Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

972.566

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

"Lélek, s szabad nép..."

Evangélikus magyar költők istenes énekei

Előszó

Az örök evangélium költői kisugárzását tárja elénk ez a könyv. Négyszáz esztendő ihletéből ragyog ránk a fénye. Nemcsak a fénye, hanem termékenyítő nagy ereje is. Négyszáz esztendő költői... Tovább

Előszó

Az örök evangélium költői kisugárzását tárja elénk ez a könyv. Négyszáz esztendő ihletéből ragyog ránk a fénye. Nemcsak a fénye, hanem termékenyítő nagy ereje is. Négyszáz esztendő költői termékeiből összeválogatott gyűjtemény áll előttünk. Töredék csak, de mégis szemléletes kiállítás, mely betekintést enged az evangéliumtól megtermékenyített magyar lélek költői műhelyébe.
Mert a fő itt is az evangélium. Ami lelket adott, szellemet formált, stílust teremtett és irodalmat indított a magyar világban. Ez az irodalom döcögve indult, de megindult és az addig csendesen álmodozó magyar lelket felébresztette és nemzeti nyelvén szólaltatta meg. Ez az irodalom az evangélium emlőjén kapott életre. Az evangéliumból nyert új céltűzést, új tartalmat, ami azután megteremtette a nekivaló új formákat is. Formákat, melyekben a nemzeti öntudat nemzeti nyelven nevelte önmagát. Tartalmat, mely addig a hamu alatt hamvadó parázs sorsát hordozta. Az evangéliumból kiáradó isteni Lélek fuvalma szította lángra ezt a parazsat és növelte nemzedékeket felgyújtó, fénylő tűzoszloppá.
Ez a könyv történelmi igazolása annak a vitathatatlan ténynek, hogy a lutheri reformáció volt a magyar nemzet öntudatos irodalmi életének egyik állandóan buzogó gazdag forrása is. Úttörők és követők tisztes sorát állítja ez a könyv a mai nemzedék elé. Üdvözlöm örömmel és büszkeséggel. Üdvözlöm azzal a jóleső tudattal, hogy az evangélium teremtő szelleme ma is él; él nemcsak a lutheri reformáció híveiben, hanem él a magyar közszellemben, él a magyar irodalom legjelesebb művelőiben. Élni is fog mindaddig, míg az evangélium életformáié és lelket termékenyítő erő marad ezen a világon. Az evangélium pedig az örök élet beszéde. D. Raffay Sándor. Vissza

Tartalom

D. Raffy Sándor püspök
Előszó11
Dezséry László:
Elöljáró beszéd15
Sylvester János:
Az magyar népnek25
Az Szent János írása szerint való evangélium rész szerint való summája26
Az Apostoloknak cselekedeteinek rész szerint való summája27
Dícséret az Krisztus feltámadásáról28
Tinódy Lantos Sebestyén:
Egervár viadaljáról való ének35
Károl császár hada Saxóniába36
Judit asszony históriája36
Farkas András:
Az zsidó és az magyar nemzetről40
Batizi András:
Krisztus feltámada46
Húsvéti introitus47
Dévai Bíró Mátyás:
Az igaz hit által való üdvözlésnek módjáról52
Dobai András:
Az utolsó ítéletről59
Tordai névtelen
Az Istenben való bizalomról67
Harmincadik zsoltár69
Szkárosi Horváth András:
Vígasztaló ének75
Az Istennek irgalmasságáról és ez világnak háládatlanságáról76
A négy nagyszombati énekszerző
A nagy nyomorúságokban való vígasztalásról83
História a pogány Antiochus királynak kegyetlenkedéséről84
Házasoknak könyörgései85
Házasok éneki86
Huszár Gál:
Könyörgés Isten Szentlelkéhez93
Énekeskönyvéből94
Névtelen magyar Jeremiások
Jeremiás próféta siralmas panaszolkodásai101
Ugyanazon Jeremiás prófétának könyörgéséből102
A Magyarország siralma104
Tolnai György:
Az szent Jóbról110
Szepetneki János:
Bátorítás halál ellen116
Pap Benedek:
Segítségül hívása Istennek122
Pesti György:
A halálról való emlékeztető ének128
Sztárai Mihály:
XXXIV. Psalmus136
LXXIV. Psalmus139
XCII. Psalmus139
Az Úr Krisztus születése ünnepére141
Bornemissza Péter:
Énekecske gyermekek rengetésére148
Részlet az Ítéletről c. énekéből149
Isten városáról, a mennyországról való ének151
Cantió Szent János látásáról152
Énekeskönyvéből155
Szerémi Illés:
Cantio pulchra161
Lakatos Péter:
Halálra ítélt búcsúzó éneke166
Balassi Bálint:
Balassi Bálint nevére174
Egy lengyel ének175
Az spiritum sanctum pro felici conjugio176
Ének (Áldott szép pünkösdnek)177
Könyörgés178
Ének (Bocsásd meg Úristen)179
Rimay János:
Mi Urunk s édes Atyánk186
Egy katona éneke187
Óh Uram Isten188
Az Úr engem189
Magyari István:
Óh Jézus Krisztus195
Névtelen diákköltő
Csepreg városának siralmas romlásáról201
Névtelen diák- (teológus) költő
A históriás ének első része209
Petrőczy Kata Szidónia:
Keseredett szívem215
Sebes árvizeknek216
Bárány János:
Búcsúztató223
Kis János:
Vasárnap este231
A Dunántúli Énekeskönyv 15. éneke232
Berzsenyi Dániel:
A magyarokhoz239
A tizennyolcadik század241
Fohászkodás243
Dukai Takách Judit:
Barna lány249
Az én lakhelyem250
Bajza József:
Sóhajtás255
A hit255
Fohászkodás256
Petőfi Sándor:
A magyarok Istene263
Nemzeti dal264
Karácsonykor265
Ha az Isten267
Imádság268
Az ember269
Nem ver meg engem az Isten270
Ha szavaid megfontolom270
Részletek az Apostolból271
Kerényi Frigyes:
Karácsony estéjén282
Keresztelő283
Vahot Sándor:
Őrszavak288
Széchenyihez289
Zajzoni Rab István:
Cserkesz dal295
Székács József:
Fohász a budapesti özönvíz napjai után301
Greguss Ágost:
Villankák307
Győri Vilmos:
Csak kísért az Isten és nem üldöz313
Dicsőség a magasság Istenének315
Csengey Gusztáv:
Az ősi vár320
Gyóni Géza:
Álom a sátorban327
Magyar asszony írja328
Csak egy éjszakára329
Papp-Vári Elemérné:
Hitvallás334
Sántha Károly:
Szeretet340
Óh maradj vélem!342
Torkos László:
Nyári est349
Együtt megyünk350
Zeng az ének351
Szigethy Lajos:
Pompéji356
Osztályrészem357
Kovács Sándor:
A Dunántúli Énekeskönyv 24. éneke362
Bakó József:
Mint zuhanó légcsavar369
Uram!370
Len-áztatónál370
Reményi Sándor:
Akácsor ősz utóján376
Lehetetlenség kapujában377
Fáklya verem előtt378
Egy lélek állt379
Mindennapi rózsáinkat380
Kegyelem381
Levél a györgyfalvi leánykonferenciáról382
Jaj nagyot kértél383
Ne ítélj!384
Remport Vathy Elek:
Az ég alatt390
Vallástétel391
Túrmezey Erzsébet:
Két hazám van396
Az én nárdus életem397
A názáreti ácsműhely dala399
Személytelen ígék400
A kicsinység zsoltára401
Építők útján401
Tartalomjegyzék405
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem