A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Mikroökonómia

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 556 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-16-0993-6
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 10302. Fekete-fehér ábrákkal.
Kiadóra való feliratkozás

Tartalom

Előszó1
Bevezetés3
Szűkösség és gazdálkodás4
Mikroökonómia - makroökonómia5
Racionalitás és önérdek6
Hatékonyság és potimum8
A piac és a piaci szereplők9
A verseny12
Kereslet és keresett mennyiség13
Kereslet - kínálat - ár15
Piaci és gazdasági egyensúly17
Koordinációs mechanizmusok18
FOGYASZTÓI MAGATARTÁS ÉS KERESLET25
A fogyasztó preferenciarendszere27
Fogyasztás, szükséglet, hasznosság és preferenciák29
Fogyasztói preferenciák32
A preferenciarendezés és tulajdonságai33
A preferenciarendszer és a közömbösségi térkép34
A közömbösségi görbék jellemzői36
A helyettesítési határráta40
Különleges alakú közömbösségi görbék44
A preferenciák és a hasznossági függvény48
Jövedelem - árak - optimalizálás51
A költségvetési korlát51
A költségvetési egyenes helyzetének változásai54
A fogyasztó optimális választása55
Sajátos optimalizációs helyzetek62
A jövedelemváltozás hatása a keresletre64
Az árváltozás hatása a keresletre68
Az egyéni keresleti görbe70
Az árváltozás hatásának elemzése71
A teljes árhatás felbontása helyettesítési és jövedelmi hatásra76
Egy paradox árhatás: a Giffen-hatás79
A teljes árhatás felbontása a tényleges jövedelemváltozás módszerével81
Piaci kereslet - és a kerelet rugalmasság83
A piaci keresleti görbe83
A piaci kereslet és az extern fogyasztói hatások86
Keresletrugalmasság87
Az árrugalmasság89
Árrugalmasság és árbevétel92
A kereslet árrugalmasságára ható tényezők95
A kereslet jövedelemrugalmassága97
A kereslet kereszt-árrugalmassága99
A fogyasztási elmélet kiterjesztése és alkalmazása102
A fogyasztói többlet102
A kinyilvánított preferencia eljárás106
A karakterisztikai elmélet111
Bizonytalan körülmények közti választás115
A várható hasznosság115
A kockázattal szembeni viselkedés116
Biztosítás és "hazárdírozás" (szerencsejáték)118
Bizonytalanság és információ122
TERMELŐI MAGATARTÁS ÉS KÍNÁLAT125
Vállalkozások - hatékonyság - munkamegosztás127
Üzleti vállalkozás - vállalat127
Gazdasági tranzakciók és a vállalatok132
Gazdasági időtávok136
Technikai versus gazdasági hatékonyság137
Munkamegosztás és komparatív előnyök141
Termelés143
A termelési függvény143
Egy termelési tényező átlagterméke és határterméke146
Rövid távú termelési függvény és a határtermék függvény148
A tényezők termelési rugalmassága151
A termelési tényezők hozadéka151
Termeléselemzés közömbösségi görbékkel157
Határtermék és isoquant159
A technikai helyettesítés161
Leontief típusú termelés függvény163
A tényezőárak szerepe a termelési program kiválasztásában168
A minimális költségű tényezőkombináció, illetve maximális output169
A költségegységre jutó határtermék171
Az inputtényezők árarányának változása171
Termelési függvény - skálahozadék173
A vállalat növekedési útja177
Homogén termelési függvények178
Költségek181
Költségek és döntések181
Költség és jövedelem formák185
Rövid távú költségfüggvények194
Hosszú távú költségfüggvények201
A rövid és hosszú távú költségek kapcsolata202
Hosszú távú költségek és a termelési méret205
Profitmaximalizálás és kínálat208
A kompetitív piac209
Bevétel és profit213
A vállalat rövid távú kínálata216
Az iparági kínálat és a vállalat hosszú távú kínálati optimuma223
PIACI SZERKEZETEK229
A monopólium231
A monopólium teljes és határbevétele232
Profitmaximalizálás rövid távon237
A monopólium kínálati magatartása240
Profitmaximalizálás hosszú távon242
Haszonkulcsos árképzés monopólium esetén243
Árdiszkrimináció245
Az elsőfokú árdiszkrimináció248
Másodfokú árdiszkrimináció249
Harmadfokú árdiszkrimináció252
Piacvédő ármeghatározás256
A monopólium jóléti vonatkozásai258
Az erőforrások hatékony felhasználása260
Oligopol piac és monopolisztikus verseny261
Független vagy összehangolt akciók262
Belépési korlátok263
Klasszikus oligopólium modellek266
A Cournot-duopólium267
A Cournot-egyensúly269
Az aszimmetrikus Stackelberg-duopólium272
A Chamberlin-duopólium274
Duopol kartell azonos költségviszonyok esetén275
Duopol kartell eltérő költségek esetén277
Csalás a kartellben279
A domináns vállalati árvezérlés281
Sok résztvevős kartell285
A monopolisztikus verseny286
Differenciált termékek287
A termékcsoport és az iparág fogalma288
Ármeghatározás monopolisztikus verseny esetén289
A reklám szerepe monopolisztikus versenyben290
A monopolisztikus verseny vállalatának egyedi keresleti görbéje292
A monopolisztikus verseny Chamberlin-modellje293
Rövid távú iparági egyensúly monopolisztikus versenyben294
Hosszú távú egyensúly monopolisztikus versenyben297
Méretgazdaságosság a monopolisztikus versenyben298
Néhány szó a játékelméletről300
Az alapelvek és alapfogalmak301
A zérus-összegű játékok304
Domináns stratégia306
Egyensúly nélküli zérus-összegű játék308
Változó összegű jétékok - a fogoly dilemma309
A dupol együttműködés fogoly dilemmája310
Stackelberg egyensúlyi modellje312
Piaci szerkezetek és piacszabályozás315
Az alapvető piaci szerkezetek316
A tökéletlen verseny néhány sajátossága317
A megtámadható piacok320
A piac mérete322
A piaci koncentráció mérése324
A piac mérete és a koncentráció foka325
A piaci szerkezet és a verseny tartalma327
Piacszabályozás329
A versenypiacok szabályozása333
Természetes monopóliumok338
A természetes monopóliumok szabályozása341
Természetes monopólium szabályozási modellek344
A TERMELÉSI TÉNYEZŐK PIACA349
Az erőforrások kereslete és kínálata kompetitív piacon351
A termelési erőforrások szerepe a gazdaságban351
A termelési tényezők csoportosítása353
Az erőforrások kereslete355
Az optimális inputfelhasználás általános feltétele358
Optimális inputfelhasználás rövid távon, tökéletesen versenyző piacok esetén361
Az optimális inputfelhasználás kritériumai hosszú távon365
A piaci input-keresleti görbe369
A piaci inputkínálati görbe370
Transzferjövedelem és gazdasági járadék372
A gazdasági járadék nagysága373
Munkakínálat és munkapiac375
Anyagi javak versus szabadidő375
Az egyéni munkakínálati görbe származtatása378
A bérváltozások helyettesítési és jövedelmi hatása380
Kitérő: Munkakínálat nem-munkajellegű jövedelmek feltételezése mellett383
A munka kínálata vállalati, ágazati és összpiaci szinten383
A bérkülönbségek okai387
A minimálbérek hatása a foglalkoztatásra392
Tőke, kamat, befektetés395
Időpreferencia és kamat396
Fogyasztás és hitel400
Fogyasztói optimalizáció beruházási lehetőségek mellett404
A pénz(tőke) értéke az időfolyamatban407
Befektetési lehetőségek értékelése411
Aktíva-piacok, tényezőárak, jövedelemmegoszlás415
Értékpapírok416
A reáltőke kínálata és bérleti díja420
Humán tőke421
Természeti erőforrások422
A föld kínálata423
Természeti erőforrások tartalékolásának vagy kiaknázásának a dilemmája424
A vállalkozói jövedelem természete427
Vállalkozási formák428
Jövedelemmegoszlási problémák431
Monopol hatások az erőforrások piacán439
Tökéletes verseny az inputpiacon, monopólium az outputpiacon439
Monopszónia441
A vállalat monopolista az input- és az outputpiacon egyaránt445
Bilaterális monopólium448
Monopolhatások a munkapiacon: a szakszervezetek szerepe449
AZ ÁLTALÁNOS EGYENSÚLY ÉS A JÓLÉTI KÖZGAZDASÁGTAN455
Általános kompetitív egyensúly457
Részpiaci elemzések és általános egyensúly457
A termelési lehetőségek határa460
A termelés általános egyensúlya árak nélkül463
A csere általános egyensúlya árak nélkül469
A termelés és a csere általános egyensúlya árak nélkül473
A walrasi piaci mechanizmus477
A walrasi egyensúly479
A walrasi gazdaság meghatározó egyenlőségei482
Társadalmi és gazdasági jólét484
A jóléti közgazdaságtan két tétele485
A haszonlehetőségek határa487
A társadalmi jóléti függvény489
A jóléti döntések alapjául szolgáló értékek490
A közösségi választások494
Arrow lehetetlenségi tétele496
Az általános egyensúlyi elemzés jelentősége a jólét szempontjából496
A piaci elégtelenségek498
A piaci elégtelenségek fogalma499
A tevékenységek egyéni és társadalmi megítélésében rejlő különbségek500
A külső gazdasági hatások502
Az externáliák csoportosítása504
Az externália fogalma a jóléti közgazdaságtanban505
Az externhatások jóléti vesztesége507
A jóléti veszteség megszüntetése509
Az externália fogalma a jogi-közgazdaságtanban510
Az externália reciprocitása - a Coase-tétel511
Az externáliák internalizálása512
A javak csoportosítása kisajátíthatóságuk és felhasználásuk szerint515
A tiszta magánjavak és a tiszta közjavak515
A vegyes javak516
A kizárás és a rivalizálás értelmezése517
A közjavak iránti piaci kereslet görbéje518
A közjavak piacának parciális egyensúlya520
Optimális allokáció a magánjavak ésa közjavak együttes előállításakor521
A közjavak elégtelen piaci kínálata523
A potyautas jelenség524
Ki viseli az adóterheket?527
A bruttó, a nettó és a piaci ár kapcsolata530
Az adózásból eredő jóléti veszteség531
Irodalomjegyzék533
Név- és tárgymutató543
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Mikroökonómia Mikroökonómia
Állapot:
2.980 ,-Ft
24 pont kapható
Kosárba