1.027.671

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Bertolt Brecht versei

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Bertolt Brecht házi imakönyve
Első olvasmány: Könyörgések9
A kenyérről és a gyerekekről (Tellér Gyula)9
Jakob Apfelböck, avagy a mezők lilioma (Tellér Gyula)11
Marie Farrar, a gyermekgyilkos (Orbán Ottó)13
A hajó (Eörsi István)19
Liturgia a fuvalomról (Eörsi István)19
Reggeli szónoklat Griehnhez, a fához (Tellér Gyula)26
Beszámoló a rémről (Tellér Gyula)27
Második olvasmány: Lelkigyakorlatok30
Embertársunkról (Tellér Gyula)30
A halak ura (Eörsi István)33
A természet szolgálatkészségéről (Csorba Győző)35
Ruhasulykoló leány dala az ártatlanság romlásáról (Csorba Győző)37
Egy pálinkakereskedő példás megtérése (Haraszti Miklós)40
A szerelmes Málkus disznó históriája (Csorba Győző)48
A világ nyájasságáról (Csorba Győző)48
Ballada a maguk-segítőkről (Csorba Győző)49
Az erőfeszítésekről (Eörsi István)50
Nagy fákra mászni! (Csorba Győző)53
Tavakban és folyókban úszni (Eörsi István)54
Orge válasza, amikor egy beszappanozott kötelet küldtek neki (Eörsi István)56
Orge kívánságjegyzéke (Eörsi István)57
Dal nagyszombaton, a húsvét előtt éjszaka tizenegyedik órájában (Eörsi István)59
A városokról (Eörsi István)60
Nagy hálaének (Eörsi István)61
Harmadik olvasmány: Krónikák63
Ballada a kalandorokról (Eörsi István)63
Ballada bárki titkairól (Eörsi István)64
Ballada sok hajóról (Eörsi István)66
Cortez embereiről (Tandori Dezső)69
Ballada a kalózokról (Molnár Imre)70
Ballada Hanna Cashról (Csorba Győző)75
Emlékezés A. Máriára (Csorba Győző)79
Ballada Mazeppáról (Eörsi István)80
Ballada a barátságról (Eörsi István)83
Ballada az asszonyról és a katonáról (Csorba Győző)87
Negyedik olvasmány: Zsoltárok és Mahagonny-énekek89
Első zsoltár (Bernáth István)98
Második zsoltár (Bernáth István)90
Harmadik zsoltár (Bernáth István)91
Első Mahagonny-ének (Görgey Gábor)92
Ötödik olvasmány: Az elhunytak kis napszakjai93
A nagy Baal korálja (Jékely Zoltán)93
Az elcsábított lányokról (Jékely Zoltán)95
A vízbefúlt leányról (Jékely Zoltán)97
Ballada a szerelmi halálról (Jékely Zoltán)97
Legenda a halott katonáról (Eörsi István)101
Zárófejezet107
Kísértés ellen (Eörsi István)107
Függelék109
A szegény B.B-ről (Eörsi István)109
Versek 1913-1926
Az égő fa (Tandori Dezső)115
Fort Donald vasútépítő-csapatának dalai (Eörsi István)116
Panaszok dala (Tandori Dezső)118
Evlyn Roe legendája (Eörsi István)120
Minta-gonosz (Csorba Győző)125
Verklis-dal (Csorba Győző)125
Dal M. úrra (Csorba Győző)126
A megfáradt lázadók dala (Csorba Győző)127
Kis dal (Tandori Dezső)128
Az akasztófavirágok dala (Eörsi István)129
Francois Villonról (Tandori Dezső)132
Ó, ifjúkorom idői (Tandori Dezső)133
Az öregember tavasszal (Tandori Dezső)133
Anna csúnyán beszél Bidiről (Eörsi István)134
Bidi ősszel (Eörsi István)134
Északi monda (Tandori Dezső)136
Tudom én (Tandori Dezső)136
A snapsz élvezetéről (Eörsi István)137
Még soha úgy nem szerettelek (Csorba Győző)138
Némethon, szőke, sápadt (Petri György)139
A fekete erdők (Haraszti Miklós)140
És leltek mindig új alkonyrőtet (Haraszti Miklós)141
Különös (Haraszti Miklós)142
Bátyám halála (Eörsi István)143
Anyámnak (Hajnal Gábor)144
Politikai elmélkedések (Csorba Győző)144
Refrén (Tandori Dezső)145
Elmélkedés Meier Terézia fényképe előtt (Csorba Győző)146
78. számú érzelmes dal (Csorba Győző)147
Útijelentés egy sikertelen expedicióról (Tellér Gyula)148
A későn született (Tellér Gyula)149
Hiszen dehogy kell nálunk sírni (Haraszti Miklós)149
Szentimentális emlékezések egy felirat előtt (Eörsi István)150
Valóban nem vagyok már, mint a neveletlenek (Haraszti Miklós)151
Karácsonyi versek153
Mária (Hajnal Gábor)153
Karácsonyi legenda (Tellér Gyula)154
A jól töltött éj (Tellér Gyula)155
Egy bűnőző halálára (Eörsi István)157
A vendég (Tellér Gyula)158
A nagy emberekről (Tellér Gyula)158
A szalonkommunista (Hajnal Gábor)160
Beimlen mama (Csorba Győző)161
Szonettek 162
Szonett (Eörsi István)162
Felfedezés egy fiatal asszonyon (Eörsi István)162
Az ópiumos nő (Eörsi István)163
Szonett iszákosoknak (Petri György)164
Zabáló tehén (Eörsi István)165
Szonett a gonoszságról (Tellér Gyula)165
Szonett a rossz életről (Tellér Gyula)166
A tizedik szonett (Orbán Ottó)167
Szonett a győzőről (Orbán Ottó)168
Dalok, versek, kórusok
Dal Hitlerről, a mázolóról (Eörsi István)171
A fa és az ágak balladája (Eörsi István)172
Dalok és kórusok az anya és a rendszabály című darabokról175
Dal a levesről (Haraszti Miklós)175
A kommunizmus dicsérete (Haraszti Miklós)176
De hát ki a párt? (Hajnal Gábor)177
Függelék 178
Ballada a világ helyesléséről (Eörsi István)178
A jutányos lírikus dala (Eörsi István)185
Németország (Eörsi István)190
Versek 1926-1933
A városlakók olvasókönyvéből195
Töröld el a nyomokat (Haraszti Miklós)195
Az ötödik kerékről (Tandori Dezső)196
Krónoszhoz (Tandori Dezső)198
Tudom én (Bernáth István)199
Egy szar vagyok (Tandori Dezső)200
Ment lefelé az utcán (Tandori Dezső)202
Ugyan, kérem, semmi veszély! (Tandori Dezső)204
Csak álmodozzatok (Tandori Dezső)204
Négy felszólítás egy férfihoz különböző személyektől különböző időkben (Tandori Dezső)205
A városlakók olvasókönyvéhez tartozó versek207
A városokról (Tandori Dezső)207
Éjjel gyakran álmodom (Tandori Dezső)207
Ha maga is (Bernáth István)209
Az egyéni bizalmatlanságról (Bernáth István)210
12 világbajnok emléktáblája (Tandori Dezső)212
Szonettek 216
1. számú szonett (Tandori Dezső)216
9. számú szonett (Tandori Dezső)217
12. számú szonett (Tandori Dezső)217
A tavaszról (Tandori Dezső)219
Szongok a Happy End című darabból220
Mandelay-szong (Tandori Dezső)220
Dal Surabaya-Johnnyról (Tandori Dezső)221
Pokol-Lili balladája (Tandori Dezső)224
Tanács C.N. színésznőnek (Eörsi István)226
Szonett az új Villon-kiadáshoz (Tandori Dezső)227
Itt álltak egykor a régi falak (Tandori Dezső)227
Emlékezés bizonyos M.N-re (Haraszti Miklós)227
A weimari alkotmány három paragrafusa (Eörsi István)230
Doktor úr (Haraszti Miklós)234
Egy értékes ember elvesztése (Eörsi István)235
A paraszt a szántójával törődik (Garai Gábor)236
Gazdagságom évadja (Görgey Gábor)237
Svendborgi versek
Német háborús káté (Hajnal Gábor)241
Német dal (Eörsi István)248
Ballada Marie Sandersről, a zsidó kurvájáról (Eörsi István)249
Gyermekdalok252
Az ulmi szabó (Eörsi István)252
A gyerekről, aki nem akart mosdani (Tandori Dezső)253
A szilvafa (Eörsi István)253
Pilóta volt a bátyám (Tandori Dezső)254
Krónikák 255
Egy olvasó munkás kérdései (Csorba Győző)255
Legenda arról, miként keletkezett a Taoteking, amikor Lao Ce emigrációba ment (Csorba Győző)256
Látogatás a száműzött költőknél (Eörsi István)260
Buddha példázata az égő házról (Eörsi István)261
A legyőzhetetlen felirat (Eörsi István)236
Kantáta Lenin halála napjára (Garai Gábor)265
Német szatírák 270
A könyvégetés (Hajnal Gábor)270
Szolgálati vonat (Hajnal Gábor)270
A propaganda szükségessége (Eörsi István)272
Szavak, amelyekek a Führer nem bír hallani (Eörsi István)275
Világgá űztek, s volt rá jó okuk (Garai Gábor)276
Utódainkhoz (Eörsi István)277
Versek 1933-1938
Sokan szeretik a rendet (Haraszti Miklós)283
Az üldözöttek újéve (Haraszti Miklós)283
A költők kivándorlása (Eörsi István)284
Gyermekdalok 286
Ballada a tálentomról (Eörsi István)286
Állatversek (Eörsi István)287
Ábécé (Eörsi István)291
Kizárólag a fokozódó zűrzavar miatt (Eörsi István)296
A lodzi Medea (Molnár Imre)296
Naplóleon (Molnár Imre)298
Néró, a római császár (Eörsi István)298
Szonettek 300
Az első szonett (Molnár Imre)300
Az ötödik szonett (Eörsi István)300
A hatodik szonett (Erösi István)301
A hetedik szonett (Eörsi István)302
A tizenegyedik szonett (Eörsi István)303
A tizenharmadik szonett (Eörsi István)303
Kérdések (Petri György)304
Az utolsó kívánság (Petri György)306
A bennülő (Petri György)306
Dánia sírt, amikor a klasszikus 1935. október hetedikén hétfőn elhagyta partjait307
Minden szeptemberben, a tanév kezdetén (Petri György)308
Gyermekdalok309
Hová jutunk így? (Tandori Dezső)309
A rabló és a szolgája (Petri György)309
Napóleon császár és barátom, az ács (Petri György)310
Mit mondanak a gyerekek (Eörsi István)311
Kényelmes kocsin utaztunkban (Haraszti Miklós)313
Sötét idők (Haraszti Miklós)313
Idézet (Haraszti Miklós)314
A mértékletes kancellárról (Haraszti Miklós)314
A mosdás (Haraszti Miklós)315
Tanulmányok 316
Dante Beatrice-verseiről (Tandori Dezső)316
Shakespeare "Hamlet" című darabjáról (Görgey Gábor)316
Kantnak az "Erkölcsök metafizikája" -ban található házasság-definiciójáról (Eörsi István)317
Lenz "Az udvarmester" című polgári szomorújátékáról (Tandori Dezső)318
Schiller "A harang" című verséről (Tandori Dezső)319
Schiller "A kezesség" című verséről (Görgey Gábor)320
Goethe "Az isten és a bajadér" című verséről (Eörsi István)320
Az induktív szerelemről (Tandori Dezső)321
Az emigráns panasza (Petri György)323
A szerelem hanyatlásáról (Petri György)324
A kétely dicsérete (Eörsi István)325
Versek 1938-1947
A mankók (Csorba Győző)331
Rossz korszak a líra számára (Eörsi István)331
Rossz korszak az ifjúság számára (Eörsi István)332
Szerelmi dal komisz időkből (Eörsi István)333
Ardens sed virens (Eörsi István)334
Weigel kellékei (Eörsi István)335
Tizenkilencedik szonett (Eörsi István)336
Versek a sárgarézvásárból337
A mágus (Tandori Dezső)337
Így alakul az ember (Görgey Gábor)337
Könnyedség (Tandori Dezső)337
A kezdet gyors gyönyöre (Görgey Gábor)338
A kritikai magatartásról (Tandori Dezső)339
A megvilágítás (Hajnal Gábor)339
A művészet komolyságáról (Eörsi István)340
Nagy időkben (Tandori Dezső)341
Steffin-gyűjtemény342
1938 tavaszán (Csorba Győző)342
Cseresznyetolvaj (Csorba Győző)343
1940 (Csorba Győző)344
A kis rádiókészülékhez (Görgey Gábor)347
A dániai menedékhelyre (Görgey Gábor)347
A pipák (Tandori Dezső)347
Emléktáblák a Hitler Franciaroszág elleni háborújában elesetteknek (Tandori Dezső)348
Finn táj (Tandori Dezső)349
Munkatársnőm, M.S. halála után (Eörsi István)350
Elgondolkodva a poklon (Eörsi István)354
Emigrációs szonett (Garai Gábor)354
Gyerekhadjárat 1939 (Eörsi István)354
A dialektikus válasza, amikor szemére vetették, hogy jóslata a hitleri hadsereg keleti vereségéről nem vált be361
Ujságolvasás és teafőzés (Tandori Dezső)362
Hollywood (Eörsi István)362
Hollywoodi elégiák (Garai Gábor)362
A gonoszság maszkja (Eörsi István)364
Német anya dala (Csorba Győző)365
Megjelölt nemzedék (Tandori Dezső)366
A halászszerszám (Tandori Dezső)367
A szégyen (Eörsi István)368
Visszatérés (Garai Gábor)368
A demokratikus bíró (Tandori Dezső)369
A kert locsolásáról (Eörsi István)370
Az istenek átváltozása (Tandori Dezső)370
Egy hatalmas államférfi megbetegedésésnek hírére (Eörsi István)371
Nem ártatlan olvasmányok (Tandori Dezső)372
Hosszú, bő szoknyát ajánlok (Tandori Dezső)372
Dalok a boldogságisten utazásaiból 374
A boldogságisten második dala (Orbán Ottó)374
A boldogságisten harmadik dala (Orbán Ottó)374
Szerelmi lecke (Orbán Ottó)375
A boldogságisten hetedik dala (Tandori Dezső)376
Boldogságisten vagyok (Tandori Dezső)377
Szántóvetők védistene (Tandori Dezső)377
Az író azt érzi, hogy egy barátja elárulta (Orbán Ottó)378
A szép villa (Eörsi István)378
Meggyalázták a háborút (Eörsi István)379
Sírfelirat M. számára (Eörsi István)379
Az anakronisztikus menet vagy Szabadság, Democracy (Garay Gábor)380
Versek 1947-1956
Hogy megtértem hazámba (Garai Gábor)389
Felismerés (Tandori Dezső)389
Az új ház (Tandori Dezső)390
Gyermekdalok 391
Kurázsi mama története (Tandori Dezső)391
A madarak télen az ablak előtt várnak (Eörsi István)392
A nyárfa a Karlsplaltzon (Tandori Dezső)393
Ede bácsi (Tandori Dezső)394
A mesterek olcsón vásárolnak be (Eörsi István)395
Szerelmi dalok (Eörsi István)395
Egy kínai teagyökér-oroszlánra (Csorba Győző)397
A nép kenyere (Garai Gábor)397
A Művészeti Bizottság meghatározhatatlan hibái (Garai Gábor)399
Buckowi elégiák400
A kerékcsere (Eörsi István)400
A virágoskert (Garai Gábor)400
A megoldás (Eörsi István)401
Nagy idők, elszúrva (Garai Gábor)401
Gonosz reggel (Eörsi István)402
Még mindig a megszokás (Garai Gábor)402
Forró nap (Garai Gábor)403
Az igazság egyesít (Bernáth István)403
A füst (Garai Gábor)405
Vas (Garai Gábor)405
Fenyőfák (Garai Gábor)405
A félkarú az erdőben (Garai Gábor)406
Evezés, csevegés (Garai Gábor)406
Horatius olvasása közben (Garai Gábor)407
Hangok (Garai Gábor)407
Ege az idei nyárnak (Garai Gábor)407
A vakolókanál (Garai Gábor)408
A múzsák (Garai Gábor)408
Egy késő görög kori költő olvasása közben (Garai Gábor)409
Versek hallgatása közben (Eörsi István)410
Kapunk kicsi rózsát rendelésre (Eörsi István)410
1954. első fele (Eörsi István)411
Élvezetek (Eörsi István)411
A kutya (Garai Gábor)412
Ha jókor térek az Űrbe (Eörsi István)413
Egyszer, ha lesz rá idő (Eörsi István)412
Hogy áll a bál (Eörsi István)413
Nincsen szükségem sírkőre (Eörsi István)414
Nehéz idők (Garai Gábor)414
A dolgok változása (Eörsi István)415
Midőn a kórház fehér betegszobájában (Eörsi István)416
Vidáman enni a húst (Eörsi István)416
Ellendal "A világ nyájasságáról" című vershez (Eörsi István)417
Jegyzet419

Bertolt Brecht

Bertolt Brecht műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Bertolt Brecht könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Bertolt Brecht versei Bertolt Brecht versei

A védőborító elszíneződött.

Állapot:
1.680 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba
konyv