1.038.091

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Növényföldrajz, társulástan és ökológia

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 546 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-17-5559-2
Megjegyzés: Fekete-fehér, színes fotókkal, ábrákkal illusztrálva. Két kivehető színes térképmellékletet tartalmaz. Tankönyvi száma: 42230/III.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó (Hortobágyi Tibor)17
Bevezetés (Láng Edit)21
A biológiai organizáció21
A szünbiológia központi problémája22
Ökológia és ecology24
Növényföldrajz (Pócs Tamás)
A növényföldrajz fogalma, tárgyköre27
A növényföldrajz története27
Alapfogalmak28
Flóra és vegetáció28
Flóraelemek30
A vegetáció egységei30
Formáció31
Asszociáció31
Vegetációzónák, zonalitás31
A Föld növényzeti övei34
Trópusi esőerdők öve34
Síkvidéki esőerdők zónája35
Liánok41
Epifitonok43
Hemiepitfitonok48
Hegyi esőerdők zónája50
Más vegetációzónák52
Edafikus vegetációtípusok57
Sziklai növényzet57
Tengerpartok növényzete58
Másodlagos növénytársulások, termesztett növények59
Az időszakos trópusi esők övének növényzete61
Zárt lombhullató trópusi erdők (monszunerdők)62
Szavannák és esősszavannák63
Edafikus vegetációtípusok66
Termesztett növények67
A szubtrópusi öv növényzete68
Esős nyarú szubtrópusi területek növényvilága68
Szubtrópusi esőerdők68
Babérlombú erdők69
Esős telű szubtrópusi területek növényvilága69
Keménylombú erdők69
Állandóan száraz területek71
Sivatagok71
Félsivatagok73
A sivatagok és félsivatagok jellegzetes életformái73
Termesztett növények76
A mérsékelt övek növényzete76
Füves puszták zónája77
Sztyeppek77
Prérik79
Pampák79
Erdősztyeppek79
Termesztett növények81
Mérsékelt övi lomberdők zónája81
Tölgyesek83
Bükkösök83
Nothofagus erdők88
Ligeterdők, táperdők89
Vízi növényzet89
Lápok és rétek93
Fenyérek96
Sziklák növényzete96
Homoki növényzet98
Sótűrő növényzet100
Magyashegyvidékek növényzete101
Termesztett növények107
Tűlevelű erdők zónája108
Elegyeserdők108
Tajgaerdők109
Tőzegmohalápok111
A sarkvidékek növényzete112
Erdőstundra112
Tundrák112
Termesztett növények113
A Föld flórájának felosztása113
Újvilági trópusi flórabirodalom (Neotropis)114
Óvilági trópusi flórabirodalom (Palaeotropis)114
Ausztráliai flórabirodalom (Australis)115
Északi mérsékelt övi flórabirodalom (Holarktis)116
Fokföldi flórabirodalom (Capensis)116
Antarktikus flórabirodalom (Antarktis)117
A magyar flóra és növénytakaró kialakulása117
Magyarország növényföldrajzi beosztása120
Az Alföld flóravidéke121
Kisalföld122
Déli-Alföld122
Mezőföld és Solti-síkság123
Duna-Tisza köze124
Tiszántúl127
Nyírség128
Északi-Alföld129
Az Északi-középhegység flóravidéke129
Zempléni-hegység130
Tornai-karszt131
Bükk hegység132
Mátra136
Börzsöny136
Dunazug hegyvidéke137
A Dunántúli-középhegység flóravidéke138
Pilis-Budai hegység139
Vértes és Bakony139
Balaton-vidék145
Dél-Dunántúl flóravidéke145
Villányi-hegység146
Mecsek146
Külső-Somogy147
Belső-Somogy147
Zalai-dombvidék147
Nyugat-Dunántúl vagy Magyar Alpokalja flóravidéke149
Göcsej150
Őrség és Vasi-dombvidék150
Magyar Alpok154
Lajta-hegység155
A magyar flóra összetétele155
Bennszülött elemek155
Európai elemek157
Eurázsiai elemek157
Kontinentális elemek159
Szubmediterrán elemek160
Szubatlanti elemek162
Északi (boreális) elemek163
Alpin elemek163
Balkáni elemek164
Kárpáti elemek164
Cirkumboreális elemek165
Kozmopolita elemek165
Adventív elemek166
Növénytársulástan
Bevezetés (Fekete Gábor)169
A növényi populációk (Fekete Gábor)170
Ökotípusok171
A populációk csoporttulajdonságai172
Natalitás172
Mortalitás172
Korelosztás175
A populáció növekedése. Populációreguláció175
Térbeli strukturális sajátságok179
Populációk közötti interakciók180
Kompetíció. Kompetitív kizáródás. Koegzisztencia181
Parazitizmus188
Allelopátia189
Kommenzalizmus190
Szimbiózis190
Koevolúció191
A fitocönózisok (Jakucs Pál - Précsényi István)192
A társulástan kialakulása, történeti áttekintés (Jakucs Pál)192
A társulások megnevezése (Jakucs Pál)193
A társulások alatti és feletti egységek (Jakucs Pál)194
Szubasszociáció194
Facies194
Szinuzium (Synusium)194
Konszociáció194
Asszociációcsoport195
Asszociációsorozat195
Asszociációosztály195
Divízió195
A társulások analitikus és szintetikus bélyegei (Jakucs Pál)195
A társulások felvételezése, a társulástabella készítése (Jakucs Pál)199
A növénytársulások struktúrája (Précsényi István)202
Preferencia203
Az egyedek diszpergáltsága204
Mintázat208
Asszociáltság210
Diverzitás212
Aszpektusok213
Fenológia214
A növénytársulások klasszifikációja és ordinációja (osztályozása és rendezése)215
Szimilaritás215
Klasszifikáció és ordináció217
Szukcesszió223
Magyarország legfontosabb növénytársulásai (Jakucs Pál)225
Fás társulások (erdők)226
Klímazonális erdők226
Alföldi klímazonális erdő227
Tatárjuharos lösztölgyes227
Dombvidéki-középhegységi klímazonális erdők228
Cseres-tölgyesek228
Gyertyános-tölgyesek229
Bükkösök230
Fenyvesek233
Edafikus, intrazonális erdők234
Elsődlegesen a víz által befolyásolt erdők234
Fűzligetek, puhafa-ligetek234
Tölgy-kőris-szil ligeterdők, keményfás ligeterdők234
Láperdők235
Szubmontán égerligetek236
Elsődlegesen az alapkőzet által befolyásolt erdők236
Homoki erdők236
Sziki tölgyes237
Mészkerülő erdők238
Elsődlegesen a domborzat által befolyásolt erdők239
Szubmediterrán jellegű tölgyesek239
Cserszömörcés molyhos-tölgyes bokorerdő239
Mészkedvelő tölgyes241
Elegyes karszterdő242
Kontinentális jellegű tölgyesek243
Sajmeggyes molyhos-tölgyes bokorerdő243
Melegkedvelő tölgyes243
Sziklai és törmeléklejtő-erdők244
Hársas-kőrisesek244
Szurdokerdők244
Sziklai bükkösök245
Fátlan növénytársulások246
Löszgyepek246
Homoki gyepek247
Szikesek249
Száraz szikesek250
Nedves szikesek250
Szikes mocsarak, magassásosok és nádasok, szikes tavak251
Sziklagyepek252
Szilikát-sziklagyepek252
Mészkő-sziklagyepek252
Dolomit-sziklagyepek253
Lejtősztyepprétek254
Szilikát sztyepprét255
Mészkő lejtősztyepprét256
Dolomit lejtősztyepprét256
Vízi növényzetek (hínárok)257
Lebegő hínárok257
Gyökerező hínárok258
Nádasok258
Magassásosok259
Mocsárrétek259
Láprétek260
Nedves láprétek260
Kiszáradó láprétek260
Magaskórós társulások261
Lápok261
Forráslápok261
Átmeneti lápok261
Dagadólápok261
Csarabosok és szőrfűgyepek262
Hegyi kaszálórétek263
Gyomnövényzet263
Vetési gyomnövényzet263
Ruderális gyomnövényzet263
Növényökológia
Bevezetés és néhány alapelv (Láng Edit)267
Az ökológiai tényezők. A környezet és a tolerancia268
Az ökológia felosztása271
Az ökológiai vizsgálatok stratégiája és módszerei272
Az ökológiai niche (Fekete Gábor)274
A környezeti tényezők280
A fény (Fekete Gábor)280
A megvilágítás erősségének ökológiai hatásai283
Szervi és individuális hatások283
Társulásszintű hatások (architektúra, fényeloszlás, társulás fotoszintézis-modellek)291
Fényabszorpció, fotoszintetikus pigmentek és fotoszintetikus produkció296
A fotoperiodizmus298
A spektrális energiaeloszlás ökológiai hatása299
A hő (Láng Edit)300
Az életfolyamatok hőigényének ökológiai jelentősége302
A szervezetek hőigénye, hőtűrés, hidegtűrés306
A növényállományok hőviszonyai310
A hőmérséklet hatása a bioszféra szintjén315
A víz (Fekete Gábor)317
Vízpotenciál, hidratúra, vízgazdálkodási alaptípusok317
A poikilohidratúrás növények vízökológiája319
A homoiohidratúrás növények vízökológiája319
A víz felvétele319
A víz leadása321
A szárazságtűrés323
Xerofitizmus és a fotoszintézis különálló útja326
A vízellátás és fagytűrés329
Szupraindividuális szintű hatások és kapcsolatok330
A levegő (Láng Edit)335
A levegő összetételének ökológiai jelentősége336
A légkör CO2-tartalmának ökológiai jelentősége336
A légkör SO2-tartalmának ökológiai hatása345
A levegő fizikai hatásai348
Az éghajlat (Borhidi Attila)352
A bioklimatológia fogalma és feladata352
Az éghajlatok övezetes elosztása353
Az éghajlat jellege355
A Föld éghajlati övei359
Egyenlítői klímatípus359
Nedves forró klímatípus359
Trópusi klímaöv359
Télen száraz trópusi éghajlat359
Két száraz évszakos éghajlat360
Szubtrópusi klímaöv360
Forró sivatagi klímatípus360
Forró félsivatagi klímatípus361
Nedves szubtrópusi klímatípus362
Mediterrán vagy nyáron száraz szubtrópusi éghajlat362
Mérsékelt égöv362
Meleg mérsékelt vagy szubmediterrán klímatípus362
Mérsékelten hűvös, nedves klímatípus362
Mérsékelten hűvös, száraz klímatípus362
Hideg sivatagi és félsivatagi éghajlatok363
Hideg mérsékelt övi nedves klímatípus363
Sarkvidéki (arktikus) klímaöv363
Tundra-klímatípus363
Fagy-klímatípus363
Extrazonális, magashegységi klímatípus363
A klimatikus vízszükséglet363
Magyarország éghajlatának néhány növényföldrajzi vonatkozása365
Klímazonális övek365
Montán bükkösök öve365
Szubmontán bükkösök öve365
Gyertyános-tölgyesek öve365
Zárt tölgyesek öve367
Erdőssztyeppek öve367
Magyarország éghajlatának néhány vonása368
Életformák, biológiai típusok (Fekete Gábor)373
A Raunkiaer-féle életforma-rendszer fő csoportjai374
Fanerofitonok374
Kamefitonok375
Hemikriptofitonok375
Kriptofitonok375
Geofitonok375
Helofitonok376
Hidrofitonok376
Terofitonok376
Hemiterofitonok376
Epifitonok376
Az életformák alkalmazásai377
A talaj (Láng Edit)380
A talaj fogalma380
A talajok kialakulása381
A talajképződés kiindulási anyagai381
A talajképződés feltétele a mállás381
A talajok szerves anyagának kialakulása382
A humifikáció382
A humuszanyagok sajátságai384
Humuszformák385
A talajok legfontosabb kémiai sajátságai385
A talajkolloidok tulajdonságai és hatásuk a talaj sajátságaira385
Az adszorpciós képességgel összefüggő legfontosabb talajtulajdonságok386
A talajok higroszkópossága386
Duzzadás és zsugorodás386
Oldott anyagok adszorpciója386
A talajok adszorpciós komplexe387
A talajok kémhatásának ökológiai jelentősége388
A talajok tápanyagainak ökológiai jelentősége393
A talajok fizikai sajátságai400
A talajok textúrája400
A talajok szerkezete400
A kötöttség401
A talajok pórustérfogata401
A talajok levegőgazdálkodásának ökológiai jelentősége401
A talajok vízgazdálkodásának ökológiai jelentősége402
A talajok hőgazdálkodásának ökológiai jelentősége407
Rendszeres talajtan408
A Föld zonális talajainak áttekintése408
A Magyarországon előforduló talajok áttekintése és jellemzése409
Váztalajok fő típusa409
Kőzethatású talajok fő típusa409
Barna erdőtalajok fő típusa413
Csernozjom talajok fő típusa414
Szikesek fő típusa414
Réti talajok fő típusa415
Láptalajok fő típusa415
Mocsári és ártéri erdők talajai fő típusa415
Vízi üledékek és hordalékok talajainak fő típusa415
Ökológiai fajcsoportok (Fekete Gábor)416
Környezeti tényezők mesterséges szabályozása (Bernáth Jenő)417
A természet ökológiai modellje417
A környezeti tényezők mesterséges szabályozása420
Fény422
Hőmérséklet423
A levegő összetétele424
Talajtényezők426
A növényi környezet mesterséges szabályozásának kialakulása, fejlődése427
Kondicionált fitotronegységek, fitotronok428
Zárt rendszerű klimatizált berendezések428
Nyílt rendszerű klimatizált berendezések428
Klimatizált mikroegységek428
Klímaszekrények429
Klímakamrák430
Természetes megvilágítású egységek431
Fitotron432
A fitotronmetodika helyzete hazánkban432
Az ökoszisztéma ökológiai alapjai (Simon Tibor)434
A bioszféra és az élet kialakulása435
Az ökológiai rendszer (ökoszisztéma)437
Az ökoszisztéma struktúra elemei és azok funkciói438
Az ökoszisztéma élő szervezeteinek funkcionális csoportjai441
Az élettelen környezet tényezői442
Sugárzó energia443
Szervetlen anyagok443
Térstruktúra444
A funkcionális csoportok kapcsolatrendszere (táplálékláncok, táplálékhálózat)445
A táplálékláncok főbb típusai445
A funkcionális csoportok jellemző értékei446
Fajstruktúra, egyedszám447
Biomassza-, energia(kalória)érték, struktúra448
Pigmentstruktúra449
Abiotikus jellemzők450
Anyagforgalom és energiaáramlás az ökoszisztémában452
Anyagforgalom452
Gáz-ciklusok453
A szén körforgása453
A nitrogén körforgása455
Oxigén-ciklus456
Vízciklus457
Üledékes ciklusok459
Foszfor-ciklus459
Kén-ciklus461
Biogén elemek ciklusai461
Káros elemek, vegyületek az anyagforgalomban461
Energiaáramlás463
Energiaáramlás és produkció463
Energiaáramlás464
Energiamérleg468
Szekunder produkció468
Az ökoszisztéma fejlődése469
Stabilis, labilis rendszerek, ökoszisztéma-szukcesszió470
Szabályozás az ökoszisztémában474
Diverzitás és stabilitás az ökoszisztémában476
A produkcióbiológia és eredményei (Láng Edit)477
Primer produkció477
Energiahasznosítás primer produkció során487
Az anyagforgalom intenzitása a primer producensek szintjén488
Környezetvédelem, természetvédelem
Környezetvédelem (Keszthelyi István)491
A táj védelme492
Környezetvédelmi törvény494
Környezetvédelmi feladatok irányítása495
Természetvédelem (Keszthelyi István)496
A magyar természetvédelmi törvény áttekintése496
A természetvédelem alapfogalmai496
Természeti értékek, a természetvédelem tárgyai497
A természetvédelem célja és felhasználása498
A védett tárgyak, területek természetvédelmi besorolása (természetvédelmi kategóriák)499
Természetvédelmi területek499
Tájvédelmi körzet499
Nemzeti park500
Szigorúan védett területek500
A védett területek látogathatósága501
Kezelt és kezeletlen védett területek501
Természetvédelmi jogszabályok501
A természetvédelem hatósági szervezete502
Vadon élő állatok védelme503
Növények és növénytársulások védelme503
A növények Vörös Könyve505
Kipusztult vagy valószínűleg kipusztult fajok505
Veszélyeztetett fajok505
Sebezhető fajok506
Ritka fajok506
Fenyegetett fajok506
A védetté nyilvánítás szempontjai507
Vadon élő növények védelme Európa egyes államaiban509
Vadon élő növények védelme Magyarországon510
Fokozottan védett növények512
A kipusztulással veszélyeztetett növények védelme512
Magyarország védett területei513
Nemzeti parkok514
Tájvédelmi körzetek514
Országos jelentőségű természetvédelmi területek515
Ajánlott irodalom519
Mutató529
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv