Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

99 híres magyar vers

és értelmezése

Tartalom

Ómagyar Mária - Siralom (Bitskey István)6
Janus Pannonius: (Bitskey István)
Búcsú váradtól, Egy dunántúli mandulafáról18
Bornemissza Péter: (Bitskey István)
Cantio optima23
Balassi Bálint: (Rigó Béla)
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor hogy házasodni szándékozott30
Juliát hasonlítja a szerelemhez, mely hasonlatosságot a Julia dicséretén kezd el36
In laudem confiniorum: egy katonaének42
Batsányi János: (Berkes Erzsébet)
A látó50
Fazekas Mihály: (Vasy Géza)
A kellettekorán jött csendes esőhöz57
Csokonai Vitéz Mihály: (Komáromi Gabriella)
Az estve64
A Reményhez73
Szerelemdal, a csikóbőrös kulacshoz81
Tartozkodó kérlelem88
Berzsenyi Dániel: (Vasy Géza)
Bucsuzás Kemenes-Aljátó 94
A közelítő tél100
A magyarokhoz105
Kölcsey Ferenc: (Vasy Géza)
Himnusz113
Zrínyi második éneke119
Vörösmarty Mihály: (Imre László)
Szép Ilonka126
Szózat134
A merengőhöz139
Előszó144
Arany János: (Imre László)
Évek, ti még jövendő évek150
Családi kör155
Szondi két apródja163
Epilógus169
Tompa Mihály: (Csűrös Miklós)
Ikarus176
Petőfi Sándor: (Rigó Béla)
A négyökrös szekér183
Egy gondolat bánt engemet188
Beszél a fákkal a bús őszi szél193
A puszta télen198
Dicsőséges nagyurak...204
Nemzeti dal210
Vajda János: (Széles Klára)
Mintha örvény fölött járnék218
Kisértetek222
Nádas tavon228
Revidczky Gyula: (Széles Klára)
Magamról236
Pán halála241
Komjáthy Jenő: (Eisemann György)
A homályból250
Ady Endre: (Görömbei András)
Góg és Magóg fia257
Az ős Kaján262
Szeretném, hogyha szeretnének268
Elbocsátó szép üzenet272
Az eltévedt lovas278
Új s új lovat282
Juhász Gyula: (Hárs György)
Tiszai csönd290
A tápai Krisztus293
Anna örök298
Babits Mihály: (Sipos Lajos)
Zrínyi Velencében304
Esti kérdés309
Balázsolás315
Jónás imája321
Szép Ernő: (Bárdos László)
Gyermekjáték328
Kosztolányi Dezső: (Tótfalusi István)
Boldog, szomorú dal336
Marcus Aurelius342
Hajnali részegség348
Tóth Árpád: (Vidor Miklós)
Hajnali szerenád359
Elégia egy rekettyebokorhoz362
Isten törött csellója, hallgatok366
Kassák Lajos: (Aczél Géza)
Mesteremberek372
Fújjad csak furulyádat377
Karinthy Frigyes: (Komáromi Gabriella)
Előszó384
Áprily Lajos: (Éltető József)
Tavasz a házsongárdi temetőben393
Füst Milán: (Kis Pintér Imre)
Önarckép401
Sík Sándor: (Rónay László)
Krisztus mindenfelől407
Mécs László: (Rónay László)
Imádság a nagy Lunatikusért413
Erdélyi József: (Pomogáts Béla)
Lovaspóló a Vérmezőn420
Sinka István: (Pomogáts Béla)
Anyám balladát táncol430
Szabó Lőrinc: (Kabdebó Lóránt)
Semmiért egészen437
Különbéke443
Lóci óriás lesz449
Márai Sándor: (Rónay László)
Halotti beszéd456
Illyés Gyula: (Vörös László)
Nem menekülhetsz463
Egy mondat a zsarnokságról469
Bartók480
József Attila: (Rigó Béla)
Tiszta szívvel489
Kései sirató493
Levegőt!499
Nem emel föl505
Flórának 510
Dsida Jenő: (Éltető József)
Nagycsütörtök 518
Szerenád Ilonkának524
Radnóti Miklós: (Tarján Tamás)
Éjszaka534
Nem tudhatom...538
Hetedik ecloga543
Vas István: (Vasy Géza)
Cambridge-i elégia550
Óda a tegnapi asszonyokhoz557
Kálnoky László: (Csűrös Miklós)
Egy régi sörlap paleográfiája565
Weöres Sándor: (Tarján Tamás)
Az éjszaka csodái573
Merülő Saturnus582
Benjámin László: (Alföldy Jenő)
Vérző zászlók alatt590
Pilinszky János: (Bárdos László)
Apokrif599
Francia fogoly606
Nemes Nagy Ágnes: (Cs. Gyimesi Éva)
Között613
Fák619
Kormos István: (Vasy Géza)
Vonszolnak piros delfinek624
Nagy László: (Görömbei András)
Ki viszi át a Szerelmet630
Gyászom a Színészkirályért635
Szilágyi Domonkos: (Berkes Erzsébet)
Szemből, Halál644
Névmutató649
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
99 híres magyar vers

Szép, tiszta példány.

Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba