Méltatlankodás471
Kartoték471
Pihentető szavak471
Gyönyörű!472
Portré472
Babits472
Vallomás472
Magamra maradtam?473
Feketehegy473
Valóság474
A haza gyomra nevében!474
Két kiváló öreg emberről475
Szaladjatok szabad szavak476
Epikuros476
Egy felemásra476
Egyedül476
Gőg nélkül476
Újpest, Gellért ucca 31477
Iramodj még!477
Értetlenség ellen478
Nem szép!478
Hivatásra buzdító478
Szeszélyes strófák479
Pillanatkép479
Elképzelhető?479
Ez is »recept«479
Fejfaszövegként479
Megérdemelted480
»Játék«480
Május480
Konokság480
Talán »durva« így?480
Fiatalság481
A ledőlt szílfa halálára481
Baj482
»Látványosság«482
Igaz-e?482
A nap dicséretére482
Egy Szondi uccai lebombázott házra483
Ábrándozás483
Többet!483
Egy irodalomtörténészhez483
Forrongó futamok484
Könyörgés485
Egy elkényeztetett nagyképüre486
Élni!486
Talán áldás486
Két rokonvers487
»Realizmus«487
Hirtelen halál487
Teréz488
Öregkori megjegyzés488
Visszavágás valakivélének489
Több, mint harminc éve489
Tömörebb formában489
Szomorú szavak489
Gond489
Megfagyott egy egér490
Újabb szomorúság490
A »vitriol« ciklusból491
Csak azért is!491
Rondaság491
Változás491
Irigykedésféle491
Érzelmes sorok492
Hát legyen így492
Elmélkedés492
Észrevétel493
Naplójegyzet493
»Elvitte a huzat«493
Száguldj, szabadság (1974)
Előszó497
Szemtelenkedés497
Fiatalság498
Gyötrelem498
Önkívület499
Férfimásodvirágzás idején499
Egy háborús uszítóhoz500
Szeretőm ötvenéves asszony (Enyelgő ének)501
Nemzetsirató502
Boldog sóhaj503
A költők miniszteréhez503
Elégtételként503
Töredelem504
Kegyeletsértés505
Irgalmat!505
Különös...506
Körülbelül506
Vallomás506
Berda József válogatott versei (1980)
Előszó helyett...509
Testvér! Imigyen szólok hozzád:510
Periodikában megjelent és kéziratban maradt versek
Örökkévaló szagok éneke515
Fiú énekelné:515
Leány énekelné:515
Betegen516
»A templom vén egerének«516
Kosztolányi Dezső517
Szomorú lélek518
Gyermeki tavasz518
A szellem nevében!519
Egy derűs kanonokra519
A szabadság szép nevében520
Sárospataki köszöntő520
Néphadseregünket köszöntő521
Biztató521
Így legyen!521
Szabad erdőn járván522
Példa522
Bolha dolga522
Macska523
Egy csipkelődőre523
Fiatalember523
Sóvárgásféle523
Egy elfeledett sírra524
Figyelmeztető524
Egy részegre524
Példázat525
Csordán kívül525
Fohász525
Kirakat-álom526
Egy égő szavu költőre526
[Ének, éhenhalok-e?]526
Egy macénáshoz, aki rossz könyvekkel segített rajtam526
Megjegyzés527
Kassák527
[Névnapi üzenet]527
A »huncut hangon« ciklusból528
Merengés-féle528
Egészség528
Egy icinyke-picinyke rakáshoz528
Dicsőség528
Rajta hát!529
Harsány hangon530
Tanácsként530
Jótanács530
Mulatságos eset530
Falánkság530
Megnyugvás531
E. Pál hg.531
Megjegyzés531
Legényke531
Egy kérdőívre531
Szomorúság532
Így van532
Szemérem532
Torzkép 1934533
Elmélkedő álmélkodás533
Megjegyzés533
Áhitat533
Utószó534
Kívánalom534
Ez komoly535
[Pálinkák pápája]536
A »hallgató« költőhöz536
[Vegyétek tudomásul...]536
[Kövér kutyák kápolnája...]536
[A természet szavával...]537
[Élő költőtársaim...]537
[Ne hagyd cserben...]537
[Erősebb emberségre...]537
[Itt szomorkodik...]537
[Mondd - materialista módon...]537
[Egy Erdélyből ideszalajtott...]538
Egy álszent boszorkányra538
[E szerény kis szobában...]539
[Sánta kóbor komondor...]539
[Nyugtalan valagu...]539
[Hogy ez az ország...]539
[Nagy a huzat...]539
[Hogy ki az a...]540
[Köszönöm gonoszságod...]540
[Muki kutya...]540
[Határtalan hazugság...]540
[Köpjetek szemen...]541
Triviális541
Egy törtetőre541
Profán hasonlat541
Öröm ez?542
»Ruha teszi az embert?«542
Elhihető?542
Egy hosszú haldoklás elé542
A »csaláncsokor« ciklusból543
Egy magoló majomféléhez543
Ó szekták! Szekták!543
Mementóként543
Gy. I.543
Csoda544
Reverenda544
Elégtételt544
Az új veszprémi püspökre544
Szt.[álin]545
[»Legfőbb érték az ember...«]545
[Oly magas már...]545
[Kicsinyt kevesebbet...]545
[Úgy tiszteljétek...]545
[Secionista...]546
[Bosszúálló polgár...]546
[Hát nem okultok...]546
Móricz Zsigmond546
[Sok bitang borzsujnak...]546
[Körmönfont kártyajátékos...]547
[Budafoki pincék...]547
M. I. Sz.547
[Nem kéjes állati...]547
Pártiskolás Darvas Szilárdnak547
Pázmány548
Ima548
[Pókhasú polgárokból...]548
[Nem igaz, hogy...]548
A kalapács- »kultúrpolitikusokhoz«548
[Újra az epigrammák...]549
Egy tanulékony törpepapagájra549
Így legyen!549
Röntgenszemmel549
[Szokd meg...]550
Irodalmon kívüli kívánatként550
Katonák550
Vádbeszéd550
Röntgenlelet551
[Olyan, minden embertelenséget...]551
Egy túlmohó költő-félére551
Önkívület552
Már megint itt tartunk?552
Egy álszentről552
Békekiáltás553
[Cinikus cionista...]553
[Sajnálod, hogy nem vagy...]553
[A barbár oroszok...]553
[Mily furcsa...]553
Rideg Sándor554
Drámai ismétlődés554
Egy »szent fazékra«554
B. Gáborról554
[Szólamokat szajkózó...]554
[Mint egy bősz...]555
[Írtam mindezt...]555
[Tiszteljétek...]555
[Büdös vagyok...]555
[Se a túlcukros...]555
B. B.556
Örök törvényként556
[Finggal fűteni...]556
Egy rémhírre556
Egy Borbély-vértanuról557
Egy kegyetlen krajzlerosról557
Egyszerű rímekkel557
[Nem volt érdemes...]557
Egy rossz orvosról558
[Bőcsöcsű lányok...]558
[Jaj hasikánk...]558
[Mért sírsz...]558
[Ha már nem lesz...]559
Pajzán gyerekrímek560
Megkönnyebbülés560
Szemérmes kérdés560
Hős560
Menedékhely560
Nyugtalanság561
Fürdünk561
Tünődés561
Onánia561
Vigyázzatok!562
Gyerekséged ékessége562
Idill562
Fiatal vérünk562
Ha levetkőznék...563
Leány az ágyban563
Tavasz ébredése563
Megtörtént564
Gyomor dicsérete564
Bucsuvers564
Játék565
[Ó, gyönyörű reggel!...]565
[Gürcölni lehet...]565
[Az irodalom...]565
[Ezek a fiúk...]566
Pécs566
Egy bálványhoz566
Így különb!566
Felemás polgári politikusokra566
Tanítványokra567
[Kivert kóborkutya...]567
[Kevés harag...]567
[Fájdalmas görcs...]567
Biztató567
Ingerlés568
Tettenérés568
Biztató szavak egy fenkölt asszonyi lélekhez568
Korholsz s megkísértesz végül569
Formalizmus(?)570
Vidáman vitázz!570
Magyarázatként570
Bóka László570
Éhség571
[Csinadratta...]571
[Nagyképű, szemtelen...]572
Ady572
Vörösmarty-téri platánok572
M. N.572
I. Pál573
[A latin szellem...]573
[Csak úgy lesz...]573
[Hej hajcsárok...]573
Petőfi és Vörösmarty573
Egy Kosztolányi-vers utóirataként574
[A magatartás méltóságával...]574
[Egy kevéskét...]574
[Egekig lendült...]574
[Itt is sorállás...]574
[E honban élő...]575
[Elvérzett hát...]575
[Ne versenyezzetek...]575
A halál hullámain576
[Kémeri Nagy Imre...]576
[A magyar Codreanu...]576
[Szereped szálasihoz...]576
[Sz... szolgák vagytok...]576
[Ez aztán...]577
[Beregffy-Berger...]577
Sematikus költőkről577
Üzenet néhány fanatikusnak577
Lektorféle - 1953-ban577
Harag hullámain578
[Épp olyan soviniszta...]578
[Minden szobrász...]578
Egy póz-prófétára578
Válasz egy vadzseni szörnyszüleményére578
[Mindenki ellened...]579
Nedves nyár579
Egy öregebb költőre579
Egy-két újmódi korlátolt »kulákra«579
Unaloműző580
[Szerkesztői szeszély...]580
Durva ballada580
[Mutasd meg szíved...]582
Szerelmes levél582
Utóiratféle583
Néhány nyelvöltögetőhöz584
Tanulság584
[A. nagygyomrú...]584
[Erotika ciklus]585
[Szegény, szép...]585
Mennyasszonyi kívánság585
Igaz élvezet585
Hívogató585
Álmok586
Emlék586
[Ó, boldog érzés...]587
[Nem érhet minket...]587
[Bár napról-napra...]587
[Meglátszik rajtad...]587
[Hát igaz a babona...]587
[Nem pártos...]588
[Hogy ne legyen...]588
[Ó, boldogságos...]588
Egy indító villamoskalauzról588
[Nem émelygős-édes...]589
Egy kézhez, mely harisnyáim javítgatja589
[Hajrá, hajsza...]589
Egy szemrehányásból élősködőhöz589
[Aki a szükséget...]590
Bitang András590
[A tálentum]590
Utóirat az "Utóhang"-hoz590
[Énekelni...]591
[A költő a szellem...]591
Ez vagy!591
[Pokoli pofon...]591
»Utólagos megjegyzés«-ként592
Egy kevély kereskedelmi ügynökhöz592
[H. Béla...]592
[Fika! Fika!...]592
[Azért jó a...]592
Mű a munkáért593
A haragos költőhöz593
Ama borbitang hiénára593
Katholicizmus594
Kötetben megjelent zsengék
Könnyek útja és egyéb írások 1923
16 vers599
Rajta fiatalok!599
Az én »személyazonossági igazolvány«-om599
Haladó nyár...600
Látomás601
Késő tavaszi est601
Enyém - tiéd...602
Portré a fedélzetről...602
Születésem titka...603
Álmok fekete vizén...603
Önvád-melódia604
Spleen...605
Féléletünknek...605
Ady Endre606
Meghasonlások rigmusai606
Azért is608
Rimek, rimek ellen609
Áradás 1926
Hajnali rekviem613
Lázadó áhitat614
Paripa-induló a megváltás küszöbén615
Elfogyott a levegő: alszunk616
Részeg sikoltás616
Gyermeki vallomás egy kutyának617
Káosz-induló618
Fiatal izek éneke619
Groteszk zsoltár620
Csak azért is621
Hiába nevetsz622
Üdvözlet dilettánsoknak!623
Valami és semmi624
Selyem és kukac625
Össze-vissza627
Valahogy lenni kell628
Paralizis progresszíva629
Mea Kulpa - Egó...630
Szélhámosok, panamisták és más: brávó!631
Spleen633
Csendesen633
Letargikus pózban634
Kuszált szimfónia636
Barbár ének az apámnak637
Áradás638
Evangélium639
Csönd a lármában640
Megölték az orvosok641
A meghalt gyermeknek - Amen641
Orosháza642
A város falai között643
Kapitalistatestvérem644
Isten gyermekei vagyunk: szegények645
Öngyilkos646
Lihegünk: csak a köd rohan...647
Pénzt! Mert ez a törvény...648
Egy tál étel: millió élet649
Nem sikerült a poén... Csönd!650
Cukor a teában650
Kórterem651
Szláv muzsika652
Vérző napok
Az ég alatt: táncolni: kezd a világ...655
Csak a gyomor diktálja még az értelmet656
Krisztus szolgálja szolgáit657
A haldokló fiú élni akar: éljen!658
Gyermektelen szomorúság659
Szétkergetett emberfalkák: vályúhoz!659
Ötszáz millió!660
Körtánc661
Összetört hang: perifériákról662
Az önzés: szívet ad nekünk663
Apróhirdetés: elindul meghalni fiatalságom!664
Ima: erős anyámnak665
Esős köd666
Méhek fullánkja: ártatlan leány667
Tíz perc: és szerte nyüzsög az isten...668
Szomoru fiu az ágyban669
Fáradt angyalok: hangyák vérpadján!670
Abszint672
Periodikákban megjelent és kéziratban maradt zsengék
Az én anyám675
Utolsó kívánság675
Uj csaták hajnalán676
Uccalány: bukott szemekkel676
Sírversek677
Sötét álom678
Áradás678
Ölelő sírás679
Lázadó könyörgés680
Prédikáció681
Emberüldözés683
Uj evangélium684
Halál685
Nyári zivatar685
És ujcsodák piaculnak...686
Égő óda!686
Nihilisták688
Ego689
Tamások halálán - feltámadáskor:690
Beteg fohász690
Hallod? Megőrültek a harangok!691
Tűz van!691
Avagy gyűlölj, - hogy szeretni tudj!692
Isten693
Elváltozás694
Tengerparti kép695
Prédikáció fiataloknak696
Új prédikáció, egyszerű szavakkal698
Szent őrületem perdülj!700
Sikoltó rapszódia áldott asszonyokhoz701
Esztelen játék - a titokkal702
Töredékek703
Éjfél703
Vándoruton704
Kamasz: örülj a sorvadásnak!704
Isten vére, virág: megölnek a szelek!706
Elkergetsz, de én kenyérrel kínállak téged...707
Félhold szomorúsága707
Assisi Ferenc igy énekelne:708
Katholicizmus: köszöntöm benned a monumentalitást!709
Kapitalista - proletár: kegyelmezz!710
Harangzugás a városvégen711
Kamaszhalál: mindegy713
Jajkiáltás714
Prózaversek715
Farsangi nemezis...715
Végitélet716
Jegyzetek és forráshelyek717
Utószó747
Betűrendes mutató757

Berda József

Berda József műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Berda József könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem