A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Közgazdasági Szemle 2003. január-június (fél évfolyam)

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének folyóirata - L. évfolyam 1-6. szám

Előszó

Részlet:
"1928, a Nagy Válság előtti utolsó „békeév". Ez az év hozta a világnak a penicillint és a Geiger-Müller-számlálócsövet. 1928-ban mutatták be Brecht Koldusoperáját, és csendültek fel... Tovább

Tartalom

Január
Kornai János születésnapjára 1
Vörös József: A minőség figyelembevételének szükségessége az egyensúlyi állapot meghatározásában 6
Szalavetz Andrea: Az információs technológiai forradalom és a világgazdaság centrumán kívüli országok technológiai felzárkózása 35
Kalotay Kálmán: Működőtőke - válságban?
EURÓPAI UNIÓ
Nemes Gusztáv: Vidékfejlesztés és előcsatlakozási felkészülés Magyarországon.
A SAPARD-program hatásai és mellékhatásai 56
SZEMLE
Ladányi Andor: A felsőfokú képzettségű szakemberállomány a kilencvenes években 76
TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ
Beszámoló az MTA Közgazdaságtudományi Bizottságának újraválasztásáról 86
KÖNYVISMERTETÉS
Mitchell A. Orenstein: Out of the Red. Building Capitalism and Democracy
in Postcommunist Europe (Gedeon Péter) 88
Bekker Zsuzsa: A magyar közgazdasági gondolkodás (a közgazdasági irodalom
kezdeteitől a II. világháborúig) (Majoros Krisztina) 94
A cikkek angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 97

Február
Eső Péter - Simonovits András: Optimális járadékfüggvény tervezése
rugalmas nyugdíjrendszerre 99
Kőhegyi Gergely - Stépán Gábor: A versenyzői gazdaság stabilitása késleltetett
áralkalmazkodás mellett 112
Bródy András: Arány, ütem és forma. A ciklusok alaktanához 136
EURÓPAI UNIÓ
Fertő Imre - Lionel J. Hubbard: A vertikálisan és horizontálisan differenciált mezőgazdasági termékek ágazaton belüli kereskedelme Magyarország és az Európai Unió között 152
GAZDASÁGTÖRTÉNET
Hüttl Antónia: A gazdasági mérés történetéről. Adatok, elmélet, gazdaságpolitika 164
ESSZÉ
Gábor R. István: Második gazdaság. Pálya(függés)történeti töredékek 183
KÖNYVBÍRÁLAT
Berend T. Iván - Csató Tamás: One-and-a-Half Centuries of Semi-Successful Modernization
(1848-1989) (Csaba László) 188
A cikkek angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 193

Március
Török Ádám: A piacra lépési korlátok átalakulása és a világgazdaság kibontakozása.
Kísérlet a kapcsolatteremtésre a piaci szerkezetek elmélete és a nemzetközi
kereskedelem története között 195
Tóth István György: Jövedelemegyenlőtlenségek - tényleg növekszenek,
vagy csak úgy látjuk? 209
Vajda István: Bennfentes kereskedelem 235
Mike Károly: A gazdaságpolitikai döntéshozatal nemzetek fölötti centralizációja
és a közösségi gazdaságtan. Az adóverseny elméletének néhány tanulsága 254
SZEMLE
Éltető Andrea: Versenyképesség a közép-kelet-európai külkereskedelemben 269
KÖNYVISMERTETÉS
A bennfentes objektivitása. Balázs Péter: Az Európai Unió külpolitikája
és a magyar-EU-kapcsolatok fejlődése (Halm Tamás) 282
A cikkek angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 285

Április
Várpalotai Viktor: Dezinflációs számítások dezaggregált kibocsátási
résekre alapozó makromodellel 287
Krekó Judit - Vonnák Balázs: Makroelemzők inflációs várakozásai
Magyarországon 315
Kapás Judit: Mutáns vállalatok? A belső hibridekről 335
EURÓPAI UNIÓ
Polgár Éva Katalin: Az Európai Monetáris Rendszer és az ERM-2 350
Tóth József: Aszimmetrikus árhatások az osztrák húsiparban
- hazai tanulságokkal 370
A cikkek angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 381

Május
Lelkes Orsolya: A pénz boldogít? A jövedelem és hasznosság kapcsolatának
empirikus elemzése 383
Köllő János: Meddig tart a rendszerváltás? Esettanulmány egy szövődé
átalakulásáról, 1988-1996 406
Mihályi Péter: A vállalatvezetők motivációja a szocializmusban és
a piacgazdaságban - régi és új tapasztalatok 428
Kelen András: Az információgazdaság nonprofit üzemmódja 450
MŰHELY
Simonovits András: A magyar szabályozáselméleti iskola 465
Gábor R. István: Konjunkturális hullámzás és munkaerőpiac - adalék
a közgazdasági ortodoxia bírálatához 471
A cikkek angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 476

Június
Neményi Judit: Az euró bevezetésének feltételei Magyarországon 497
Ambrus-Lakatos Loránd - Meszerics Tamás: Az ultimátumjáték elemzéséhez 505
Zsembery Levente: A volatilitás előrejelzése és a visszaszámított modellek 519
EURÓPAI UNIÓ
Rácz Margit: Az euró első négy éve - tények és feltételezések 543
KÖNYVISMERTETÉS
Gál Róbert Iván: Apák és fiúk és unokák. Jövedelemáramlás együtt élő
korosztályok között (Szabó Miklós) 561
Jani Winiecki: Transition Economies and Foreign Trade (Ádám Zoltán) 565
A cikkek angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 568
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Közgazdasági Szemle 2003. január-június (fél évfolyam) Közgazdasági Szemle 2003. január-június (fél évfolyam) Közgazdasági Szemle 2003. január-június (fél évfolyam) Közgazdasági Szemle 2003. január-június (fél évfolyam)
Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba