809.384

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

"Lélek, s szabad nép..."

Evangélikus magyar költők istenes énekei

Előszó

Az örök evangélium költői kisugárzását tárja elénk ez a könyv. Négyszáz esztendő ihletéből ragyog ránk a fénye. Nemcsak a fénye, hanem termékenyítő nagy ereje is. Négyszáz esztendő költői... Tovább

Tartalom

D. Raffy Sándor püspök
Előszó11
Dezséry László:
Elöljáró beszéd15
Sylvester János:
Az magyar népnek25
Az Szent János írása szerint való evangélium rész szerint való summája26
Az Apostoloknak cselekedeteinek rész szerint való summája27
Dícséret az Krisztus feltámadásáról28
Tinódy Lantos Sebestyén:
Egervár viadaljáról való ének35
Károl császár hada Saxóniába36
Judit asszony históriája36
Farkas András:
Az zsidó és az magyar nemzetről40
Batizi András:
Krisztus feltámada46
Húsvéti introitus47
Dévai Bíró Mátyás:
Az igaz hit által való üdvözlésnek módjáról52
Dobai András:
Az utolsó ítéletről59
Tordai névtelen
Az Istenben való bizalomról67
Harmincadik zsoltár69
Szkárosi Horváth András:
Vígasztaló ének75
Az Istennek irgalmasságáról és ez világnak háládatlanságáról76
A négy nagyszombati énekszerző
A nagy nyomorúságokban való vígasztalásról83
História a pogány Antiochus királynak kegyetlenkedéséről84
Házasoknak könyörgései85
Házasok éneki86
Huszár Gál:
Könyörgés Isten Szentlelkéhez93
Énekeskönyvéből94
Névtelen magyar Jeremiások
Jeremiás próféta siralmas panaszolkodásai101
Ugyanazon Jeremiás prófétának könyörgéséből102
A Magyarország siralma104
Tolnai György:
Az szent Jóbról110
Szepetneki János:
Bátorítás halál ellen116
Pap Benedek:
Segítségül hívása Istennek122
Pesti György:
A halálról való emlékeztető ének128
Sztárai Mihály:
XXXIV. Psalmus136
LXXIV. Psalmus139
XCII. Psalmus139
Az Úr Krisztus születése ünnepére141
Bornemissza Péter:
Énekecske gyermekek rengetésére148
Részlet az Ítéletről c. énekéből149
Isten városáról, a mennyországról való ének151
Cantió Szent János látásáról152
Énekeskönyvéből155
Szerémi Illés:
Cantio pulchra161
Lakatos Péter:
Halálra ítélt búcsúzó éneke166
Balassi Bálint:
Balassi Bálint nevére174
Egy lengyel ének175
Az spiritum sanctum pro felici conjugio176
Ének (Áldott szép pünkösdnek)177
Könyörgés178
Ének (Bocsásd meg Úristen)179
Rimay János:
Mi Urunk s édes Atyánk186
Egy katona éneke187
Óh Uram Isten188
Az Úr engem189
Magyari István:
Óh Jézus Krisztus195
Névtelen diákköltő
Csepreg városának siralmas romlásáról201
Névtelen diák- (teológus) költő
A históriás ének első része209
Petrőczy Kata Szidónia:
Keseredett szívem215
Sebes árvizeknek216
Bárány János:
Búcsúztató223
Kis János:
Vasárnap este231
A Dunántúli Énekeskönyv 15. éneke232
Berzsenyi Dániel:
A magyarokhoz239
A tizennyolcadik század241
Fohászkodás243
Dukai Takách Judit:
Barna lány249
Az én lakhelyem250
Bajza József:
Sóhajtás255
A hit255
Fohászkodás256
Petőfi Sándor:
A magyarok Istene263
Nemzeti dal264
Karácsonykor265
Ha az Isten267
Imádság268
Az ember269
Nem ver meg engem az Isten270
Ha szavaid megfontolom270
Részletek az Apostolból271
Kerényi Frigyes:
Karácsony estéjén282
Keresztelő283
Vahot Sándor:
Őrszavak288
Széchenyihez289
Zajzoni Rab István:
Cserkesz dal295
Székács József:
Fohász a budapesti özönvíz napjai után301
Greguss Ágost:
Villankák307
Győri Vilmos:
Csak kísért az Isten és nem üldöz313
Dicsőség a magasság Istenének315
Csengey Gusztáv:
Az ősi vár320
Gyóni Géza:
Álom a sátorban327
Magyar asszony írja328
Csak egy éjszakára329
Papp-Vári Elemérné:
Hitvallás334
Sántha Károly:
Szeretet340
Óh maradj vélem!342
Torkos László:
Nyári est349
Együtt megyünk350
Zeng az ének351
Szigethy Lajos:
Pompéji356
Osztályrészem357
Kovács Sándor:
A Dunántúli Énekeskönyv 24. éneke362
Bakó József:
Mint zuhanó légcsavar369
Uram!370
Len-áztatónál370
Reményi Sándor:
Akácsor ősz utóján376
Lehetetlenség kapujában377
Fáklya verem előtt378
Egy lélek állt379
Mindennapi rózsáinkat380
Kegyelem381
Levél a györgyfalvi leánykonferenciáról382
Jaj nagyot kértél383
Ne ítélj!384
Remport Vathy Elek:
Az ég alatt390
Vallástétel391
Túrmezey Erzsébet:
Két hazám van396
Az én nárdus életem397
A názáreti ácsműhely dala399
Személytelen ígék400
A kicsinység zsoltára401
Építők útján401
Tartalomjegyzék405
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem