865.298

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar művelődéstörténet

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Osiris Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 713 oldal
Sorozatcím: Osiris tankönyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN: 963-389-722-X
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal.

Tartalom

Előszó (Kósa László)9
A magyar művelődés korai szakaszai (Fodor István)11
Az előmagyar kor13
Az ősmagyar kor21
A honfoglalás kora35
Irodalom49
A magyarok és a X. századi Európa (Bóna István)52
A Kárpát-medencében52
Itália, a természet virágoskertje53
Gallia, és ami azon is túl volt57
A déli nagyhatalom: Bizánc58
A veszedelmes, s ezért követésre méltó szomszédok: a németek 61
Irodalom67
A középkori művelődés (Bertényi Iván)69
Természeti viszonyok73
Ember és táj73
Úthálózat, közlekedés, szállítás75
Életmód79
Falu - mezőváros - város79
Lakás82
Templomépítészet89
Reprezentáció az építészetben - kertek93
Használati tárgyak96
Ruházat103
Vallási élet - házasság - család108
Szerzetes- és lovagrendek115
A lovagi kultúra és mentalitás121
Játék - lovagi torna124
Egészségügyi viszonyok127
Szellemi élet132
Vallásos irodalom132
A Szent Korona-eszme138
Kódexirodalom: krónikák és geszták141
Zenekultúra148
Kőfaragás, textilművesség, fali- és táblaképfestészet, ötvösség, szobrászat149
Egyetemjárás - magyarországi egyetemek157
Irodalom161
A magyar művelődés a kora újkorban (Tóth István György)164
Ember és természet164
Terjeszkedő árterek, visszaszoruló erdőségek164
Életmód és mentalitás168
A lakóhely és bútorzat változatai a XVI-XVIII. században168
Magyaros viselet és nájmódi öltözködés: a női és férfiruházat179
Ételek, italok192
Új élvezetek: kávéivás és dohányzás202
Drága műszerből használati tárgy: az óra és a szemüveg elterjedése205
Betegség és gyógyítás a kora újkorban210
Betegség és higiénia a XVI-XVII. században210
Változások és folyamatosság: orvoslás a XVIII. században218
Az írott kultúra térhódítása223
Iskolák és analfabéták223
Magyar nyelvű írásbeliség, tovább élő szóbeliség, beszélt latinság229
Könyvek és olvasók236
Irodalom246
Szellemi élet a kora újkorban (Bitskey István)250
A reneszánsz műveltség megjelenése és terjedése250
Humanista műveltség, tudomány, irodalom258
A reformáció264
Udvari kultúra a királyi országrészben és Erdélyben271
A barokk Magyarországon279
Felekezeti megoszlás és ellenreformáció292
Katolikus és protestáns iskolaügy299
Puritanizmus, pietizmus, janzenizmus307
Irodalom311
A polgári társadalom korának művelődése I.315
A hétköznapi élet kultúrája (Kósa László)315
A természet környezet átalakulása319
A nyerstáj visszaszorulása319
Új kultúrnövényfajok és új háziállatfajták324
Természeti csapások és leküzdésük328
Életmód és mentalitás333
Település: főváros, város, mezőváros, falu, tanya333
A tárgyi világ: lakás, öltözködés, táplálkozás337
Társasélet: család, rokonság, társasági szokások353
A társas élet színterei358
Múzeumok és könyvtárak365
Ünnepek és szabadidő372
Egészségügy378
Az ivóvíz378
Köztisztaság, közegészségügy, járványok381
Orvosellátottság, kórházak, népbetegségek384
Technikai civilizáció389
A vasút390
Közúti és vízi közlekedés, repülés396
A hír- és ismeretközlés új módjai és eszközei400
Egyházak, vallások, erkölcsi állapot402
Állam és egyház: a vallásügy törvényi szabályozása404
A hitélet és erkölcs, vallásosság és laicizálódás407
Irodalom414
A polgári társadalom korának művelődése I.419
Szellemi éelt (Szegedy-Maszák Mihály)419
Fölvilágosodás és jozefinizmus419
Reformkor, romantika és biedermeier429
Önkényuralom és pozitivizmus448
A kettős Monarchia virágkora458
A századforduló: válság és újítás470
Irodalom489
A polgári társadalom korának művelődése II.494
A hétköznapi élet kultúrája (Kósa László)491
A természeti környezet494
Életmód és mentalitás495
Közművelődés, sport, egyesületek511
Egészségügy és társadalombiztosítás520
Egyházak és hitélet522
Irodalom530
A polgári társadalom korának művelődése II.531
Szellemi élet (Szegedy-Maszák Mihály)531
Újkonzervativizmus és liberális ellenzék531
Polgári és népi kultúra kettőssége542
Kísérlet a polgári kultúra folytonosságának helyreállítására558
Irodalom564
A magyar művelődés 1948 után (Valuch Tibor)565
A politika szerepe a kulturális és társadalmi folyamatokban a szocialista társadalomban565
Kultúra és művelődés Magyarországon a rendszerváltozás után567
Társadalmi tér, természeti környezet569
Életkörülmények és anyagi kultúra583
Demográfiai, társadalomstatisztikai áttekintés583
Településpolitika, lakáskörülmények588
Jövedelem, fogyasztás, háztartás, fogyasztói kultúra591
Öltözködés601
Értékek, emberi kapcsolatok606
Tömegkultúra, társadalom és művelődés611
Oktatás és tudomány618
Az oktatási rendszer átalakulása, iskolázottság618
Tudományos intézmények, eredmények625
Vallás, egyház, egyházpolitika, hit629
Művészeti kezdeményezések és szellemi irányzatok633
Irodalmi élet633
Az irodalmi, filozófiai és politikai gondolkodás változásai644
Film647
Színház652
Zene658
Képzőművészetek664
Magyarországi kisebbségek - kisebbségben élő magyarság674
Irodalom682
Névmutató689
Képek forrásjegyzéke711
A kötet szerzői715
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar művelődéstörténet Magyar művelődéstörténet
Állapot:
4.980 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba