865.411

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Európa gazdasága a 19. században

1780-1914

Szerző
Lektor

Kiadó: Gondolat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 703 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-281-857-1

Tartalom

Előszó9
Európa a nemzetközivé váló világgazdaságban
Európai gazdaságból a világgazdaságba16
Népességrobbanás - új népvándorlás19
A világgazdasági kapcsolatok rendkívüli kibővülése26
Mozgatórugó: a technika és ennek révén a termelés forradalma28
A termelés ugrásszerű növekedése36
A közlekedés forradalma38
A tőkeexport44
A világkereskedelem kibővülése és átalakulása53
A világgazdaság 19. századi növekedésének ciklikus jellege61
A világgazdaság nemzetközi rendszerének intézményesítése74
A világgazdaság önálló nemzeti egységeinek erősödő elkülönülése82
Az ipari forradalom úttörő országa: Anglia
Miért éppen Anglia?89
A 18. századi előzmények90
Népesedés és agrárfejlődés95
A termelés új szervezete, a vállalkozó és az újítás98
A külső és belső piac szerepe100
A technikai találmányok sora102
A gyár és a gyári viszonyok105
A vasipar forradalmasodása105
A gőzgép106
A közlekedés forradalma, a gépek hatása107
A textilipar fejlődése110
A szén- és vasipar113
Az ipari proletariátus117
Vasútépítkezés118
A nehézipar új fejlődése a század második felében120
A külkereskedelem fejlődése124
A mezőgazdaság visszaszorulása126
Az ipari növekedés130
Viszonylagos hanyatlás a század utolsó harmadától132
Tőkekivitel és "szelvényvágó" élősdiség137
Az "első későn jövő": Franciaország
Miért nem Franciország? A régi társadalmi szerkezetek és a mezőgazdaság143
Az előfeltételek forradalmi megteremtése és a mezőgazdaság147
Lassú népességnövekedés151
Az iparfejlődés kezdetei: a textilipar154
A gőzgép és a szénbányászat160
A vasipar és a vasutak163
A bankok új, központi szerepe171
Megtorpanás az 1870-es évektől és új fellendülés, az új iparágak178
Az iparosítási lendület megtörése, a külkereskedelem gyengesége184
A beruházások és a tőkekivitel190
Kis nyugat-európai országok előretörése az európai élvonalba: Belgium, Svájc és Hollandia
Közös vonások és különbségek201
Belgium korai nekilendülése és a nehézipar203
Svájc modern átalakulásának kezdetei és a textilipar205
Hollandia lassú indulása: a mezőgazdaság és élelmiszeripar központi szerepe208
A szén és a vasutak szerepe a belga iparosításban216
A modern gazdasági átalakulás és az új iparágak Svájcban224
Hollandia fokozatos iparosítása és sajátos gazdaságszerkezete235
Kései indulás és élre törés: Németország
A gazdasági átalakulás előfeltételei: a jobbágyreform247
Korai agrárfejlődés251
A német egység254
A vasútépítkezés központi szerepe256
Demográfiai változások260
A szén- és vasipar262
A különleges erejű gépipar269
Új iparágak: a vegyipar és az elektrotechnika273
A textilipar másodrangú szerepe277
Iparosodás és tőkefelhalmozás280
A "német titok" : az állam vagy a bankok szerepe283
A rozs és acél szövetsége: a mezőgazdaság szerepe290
Tőkefelhalmozás és export294
A külkereskedelem és a növekedés gyors üteme296
Az utolsó sikeres későn jövő: Skandinávia
Elmaradottság és alkalmazkodás301
Az ipari forradalom és a svéd vasipar308
Dánia kereskedelmi és mezőgazdasági pozíciói308
Faexport, hajózás és a természeti gazdálkodás a norvég falun309
A nekilendülés tényezői: népesedési robbanás311
A norvég és a svéd exportágazatok318
A dán agrárexport kiinduló továbbgyűrűző hatások324
A norvég felzárkózás332
Svédország az európai élvonalban341
Ausztria - Magyarország: Európa "önellátó" birodalmi régiója
Az önellátó birodalmi régió kialakulása360
A modern átalakulás társadalmi feltételeinek megteremtése361
A birodalmi merkantiliumus és az osztrák-cseh területek korai iparosodása370
A modern közlekedési rendszer376
A gazdaság finanszírozása: a külföldi tőke szerepe379
A bank- és hitelrendszer kiépülése385
A modern agárrá átalakulás390
Az iparfejlődés új hulláma a 19. század második felében399
Az élelmezési iparok400
Bányászat és a nehézipari ágazatok405
A könnyűipar újabb fellendülése és az ipari áttörés408
A fejlettség színvonala és első szintkülönbségek412
A meditterán Európa kései indulása és fokozódó lemaradása, a felzárkózási lehetőségek kibontakozása
Hanyatlás a 18-19. század fordulóján421
A modern tőkés átalakulás előfeltételeinek megteremtése424
Az előkészítés szakasza és az 1860-1880-as évek stagnáló olasz mezőgazdasága431
Az olasz iparfejlődés gyengesége és az exportágazatok437
Az ibériai mezőgazdaság és az exportágazatok439
A spanyol bányakincsek szerepe447
A gazdságfejlődés és a népesedés kapcsolata Spanyolországban453
Vasuta, bankok és külföldi tőke457
Iparosítási fordulat Olaszországban472
A spanyol és a portugál ipari áttörés kudarca487
Meditterán fejlettségi szint497
Az Orosz Birodalom félsikeres modernizálása: a mezőgazdasági kényszerexporttól az iparosítási áttörésig
Az elmaradott alvó kolosszus507
A jobbágyrendszer válsága és az 1861. évi reform510
A mezőgazdaság fejlődése és szerepe518
Kulcskérdés: a vasútépítés532
A nehézipar nagy fellendülése és a külföldi tőke536
A lengyel, finn és balti ipari központok kialakulása541
Megtorpanás és új konjunktúra, a bankok megnövekedett szerepe az Orosz Birodalomban558
A nagyipari áttörés563
A külföldi tőke sajátos szerepe570
Az orosz kitörés félsikere: a fejlettség színvonala576
Az iparosodás kudarca: az önálló, modern nemzetgazdaság kezdetei a Balkánon
A belső feltételek formálódása: a nemzeti önállóság kialakulása és az oszmán-feudális viszonyok eltűnése586
Bekapcsolódás az európai gazdasági rendszerbe és ennek hatása népesség - tőkepiac - közlekedés597
A népesség növekedése598
A tőkeimport602
A vasútépítés és a hajózás nekilendülése609
Agrárfejlődés és export: a modern átalakulás motorja és fékjei615
Külföldi "sziget"-ek és gyenge ipar - a szerkezeti elmaradás konzerválódása a Balkánon629
Összefoglalás - következtetések
A különböző országok és régiók egymásra hatása647
Eltérő fejlődési típusok . Sikerek, félsikerek, kudarcok648
A sikerek és kudarcok indoka651
Irodalom663
Névmutató687
Földrajzinév-mutató692
Intézmények és vállalatok jegyzéke701
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem