1.039.136

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A biofizika alapjai

Egyetemi tankönyv

Szerző
Szerkesztő
Grafikus
Lektor

Kiadó: Medicina Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 331 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-240-172-7
Megjegyzés: 242 fekete-fehér ábrával illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

ANYAGSZERKEZET. A SZERKEZET ÉS A FUNKCIÓ MOLEKULÁRIS ALAPJAI (Tarján Imre)13
Az anyag alapformái13
Az atom15
A kvantumelmélet (kvantummechanika) főbb vonásai15
Kvantumszámok. A hidrogénatom lehetséges energiaállapotai16
A periódusos rendszer felépítése23
Egyszerű molekulák27
Kémiai kötések. Kötési energiák27
Van der Waals-kötések. Hidrogénhíd31
Egyszerű molekulák energiaállapotai33
Kondenzált rendszerek. Rend és rendezetlenség34
A gáztörvények értelmezése34
A kinetikus hőelmélet36
Rácshibák37
Folyadékok és amorf szilárd testek. Mezomorf állapot39
A Boltzmann-féle elosztás néhány esete42
Szilárdtestek (makromolekulák) elektronszerkezete. Energiasáv-modell44
Energiaterjedés kristályokban (makromolekulákban)47
Szerkezet és funkció48
A víz tulajdonságai és szerkezete48
A fehérjék szerkezete és néhány tulajdonsága50
A nukleinsavak szerkezete és néhány tulajdonsága54
Biológiai membránok szerkezete és néhány tulajdonsága61
SUGÁRZÁSOK. A SUGÁRZÁS ORVOSI ALKALMAZÁSÁNAK FIZIKAI ALAPJAI (Tarján Imre)64
A teljes elektromágneses spektrum64
A fény kölcsönhatása atomi rendszerekkel65
A fény mérése66
A fény mint energiaáram66
A fény mérésének objektív módszerei (objektív fotometria)69
A fényérzeten alapuló fénymérés (szubjektív fotometria)69
Hőmérsékleti sugárzás72
Lumineszcencia73
Fényforrások76
A fény hatásai 79
A röntgensugárzásról általában81
Röntgensugárforrások és színképeik82
A röntgensugárzás gyengülése85
A gyengülés törvénye85
A gyengülés részfolyamatai86
Gyengülési (abszorpciós) színképek88
A röntgenszínképek értelmezése92
A diagnosztikai röntgenképalkotás néhány kérdése94
Radioaktív izotópok. Bomlástörvény. Biológiai felezési idő97
Magsugárzások és alkalmazásaik100
Az alfa-sugárzás100
A béta-sugárzás102
A gamma-sugárzás105
Neutron- és protonsugárzás106
Kozmikus sugárzás108
Radioaktív izotópok bomlási sémái108
Részecskegyorsítók a medicinában108
Magsugárzások mérése112
A dozimetria feladata. Alapvető dózisfogalmak115
Fizikai dózisfogalmak116
Biológiai dózis. Dózisegyenérték119
A dózis mérése120
Hitelesítésre szolgáló ionizációs kamrák120
Dózismérés kisméretű ionizációs kamrákkal121
Egyéb dózismeghatározó módszerek124
Radioaktív izotópok mint nyomjelzők125
Az ionizáló sugárzások és az élő szervezet. Sugárártalom - kémiai ártalom133
Terápiás sugárforrások137
MIKROSZKÓPOS ÉS SZUBMIKROSZKÓPOS MÓDSZEREK A BIOLÓGIAI STRUKTÚRÁK VIZSGÁLATÁBAN (Tarján Imre, Voszka Rudolf)141
Fénymikroszkópok141
A mikroszkóp nagyítása141
A mikroszkóp feloldóképessége143
Speciális fénymikroszkópok144
Elektronmikroszkópok147
Elektronlencsék147
Az elektronmikroszkóp felépítése és feloldóképessége148
Speciális elektronmikroszkópok149
Optikai spektrometria150
Emissziós spektrum és mérése150
Abszorpciós spektrum és mérése151
Fényszórás. Raman-spektrometria152
Optikai aktivitás155
Diffrakció157
Röntgendiffrakció157
Elektron- és neutrondiffrakció159
Egyéb módszerek159
Mágneses rezonanciaspektrometria159
Tömegspektrometria163
Szerkezetvizsgálat elektronspektrometriai módszerrel163
Mikrokalorimetria164
Szedimentáció165
TRANSZPORTFOLYAMATOK. AZ ÉLETFOLYAMATOK TERMODINAMIKAI ALAPJAI (Tarján Imre, Györgyi Sándor)168
Folyadékok és gázok áramlása168
Alapfogalmak168
Bernoulli-törvény169
Belső súrlódás. Stokes-törvény170
Hagen - Poiseuille-törvény171
Lamináris és turbulens áramlás174
Áramlás rugalmas falú csövekben175
Diffúzió és ozmózis176
Fick törvényei176
Van't Hoff törvénye178
A termodinamika első főtétele179
A termodinamikáról általában. Alapfogalmak179
Az első főtétel megfogalmazása. Belső energia180
Példák az első főtétel alkalmazására. Kiegészítések az első főtételhez182
A termodinamika második főtétele185
A második főtétel megfogalmazása. Az entrópia statisztikai értelmezése185
Termodinamikai értelemben reverzíbilis és irreverzíbilis folyamataok188
Az entrópia fenomenológiai meghatározása191
Adiabatikus folyamatok iránya és egyensúlya193
Izoterm folyamatok iránya és egyensúlya. Szabadenergia és szabadentalpia193
Kiegészítések és alkalmazások197
Elegyek szabadentalpiája. Kémiai potenciál197
A tömeghatás törvénye. A kémiai affinitás kvantitatív jellemzése200
Elektródpotenciálok. Nernst-egyenlet202
Nemegyensúlyi folyamatok203
Onsager-féle lineáris összefüggések204
Elektrolitok diffúziója. Diffúziós potenciál207
Membrántranszport209
Membránegyensúlyok és membránpotenciálok210
Transzportegyenletek membránok esetében212
Az aktív transzport mint kereszteffektus214
IOELEKTRONIKA (Berkes László, Voszka Rudolf)217
A jel mint információhordozó217
Elektronikus rendszerek219
Elektronikus építőelemek és alapáramkörök220
Alapvető elektronikus funkciók226
Erősítő, erősítés226
Megjelenítők és regisztrálók231
Elektronikus energiaforrások233
Alapvető elektronikus funkciók236
Az audiometria fizikai alapjai236
Ultrahang238
Elektromos veszély - elektromos biztonság243
Elektromos impulzusok alkalmazásai 245
Ingerlés elektromos impulzusokkal245
Elektromos impulzusok orvosi alkalmazásai247
Elektromos veszély - elektromos biztonság248
Jelfeldolgozás249
Folyamatos jelek feldolgozása250
Impulzusjelek feldolgozása251
Telemetria253
Orvosi elektronika és a számítógépek253
Képalkotó eljárások254
AZ INGERÜLETI FOLYAMATOK BIOFIZIKÁJA. PÉLDÁK A FIZIKAI MODELLALKOTÁSRA (Rontó Györgyi)256
A nyugalomban levő sejt elektromos tulajdonságai256
A nyugalmi potenciál értelmezése a Donnan-modell alapján (egyensúlyi modell)257
A nyugalmi potenciál értelmezése a Hodgkin - Huxley - Katz-féle modell alapján transzportmodell)258
A hiper- és hipopolarizáció, valamint elektromos modelljük 259
Az ingerületben levő sejt elektromos tulajdonságai263
Egyetlen rost akciós potenciálja263
Az akciós potenciállal kapcsolatos jelenségek és elektromos modellizálásuk264
Az akciós potenciál terjedése269
Rostköteg akciós potenciálja. Dipólusmodell270
A test felületén regisztrálható feszültségek271
Az elektrokardiográfia271
Az agy-, az izomműködéssel, valamint a fényérzékeléssel kapcsolatos feszültségek274
A szenzoros működések biofizikai vonatkozásai275
A szenzoros működésről általában276
A hallás (példa a szenzoros működésre)278
HÍRKÖZLÉS ÉS SZABÁLYOZÁS. A BIOKIBERNETIKA ALAPJAI (Tarján Imre, Rontó Györgyi)283
Információtovábbítás283
Hírközlő rendszerek283
Az információ mérése284
Példák az információmennyiség felhasználására287
Az irányítás289
Szabályozás, szabályozó rendszerek funkcionális felépítése289
Szabályozó rendszerek vizsgálata. Átmeneti függvények292
Áttekintés a biológiai modellalkotásról296
Számítógépek298
Digitális számítógépek299
Analóg számítógépek303
A számítógépek felhasználása305
TÁBLÁZATOK309
Irodalom317
Tárgymutató320
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A biofizika alapjai A biofizika alapjai A biofizika alapjai A biofizika alapjai

Az előlapon ajándékozási pecsét látható.

Állapot:
2.740 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba
konyv