839.026

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szent István és öröksége

Magyarország története az államalapítástól a rendiség kialakulásáig 1000-1440

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Vince Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 214 oldal
Sorozatcím: Tudomány-Egyetem
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 14 cm
ISBN: 963-919-271-6

Fülszöveg

Ezer évvel ezelőtt nagy fordulat kezdődik a magyar nép történetében: a magyarság a keresztény állam megszervezésével belép az európai népek családjába, a lakosság igazgatása az addigi vérségi kötelékek helyett területi alapon átszerveződik. Ez a könyv a magyar állam születésétől tárgyalja Magyarország történetét, s az államiság következő, "magasabb" fokának, a rendiségnek a kialakulásával zárul.
"A könyv a csaknem ötödfélszáz év magyar históriáját sokoldalúan tárgyalja, s meggyőzően bizonyítja azt is, hogy korai nemzeti történelmünk napjainkban is velünk él."
Makk Ferenc, a történettudományok doktora

Tartalom

Bevezetés9
Szent István életműve11
Géza és István11
Harcok a hatalomért. A koronázás12
Egyház- és államszervezés14
Vélemények, viták a vármegyéről16
Élet az új államban17
Szent István külpolitikája19
A kultúra Szent István korában20
A trónutódlás kérdése22
Összefoglalás22
Magyarország a XI. században23
Harc a német hódító törekvések ellen23
A pogánylázadás. Péter bukása24
I. András, Béla herceg, a német betörések26
Magyarország I. András uralkodása idején27
I. András és Béla viszálya29
I. Béla. Az utolsó pogánylázadás30
Salamon uralkodása. A bizánci háború31
Salamon és a hercegek viszálya. I. Géza királysága32
Az első magyar szentek34
Szent László egyházpolitikája, törvényei35
Szent László külpolitikája37
Könyves Kálmán uralkodása38
Összefoglalás40
Magyarország a XII. században41
A magyar társadalom a XII. században41
II. István és kora43
Magyarország II. Béla uralkodása idején44
II. Géza. Bizánc és Kijev a magyar külpolitikában45
A trónutódlás zavarai II. Géza halála után46
III. Béla belpolitikája49
III. Béla külpolitikája52
Imre királysága53
Összefoglalás54
Magyarország a XIII. században55
II. András és a birtokadományok55
Az uralkodó elit és a merániak56
Az Aranybulla előzményei57
Az 1222. évi Aranybulla és rendelkezései58
"Az ellenállási záradék". Az Aranybulla és a Magna Charta59
Az erdélyi szászok és a Német Lovagrend letelepítése. A lovagok kiűzése60
A király és az ifjabb király. III. Honorius pápa és a magyar politika61
Az 1231. évi Aranybulla62
II. András külpolitikája63
IV. Béla országlása, belső feszültségek64
A tatárjárás. A kunok Magyarországon65
A tatár betörés. A muhi csatavesztés. Az ország feldúlása66
IV. Béla, a második országalapító68
A magyar társadalom IV. Béla korában69
IV. Béla külpolitikája a tatárjárás után70
Viszály István ifjabb királlyal70
V. István uralkodása. A cseh háború. Kun László71
Az utolsó Árpád-házi király küzdelmei a hatalomért73
A magyarországi rendiség korai szakasza74
Életforma és művelődés a XIII. században76
Krónikák és nyelvemlékek77
Összefoglalás78
Magyarország Károly Róbert korában79
A tartományurak79
A trónigénylők80
Károly Róbert megerősödése. Az oligarnchák megtörése82
Az új arisztokrácia85
A hadseregszervezés, a külkereskedelem87
A pénzforgalom, a királyi jövedelmek88
Zách Felicián merénylete90
Károly Róbert külpolitikája, Nápoly91
Károly Róbert balkáni, cseh és lengyel politikája92
A visegrádi királytalálkozó93
Összefoglalás94
Nagy Lajos uralkodása96
I. (Nagy) Lajos belpolitkája96
Az 1351. évi törvény98
A gazdaságpolitika98
A kancelláriák, bíróságok99
A nápolyi hadjáratok101
Harc Velencével a Tengermellékért103
Nagy Lajos balkáni politikája104
Nagy Lajos és Lengyelország106
Művészet az Anjou-korban107
Összefoglalás109
Társadalmi fejlődés az Anjou-korban110
A demográfiai viszonyok110
A jobbágyság kialakulása113
A különböző megnevezésű népelemek115
Egyházi nemesek, várjobbágyok116
A kilencedtörvény118
A főbb termelési ágak119
A városi, mezővárosi népesség120
A városok, mezővárosok jogállása122
A városi, mezővárosi népesség rétegződése123
A céhek125
Társadalmi mobilitás a várokban126
A nemesség126
Az egyházi társadalom131
A szerzetesrendek132
Összefoglalás134
Trónviszályok Nagy Lajos halála után136
Nőuralom136
Kis Károly egy hónapos királysága138
Zsigmond király és a főurak viszálya. Nápolyi László141
Összefoglalás143
Magyarország Zsigmond uralkodása idején145
Zsigmond hatalmi bázisa 1403 után145
A köznemesség és a városi fejlődés147
A városcsoportok, a városi belharcok. A mezővárosok148
Parasztfelkelés Erdélyben149
A Zsigmond-kori külpolitika. A törökellenes harcok150
Zsigmond és a pápaság152
Velence, a Német-római Birodalom és a huszita háborúk153
A Zsigmond-kori művelődés155
Összefoglalás156
A rendiség kialakulása Magyarországon158
A fontosabb előzmények158
Védelmi harcok az oszmán hatalom ellen159
Az "országlakosok" beleszólása a koronázásba161
Összefoglalás163
Összegzés164
Függelék167

Bertényi Iván

Bertényi Iván műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Bertényi Iván könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem