837.983

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Berzsenyi Dániel összes művei

Szerző

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 643 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 12 cm
ISBN:

Fülszöveg

"A poéta, ki többnyire mint egy álomjáró lebeg a tetőkön, hamar lehull onnat, hová tudta nélkül emelkedett, s vagy elnémul, vagy más utat választ, melyen korántsem tehet annyi jót, mint geniusa első intése szerint lehetett volna." /Berzsenyi Dániel/

"E magyar Horatius erőteljes külsőségei alatt egy modern ember sebzett mélabúja sajog: titáni műfegyelme alatt emberi önmegtagadás, antik pogány bölcsessége alatt keresztény resignatio borong. Lírájában a megelégedést, a lelki nyugalmat nem a boldog birtokos magasztalja, hanem az utánuk hasztalan epedő. Külszínen a bölcs belátás jelenségei, bent: megbékózott vágyak sajgása: s rendkívüli erő az, amely ezt a nyugalmat, ezt megelégedést létrehozta." /Horváth János/

"Manapság gúnyolódni szoktunk az ihleten... az agynak a létünk mélyéről felszálló erekciója az ihlet. Vannak, akikbe látogatóba jár, mint lidérc a toronyba, vannak, akiken állandóan átvilágít, s vannak, akik mint a zseblámpát, gombnyomásra gyújtják. Berzsenyi ihlete nem... Tovább

Tartalom

Költemények
Phyllis7
Egy szilaj leánykához7
Az elválás reménye8
Esdeklő szerelem9
Szerelmes bánkódás10
A csermelyhez12
Lilihez13
Lollihoz15
Fannim emléke16
Nelli18
Venushoz19
Nacámhoz20
Vigasztalás20
A szerelem22
A szerelemhez23
Az est24
Az esthajnalhoz26
Az örömhez27
A reggel27
A magyarokhoz (Romlásnak indult hajdan erős magyar)29
A felkölt nemességhez (Él még nemzetem istene!)30
Herceg Eszterházy Miklóshoz32
Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás33
A tizennyolcadik század35
Gróf Festetics Györgyhez (Festetics! boldog, kit az ég kegyelme)36
Osztályrészem37
Horác38
Amathus39
Magányosság39
Magyarország40
A Balaton41
Keszthely42
Mulandóság43
A halál46
A melancholia47
A Múzsához (Szelid Múzsa! ki keblemet)48
Téri Takács Józsefhez50
Virág Benedekhez50
Kisfaludy Sándorhoz51
Horváth Ádámhoz51
Kishez52
Cíprishez53
Melisszához54
Chloe (Láttam! látta Chloét andalodó szemem!)55
Chloe (Mint egy árva madár, Chloe)55
Fő és szív56
Egy hívtelenhez56
Egy leánykához57
Cencimhze58
Az én kegyesem58
Esztihez59
A tavasz (A tavasz rózsás kebelét kitárva)60
Emmihez60
Az első szerelem61
Glycere62
Bacchushoz63
A megelégedés64
Féltés64
A jámborság és középszer64
Horatiushoz66
A felkölt nemességhez (Mint majd midőn lángszárnyakon eljövend)66
Az ulmai ütközet68
A magyarokhoz (Forr a világ bús tengere, ó magyar)69
Felsőbüki Nagy Pálhoz, az országgyűlés alatt70
Gróf Festetics Györgyhez (Örvendj, hazánknak bölcs fia, Festetics!)71
Görög Demeterhez72
Gróf Széchenyi Ferenchez73
Barátimhoz (Én is éreztem, s tüzesen szerettem)74
Az ifjúság75
Búcsúzás Kemenes-Aljától76
Búcsúzás77
Barátomhoz78
Az élet dele79
Levéltöredék barátnémhoz80
A közelítő tél81
Fohászkodás81
Életfilozófia82
Az én Múzsám84
Orczy árnyékához85
Barátimhoz (Már-már félreteszem lesbosi lantomat)86
A remete86
Ajánlás90
A Múzsához (A te ernyődnek kies alkonyában)91
A szonetthez92
Kazinczy Ferencznéhez93
A tudományok94
Hol vagy te, Széphalom96
Barátom, a gonosz cakó96
Gróf Török Sophiehez97
Kazinczy Ferenchez98
Gróf Festetics Lászlóhoz102
Wesselényi hamvaihoz103
A balatony nympha Gróf Teleki Lászlóhoz104
Báró Prónay Sándorhoz106
A táncok107
A bonyhai grotta107
Gróf Bethlen Ádámnéhoz108
Báró Wesselényi Miklós képe108
Naploeonhoz108
A temető109
Barátnémhoz110
Vandal bölcsesség111
Dukai Takács Judithoz113
Vitkovics Mihályhoz116
A Pesti Magyar Társasághoz119
Döbrentei Gáborhoz121
Helmeczi Mihályhoz124
Barátimhoz (Engem is üldöz az ég, a fátum, vagy görög Áté)125
Himnusz Keszthely isteneihez125
Felséges királyunknak128
Felírás128
Elégia129
Felsőbüki Nagy Benedekhez130
A költő és a sors131
A füredi kúthoz131
A poéta132
Szilágyi 1458-ban132
Wesselényi, a nándor, Muránynál134
Víg Chloe135
Új Görögország137
Anglia137
Hektor búcsúzása137
A német és a magyar ízlés138
Egy philológushoz139
A magyar139
Herder139
A szonett140
Platon140
Schiller140
A kritika140
Kölcsey140
Az ifjúsághoz141
A genialis nép141
Gróf Mailáth Jánoshoz141
Emlékkönyvbe (Virulj Bódé szép völgyekben)143
Emlékkönyvbe (Szeretet, Barátság, mint minden, mulandó)143
A poézis hajdan és most143
Függelék
Korábbi kidoldgozások
A magyarokhoz I. (Romlásra indult hajdan erős magyar!)145
A magyarokhoz II. (Romlásnak indult hajdan erős magyar)147
A magyarokhoz III. (Romlásra indult hajdan erős magyar!)150
Gróf Mailáth Jánoshoz152
Berzsenyinek tulajdonított ifjúkori zsengék a niklai hagyatékból
Nem dúlatnak már mezeink155
Egy érző tekintettel156
S hát csak megvetsz, kegyetlen156
A tavasz (Tavasz zsenge virágai)157
Berzsenyi népdalgyűjteménye
Kanászdal158
Bujdosódal158
Szeretőmet most kötözik159
Bizony azt csudálom159
Szürke csikóm, nyereg rajta160
Meg is házasodtam már160
Sz... a, k.... a katonája161
Katonának kápolnája a pince161
Berzsenyi jegyzései verseinek II. kiadása után162
Prózai művek
A Kapu támadása165
Tölcsányi Zsófi emlékezete183
A pók185
Észrevételek Kölcsey Recensiójára189
A versformákról215
Kritikai levelek I-IX.225
Birálatok
Aurora, hazai almanach, szerkezteté Kisfaludy Károly. Pesten, 1831255
Aurora, hazai almanach. Alapíta Kisfaludy Károly256
Nefelejcs, Almanach 1832266
Uránia, nemzeti almanach új esztendei ajándékul 1832268
A kritikáról273
Poétai harmonistika287
A magyarországi mezei szorgalom némely akadályairul329
Levelek
Berzsenyi levelei Kazinczy Ferenchez
1808. dec. 13361
1809. jan. 18.362
1809. márc. 12.365
1809. nov. 25.370
1810. jan. 9.372
1810. febr. 25.373
1810. ápr. 8.376
1810. ápr. 18.377
1810. jún. 23.378
1810. júl . 5.380
1810. szept., 1.380
1810. nov. 23.382
1811. febr. 15.383
1811. márc. 13.387
1811. jún. 5.388
1812. febr. 5.391
1812. márc.392
1812. ápr. 2.394
1812. jún. 12.395
1812. aug. 15.396
1812. dec. 20.398
1813. 399
1813. dec. 25.400
1814. febr. 1.401
1814. jún. 18.402
1814. dec. 15.404
1815. márc. 2.404
1815. dec. 3.404
1816. febr. 8.406
1817. jan. 12.407
1817. febr. 27.408
1817. márc. 12.410
1817. szept. 8.411
1820. dec. 13.412
1829. jún.15413
1831. ápr. 6.414
Berzsenyi egyéb levelei417
Prózai töredékek
A pogány religiók eredet és harmóniája497
Antirecensio Kölcsey recensiójára. Első fogalmazás503
Az Antirecensio második fogalmazásához528
A Daykáról írt kritika eredeti alakja532
Berzsenyi megjegyései Mailáth fordítására534
Előtanulmányok a Poétai Harmonistikához. Első fogalmazás535
Előtanulmányok a Poétai Harmonistikához. Második fogalmazás545
Előtanulmányok a Poétai Harmonisitkához. Harmadik fogalmazás546
A magyar nyelv eredetiségérül550
A Polgári Rendtartás töredéke 584
Dr. Merényi Oszkár: Utószó587
Jegyzetszótár601
Berzsenyi idézeteinek fordítása631
A költemények betűrendes mutatója635

Berzsenyi Dániel

Berzsenyi Dániel műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Berzsenyi Dániel könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Berzsenyi Dániel összes művei Berzsenyi Dániel összes művei Berzsenyi Dániel összes művei

A gerinc enyhén elszíneződött.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.520 Ft
760 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Berzsenyi Dániel összes művei Berzsenyi Dániel összes művei Berzsenyi Dániel összes művei

A védőborító kissé elszíneződött, hiányos, nedvességtől foltos. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.520 Ft
1.060 ,-Ft 30
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Berzsenyi Dániel összes művei Berzsenyi Dániel összes művei Berzsenyi Dániel összes művei Berzsenyi Dániel összes művei Berzsenyi Dániel összes művei

A gerinc elszíneződött, a lapélek enyhén foltosak. Néhány lapon jelölés látható.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.520 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba